Bernartice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 09.03.2009
Umístění: Bernartice, 8. května, jižní okraj obce, návrší "Na Posvátném"
Nápis:
JIŽ NIKDY MNICHOV!
JIŽ NIKDY VÁLKU!
1939 - 1945
Poznámka:

Pomník tvořený 7 m vysokým pylonem připomíná obyvatele obce, postřílené ustupujícími německými vojáky v posledních dnech války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-37436
Souřadnice: N49°21'51.34'' E14°23'10.27''
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem 1. světové války a legionářům

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2007
Umístění: Bernartice, náměstí Svobody
Nápis:
Obětmi k svobodě 1914 – 1918.

Bartůněk Hynek, Bartůněk Josef, Hanták Jan, Hlavín Ferd., Hofmann Mořic, Hradil Jan, Hradil Josef, Jaroš Josef, Kálal Josef, Koukol Václav, Bejbl Petr (vytesán dodatečně), Krzák Frant., Lukeš Frant., Lukeš Václav, Petřík Stan., Petřík Václav, Požárek Jind., Málek Jan, Málek Václav, Malý Frant., (nečitelné jméno, vytesáno dodatečně) Maňák Frant., Mikolášek Karel., Mikolášek Vác., Mrázek Josef, Rottenberg Vác., Rubín Otto, Stejskal Josef, Stejskal Frant., Strnad Frant., Zítek Josef

Čs. legionáři 1914 – 1918
Anděl František 1892 – 1964, Bartůněk Rudolf 1893 – 1971, Blažek Martin 1888 – 1948, Hrubec Emanuel 1895 – 1952, Kačena Rudolf 1884 – 1945, Kolář Josef 1880 – 1969, Kott Antonín 1886 – 1962, Kott Josef 1872 – 1943, Král František 1895 - 1978, Procházka Václav 1896 – 1967, Rottenberk Karel 1878 – 1956, Soldát Václav 1885 – 1975, Stejskal Bohumil 1897 – 1959, Urban Jiří 1889 – 1945
Zasloužili se o svobodu vlasti 28. říjen 1995

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-37438
Souřadnice: N49°22'7.94'' E14°22'48.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska škpt. Rudolf Hrubec

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2007
Umístění: Bernartice, náměstí Svobody 98
Nápis:
RUDOLF HRUBEC * 15. 11. 1914

ŠKPT. – PARAŠUTISTA
PADL ZA VLAST
11. 9. 1944 V PROSTORU
BIELLA U TURINU
V SEVERNÍ ITALII

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54936
Souřadnice: N49°22'8.02'' E14°22'46.73''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 20.07.2011
Umístění: Bernartice, Pod Stadionem, hřbitov
Nápis:
MILOSLAV KULIG
+8.V.1945
JAN JOKL
+8.V.1945
JAROSLAV SOLDÁT
+8.V.1945
LADISLAV HRUBEC
+8.V.1945
JAROSLAV KÁLAL
+8.V.1945
FRANTIŠEK HODÍK
+8.V.1945


JIŘÍ URBAN
+8.V.1945
RUDOLF KAČENA
+8.V.1945
FELIX ZIVUŠKA
+8.V.1945
VÁCLAV KOUDELKA
+8.V.1945


JOSEF KAŠPAR
+8.V.1945
JOSEF MÁLEK
+9.V.1945
VÁCLAV KÁLAL
+25.V.1945
JOSEF BRČÁK
+13.IX.1938
JOSEF POVOLNÝ
+26.5.1945
Poznámka:

8.května 1945 došlo v Bernarticích k ozbrojenému střetnutí s ustupující německou jednotkou SS. 14 hrobů padlých občanů je vedle sebe uspořádáno do třech skupin, ohraničených obrubníky; jména a data na mramorovém pásu v záhlaví hrobů.
V poslední skupině je i hrob Jos.Brčáka, který padl v pohraniční Bublavě v boji s henleinovci


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-37433
Toto místo je počítáno jako 15 VPM
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jan Holba, 09.07.2008
Umístění: Bernartice, Pod Stadionem, hřbitov
Nápis:
ZA SVOBODU PADLI

KYRIL NIKOLAIEVIČ
KUCEV
*VLADIVOSTOK
†11.V.1945
A DVA NEZNÁMÍ VOJÍNI
SSSR
†14.5.1945
†15.V.1945
V BOJI U BERNARTIC

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-37437
Souřadnice: N49°22'7.32'' E14°23'15.35''
Pomník přidal: Jan Holba
Příprava dat: Ing. Stanislav Mundl

Hrob Josef Brčák

Autor: Vladimír Bružeňák, 20.08.2012
Umístění: Bernartice, Pod Stadionem, hřbitov
Nápis:
JOSEF BRČÁK
+13.IX.1938
Poznámka:

Strážmistr z četnické stanice Silberbach (dnešní Stříbrná) Josef Vojtěch Brčák byl zastřelen v boji s henleinovci 13. září 1938 v obci Schwaderbach, dnešní Bublava. Spolu s ním byl zastřelen i velitel hlídky SOS, vrchní strážmistr František Novák. Pohřben v Bernarticích u Písku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Bružeňák

Kenotaf Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 20.07.2011
Umístění: Bernartice, Pod Stadionem, hřbitov
Nápis:
VĚČNÁ PAMÁTKA A ÚCTA OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY!

FERDINAND TUPÝ 30.5.1903 29.6.1942
MARIE TUPÁ ROZ. LUKEŠOVÁ 28.6.1913 29.6.1942
FRANTIŠEK LUKEŠ 18.8.1883 29.6.1942
ALOIS PARTAJ 29.9.1901 29.6.1942
JOSEF SUTTÝ 9.8.1892 29.6.1942
BOHUSLAV TOMEK 28.10.1913 29.6.1942
MARIE TOMKOVÁ ROZ. STAŇKOVÁ 9.1.1916 29.6.1942
JOSEF MRZENA 1.3.1886 29.6.1942
JAN RYPÁČEK 5.4.1898 29.6.1942

KAREL DOUBEK 26.1.1906 1.7.1942
ALOIS DOUBEK 17.6.1918 1.7.1942
MARIE DOUBKOVÁ ROZ. SOLDÁTOVÁ 6.2.1881 1.7.1942
JAN DOUBEK 23.6.1880 1.7.1942
MARIE LUKEŠOVÁ ROZ. ŤUPOVÁ 15.2.1883 1.7.1942
JAROSLAV LUKEŠ 24.4.1917 1.7.1942

JAROSLAV HRUBEC 26.4.1918 2.7.1942
FRANTIŠEK HRUBEC 8.2.1886 2.7.1942
CECILIE HRUBCOVÁ 21.11.1889 2.7.1942
SEVERIN KRZÁK 29.10.1882 2.7.1942
ANTONIE KRZÁKOVÁ ROZ. VONDRÁŠKOVÁ 1.6.1887 2.7.1942
JIŘINA KRZÁKOVÁ 31.10.1921 2.7.1942
ZDEŇKA KRZÁKOVÁ 23.12.1924 2.7.1942
TEREZIE RYBÁKOVÁ ROZ. KRZÁKOVÁ 24.9.1889 2.7.1942
KAREL KAZIMOUR 15.4.1889 2.7.1942
ZASTŘELENI NĚMECKÝM GESTAPEM V LUBECH U KLATOV

GENMJR. RUDOLF S. KRZÁK

FRANTIŠEK ŠVEC
MUDr. GÉZA WEISZKOPF
MILADA SUTTÁ
JAROSLAV ŠVEC
VÁCLAV ŠVEC

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-37434
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2007
Umístění: Bernartice, Táborská 34, před budovou školy
Nápis:
Bojovníkům za svobodu 1938 - 1945

Brčák Josef, Doubek Alois, Doubek Jan, Doubek Karel, Doubková Marie, Hrubec Frant., Hrubec Jar., Hrubec Rudolf, Hrubcová C., Kott Josef, Krzák Severin, Krzák Severin, Krzáková Ant., Krzáková Jiř., Krzáková Zd., Lukeš Frant., Lukeš Jaroslav, Lukešová Marie, Mrzena Josef, Partaj Alois, Rybáková Ter., Suttý Josef, Suttá Milada, Švec František, Švec Jaroslav, Švec Václav, Tomek Bohuslav, Tomková Marie, Tupý Ferdinand, Tupá Marie, Bečka Eduard, Beran Václav, Boček Jiří, Čapek Jan, Dušek Frant., Hájek Frant., Hála Jan, Hejna Jan, Himl Jan, Hodík Frant., Hrubec Ladislav, Hübner Karel, Chvála Vladimír, Jokl Jan, Kačena Rudolf, Kálal Jaroslav, Kašpar Josef, Kostohryz Fr., Koudelka Václav, Kudrlička Stan., Kulig Miloslav, Di Lotti Jiří, Di Lotti Radbor, Di Lotti Lydie, Málek Josef, Měřička Jan, Pančíková Val., Rakovan Frant., Soldát Jar., Sup Karel, Špiller Antonín, Urban Jiří, Weber Václav, Zivuška Felix, Frischová Z., Hoffmann Josef, Hoffmann Leo., Hoffmann Vít., Hoffmannová R., Mautner Josef, Mautner Petr, Mautnerová I., Rubín Bohumír, Rubín Josef, Rubínová Hilda, Weigl Rudolf, Weiszkopf G., Kálal Václav, Povolný Josef

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°22'8.2'' E14°22'57.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. Stanislav Mundl

Pomník František Hodík

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 19.07.2012
Umístění: Bernartice, Táborská 5, v zahradě za domem
Nápis:
NA PAMÁTKU
Františka HODÍKA
Odborného učitele
PADL 8.5.1945
Poznámka:

Pomník postaven na místě, kde byl F.Hodík ubit příslušníky německé jednotky SS.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem 2. světové války a generálu Krzákovi

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 05.04.2014
Umístění: Bernartice, Táborská 124, naproti škole
Nápis:
NA PAMĚŤ
STATEČNÝM OBYVATELŮM TOHOTO DOMU
ZA HRDINSTVÍ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
ZA POMOC ČESKOSLOVENSKÝM VÝSADKÁŘŮM
1882 KRZÁK SEVERIN 1942
1887 KRZÁKOVÁ ANTONIE 1942
1916 KRZÁK SEVERIN ml. 1943
1921 KRZÁKOVÁ JIŘINA 1942
1924 KRZÁKOVÁ ZDENA 1942
1889 RYBÁKOVÁ TEREZIE 1942
1913 TOMEK BOHUSLAV 1942
1916 TOMKOVÁ MARIE JULIE 1942
1901 PARTAJ ALOIS 1942

GENERÁL
RUDOLF SEVERIN KRZÁK
*6.4.1914 †22.4.2004
PŘÍSLUŠNÍK ZAHRANIČNÍHO ODBOJE V ANGLII
ZAKLADATEL ČESKOSLOVENSKÉHO VÝSADKOVÉHO VOJSKA
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 4.4.2014, při vzpomínce na 100.výročí narození gen. Krzáka.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54934
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl