Rožďalovice

Pamětní deska František Ryba

Autor: Adam Vykydal, 03.10.2010
Umístění: Rožďalovice, rohový dům ulice Tyršova - Husova
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V BOJI DNE 7.5.1945
FRANTIŠEK RYBA
Z KOPIDLNA
VE VĚKU 31 LET.
Poznámka:

Obchodník z Kopidlna, který přijel na motorce z Kopidlna a byl zastřelen 7.5.1945. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03167
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 03.10.2010
Umístění: Rožďalovice, Husova, u hlavní silnice pod zámkem, po pravé straně směr Dětenice
Nápis:
1914 - 1918
1939 - 1945
TĚM KTEŘÍ SE NEVRÁTILI

BAUMRT VÁCLAV, BEČVÁŘ (VÁCLAV) FR., BORECKÝ LUDVÍK, DOVOL JOSEF, DRÁŽĎANSKÝ FR., ENDLER ALOIS, HOJSÁK JOSEF ITAL. LEG., HOLÝ JOSEF RUS. LEG., CHLOMEK VÁCLAV, KABELKA JIŘÍ, KEBL FRANTIŠEK, KNĚŽOUREK EMIL, KŘÍŽ FRANTIŠEK, KUBIŠTA JAROSLAV, KULICH JOSEF, KUTMON FRANTIŠEK, LÁSKA FRANTIŠEK, LOUDA ŠTĚPÁN, MALÍK ANTONÍN, MALÝ VÁCLAV, MISÍK MILOŠ, MLEJNECKÝ JOSEF, MLEJNECKÝ JOSEF, MYŠKA VÁCLAV, SKUHRA V., ZEMAN BOH. RUS. LEG., MOTEJL JOSEF, NOVÁK ŠTĚPÁN, POHL BOHUMIL, POHL JOSEF, PRAX ANTONÍN, RAJMAN VOJTĚCH, RODAN VÁCLAV, RENČ FRANTIŠEK, RŮŽIČKA KAREL RUS. LEG., ŘEHÁČEK FRANT., SADÍLEK FRANT., SADÍLEK JAROS. FRC. LEG., STEHLÍK JAN, STUCHLÍK JOSEF, ŠAVRDA FRANTIŠEK, ŠKODA FRANTIŠEK, ŠORM LUDVÍK, TŮMA FRANTIŠEK, VALENTA VÁCLAV, VALEŠ RUDOLF, VELECHOVSKÝ FR., VODIČKA JOSEF, VIK ARNOŠT, WEGNER ALFRED, ULMAN J.

Josef Kozel, František Malík, Josef Paleček, Josef Plesar, Václav Saska, Miloslav Styblík, Václav Taraba

PRSŤ OD ZBOROVA
PRSŤ OD DUKLY
Poznámka:

Hojsák Josef, nar. 18.2.1897, Rožďalovice. V RU armádě sloužil u 32. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.8.1917, Mt.Cucco. Do ČS legiív Itálii se přihlásil 3.3.1918, zařazen 1.5.1918 jako vojín 31. pěšího pluku. Zajat rakouskou armádou na Piavě, popraven 15.6.1918.
Holý Josef, nar. 12.11.1895, Rožďalovice. V RU armádě sloužil u 13. pěšího pluku jako svobodník. Zajat 31.8.1915, Bučač. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Lidievský rud., Jekatěrinoslav, zařazen 6.10.1917 jako vojín 6. střeleckého pluku. Zemřel 22.8.1918 na TBC plic, Čeljabinsk, pohřben tamtéž.
Zeman Bohuslav, nar. 19.9.1895, Hořín, okr. Mělník, domovská obec Rožďalovice. Zajat 2.11.1916, Leliký Hrib. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 12.12.1917 v Sulmoně, zařazen 27.4.1918 jako podporučík 33. pěšího pluku. Zemřel 17.10.1919 jako nadporučík.
SADÍLEK Jaroslav, nar. 1.5.1892, Rožďalovice. V RU armádě sloužil u 74. pěšího pluku jako vojín. Zajat, do ČS legií ve Francii se přihlásil 13.5.1918 v Le Mans, zařazen 18.5.1918 jako vojín 21. střeleckého pluku. Demobilizován 6.10.1919 jako desátník.
Růžička Karel Rus. Leg. v databázi VÚA neztotožněn.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-26685
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Miloslav Styblík

Autor: Adam Vykydal, 03.10.2010
Umístění: Rožďalovice, Náměstí, vyústění ulice Melantrichova
Nápis:
Zde se narodil
10.VI.1914
MILOSLAV STYBLÍK
štábní rotmistr letectva.
Zahynul 23.XI.1943
nad Biskajkým zálivem v leteckém boji
za osvobození vlasti.
Poznámka:

Styblík Miroslav, štábní rotmistr, nar. 10.6.1914, Rožďalovice, osobní číslo Z; L-358; RAF/787495, příslušník RAF, 111th Operational Training Unit. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, četař dsl. letectva čs. Nezvěstný 23.11.1943 z cvičného letu, Mitchell FV952; KR NT 19/43), Bahamy, SZ od New Providence.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03160
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Josef Hojsák

Autor: Adam Vykydal, 13.11.2010
Umístění: Rožďalovice, Rektorysova, fasáda domu
Nápis:
RODNÝ DŮM
ITAL. LEGIONÁŘE 39. ČS. P. PL.
JOSEFA HOJSÁKA
*18.II.1897.
POPRAVEN RAKOUSKOU JUSTICÍ PRO
ÚČAST V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA
15.VI.1918 NA MONTE GUARDIA.
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena 28. října 1925.
Přepis rozhlasové relace vysílané v místním rozhlase pravděpodobně v padesátých letech:
"Dnes vzpomeneme rodáka, který nebyl ani spisovatelem, ani umělcem, ale přesto zaslouží naší vděčné vzpomínky. Je to Josef Hojsák, který se narodil v Rožďalovicích 8. února 1897 v bývalé Křinecké, dnes Rektorysově ulici jako syn krejčího a pozdějšího zaměstnance cukrovaru. Vyučil se knihařem, byl horlivým sokolským dorostencem a jako mladý voják přešel na italskou stranu a vstoupil do legie. Na italské frontě vykonával těžkou výzvědní službu. Byl zajat rakouským vojskem 15. června 1918 a ještě téhož dne byl pro účast na odboji popraven na Monte Quardiu. Jeho ostatky jsou čerstvě uloženy na Olšanských hřbitovech. Jeho rodný dům je označen pamětní deskou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03159
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Václav Taraba

Autor: Adam Vykydal, 13.11.2010
Umístění: Rožďalovice, Školní, proti školnímu hřišti (zahradní zeď bývalého kláštera)
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V BOJI DNE 7.5.1945
VÁCLAV TARABA
VE VĚKU 16 LET
Poznámka:

Byl zasažen do krku německým ostřelovačem střelou dum dum, na místě mrtev. Když slyšel střelbu od školy, šel se podívat co se děje. Ostřelovač, který zasáhl i Chasana Kalikova, využil chlapcovy nepozornosti a jakmile vykoukl ze vrátek, zasáhl ho. Chlapec zemřel v zadním traktu klášterní zahrady. Pomníček je umístěn na místě vrátek. Pohřeb měl 10. května 1945.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03178
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Chasan Kalikov

Autor: Adam Vykydal, 03.10.2010
Umístění: Rožďalovice, Tyršova 226, proti základní škole
Nápis:
ZDE PADL ZA NAŠÍ VLAST
V BOJI DNE 7.5.1945
CHASAN KALIKOV
TURKESTANEC VE VĚKU 25 L.
БЫЛ УБИТ ГЕРМАНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА НАШЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03210
Pomník přidal: Adam Vykydal