Nová Hradečná

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, na prostranství před farním kostelem sv. Vavřince
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
HRDINŮM
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDY,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
V BOJI ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ
VLASTI V ROCE 1945

VĚNUJÍ OBČANÉ
NOVÉ HRADEČNÉ

ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7112-53835
Souřadnice: N49°50'4.26'' E17°4'39.9''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, místní část Hradec
Nápis:
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7112-30246
Souřadnice: N49°50'21.90'' E17°5'40.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
JAROMÍR SPURNÝ,
* 12.9.1923.

MILOSLAV VÍTEK,
* 5.3.1925.

OLDŘICH SPURNÝ,
* 12.9.1909.

JAN VÍTEK,
* 8.12.1918.

OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA VLAST 31/3. 1945

JAN POLÁK,
* 24.8.1924.

ANTONÍN VLČEK,
* 19.4.1921.

OLDŘICH DUŠEK,
* 6.10.1924.

RUDOLF OTEVŘEL,
* 19.10.1919.

V NÁRUČI SVÉ MATKY, DŘÍMEJTE SYNOVÉ
SPÁNEK SLADKÝ, NA SHLEDANOU ZA ČAS KRÁTKÝ.
Poznámka:

V tomto hrobě je pohřbeno 8 obětí tzv. Bratrušovské tragédie. Partyzán Miloš Vítek měl 14. března 1945 zcizit zbraně a střelivo v opravně vojenských vozidel v Šumperku, která patřila horlivému nacistovi Ernstu Burischkovi. Byl však vyzrazen, zajat a nelidským mučením nakonec donucen k uvedení dalších jmen. Nacisté pak mohli jet najisto. Z 18 zatčených pouze dva byli propuštěni. K. H. Frank byl o věci informován a nařídil zatčené popravit. Wilhelm Prellberg, velitel šumperského gestapa, určil jako místo vykonání popravy bratrušovskou střelnici, kde dal předchozího večera vykopat hromadný hrob. V osudný den 31. března bylo všech 16 naloženo, dovezeno na místo a ranou do týla zastřeleno. Popravu vykonala gestapácká dvojice Hufer a Tilg. Poté byl hrob zasypán a důsledně zamaskován. Akce byla přísně tajná, kdo by prozradil následoval by jejich konce. Dlouho se o popravených nevědělo. Vše přiznal až při výslechu Wilhelm Prellberg, nalezený v květnu v liberecké věznici. Přesné místo sám ukázal. Mrtvoly byly exhumovány a pohřbeny 20.ledna 1946. Po dobu pohřbu bylo Němcům zakázáno vycházet do ulic.Vrah šestnácti popravených N. Hufer byl téměř o dva roky později do vazby dodán Američany.

Citováno podle: VAŠÍČEK Filip: Vysídlení Němců ze Šumperka v letech 1945 – 1946. Bakalářská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita 2011.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7112-07417
Souřadnice: N49°50'03.42'' E17°04'39.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Kalus

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
* 31.12.1969 + 20.7.2012
Poznámka:

Na fotografii muž ve vojenské uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'03.24'' E17°04'41.10''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Hobza

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
ALOIS HOBZA
Poznámka:

Na fotografii muž v rakouské vojenské uniformě.
Návazný text je velmi obtížně čitelný. Čitelně zmiňuje, že zemřel v roce 1884 a nečitelně přibližuje místo či událost.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'03.24'' E17°04'41.10''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vojtěch Hanák

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH PILOT SVOB.
1912 - 1934
Poznámka:

Pilot svob. Vojtěch Hanák a pozorovatel čet. asp. Karel Němeček a zahynuli dne 13.8.1934 při letecké havárii v Troubelicích.
V novinách Pozor vyšel dne 14.8.1934 o nehodě tento článek:
Letecké neštěstí u Uničova. Dva lidské životy zmařeny mladistvou nerozvážností.
V pondělí 13. srpna bylo hlášeno do Olomouce letecké neštěstí, při kterém zahynuli strašnou smrtí uhořením dva mladí lidé. Neštěstí bylo tentokráte zaviněno lehkomyslností mladého pilota, který se chtěl pochlubit svým příbuzným leteckým uměním. V Troubelicích u Uničova měla mít v pondělí ráno svatbu sestra pilota svobodníka Vojtěcha Hanáka od leteckého pluku 2 v Olomouci. Při obvyklém cvičení zaletěl v tuto dobu s letadlem, v němž byl jako pozorovatel četař aspirant Karel Němeček, nad Troubelice a zde kroužil velmi nízko nad vesnicí, budě tím pochopitelně vzrušení vesničanů. Jak nízko nešťastný lehkomyslný letec lítal, lze usoudit z okolnosti, že musel v jednom okamžiku vyhýbat stromu. Stočil při tom – dle vyprávění vesničanů – letoun prudce doprava, musel asi vysadit motor, což mělo za následek zahlcení motoru a letadlo narazilo na plot, rozbilo se, nádrž s benzínem vybuchla a než mohli lidé přispěchat letcům na pomoc, celý letoun byl v plamenech. V nich také nalezli oba mladí lidé smrt. Na místo se dostavila komise z Olomouce. Pozůstatky obou letců byly dopraveny do Olomouce.
Je to opět tragická oběť nekázně, jaká se na vojně velmi přísně trestá. Vojenská správa zná velmi dobře touhu mladých letců pochlubiti se jejich pilotním uměním příbuzným a protože při takových produkcích, kdy letec je pochopitelně značně vzrušen, se již několikráte přihodila těžká neštěstí, dbá vojenská správa, aby povinné lety nevedly přímo nad obcemi pilotů a aby jakékoliv odchylky od předepsaných cest nebyly trpěny. Od 1. ledna t.r. byly letecké předpisy vojenské v tomto směru zvláště zostřeny. Tentokráte dostali zmínění letci rozkaz letět nad Přerov a pak Litovel, kdežto Troubelice jsou asi 10 km vzdáleny od místa, kudy vedla předepsaná trať. Pilot svobodník Hanák skládal teprve před nedávnem pilotní zkoušku, a soudí se proto, že se chtěl svým přátelům a příbuzným pochlubiti svým leteckým uměním. Jest neodpustitelnou chybou četaře aspiranta Němečka, že jako vyšší nezakázal pilotovi Hanákovi nedovolenou odbočku, neboť sotva lze uvěřiti, že by pilot byl podnikl zajížďku nad svou rodnou obec proti vůli a souhlasu četaře, když věděl, že ohlášení přestoupení rozkazu by mělo za následek zbavení pilotního osvědčení vedle dalšího trestního stíhání. Tak zaplatili oba hoši svou vinu vlastními životy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'3.06'' E17°4'46.14''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Gustav Weigel a kenotaf Johann Schwatschke

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
Dr. Gustav Weigel
Oberarzt i.d.R.
* 24./9. 1885
+ 20./9. 1918

Johann
Schwatschke
geb. 4./IX.1888,
begraben 15./VI.1915,
in Bratyczov in Galizien.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'04.98'' E17°04'41.22''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáků

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
(nečitelné)
Poznámka:

Na náhrobku je husarská čepice a šavle. Nápis je téměř setřen. V nákresu hrobů je k tomuto místu uvedeno: Hrob 2 vojínů.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'04.68'' E17°04'40.74''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf vojáka

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2014
Umístění: Nová Hradečná, obecní hřbitov
Nápis:
(nečitelné)
Poznámka:

Na fotografii muž v rakouské vojenské uniformě. Je předpoklad, že se jedná o kenotaf vojáka padlého v 1.světové válce.
Nápis na náhrobku je německý a je sice dochován, ale je velmi obtížně čitelný.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'03.18'' E17°04'44.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala