Kolín

Hrob/kenotaf Karel Tokar

Autor: Ivo Šťastný, 16.04.2007
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu
Nápis:
KAREL TOKAR
LESNÍ ADJUNKT
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE
V KARPATECH 6./7.1917,
VE VĚKU 22 ROKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'13.78'' E15°12'26.50''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Emilie Březinová

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
EMÍLIE
BŘEZINOVÁ
umučena v Osvěčimi
v říjnu 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Malý

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
JOSEF MALÝ
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE
U GORLICE V HALIČI
12./12.1914. VE VĚKU 21 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Balling

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
JUC. JAN BALLING
štábní kapitán ruských legií
+7.9.1935 v stáří 49. r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Tomáš Maryška

Autor: Marek Skýpala, 02.02.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, centrální hřbitov
Nápis:
fr. TOMÁŠ V. MARYŠKA
ČLEN ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
* 1913 + 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'9.8'' E15°12'24.43''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Václav Nosek

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
Ph.Mr.
VÁCLAV NOSEK
LÉKÁRNÍK V KOLÍNĚ
ZEMŘEL 24. BŘEZNA 1945 V STÁŘÍ 59. R.
JAKO POLITICKÝ VĚZEŇ V EBRACHU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.44'' E15°12'18.79''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lukáš Doubrava, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Kmochova, na budově Sokolovny
Nápis:
PRO SOKOLSKOU MYŠLENKU
A ZA SVOBODU VLASTI
SVÉ ŽIVOTY OBĚTOVALI
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
1939 – 1945
TITO ČINOVNÍCI
SOKOLSKÉ ŽUPY TYRŠOVY

VÁCLAV JANDA, VZDĚLAVATEL
VÍTĚZSLAV LUKEŠ, MÍSTOSTAROSTA
FRANTIŠEK MEJSTŘÍK, JEDNATEL
JOSEF ŠTAFL, NÁČELNÍK
FRANTIŠEK VOLÁK, MÍSTOSTAROSTA

VĚČNÁ PAMĚŤ HRDINŮM!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27759
Souřadnice: N50°01'47.09'' E15°11'47.00''
Pomník přidal: Lukáš Doubrava

Kameny zmizelých - rodina Medlova

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Kmochova 335, v chodníku vlevo od branky
Nápis:
ZDE ŽILA
BERTA MENDLOVÁ
NAROZENA 1879
DEPORTOVÁNA 14.7.1942
MALÝ TROSTINEC
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
MUDR. DAVID MENDL
NAROZEN 1876
DEPORTOVÁN 14.7.1942
MALÝ TROSTINEC
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Manželé Mendlovi byli deportováni do Ghetta Terezín 13.6.1942 transportem AAd. Do Malého Trostince byli deportováni 14.7.1942 transportem AAx.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109439-berta-mendlova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109440-david-mendl/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°1'41.76'' E15°11'44.36''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Anastáz Opasek

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Komenského sady, mezi kostelem Nejsvětější trojice a budovou Komerční banky
Nápis:
JAN NEPOMUK
ANASTÁZ OPASEK

NARODIL SE 20. DUBNA 1913 VE VÍDNI.
V KOLÍNĚ NAD LABEM ŽIL V LETECH 1919 AŽ 1932.
PO MATURITĚ NA KOLÍNSKÉM REÁLNÉM GYMNÁZIU
VSTOUPIL DO BŘEVNOVSKÉ BENEDIKTINSKÉ KOMUNITY.
ŘÁDOVÁ STUDIA ABSOLVOVAL V LETECH 1933 AŽ 1938 V PRAZE A V ŘÍMĚ.
PO KNĚŽSKÉM SVĚCENÍ R. 1938 BYL JMENOVÁN KONVENTUÁLNÍM PŘEVOREM.
ROKU 1947 BYL ZVOLEN ČLENY KONVENTU OPATEM.
V ZÁŘÍ 1949 BYL ZATČEN A NÁSLEDUJÍCÍ ROK ODSOUZEN
ZA VELEZRADU NA DOŽIVOTÍ.
V ROCE 1960 BYL AMNESTOVÁN A POTÉ PRACOVAL V DĚLNICKÝCH PROFESÍCH.
V PROSINCI 1968 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ, ROKU 1969 PROMOVAL
NA LATERÁNSKÉ UNIVERZITĚ V ŘÍMĚ.
V ROCE 1972 INICIOVAL VZNIK SDRUŽENÍ OPUS BONUM.
ÚPLNĚ REHABILITOVÁN BYL AŽ ROKU 1990.
TEHDY SE VRÁTIL ZPĚT DO BŘEVNOVA A OBNOVIL KOMUNITU BENEDIKTINŮ.
V ROCE MILENIA KLÁŠTERA R. 1993 POVÝŠIL SVATÝ OTEC JAN PAVEL II.
OPATSTVÍ NA ARCIOPATSTVÍ A OPASKA JMENOVAL ARCIOPATEM.
ZEMŘEL 24. SRPNA 1999 PŘÍ NÁVŠTĚVĚ KLÁŠTERA V BAVORSKÉM ROHRU.
POCHOVÁN JE NA BŘEVNOVSKÉM HŘBITOVĚ.
Poznámka:

Anastáz Opasek byl nejdříve vězněm, později aktivním odpůrcem komunistického režimu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kolin-pomnik-anastaze-opaska/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'34.78'' E15°12'16.3''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Premslerova

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kouřimská 9a, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
LUDVÍK PREMSLER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V RAASICE

ZDE ŽILA
IDA PREMSLEROVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V RAASICE
Poznámka:

Manželé Premslerovi byli do Ghetta Terezín deportováni 9.6.1942 transportem AAc. Do Raasiku byli deportováni 1.9.1942 transportem Be.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116113-ludvik-premsler/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116111-ida-premslerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°2'76.9'' E15°20'11.03''
Pomník přidal: Jiří Padevět