Liptaň

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 22.02.2008
Umístění: Liptaň, střed obce
Nápis:
OBĚTEM
PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY

(na obou stranách pomníku zůstaly původní desky)
(levá strana)
Z VAŠÍ KRVE NAŠE SVOBODA

(pravá strana)
NEZAPOMENEME

(původní nápis - nyní pod deskou)
PŘÍSAHÁME, ŽE BUDEME DRUH DRUHA MILOVATI,
K SOBĚ VĚRNĚ STÁTI, V NEBEZPEČÍ SE
NEOPOUŠTĚTI, ALE AŽ DO KONCE SE BRÁNITI,
JAK NÁM KÁŽE MUŽNÁ ČEST A VĚDOMÍ
POVINNOSTI OBČANSKÝCH. TAK PŘÍSAHÁME!

22. ZÁŘÍ 1938

V NEROVNÉM BOJI S NACISTICKÝMI ORDNERY
HRDINOU SMRTÍ PADLI:
VRCHNÍ STRÁŽMISTR RUDOLF MOKRÝ
VRCHNÍ RESPICIENT LUDVÍK SVOBODA
STRÁŽMISTR VILÉM LEHER
DOZORCE FINANČNÍ STRÁŽE VÍTĚZSLAV HOFÍREK
DOZORCE FINANČNÍ STRÁŽE FRANTIŠEK ČECH
DOZORCE FINANČNÍ STRÁŽE INOCENC DOSTÁL
Poznámka:

Po tragedii z 22.9.1938 byl vytvořen pomník ve středu obce se jmény obětí a datem tragedie. Potom byla umístěna přímo na dům ve kterém se to stalo pamětní deska. Na padesáté výročí v roce 1988 byl vytvořen u místního obecního úřadu další pomník. Ve stejné době byla deska se jmény na původním pomníku nahrazena z nepochopitelných důvodů deskou novou, se současným nápisem. (zdroj autor a Ing. František Rechtorik)
Původní pomník obětem 1. sv.války ve tvaru truchlícího anděla, sklánějícího se nad padlým vojákem byl v r. 1946 upraven vsazením nové nápisové desky za původní, se jmény zavražděných příslušníků jednotky SOS fašisty v září r.1938. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8114-29069
Souřadnice: N50°13'20.49'' E17°36'12.92''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 20.02.2008
Umístění: Liptaň, u obecního úřadu
Nápis:
50.
VÝROČÍ LIPTAŇSKÉ TRAGEDIE
ZÁŘÍ
1938 – 1988
STATEČNÝM
OBRÁNCŮM VLASTI
OBČANÉ OKRESU BRUNTÁL.

UŽ NIKDY FAŠISMUS
UŽ NIKDY ZRADU
Poznámka:

Padli v boji s nacistickými ordnery při obraně četnické stanice dne 22.9.1938:
Inocenc Dostál dozorčí pohraniční finanční stráže *17.12.1910
Vítězslav Hofírek dozorčí pohraniční finanční stráže *30.6.1910
Vilém Leher strážmistr *29.5.1912
Robert Mokrý vrchní četnický strážmistr *24.3.1887
Ludvík Svoboda vrchní strážmistr *6.4.1899
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8114-29070
Souřadnice: N50°13'19.98'' E17°36'17.53''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Stiborský, 11.08.2019
Umístění: Liptaň, budova bývalé četnické stanice, čp. 261
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYLO 22.9.1938
ZAVRAŽDĚNO 6 PŘÍSLUŠNÍKŮ
STRÁŽE OBRANY STÁTU
NĚMECKÝMI FAŠISTY.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

V Liptani, stejně jako v celém tehdejším československém pohraničí, bylo velice silné nacistické hnutí. Na jeho organizaci se v Liptani hlavní měrou podíleli bratři Alfred a Franz Seligové, kteří byli instruováni přímo z Říše. Dodnes jsou považováni za strůjce přepadení místní četnické stanice. Vyšetřováním liptaňské tragédie byl po válce pověřen velitel pobočky SNB Krnov, který ve své zprávě ze dne 26. listopadu 1945 popisuje události následovně:
Dne 22. září 1938, asi v 18 hodin, když se již stmívalo, dali Alfred a František Seligovi, Karel Reichel a František Görlich povel k odzbrojení četnické stanice v Liptani. Zjistili, že na četnické stanici v Liptani je důležitá telefonní ústředna pro sběr zpráv pro velitelství praporu SOS, který měl svoje sídlo v Bruntále. Hlavní původcové bratři Seligové, Reichel a Görlich se sešli již před 18 hodinou na nádraží v Liptani, jsouce ozbrojeni automaty. Odtud pochodovali přes obec k četnické stanici, která byla umístěna v domě č.p. 261 v horní polovině obce Liptaně, poněkud stranou od hlavní silnice.
K tomuto demonstrativnímu ozbrojenému hloučku, za různých výkřiků, přidružovali se ostatní mladí z Liptaně, vesměs nacisté, kteří byli pravděpodobně předem informováni nebo vyzváni, aby se zúčastnili slavnostního odzbrojení četnické stanice. Než tento zfanatizovaný zástup nacistů došel k četnické stanici, čítal asi 150 – 180 mužů. Ozbrojený zástup došel až k budově četnické stanice a hlavní původci vstoupili do úředních místností. Ostatní ozbrojenci zůstali zatím stát venku u vchodu do budovy a střežili kasárna zvenčí. Velitel stanice vrchní strážmistr Rudolf Mokrý při vstupu hlavních původců do kasáren byl ve své kanceláři a podle neprokázaných výpovědí prý pronesl tato slova: „Jsem na smrt připraven.“ Nato si ozbrojenci kategoricky žádali vydání zbraní a pohrozili posádce, že v případě odporu a nevydání zbraní budou na místě postříleni.
Celá situace byla pro posádku četnické stanice natolik hrozivá, že velitel Mokrý se rozhodl dát se odzbrojit. V té době přijížděla na motorce ke stanici dvoučlenná hlídka dozorčích finanční stráže praporu SOS Inocenc Dostál a Vítězslav Hofírek. Ozbrojená skupina nacistů, která střežila příjezd k četnické stanici, chtěla tuto hlídku zastavit. Hlídka však nezastavila a teprve, když byla bezprostředně ohrožována nacisty zbraněmi, oba její členové seskočili z motocyklu a doběhli k četnické stanici, kde se chtěli ukrýt (Netušili však, že stanice je již obsazena nacisty a byli stejně jako ostatní příslušníci SOS odzbrojeni).
Při útěku hlídky směrem ke stanici padl první výstřel. Poté došlo ze strany vzbouřenců k prudké palbě. V nastalém zmatku dav střílející před stanicí zastřelil tři německé občany. Zabiti byli: Karel Metzke, Jan Křístek a Alois Müller. Rozlícený dav počal křičet, že za jejich mrtvé musí být všichni čeští četníci na stanici zastřeleni. Na toto zavolání davu se Alfred Selig, který byl ozbrojen automatem, vrátil s několika ozbrojenci znovu do místnosti četnické stanice, kde chladnokrevně postřílel odzbrojené a tedy zcela bezbranné příslušníky SOS. O život tak přišli vrchní strážmistr četnictva Mokrý, četnický strážmistr Leher, vrchní respicient finanční stráže Svoboda a dozorci finanční stráže Dostál, Čech a Hofírek.
Na závěr svého vyšetřování uvedl velitel krnovské stanice SNB:
„Dodnes se nepodařilo objasnit, ze které strany výstřel padl. Mrtví nemluví a výpovědi zúčastněných se v tomto směru velmi rozcházejí.“
Celou posádku četnické stanice v Liptani se tak navždy podařilo umlčet.
Mrtvoly zavražděných příslušníků byly druhého dne, tj. 23. září 1938, naloženy na nákladní automobil a odvezeny do Hlubčic (již ležících v Německu), kde byly zahrabány v ústraní tamějšího hřbitova.
Po osvobození Československa proběhlo vyšetřování liptaňského zločinu. Účastníci vraždy českých příslušníků byli podle rozsudku Lidového soudu v Opavě ze dne 29. října 1946 spravedlivě potrestáni. Tři z nich dostali trest smrti. Hlavní viníci - bratři Seligové - však trestu unikli. Těla Františka Čecha, Inocence Dostála a Vítězslava Hofírka byla exhumována a převezena do Československa. Obětem liptaňské tragédie byl v roce 1947 postaven a odhalen památník. ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Text: Martin Glejtek
(zdroj http://www.policista.cz/clanky/reportaz/liptanska-tragedie-609/ )
Foto před opravou v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8114-29483
Souřadnice: N50°13'20.43'' E17°35'39.6''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Petr Stiborský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ondřej Kolář, 28.09.2018
Umístění: Liptaň, v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
1939 + 1945
Zur Errinnerung an die Gefallenene und Vermissten
des 2. Weltkrieges aus Liebenthal
Anders Bruno
Anders Rudi
Atzler Otto
Atzler Richard
Batsch Erwin
Bernert Erwin
Breier Alois
Breier Walter
Franke Josef
Gebauer Albert
Gebauer Josef
Gesierich Karl
Gödel Alois
Görlich Helmut
Gröger Paul
Gröger Rudi
Gross Alfred

Hanke Fritz
Heider Karl
Jarisch Julius
Kieslich Otto
Kolbe Oskar
Krawutschke Julius
Menzel Franz
Müller Franz
Müller Karl
Otte Gerhard
Peschke Alois
Peschke Kurt
Pilzer Willi
Quecke Johann
Reichel Alfred
Reichel Max
Reichel Richard
Reichel Walter

Rotter Walter
Schindler Max
Schindler Oskar
Schmak Otto
Teufert Otto
Titze Ferdinand
Titze Karli
Wagner Hubert
Wagner Ottmar
Weiß Rudi
Wurst Rudi
Zirbs Edmund
Zirbs Ernst
Zirbs Fritz
Zirbs Josef
Zirbs Wilfried

Vermisst.
Grande Ernst
Gröger Rudolf
Kirsch Eduard
Knabe Erwin
Otte Alois
Richter Walter
Poznámka:

pravděpodobně jde o tyto vojáky:

Anders Bruno
Kanonier
*13.06.1905Liebental
+19.01.1945 10 km nördl. Loben
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Lubliniec - Polen

Atzler Otto
Gefreiter
*10.11.1907 Liebenthal
+28.09.1944 Gogolow
Otto Atzler je pohřben jako bezjmenný v Siemianowice.

Atzler Otto
Obergrenadier
*05.03.1908 Liebenthal
+01.1945 Piotrkow (Petrikau)
Otto Atzler je pohřben jako bezejmenný v Siemianowice - Sammelfriedhof .

Atzler
Rudolf
Obergefreiter
*25.02.1920 Liebenthal
+19.12.1943 Borok
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Borok / Witebsk - Belarus

Bernert Erwin
Schütze
*25.11.1925 Woitsdorf
+13.12.1943 Krassnosselky/Rußld.
Erwin Bernert je pohřben na hřbitově v Schitomir / Shitomir.

Breier Alois
Pionier
*18.10.1914 Paulowitz
+04.1945 nicht verzeichnet
Alois Breier je pohřben na hřbitově v Berlin-Spandau Kisseln.


Breier Walter
Unteroffizier
*08.10.1923
+20.08.1944
Walter Breier je pohřben na hřbitově v Futa-Pass.
Blok 29 Hrob 51

Franke Josef
Unteroffizier
*03.03.1907 Alt-Rothwasser
+23.02.1945 bei Preekuln
Josef Franke je pohřben na hřbitově v Saldus.
Blok Q Řada 28 Hrob 829

Gebauer Josef
Obergefreiter
*26.07.1918 Liebenthal
+14.12.1944 Lutterbach/Els.
Josef Gebauer je pohřben na hřbitově v Bergheim.
Blok 1 Řada 2 Hrob 55 - 98

Gödel Alois
Pionier
*22.10.1912 Röwersdorf
+19.12.1941 Achtyrka
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Achtyrka - Ukrajina

Gröger Paul
Obersoldat
*01.10.1907 Liebenthal
+22.06.1942 Kamenka vých. Isjum
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Kamenka / okr. Charkow (II) - Ukrajina

Gröger Rudolf
Gefreiter
*20.03.1923 Liebenthal
+30.12.1943 Bhf. Jablonec östl.
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Jablonec / Zwiahel - Ukrajina

Gross Alfred
Obergefreiter
*07.05.1910 Zuckmantel
+16.07.1943 Moika Stellung 8 km n.n.w. Mga 1.400 m westl. Samoschja
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Arbusowo - Russland

Heider Karl
Unteroffizier
*10.05.1908 Petersdorf/Jägerndorf
+10.09.1941 Wesjoly Chutorn
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Neshin - Ukrajina

Kieslich Otto Hugo
Gefreiter
*05.12.1921 Burgwiese
+03.12.1942 Feldlz. Notschkowo mot. 18
Otto Hugo Kieslich je pohřben jako bezejmenný v Korpowo.

Müller Franz
*02.04.1892 Kleinmohrau
+10.07.1947 verzeichnet
Franz Müller je pohřben na hřbitově v Sonthofen Hrob 13

Müller Franz
Gefreiter
*01.05.1904 Deutsch Jägerndorf
+17.10.1943 Dachlowo
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Brest - Belarus

Otte Gerhard
*23.08.1929 Groß Liebentahl
+01.1945 Kgf.Lg. Arb.Lg. Myslowitz
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Myslowice - Polen

Peschke Alois
Gefreiter
*10.08.1911 Liebenthal
+10.02.1943 Lyssyj
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Lyssyj

Peschke Kurt
Schütze
*22.10.1922 Liebenthal
+12.07.1942 Skulowo
Kurt Peschke je pohřben jako bezejmenný v Duchowschtschina .

Reichel Walter
Unteroffizier
*30.08.1923 Liebenthal
+22.06.1944 Ssirotinooblast Witebsk

Rotter Walter
Rottenführer
*12.12.1926 Liebenthal
+08.08.1944 Tuckum

Schindler Oskar
Schütze *23.05.1896 Jägerndorf
+16.01.1945 Tuszyn
Oskar Schindler je pohřben na hřbitově v Siemianowice.
Blok 15 Řada 3 Hrob 186 - 254

Teufert Otto
Gefreiter
*04.06.1923 Liebenthal
+30.11.1942 Nördl. Mosse-Jenki

Titze Ferdinand
Gefreiter
*07.01.1923 Liebental
+30.07.1943 Bei Toplinka

Wurst Rudolf
Schütze
*29.10.1922 Liebenthal
+13.06.1942 Krassnovarmeiskoje
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Krasnoarmejskoje / Charkow - Ukrajina

Zirbs Ernst
*14.11.1908
+01.08.1943 Charkow / Ljubotin / Merefa /
Olschany b. Charkow

Zirbs Josef
*16.12.1916
+01.12.1942 Donbogen

Grande Ernst
Gefreiter
*27.11.1900 Liebenthal
+07.06.1945 v zajateckém lazaretu Landsberg/Warthe
Ernst Grande je pohřben jako bezejmenný v Stare Czarnowo .

Gröger Rudolf
Gefreiter
*20.03.1923 Liebenthal
+30.12.1943 Bhf. Jablonec östl.
Dle dostupných pramenů se hrob nachází v Jablonec / Zwiahel - Ukrajina
(zdroj: https://www.volksbund.de )

Liebentahl = Liptaň
Jägerndorf = Krnov
Alt-Rothwasser = Stará Červená Voda
Kleinmohrau = Malá Morávka
Burgwiese = Burkvíz
Zuckmantel = Zlaté Hory
Paulowitz = Slezské Pavlovice
Röwersdorf = Třemešná ve Sl.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'17.63'' E17°36'4.45'' (poloha kostela)
Pomník přidal: Milan Lašťovka