Hradec Králové

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 25.02.2012
Umístění: Hradec Králové, pošta
Nápis:
PADLI ABYSTE ŽILI

BEK JOSEF, DRÁBEK FRANTIŠEK, ERBAN VÁCLAV, OTAVA JAROSLAV, PUŠMAN STANISLAV, VOKATÝ JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38603
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Akademika Bedrny, před areálem Rubeny
Nápis:
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI A TVOŘILI

FRANTIŠEK KAPRÁL *24.VIII.1906, POPRAVEN 9.XI.1942
BEDŘICH HETFLEIŠ *18.VII.1910, “ 9.XI.1942
KAREL ŠIMEK *15.VIII.1923, PADL 30.IV.1945
JAN BUTA *12.I.1905, “ 8.V.1945
JAROSLAV DEBELKA *19.IX.1906, ZEMŘEL 29.VII.1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Jan Bůta, nar. 12.1.1905 zemřel 8.5.1945, Skalička, zastřelen během nacistické razie ve Skaličce.
Bedřich Hetfleiš, nar. 18.7.1910, Náchod, zemřel 9.9.1942, Mnichov, popraven. Dělník, člen KSČ. Člen vedení královéhradeckého okresu. Vydával časopis Čin.
František Kaprál, nar. 2.8.1906, Madějkov, zemřel 9.9.1942, Mnichov. Popraven. Člen KSČ. Rozšiřoval ilegální tisk (časopis Čin). Posmrtně udělen ČSR válečný kříž.
Karel Šimek, nar. 15.8.1923, zemřel 30.4.1945, Hradec Králové. Vystudoval průmyslovou školu v Hradci Králové. Člen Sokola a Junáka. V dubnu 1945 několikrát přerušil telefonní kabel (naposledy se o přerušení pokusil 30.4.1945), který byl spojnicí mezi městskou posádkou a letištěm. Pracoval v Gumokovu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38642
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Jan Jukl

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Bratří Štefanů, Slezské předměstí, naproti marketu Terno, u silnice z Hradce Králové vpravo
Nápis:
Kříž tento postaviti dali zarmou-
cení rodičové svému jedinému
a milovanému synu
JANU JUKLOVI
jenž šlechetnou svoji duši vydechl
po krutém boji na italském bojišti
dne 22. června 1916 v 27 roce věku
svého

Spi sladce tam synu náš drahý!

V tvé ruce přesvaté svou bolest kladem Pane
i štěstí jediné a naděj žití svého.
Ty v radost proměníš slz moře vyplakané
a v nebi vrátíš nám zas syna straceného

Já jsem vskříšení a život kdo věří ve mne
byť také umřel živ bude
Jan 11.25

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38650
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Ivan a Benignus Štefanovi

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Bratří Štefanů 533, Slezské předměstí, na fasádě domu
Nápis:
ZDE SE NARODILI
BRATŘI

ČETAŘ ASP. IVAN ŠTEFAN
2. ČS. PLUK VE FRANCII
*27.1.1914
POPRAVEN 12.10.1943 V MNICHOVĚ

F/LT. BENIGNUS ŠTEFAN
STÍHACÍ PILOT 313. ČS. PERUTI RAF
*6.5.1918
SESTŘELEN 8.3.1943 V BRETANI

PADLI V BOJI ZA VLAST A LIDSKÁ PRÁVA
Poznámka:

Štefan Ivan, podplukovník in memoriam, nar. 27.1.1914, Hradec Králové, osobní číslo Z; F-3561, příslušník 1. čs. divize, pěší pluk 2, 4. rota. Odveden 13.5.1940, Marseille, Francie, četař aspirant čs. Popraven nacisty dle rozsudku Volksgerichtu v Norimberku jako civilista 12.10.1943, Německo, Mnichov.
Štefan Benignus, plukovník in memoriam, nar. 9.5.1918, Hradec Králové, osobní číslo Z; RAF/87624, příslušník RAF, 313. peruť. Odveden 4.9.1940, Střední východ, poručík letectva čs. Padl 8.3.1943 jako nadporučík, Francie, Rennes, nezvěstný z operačního letu, sestřelen v leteckém souboji; pohřben na voj. hřbitově v St. Brieuc, hrob č. H.A. 10.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38645
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Žižka

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Československé armády, Žižkovy sady
Nápis:
JAN ŽIŽKA

1423
Poznámka:

Stojící postava Jana Žižky je umístěna na vysokém soklu. Mužská postava přibližně středních let má nakročenou pravou nohu. Je oděna v tunice s kalichem na prsou a v dlouhém splývavém kabátci s ruká. Levou rukou se opírá o výrazný ve předu umístěný obouruční meč, který je jílcem opřen o sokl. V pravé ruce drží postava palcát. Žižka má pásku přes levé oko a výrazný knír.
Na soklu je umístěn ze předu nápis Jan Žižka. V pravém boku je vytesán městský znak v kruhovém poli. Na levém boku je umístěna husitská pavéza s kalichem, která má po stranách umístěný letopočet 1423. Ze zadu je označení autora: "DUŠEK HEJTMAN 1971." Na soše pracoval v letech 1924 - 1942 sochař Josef Škoda. Původně se počítalo s tím, že socha bude umístěna na hradeckém Velkém náměstí. V padesátých letech bylo rozhodnuto sochu dokončit. Soutěž na vytvoření sochy vyhrál Jiří Dušek. Socha byla umístěna do Žižkových sadů v roce 1971. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38617
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického násilí

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Československé armády 57, budova Krajského soudu a vazební věznice Hradec Králové, u hlavního vchodu
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTÍ
NÁRODNÍHO, POLITICKÉHO A MORÁLNÍHO
BOJE A ODPORU
PROTI
NĚMECKÉ OKUPACI
1939-1945
A
KOMUNISTICKÉHO NÁSILÍ
1948 - 1989,
KTERÉ BYLY VE ZDEJŠÍ VĚZNICI
VĚZNĚNY, TÝRÁNY, UMUČENY
NEBO JÍ PROŠLI CESTOU
DO DALŠÍCH VĚZNIC,
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ
A NA POPRAVIŠTĚ
Poznámka:

Deska byla odhalena 8.5.1999. Autorem je akademický sochař Jaroslav Bartoš. (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38989
Souřadnice: N50°12'37.74'' E15°50'18.89''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska z války 1866

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Dukelská třída 1643, objekt provozovny Skaličan
Nápis:
V TOMTO DOMĚ, POST. R. 1865.,
BÝVALÉM ZÁJEZDNÍM HOSTINCI
"U MĚSTA PRAHY" ČP. 17
BYDLIL VRCHNÍ VELITEL SEVERNÍ
ARMÁDY POLNÍ ZBROJMISTR RYTÍŘ

LUDVÍK AUGUST BENEDEK
A JEHO ŠTÁB

ARMÁDNÍ STAN PŘIJEL SEM O
11 HOD. 1.7.1866 Z DUBENCE A
POBYL TU AŽ DO 7 1/2 HOD. RÁNO
3.7., KDY ODJEL DO BITVY.

VZADU NA DVOŘE BYL TANEČNÍ
SÁL KDE SE KONALA 2.7. O
17. HOD VÁLEČNÁ PORADA
VŠECH HLAVNÍCH VELITELŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ladislav Lenk, 08.05.2011
Umístění: Hradec Králové, Chelčického 201/3, část Pražské předměstí, budova Sokolovny
Nápis:
LEPŠÍ VESTOJE ZEMŘÍT, NEŽ NA KOLENOU ŽÍT

PAMÁTCE OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE,
ČLENŮM SOKOLSKÉ ODBOJOVÉ ORGANIZACE
JINDRA - HRADEC KRÁLOVÉ

KAREL NESNÍDAL
POPRAVEN 7. 9. 1943 V BERLÍNĚ PLÖTZENSEE
ANTONÍN STIEHL
UMUČEN 5. 3. 1943 V OSVĚTIMI
VÁCLAV VÁLEK
UMUČEN 1. 3. 1943 V OSVĚTIMI
FRANTIŠEK WEIHRAUCH
UMUČEN 18. 3. 1943 V OSVĚTIMI
JOSEF URBAN
VĚZNĚN V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 1942-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-39143
Pomník přidal: Jitka Lenková

Památník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Jiráskovy sady, směrem k zimnímu stadionu
Nápis:
STAROBYLÝ TENTO KOSTELÍK
PŘEVEZEN BYL
Z VÝCHODNÍHO SLOVENSKA
NA PAMĚŤ VŠECH
KDOŽ ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918
OBĚTOVALI ŽIVOT ZA LEPŠÍ
PŘÍŠTÍ ČESKOSLOVENSKA
VĚNOVAL
STAROSTA JOSEF V. B. PILNÁČEK
MCMXXXV
Poznámka:

Kostel vytvořený zřejmě na počátku 17. století. Známe jeho umístění ve východoslovenské osadě Habura, kdy byl pravoslavným kostelem zasvěceným archandělu Michaelovi. Později byl v roce 1745 přenesen do vesnice Malá Polana a zasvěcen jako kostel řeckokatolický sv. Mikuláši divotvorci. V roce 1935 zakoupilo kostel město Hradec Králové, které jej nechalo transferovat a rekonstruovat. Kostel měl sloužit jako pomník ČS legionářům. Kostel je jednolodní s věžovou předsíní a kněžištěm. Stavba je roubená. Každý díl kostela je zakončen vysokou šindelovou střechou, krom věže s cibulemi. Kostel náleží ke skupině východoslovenských roubených kostelů zapsaných na seznam UNESCO. Kovová pamětní deska je umístěna na jižní stěně vstupu do kostelního areálu. Jména padlých byla v roce 1936 zapsána do pamětní knihy, která byla dne 28.10.1936 uložena v kostele - nedochovala se.
Seznam obětí dle CEVH MO ČR:
Václav Andacht, desátník, 8.12.1896, Hradec Králové, srpen 1918, stanice Kaul
Josef Bareš, 3.12.1882, 11.7.1916, Monte Zebio
Josef Beckert, 1.10.1884, 19.10.1918, Pinzolo Tyroli,
Jaroslav Beneš, 11.7.1886, 1914, ruská fronta
Mojmír Beneš, 19.3.1893, 1915, Krasnik
Jiří Czurba, JUDr., poručík v záloze, 30.11.1887, 26.5.1915, Vídeň
Josef Fišer, kadet aspirant, 3.2.1892, 26.6.1915, Podgorze na Soči
Alois Frodl, 1.12.1881, 24.9.1914, Radimna?
Ladislav Haněl, kadet aspirant, 25.6.1888, 8.5.1915, řeka Nida - ruská fronta
Zdeněk Kadaník
Oldřich Kohout, 6.1.1870, 31.12.1917, Sezana – Itálie
(obojí zdroj portál CEVH MO ČR)

Andacht Václav, nar. 8.12.1896 Hradec Králové. V RU armádě sloužil u 89. pěšího pluku jako četař. Zajat 16.4.1916, Luck. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Astrachani, zařazen 1.8.1917 jako desátník k 7. střeleckému pluku. Padl 1.8.1918 v boji u Kaulu.
Beneš Jaroslav, nar. 11.7.1886 Hradec Králové. V RU armádě sloužil u 11. zeměbraneckého pěšího pluku. Nezvěstný dnem 30.10.1914, severní fronta (ruské bojiště) Halič, 1923 prohlášen za mrtvého. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38587
Souřadnice: N50°12'22.83'' E15°49'39.41''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Černý

Autor: Ing. František Jedlička, 26.06.2012
Umístění: Hradec Králové, Karla Tomana 50, fasáda domu
Nápis:
MONS. JAN ČERNÝ
PROBOŠT KATEDRÁLNÍ KAPITULY
ÚČASTNÍK II. ODBOJE
NAROZEN 30.6.1871 VE VLKOVĚ
ZAHYNUL 12.2.1944
VE WÜRZBURGU

REQUIESCAT IN PACE
Poznámka:

Roku 1894 vysvěcen na kněze. Za okupace s polupracoval s odbojovou skupinou Čin vedenou komunisty. Poprvé zatčen 30.5.1941 a obviněn z velezrady. 30.9.1941 zatčen znovu, odvezen do Mauthausenu a odsouzen k 2 na půl roku žaláře za "přípravu velezrady".
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38595
Pomník přidal: Ing. František Jedlička