Bratislava

Pomník Červenej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 06.02.2014
Umístění: Bratislava, Osloboditeľská, v parčíku vedľa školy
Nápis:
HRDINSKEJ ČERVENEJ ARMÁDE
KTORÁ OSLOBODILA VAJNORY
APRÍLA 1945
Poznámka:

Autormi pomníka sú sochár Pavel Chrťan a architekt Miloš Gašparec.
Pomník bol pôvodne umiestnený v Parku pod lipami ako to vidieť na fotografii z 27.10.2010.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'15.5'' E17°12'14.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 06.02.2014
Umístění: Bratislava, Osloboditeľská, v kaplnke vedľa kostola vo Vajnoroch
Nápis:
Rodený Padol
František Axamit 1888 1915. 9/X. Jozef Antalic 1898 1917. 2/I. Michal Antalic 1895 1915. 26/X. Jozef Bednár 1887 1914. 20/XI. Jozef Benčič 1886 1914. 30/XI. Jozef Fasung 1890 1915. 2/VIII. Jozef Fekete 1885 1915. 8/VII. František Gajdušek 1889 1915. 30/III. Jozef Grebeči 1885 1915. 30/XI. František Hlavaty 1880 1915. 5/II. Pavel Jangl 1872 1917. 27/VI. Martin Jaslovsky 1893 1914. 31/XII. Anton Kadnár 1877 1914. 3/IX. Martin Krištofovič 1893 1915. 13/III. Štefan Leška 1896 1918. 20/VII. Ignác Múčka 1895 1916. 2/VII. Ján Nádaždy 1882 1914. 24/VIII. Viktor Nádaždy 1894 1916. 21/X. Pavel Panák 1887 1916. 24/III. Pavel Panák 1897 1917. 28/IV. Martin Panák 1884 1914. 3/XII. Michal Panák 1882 1919. 13/II. Štefan Panák 1893 1915. 9/IV. Ján Polák 1889 1918. 25/IX. Matej Polák 1880 1915. 17/II. Štefan Stach 1878 1918. 24/VIII. František Škvorec 1874 1914. 5/X. Ján Takáč 1887 1916. 18/V. Štefan Vitaloš 1883 1915. 3/VI. František Zeman 1897 1918. 22/VI. František Zeman 1893 1916. 1/IX. František Zeman 1897 1916. 13/VIII. Imrich Zeman 1894 1915. 16/VI. Ján Zeman 1882 1915. 18/VI. Ján Zeman 1887 1915. 26/I. Jozef Zeman 1890 1915. 24/IV. Jozef Zeman 1894 1915. 2/VI. Karol Zeman 1897 1918. 22/II. Pavel Zeman 1888 1914. 7/XI. Štefan Zeman 1895 1916. 26/VIII. Štefan Zeman 1891 1916. 16/VIII. Štefan Zeman 1892 1915. 25/VII. Štefan Zeman 1885 1915. 2/I. Filip Zeman 1881 1915. 22/X. Jozef Žiška 1890 1914. 11/XII. Štefan Bruder 1871 1917. 25/XII. Štefan Čík 1881 1914. IX. Jozef Fekete 1892 1915. 24/VII. František Grebeči 1886 1916. 23/IX. Ján Krištofovič 1888 1916. Jozef Krištofovič 1891 1916. 24/IX. Ján Panák 1895 1915. 5/IX. Rudolf Slezák 1895 1915. 5/IX. Pavel Zeman 1884 1915. 6/III. Ján Žiška 1892 1915. 29/V. Alois Novák 1894 1915. 11/V.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'22.4'' E17°12'21.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Franz Kohlmann

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2015
Umístění: Bratislava, Ovocná, cintorín Jarovce, za hlavným krížom
Nápis:
Hier ruhet in Gott

und die Kriegsopfer
FRANZ KOHLMANN
*1896 †1916
Poznámka:

na pomníku v obci je meno Franz pomaďarčené na Ferenc


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°3'49.3'' E17°6'56.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Rozália Scheimovitzová a Július Mayer

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2015
Umístění: Bratislava, Palackého 4, pred domom na Palackého 4
Nápis:
TU ŽILA
ROZÁLIA
SCHEIMOVITZOVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVANÁ 1944
ZAVRAŽDENÁ 7.3.1945
V BERGEN-BELSENE

TU ŽIL
JÚLIUS MAYER
NAR. 1895
DEPORTOVANÝ 1944
ZAVRAŽDENÝ 3.2.1945
V BUCHENWALDE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°8'29.1'' E17°6'36.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2013
Umístění: Bratislava, Palisády 36, roh ulíc Palisády a Štetinova
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKU
1944 NACISTICKÁ SICHER-
HEISPOLIZEI ZRIADILA
VYŠETROVŇU, V KTOREJ BOLI
MUČENÍ NAJLEPŠÍ NAŠI
ĽUDIA, BOJOVNÍCI PROTI
FAŠIZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.6'' E17°06'13.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Elo Šándor

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2010
Umístění: Bratislava, Palisády 28, bytový dom
Nápis:
1896 - 1952
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
V ROKOCH 1933-1952 SPISOVATEĽ
ELO ŠÁNDOR
POPREDNÝ PREDSTAVITEĽ SPOLOČNOSTI
PRE HOSPODÁRSKE A KULTÚRNE STYKY
SO SOVIETSKYM ZVÄZOM
Poznámka:

Elo Šándor (8.3.1896 Vrbové - 9.1.1952 Bratislava) spisovateľ a publicista. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa najprv skrýval, od marca 1915 pôsobil v rôznych peších plukoch, v bojoch o Trident bol vážne ranený. Po vyliečení bojoval na ruskom, neskôr na talianskom fronte. Po návrate bol od 17.11.1918 dobrovoľník čs. armády, spravodajca 1. skupiny čs. vojsk na Slovensku, dňa 15.2.1919 bol v hodnosti por. preradený do zálohy. Ako čs. vlastenec, antifašista a politický odporca ľudáckeho režimu bol 12.10.1939 zaistený ÚŠB v Bratislave a do 18.11.1939 väznený v Ilave. Nadviazal kontakty s ilegálnym hnutím a aktívne sa zapojil do protifašistického odboja, bol spravodajcom čs. vlády v Londýne. Po auguste 1944 robil tlmočníka partizánskym jednotkám Jermak, Bohdan Chmelnickij a Hurban. Od októbra 1944 do apríla 1945 žil v ilegalite na kopaniciach v okolí Vrbového. Vyznamenanie: Rad SNP I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Autorom pamätnej tabule je Alexander Vika.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 08.11.2013
Umístění: Bratislava, Palmová, pred kostolom v mestskej časti Jarovce
Nápis:
1914 – 1918

CZETL JÁNOS, MEYER ELKAN, NOVÁK MIHÁLY, WISPEL JAKAB, WISPEL MÁTYÁS, KOHLMANN FERENC, JANKOVICH JÁNOS, KIRSCHNER MIHÁLY, WARENICH MIHÁLY, WUKETICH ISTVÁN, ROTH MÁTYÁS, ROTH SIMON, ZSUPPAN JÁNOS, SCHISZLER JÁNOS, UHLÁR MATYÁS, WISPEL JÁNOS, PÖLZMANN JÓZSEF, WOLF ANTAL, STROMAIER IGNÁC, WOLF LIPÓT, KREITER GYÖRGY, HAFNER JAKAB, WAGNER MÁTYÁS, JANKOVICH ISTVÁN, GÁGÓ ISTVÁN

1941 – 1945

WARENICH JÁNOS, SCHULTZ ALAJOS, ARTNER JÁNOS, LAKNER ANTAL, WARENICH ISTVÁN, WUKETICH MIHÁLY, ROTH ANDRÁS, JABOREK LAJOS, WOLF ANTAL, STRECK JÓZSEF, PAUHOF JÁNOS, ZSUPPAN SIMON, LAKNER MÁRTON, DEDOVICH MIKULÁŠ, DEDOVICH ISTVÁN, WOLF ISTVÁN, STECK ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, MADARÁSZ GUSZTÁV, KRAJCSOVICS JÁNOS, BERKY BÉLA, KÁLOCZI IMRE, PIRINYI LAJOS, KOPÁCSI FERENC, SÁRKÁMY ANDRÁS, TREUER JÓZSEF

IN MEMORIAM
R. I. P.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'56.2'' E17°06'41.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa gen. J. Ambruš

Autor: Ladislav Barabás, 07.11.2013
Umístění: Bratislava, Panenská 11, na budove Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILO ROKU 1945
VELITEĽSTVO LETECTVA 4. OBLASTI
PRE SLOVENSKO, KTOREJ NÁČELNÍKOM
BOL SLOVENSKÝ VLASTENEC,
OFFICER OF THE BRITISH EMPIRE
GENERÁL JÁN AMBRUŠ
1899 – 1994
VYNIKAJÚCI LETECKÝ AKROBAT,
VELITEĽ SLOVENSKÉHO LETECTVA,
VELITEĽ 312. ČS. LETKY ROYAL AIR FORCE
V BRITÁNII, LETECKÝ ATAŠÉ V KANADE.

VENUJÚ SPOLKY SLOVÁKOV
Z BULHARSKA A RUMUNSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'51.7'' E17°06'10.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 06.12.2011
Umístění: Bratislava, Panenská 27, ne dome č. 27
Nápis:
V TOMTO DOME PREBÝVAL V MESIACOCH MÁJ A JÚN ROKU 1843 SÁNDOR PETŐFI.
V PAMÄTLIVEJ ÚCTE UMIESTNIL 15. MARCA 1900 TOLDYHO SPOLOK V PREŠPORKU.
Obnovila Komisia pamätníka Sándora Petőfiho n. f. v septembri 1911.

EBBEN HÁZBAN LAKOTT PETŐFI SÁNDOR 1843. MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPBAN.
KEGYELETES EMLÉKÜLA POZSONYI TOLDY-KÖR 1900. MÁRCIUS HO 15-ÉN.
Felújította a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság 2011. Syeptemberében.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'53.5'' E17°6'20.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Josef a Leo Frankl

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2021
Umístění: Bratislava, Panská 6, pred kaviarňou
Nápis:
TU ŽIL
JOSEF FRANKL
NAR. 1871
NA ÚTEKU
ZADRŽANÝ 1944
ZAVRAŽDENÝ
V PODUNAJSKÝCH
BISKUPICIACH

TU ŽIL
LEO FRANKL
NAR. 1907
DEPORTOVANÝ 1942
DO MAJDANEKU
ZAVRAŽDENÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás