Čaka

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.05.2014
Umístění: Čaka, pred cintorínom
Nápis:
ВЛАДИМИP АНДРИАНОВ

„VEČNÁ SLÁVA SOVIETSKYM HRDINOM,
KTORÍ PADLI V BOJI
PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE ČAKA
V DŇOCH 25-27 MARCA 1945.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°02'23.2'' E18°28'19.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.05.2014
Umístění: Čaka, vedľa kostola
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU NAŠIM DRAHÝM,
KTORÍ V ROKOCH 1942 – 1945
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY PADLI
A ODPOČÍVAJÚ V ŠÍROM SVETE.

BOH BUĎ IM MILOSTIVÝ !

BERÉNYI VOJTECH 1919-1944, BIELIK KAROL 1918-1945, BIELIK ONDREJ 1922-1944, BUČKO JÁN 1908-1943, BUČKO ŠTEFAN 1921-1944, DEÁK JÁN 1908-1945, DOBIAŠ JOZEF 1920-1943, FARKAŠ JOZEF 1903-1943, HANUS ERNEST 1921-1944, HUNADI JOZEF 1919-1944, CHUDIVÁNI JOZEF 1912-1944, CHUDIVÁNI ĽUDOVIT 1920-1943

KRNČAN MATEJ 1920-1945, KRNČAN JOZEF 1922-1944, KRNČAN VINCENT 1914-1943, LEVICKÝ GEJZA 1918-1944, MESÁROŠ JÁN 1914-1945, MESÁROŠ ŠTEFAN 1914-1945, RAKONCA FRANTIŠEK 1908-1943, REHORČIK ĽUDOVÍT 1914-1945, SLÁVIK ALEXANDER 1922-1944, VIGLÁŠ ĽUDOVÍT 1909-1943

SLÁVIK ĽUDOVÍT 1916-1943, SLOBODA ĽUDOVIT 1916-1942, STREDA ŠTEFAN 1909-1943, ŠPAŇO ALEXANDER 1922-1944, ŠPAŇO JOZEF 1915-1943, ŠPAŇO ĽUDOVIT 1919-1943, ŠPAŇO ŠTEFAN 1908-1942, ŤAVON ĽUDOVIT 1921-1945, VÁŽNY JOZEF 1907-1942, VIGLÁŠ JÁN 1921-1944, VIGLÁŠ JOZEF 1911-1942, VIGLÁŠ KAROL 1913-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°02'22.2'' E18°28'15.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás