Vidová

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Vidová, na kalvínskom kostole
Nápis:
A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

„Testvéreimért és barátaimért mondom:
Békesség neked!“
Zsolt 122,8

Csefo Lajos, Lacko Andor, Máté László, Parti Lajos, Pásztor László, Sturman Károly

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.0'' E20°26'23.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás