Vehlovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 20.11.2013
Umístění: Vehlovice, odbočka do Vehlovic z hlavní silnice Liběchov – Mělník
Nápis:
OBĚTEM REVOLUCE
9.5.1945
KURZ JOSEF 1899
JIRÁŇ JAR. 1910
NĚMEC ČENĚK 1899
KOPECKÝ JOSEF 1911
RAZÁK FRANT. 1913
Dr.TUREK STAN. 1906
BARCAL ARNOŠT 1906
JAROŠ VÁCLAV 1903
HOCKÝ JOSEF 1911
MALÍK LADISL. 1907

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2114-1777
Pomník přidal: Arno Glaser