Hrubý Šúr

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2013
Umístění: Hrubý Šúr, pri hlavnej ceste vedľa zvonice, oproti je dom č. 16
Nápis:
1914 1918

ÁZSOTH JÁNOS, BUKUS GÁSPÁR, BOLYKOVSZKY ISTVÁN, BRETKÓ ERNŐ, BRETKÓ ISTVÁN, CSERMÁK ISTVÁN, HORVÁTH VILMOS, KARÁCSONY GÉZA, KISS JÁNOS, KURUCZ ANDRÁS, LOVAS JÁNOS, NAGY BÉLA, OLÁH BÉLA, PLOCZEK DEZSŐ, PLOCZEK KÁROLY, RUMAN JÓZSEF, SZABÓ LŐRINCZ, TÓTH TIBOR, VARGA ELEK

BARICZA TITUS, BOJKOVSZKÝ SZILVESZ., BOTLÓ JENŐ, HORVÁTH BÉLA, KISS ANDRÁS, PROKSA ANTAL, TAKÁCS JÓZSEF, PUTZ VILMOS, PLOCZEK GYULA

1939 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'20.1'' E17°25'05.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gyula Ploczek

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2014
Umístění: Hrubý Šúr, pravá zadná časť cintorína
Nápis:
Itt nyugszanak az Úrban
drága jó szüleink

PLOCZEK GYULA
1885 VIII.12 – 1945 IV.10

Aki hisz én bennem ha meghal is él
JÁNOS ev. 11 : 25

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'24.2'' E17°25'32.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Géza Kárácsony

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2014
Umístění: Hrubý Šúr, približne v strede cintorína
Nápis:
KÁRÁCSONY GÉZA
*1897 - †1918
Portugáliában a hárctéren
BÉKE HAMVAIRA !
Poznámka:

zahynul na portugalskom bojisku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'25.2'' E17°25'32.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Titus Baricza

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2014
Umístění: Hrubý Šúr, cintorín, stredná časť
Nápis:
Itt nyugosznak Istenben
boldogult drága szüleink
BARICZA
TITUS
1904 – 1944

Nyugodjanak békében.
Poznámka:

Titus Baricza je uvedený na pomníku v obci medzi padlými v druhej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'24.9'' E17°25'32.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2014
Umístění: Hrubý Šúr, Senecká, vľavo od vchodu do Obecného úradu Hrubý Šúr
Nápis:
NA POČESŤ HRDINSKEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY
KTORÁ OSLOBODILA DŇA 1.IV.1945
NAŠU OBEC VĎAČNÍ OBČANIA

A HŐS SZOVJET HADSEREG DICSŐSÉRÉGE
AMELY 1945.IV.1-ÉN FELSZABADITOTTA
KÖZSÉGÜNKET A HALÁS LAKOSÁG

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'11.3'' E17°25'16.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás