Stari Grad Kotor

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 31.08.2011
Umístění: Stari Grad Kotor, historická budova R-U vojenského soudu na Starém Městě, nyní městská radnice
Nápis:
ZATRAŠEN VALOM OKTOBARSKE REVOLUCIJE
AUSTROUGARSKI PRIJEKI VOJNI SUD U OVOJ KUČI
10.II.918 OSUDIO JE NA SMRT STRIJELJANJEM
VODE USTANKA MORNARA U BOKI
FRANTIŠEKA RAŠA, JERKA SIŽGORIČA
MATA BRNIČEVIČA I ANTONA GRABARA
P.POVODOM 50. GODIŠNJICE OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Pravá deska:
AUSTROUGARSKA KOMANDA MJESTA
SADA OPŠTINA
XIX v.
AUSTROHUNGARIAN GENERAL STAFF
NOW THE TOWN HALL
19 th C.
Poznámka:

Kotorský záliv na jadranském pobřeží byl v době I. světové války základnou R-U námořnictva. Dne 1.2.1918 zde výstřelem z děla křižníku St.Georg začala námořní vzpoura, vedená tehdy 19tiletým českým námořníkem Františkem Rašem, rodákem z Přerova. Příčinou vzpoury byly špatné stravovací podmínky, zacházení s námořníky a svůj vliv měl i ohlas revolučních změn v Rusku. Vzpoury, která byla potlačena již 3.2.1918, se zúčastnilo přes 3000 námořníků, z toho jich bylo 800 vsazeno do těžkého žaláře, 432 souzeno stanným soudem a čtyři vůdcové vzpoury, včetně Františka Raše, byli odsouzeni smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán 11.2.1918 v obci Skaljari, kde jsou oběti pochovány. Zajímavostí je, že od 1.3.1918 byl velitelem námořnictva jmenován maďarský kontraadmirál Miklós Horthy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 31.08.2011
Umístění: Stari Grad Kotor, 341, historická budova R-U vojenské věznice na Starém Městě
Nápis:
NA SMRT OSUDENI VODE USTANKA
MORNARA U BOKI 1918
FRANTIŠEK RAŠ, JERKO SIŽGORIČ
MATE BRNIČEVIČ I ANTON GRABAR
PROVEDOŠE SVOJE POSLJEDNE DANE U OVOM
ZATVORU DOSTOJNI VELIKIH REVOLUCIONARA
P.POVODOM 50. GODIŠNJICE OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Pravá deska:
AUSTRIJSKI ZATVOR
SREDINA XIX v.
AUSTRIAN PRISON
MIDDLE OF 19 th C.
Poznámka:

Místo uvěznění vůdců vzpoury v Boce kotorské, včetně Františka Raše.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.