Lovinobaňa

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Lovinobaňa, SNP, oproti Obecnému úradu Lovinobaňa
Nápis:
na pamiatku padlým
v boji proti fašizmu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'18.6'' E19°35'22.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Lovinobaňa, Železničná 429/19, na budove klubu dôchodcov
Nápis:
V TOMTO DOME ÚČINKOVAL POČAS
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V R. 1944.
REVOLUČNÝ OKRESNÝ
NÁRODNÝ VÝBOR
LOVINOBANSKÉHO OKRESU
Túto pamätnú tabuľu
dal umiestniť ONV v Lučenci
na pamäť účinkovania RONV.
Október 1946.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás