Hostivice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Štrupl, 24.07.2006
Umístění: Hostivice, Litovická, u fotbalového hřiště
Nápis:
SK HOSTIVICE SVÝM OBĚTEM NACISTICKÉHO TERORU

ŠT. KPT. JOSEF BROUL MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU
* 25.XII.1906 POPRAVEN 8.IX.1943 V BERLÍNĚ

ŠTĚPÁN DRDA BÝV. SEKRETÁŘ KLUBU
* 20.X.1903 V PRAZE POPRAVEN 25.XI.1941 V PRAZE

FRANTIŠEK NOVOTNÝ SEKRETÁŘ KLUBU
* 3.XII.1912 V PRAZE UMUČEN 1.XI.1941 V MAUTHAUSENU

26.VIII.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-22210
Pomník přidal: Jan Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Štrupl, 24.07.2006
Umístění: Hostivice, Nádražní, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÝM
HRDINŮM
1945
Poznámka:

zde se nachází neznámé množství padlých Vlasovců třetího pěchotního pluku 1. divize ROA, kteří padli při útoku na letiště Ruzyně.
(zdroj: https://vova.pomortzeff.com )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2105-22207
Pomník přidal: Jan Štrupl
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Hrob Václav a Jiří Malaníkovi

Autor: Jan Štrupl, 24.07.2006
Umístění: Hostivice, Nádražní, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV MALANÍK
MAJOR ČS. ARMÁDY V.V.
* 24. II. 1894, + 5. VII. 1956

ING. JIŘÍ MALANÍK
PODPLUKOVNÍK V.V.ČSLA
* 31. VII. 1922 + 7. IV. 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl

Hrob Jaroslav Hofrichter

Autor: Marek Lanzendorf, 24.09.2016
Umístění: Hostivice, Nádražní, hřbitov - rozptylová loučka
Nápis:
bez nápisu
(Jaroslav Hofrichter)
Poznámka:

střelec a palubní inženýr u 311. bombardovací peruti


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 09.11.2015
Umístění: Hostivice, Tyršova 201, na straně z ulice Čsl. armády
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM KVĚTNOVÉ REVOLUCE
1945
ZDE PADLI:
VÁCLAV HORÁK Z ÚHONIC
FRANT. VARCABA Z ÚHONIC
KAREL HOLUB Z ÚHONIC
JAR. KORECKÝ Z DRAHELČIC.
ZEMŘELI JSTE ABYCHOM ŽILI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-22208
Pomník přidal: Jan Štrupl