Marcelová

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Marcelová, Hlavná, pri múre kalvínskeho kostola, vľavo od vchodu
Nápis:
A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT ÉS ELTÜNT
MARCELHÁZAI HŐSÖK EMLÉKÉRE 1942 – 1945.

BALOGH DÉNES, BALOGH ERNŐ, BALOGH JÓZSEF, BALOGH SÁNDOR, CZANKO BÁLINT, CZÉKUS ANDRÁS, CZIBOR ANDRÁS, CZIBOR ISTVÁN, CZIBOR BENŐ, CZIBOR BÉLA, CZIBOR JÓZSEF, CSEH FERENCZ, ÉDES ANDRÁS, ÉDES JÓZSEF, GYÖRGY ISTVÁN, KESZEGH BÉLA, KESZEGH JÁNOS, MARKACZ JÓZSEF, MARKACZ PÉTER, SZEKERES JÁNOS id., SZEKERES JÁNOS, SZOKOLAI VINCE, ILL. CZIBOR ANDRÁS

FÁJDALMAS SZIVÜ SZÜLÓK ÖZVEGYEK ÉS ÁRVÁK NE SIRATJÁTOK
JÉZUS VIGASZTALO SZAVÁT ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS AZ ÉLET
AKI HISZ ÉN BENNEM MA MEG HAL IS ÉL.

JÁN. EV. 11 R. 25 V.

Hurbanovo

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°47'19.8'' E18°16'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Marcelová, Kostolná, pri rím.-kat. kostole sv. Jána Krstiteľa.
Nápis:
A mi urunk Jézus Krisztus Dicsősegére az 1914-1919.
Világ-háborúban a hazáért elesett hősök emlékére.
közadaközásból és a Kurtakeszi Marcélházai rokkant
egyesülei adományából á..ua.öl szent hitünk szan ű.vös-
séges jele az Urnak 1924 eszten..je.en.
Jézus Krisztus te legnagyóbb hős...j örök élete hősei.krek
kik főldi életükel ... áldozták a hazáért
...miadny ájá kik hős szere.... si..tek.
Krisztus keresztjében vigásztat .djatok!

BAKULÁR ISTVÁN † ..... 1917 j.. .., BAKULÁR LÁSZLÓ † orósz harctéren 1915 okt. 21, BITTER ISTVÁN † Predazzó 191. ... .., BITTER KÁLMÁN † Z... 1916 aug. 16, BÉLAI FERENC † .embe.g 1915 nov. 30, FAZEKAS VILMOS eltűnt olasz harctéren 1918 jun. .., GÁL ANDRÁS † K.... 1915 okt. 7, GÁL MÓRICZ eltűnt orosz harctéren 1916 jun. 29, GÁL SÁNDOR † .usz...va 1917 aug. 20, HALAMI JÓZSEF eltűnt olasz harctéren 1918, JANOVICS ISTVÁN † Przemysl 1915 nov. 23, KÁLAZDI JÁNOS † Predazzó 1917 marc. 9, MARCZINKÓ GÁSPÁR † Ceremeszkavolgy 1916 okt. 3, MORAVCSIK ISTVÁN † ..ina..obán 1915 aug. 16, MORAVCSIK JÁNOS † NYíregyháza 1915, NÉMETH JÓZSEF † Isonzonál 1917 jun. 4, ROSZICSKA IMRE † Munkács 1917 jul. 25, ROSZICSKA KÁLMÁN eltűnt Galicia 1914 okt. 30, TRENCSÍK ISTVÁN † ..kone.je 1916 szep. 6, VICZENA ALBERT † Bánfalva 1917 marc. 30, BRATKÓ VILMOS † Nagybecskerek 1918

ANDRUSKÓ KÁROLY eltűnt Sk.be. 1915 jul. 15, BAHORECZ JÁNOS † 1914 jul. 5, BAGIN ISTVÁN † T..l 1918 ápr. 24, BEDNÁR ANDRÁS † Kurtakészi 1919 ápr. 1, BEDNÁR ISTVÁN † Bózen 1917 jun. 24, BUDAI GÉZA eltűnt Versec 1915 aug. 1, CHRÉN JÁNOS † Levcsa 1915 jun. 27, CHRÉN KÁROLY † Mamrólak 1918 szept. 24, GÁL FERENC † .iszi. volgy 1917 aug. 10, GYURICSEK ANDRÁS eltűnt Pi..m 1915 aug. 29, JANCSIK JÁNOS eltűnt Karpátokbán 1914 dec. 14, KIANEK ISTVÁN eltűnt CSupa 1917 aug. 23, KUSZALA KÁLMÁN † Majdan Skolnik 1915 jul. 20, KUSZALA JÓZSEF † Kok 1916 jul. 13, MARCZINKÓ JÁNOS † Dobrava 1916 szept. 8, MARCZINKÓ JÁNOS † CSurimszk 1919 ápr. 16, MARCZINKÓ JÁNOS † ZSigaró 1914 nov. 15, MARKOVECZ GYULA † Krasznik 1915 okt. 15, MARIKOVECZ KÁROLY † Sösmezo 1916 aug. 15, SENKÁR KÁROLY † olasz harctéren 1916 jul. 27, SIMON BOLDIZSÁR eltűnt Przemysl 1915 marc. 15, SOMOGYI ANDRÁS eltűnt SZibériaban 1918, TRENCSÍK ISTVÁN † Bobrka 1915 jun. 25, TRENCSÍK ISTVÁN † Budapest 1918 dec. 17, TRENCSÍK KÁROLY † Kosta.jev. 1917 ápr. 28, VARGA FERENC eltűnt Volhiniai erdőben 1916 aug. 23, VARGA PÁL eltűnt Moszkva 1920 jan. 15, ZSIDEK JÁNOS eltűnt Przemysl 1914 okt. 30, ZSIDEK BÉLA † Olkusz 1914 dec. 1

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK ÖRÖK EMLÉKŰL SZERETTEIKTÖL.

ANDRUSKÓ KÁROLY, BAHOREC LAJOS, BRATKÓ LÁSZLÓ, DOBROCSÁNYI JÁNOS, GERE ISTVÁN, GYURÍCSEK ISTVÁN, GYURÍCSEK JÓZSEF, KECSKÉS FERENC, KRAMPOTYÁK ISTVÁN, KRÉN LÁSZLÓ, KUSZALA JÓZSEF, MARCINKÓ ISTVÁN, MARCINKÓ JÓZSEF, MARCINKÓ KÁROLY, MARIKOVEC ANDRÁS, MARIKOVEC JÁNOS, MÉSZÁROS ISTVÁN, MÉSZÁROS JÁNOS, PAULISZ PÁL, ROSZICSKA JÁNOS, SZOKOL LÁSZLÓ, TRENCSÍK SÁNDOR, TRENCSÍK LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS, VIDERMAN BÉLA, VIDERMAN JÁNOS, ZSIDEK JÁNOS, ZSIDEK MIHÁLY, ZSIDEK VILMOS, ANDRUSKÓ LAJOS, BAKULÁR JÁNOS, BUDAI ISTVÁN, CSICSÓ LAJOS, DANIS ISTVÁN, DANIS LAJOS, DIKAN GÁSPÁR, FAZEKAS ISTVÁN, FAZEKAS VILMOS, JALSOVSZKI VILMOS, JÁVORKA KÁROLY, KAJTÁR ISTVÁN, LÉVAI SÁNDOR, OPÁLKA KÁLMÁN, PÉM KÁLMÁN, PIFKÓ ISTVÁN, RIGÓ ILLÉS, SULC ISTVÁN, SZÜCS LÁSZLÓ, TRENCSÍK JÁNOS

EMLÉKEITEK SOHA EL NEM MÚLÓ SZERETETTEL ÖRÖKKÉ ÖRÍZZÜK BÁNATOS SZÍDÜNKBEN.
Poznámka:

Bola by potrebná obnova písma a rekonštrukcia pomníka. Písmo na troch stranách pomníka venovaných 1. svetovej vojne je poškodené a zle čitateľné, poškodená a vyblednutá je aj farba písma. Preto sa nepodarilo spoľahlivo prečítať celý nápis, niektoré dátumy a miesta úmrtia padlých vojakov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°47'12.7'' E18°16'23.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Marcelová, Námestie Slobody, na námestí
Nápis:
A KITELEPÍTETTEK
ÉS A MEGHURCOLTAK
EMLÉKÉRE
1946. DECEMBER – 1947. JANUÁR
1948. OKTÓBER

ANDRUSKÓ KÁROLYNÉ, ANDRUSKÓ VILMOS, BAKULÁR BÉLA, BAKULÁR GÉZA, BAKULÁR JÁNOS, BAKULÁR MIHÁLY, BAKULÁR SÁNDOR, BALOGH KÁROLY, BANDZI ISTVÁN, BÉLAI ISTVÁN, BÉLAI JÁNOS, BÉLAI MÁRTON, BÉLAI SÁNDOR, BOGÁR KÁLMÁN, CILLING FERENC, CZIBOR BÉLA, CZIBOR DÁNIEL, CZIBOR DEZSŐ, CZIBOR ISTVÁN, CZIBOR JÁNOS, CSEH LÁSZLÓ, CSUPORT LÁSZLÓ, DOMONKOS BENŐ, ERNEC JÁNOS, ERNEC PÁL, ERŐS LAJOS, ÉDES KÁLMÁN, FAZEKAS LAJOS, FELLER KÁROLY, IGAR KÁROLY, JANETKA LÁSZLÓ, JANOVICS KÁROLY, JÁVORKA BÉLA, JÁVORKA JÓZSEF, KESZEG ANDRÁS, KESZEGH ANDRÁS, KESZEGH BÉLA, KESZEGH FERENC, KRAMPOTYÁK JÁNOS, KRÉN JÁNOS, KÖVÉR ISTVÁN

LENGYEL BALÁZS, LENGYEL JÓZSEF, LENGYEL KÁLMÁN, MARCINKÓ ISTVÁN, MARCINKÓ JÁNOS, MARCINKÓ JÁNOS, MARCINKÓ KÁROLY, MARUSINEC JÓZSEF, MEDZA ISTVÁN, MÉSZÁROS LÁSZLÓ, MOLNÁR ISTVÁN, MORAVCSÍK GÉZA, MRÁZ JÁNOS, NAGY KÁROLY, NÉMETH FERENC, PÉCSI VILMOS, RÉPÁS ANDRÁS, RÉPÁS BENŐ, RICHTER JÁNOS, ROSZICSKA ANDRÁS, SENKÁR JÁNOS, STEFANKÓ ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, SZABÓ KÁROLY, SZLÁVIK BÉLA, SZTANYÓ LÁSZLÓ, TAKÁCS JÁNOS, TÉGLÁS ANDRÁS, TÉGLÁS ÁRON, TÉGLÁS ISTVÁN, TÓTH LAJOS, VARGA ANDRÁS, VICENA ISTVÁN, VICENA KÁLMÁN, VRÁBEL SÁNDOR, ZSIDEK GÉZA, ZSIDEK LÁSZLÓ, RÉPÁS JÁNOS

BARANYAI BÁLINT, BALOG ISTVÁN, BEDNÁR PÁL, CZIBOR BENŐ, FÁBRIK MÁRTON, FAZEKAS LÁSZLÓ, JÁVORKA KÁLMÁN, KESZEGH BÁLINT, KOVÁCS JÁNOS, KOVÁCS KÁROLY, KRAMPOTYÁR – KESZI GÉZA, LENGYEL FERENC, MAKACZ ANDRÁS, PÉM BÉLA, PÉM LÁSZLÓ, STEFANKÓ ISTVÁN, SZABÓ ANDRÁS, SZŰCS KÁLMÁN, TÉGLÁS ISTVÁN, TÉGLÁS KÁLMÁN

NA PAMIATKU VYSŤAHOVANÝCH
A ODVLEČENÝCH
HÍVERŐ NAPOK
MARCELHÁZA
2002. JÚLIUS 7.
KÉSZÍTETTE BÉLAI TIBOR KŐFARAGÓ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás