Mrázov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 01.05.2014
Umístění: Mrázov, na návsi ve středu obce
Nápis:
1939 - 1945

Josef Hora
Den
Dni světlý, v němž se vyplnilo
o čem jsme snili po šest let!
Dni, k němuž rostlo Vaše dílo
a do něhož se měnil svět.
jsi tu! A Čechy proměněné
zas tvar svůj mají v šíř i dál.
Vytesán pevně do kamene
náš povzech zákonem se stal.
Dni světlý! Osvoboditelé
dělníci teplých přístřeší!
Zas rudá krev nám proudí v těle
zas jsme, Staline, Beneši!
Poznámka:

Pomník obětem 1. světové války nechala zřídit v roce 1922 obec Mrázov ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi Mrázov (Prosau). Pomník navrhl a vytvořil kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Celkové náklady na zřízení pomníku na památku 7 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů vsi tehdy činily 4.000 korun. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 4. června 1922 a průvodní řeč tehdy pronesl ředitel místní obecní školy Rudolf Klement.
V létě roku 1945 byla novými osídlenci z pomníku odstraněna plastika orlice, válečný kříž i původní nápisová deska se jmény obětí a objekt byl přeměněn na pomník osvobození. Na pomníku byl osazen československý státní znak a původní deska nahrazena deskou s upravenými verši básně „Den“ od básníka Josefa Hory s díkůvzdáním sovětskému vůdci Josifu Stalinovi a prezidentovi Edvardu Benešovi.
V roce 2006 byl tehdy již sešlý pomník z podnětu komunistického europoslance, básníka a spisovatele Daniela Strože celkově renovován. Slavnostní odhalení opraveného pomníku poté proběhlo v sobotu 27. května 2006. Daniel Strož během akce na místě předal ocenění nově založené literární Ceny Unie českých spisovatelů, tehdy ještě pod názvem Cena Josefa Hory. Pomník následně přestal být znovu udržován a dnes se nachází ve zchátralém stavu.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka