Brno

Pohřebiště Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 25.04.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, skupina 56a/04
Nápis:
AŤ POSLEDNÍ ZBRANÍ SVĚTA
ZŮSTANOU TRNY RŮŽÍ VDĚKU U MOHYL
A KVĚTY RŮŽÍ HRDOSTI
PODÉL NAŠICH CEST

BOJOVNÍCI
ODBOJOVÉ ORGANIZACE
OBRANA NÁRODA
1939 - 1945

BENEŠ JOSEF, ČERNÝ VÁCLAV, DOKOUPIL OTAKAR, FICTUM OLDŘICH, GOLDA JAROSLAV, KRŠKA JOSEF, WILKA OLDŘICH, KULATÝ FRANTIŠEK, MARTINEK JAN, NAVRÁTIL PRAVOSLAV, PODSEDNÍK VLADISLAV, POMP JOSEF, ING. PROŠEK MILOŠ, PŠIKAL JOSEF, RYŠÁNEK FRANTIŠEK, ING. SVOBODA KAREL, SMUTNÝ ANTONÍN, TRTÍLEK ARNOŠT, VACH FRANTIŠEK, ZAORAL METODĚJ

ČESTNÉ PAMÁTCE PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ POPRAVENÝCH NACISTY
V ROCE 1943 VE FRANKFURTU n. M. A ULOŽENÝCH NA TOMTO POHŘEBIŠTI
V ROCE 1967
Poznámka:

Podrobnosti k CZE-6203-12435 (bojovníci odbojové organizace Obrana národa, popraveni ve Frankfurtu nad Mohanem):
Josef Beneš, strážmistr, *3.2.1906, +10.2.1943, Václav Černý, štábní kapitán, *24.9.1902, +18.3.1943, Otakar Dokoupil, podplukovník, *21.1.1895, +19.2.1943, Oldřich Fictum, nadporučík, *3.7.1907, +18.3.1943, Jaroslav Golda, plukovník, *6.9.1893, +19.2.1943, Josef Krška, *15.2.1904, +10.2.1943, František Kulatý, major, *3.9.1894, +18.3.1943, Jan Martinek, *28.5.1901, +10.2.1943, Pravoslav Navrátil, štábní kapitán, *7.11.1894, +3.3.1943, Vladislav Podsedník, major, *24.7.1898, +3.3.1943, Josef Pomp, policejní kapitán, *25.10.1898, +19.2.1943, Ing. Miloš Prošek, podporučík, *8.5.1913, +3.3.1943, Josef Pšikal, nadporučík, *6.2.1903, +10.2.1943, František Ryšánek, *14.4.1899, +10.2.1943, Antonín Smutný, *13.8.1898, +18.3.1943, Ing. Karel Svoboda, poručík, *6.7.1913, +3.3.1943, Arnošt Trtílek, *4.6.1898, +3.3.1943, František Vach, *27.3.1903, +10.2.1943, Oldřich Wilka, *22.1.1899, +18.3.1943, Metoděj Zaoral, major, +19.2.1943
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Do společného hrobu bylo uloženo 20 uren popravených ve Frankfurtu nad Mohanem; nad jejich hrobem byl vztyčen společný pomník; na žulovém podstavci umístěna deska z černé leštěné žuly, obdélná na šířku, členěná do tří částí; písmo ryté, stříbřené.
Text desky měl svou další historii. Na základě jednání politické komise městského výboru KSČ v Brně 21. 8. 1981 uložil v září 1981 odbor místního hospodářství Městského národního výboru v Brně Technické a zahradní správě "upravit náhrobní desku odbojářů tak, aby na ní zůstala jména obětí, bez názvu odbojové skupiny "Obrana národa".
Z horní desky byl odstraněn původní text: "Za svobodu své životy položili a rodné zemi byli vráceni tito členové Obrany národa."
Z dolní desky byl odstraněn původní nápis: "Pamatuj, že doma mohou žít jen naší věrností." Dnes zatím nevíme, zda byly odstraněny jen texty, nebo byly sejmuty celé desky. Kloníme se spíše k názoru, že šlo o celé desky, protože doplněné texty v roce 1991 mají zcela jiné znění. Označení odbojové skupiny bylo na pomník vráceno z iniciativy rodinných příslušníků popravených odbojářů.
(zdroj http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=685)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-12435
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pohřebiště vojáků Německé armády

Autor: Ivo Šťastný, 28.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, 79A, 79B, 79C
Nápis:
DEUTSCHER SOLDATENFRIEDHOF BRÜNN
1939 +++++ 1945
NĚMECKÝ VOJENSKÝ HŘBITOV BRNO

AUF DIESEM FRIEDHOFSTEIL RUHEN
DEUTSCHE SOLDATEN
DES KRIEGES 1939–1945
GEDENKET IHRER UND DER OPFER
ALLER KTRIEGE IHRE SCHICKSALE
MAHNEN UNS ZUR VERSÖHNUNG

V TÉTO ČÁSTI HŘBITOVA ODPOČÍVAJÍ
NĚMEČTÍ VOJÁCI
Z VÁLKY 1939-1945
VZPOMEŃTE NA NĚ A NA OBĚTI
VŠECH VÁLEK. JEJICH OSUDY
NABÁDAJÍ K USMÍŘENÍ

VÝSTAVBA TÉTO ČÁSTI HŘBITOVA BYLA ZAHÁJENA
V LETECH 1967 – 1968 A DOKONČENA 1991 – 1993 MĚSTEM BRNO
A SPOLKEM VOLKBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE
SLAVNOSTNÍ ZASVĚCENÍ SE USKUTEČNILO 23.10.1993
+++
DIESER FRIEDHOFSTEIL WURDE IN DEN JAHREN 1967 – 1968
UND 1991 – 1993 VON DER STADT BRÜNN UND DEM
VOLKBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE
UMGESTALTET AUSGEBAUT UMD AM 23.10.1993 EINGEWEIHT

(texty na pomníčcích jsou např.:)
DREI UNBEKANNTE
DEUSTSCHE SOLDATEN
79A/58-60

(nebo např.:)
HERMANN HELMS
24.5.1924 +MÄRZ 1945
KARL ADAM
6.10.1917
79/310-311

(nebo např.:)
UNTEROFFIZIER
HEINZ DETTMANN
9.9.1914 +24.3.1945
STABSGEFREITER
PAUL MUSCHALA
23.7.1905 +31.3.1945
OBERGRENADIER
GÜNTHER BIRKHOLTZ
3.11.1923 +30.3.1945
79A/765-767

sk. 79A - 986 VPM
sk. 79B - 1392 BPM
sk. 79C - 263 VPM
Poznámka:

Přehledy pohřbených osob po skupinách jsou v seznamech na dalších stránkách tohoto webu:

http://www.vets.cz/9949-skupina-79a-seznam-pohrbenych ,
http://www.vets.cz/9951-skupina-79b-seznam-pohrbenych ,
http://www.vets.cz/9954-skupina-79c-seznam-pohrbenych


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 2641 VPM
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. Petr Tichý, Ing. František Jedlička

Čestné pohřebiště

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 25.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, čestná pohřebiště, vstup
Nápis:
MĚ NELITUJ, JÁ NEZAHYNU.
PŘINES JSEM OBĚŤ ZA SVOU,
ZA TVOU ZEM.
CHCEŠ-LI JÍ BÝTI HODEN, SYNU,
ŘIĎ SE MÝM PŘÍKLADEM!

Souřadnice: N49°10'05.17'' E16°35'52.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pohřebiště vojáků Rudé armády

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 25.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, sk. 56c - pohřebiště a ossárium
Nápis:
ČEST A SLÁVA
HRDINŮM PADLÝM V BOJI
ZA OSVOBOZENÍ SOVĚTSKÉHO
SVAZU A ČESKOSLOVENSKA.
NA VĚČNOU PAMĚŤ
3.648 VOJÍNŮ, PODDŮSTOJNÍKŮ
SOVĚTSKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY ZA OSVOBOZENÍ
JIŽNÍ MORAVY A MĚSTA BRNA
Z CIZÁCKÉ FAŠISTICKÉ OKUPACE.
V BRATRSKÉM PAMÁTNÍKU
DOKONČENÉM 14. DUBNA 1946
A OBNOVENÉM V ROCE 1980
SPOČINULI RUDOARMĚJCI PADLÍ
V 154 MĚSTECH A VESNICÍCH
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE.

DÍK, ČEST A SLÁVA
VELITELI 2. UKRAJINSKÉHO
FRONTU SOVĚTSKÉ ARMÁDY
MARŠÁLU SSSR R. J. MALINOVSKÉMU,
NÁČELNÍKOVI ŠTÁBU 2. UKRAJINSKÉHO
FRONTU GENERÁLPLUKOVNÍKOVI
M. V. ZACHAROVOVI,
HRDINNÝM VOJSKŮM
1. GARDOVÉ JEZDECKÉ MECHANIZOVANÉ
SKUPINY GENERÁLPORUČÍKA I. A. PLIJEVA,
6. GARDOVÉ TANKOVÉ ARMÁDY
GENERÁLPLUKOVNÍKA
I. M. MANAGAROVA,
5. LETECKÉ ARMÁDY GENERÁL-
PLUKOVNÍKA S. K. GORJUNOVA
ZA OSVOBOZENÍ BRNA
26. DUBNA 1945

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА ЧЕСТЬ
И НЕЗАВИСИМРОСТЬ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ОТ ФАШИЗМА 1941 – 1945

Věčná sláva vojínům Rudé armády padlým za čest a nezávislost sovětské vlasti a osvobození slovanských národů od fašismu 1941 – 1945

ГОДЫ ПРОИДУТ ЗА ГОДАМИ
И ПРАГА НЕ БУДЕТ СЛЕДА
НО СЛАВА О РУССКОМ СОЛДАТЕ
БУДЕТ ПАМЯТНА МИРУ ВСЕГДА

LÉTA UPLYNOU ZA LÉTY
A VĚČNOST PRACH NÁS ROZMETÁ,
ALE SLÁVA RUSKÉHO VÍTĚZSTVÍ
V SRDCÍCH LIDSTVA NESKONÁ.

NA VĚČNÉ ČASY SLAVNĚ PŘIPOMENE
OTČINA RODNÁ, VOLNÝCH ZEMÍ ŠTÍT
PAMÁTKU TĚCH, S FAŠISMEM KDOŽ V BOJI
ŠLI PRO VLAST SVOU ŽIVOTY POLOŽIT.

ВЕКА НЕ ЗАБУДЕТ РОДНАЯ ОТЧИЗНА,
СВОБОДНЫХ НАРОДОВ ОПЛОТ,
ПРО ПОДВИГИ ТЕХ, КТО В РАЗГРОМЕ ФАШИЗМА
ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА НАРОД.

УРНЫ С ПРАХОМ ОФИЦЕРОВ КРАСНОЙ АРМИИ ПОГИБШИХ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМ
ФАШИЗМОМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА БРНО И ОБЛАСТИ В 1945 ГОДУ

URNY S POPELEM DŮSTOJNÍKŮ RUDÉ ARMÁDY PADLÝCH V BOJI S NĚMECKÝM
FAŠISMEM PŘI OSVOBOZENÍ MĚSTA BRNA A OKOLÍ V ROCE 1945
Poznámka:

Seznam pohřbených osob (detaily viz http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-lokality?id=186593, kde chybí jména, jedná se o neidentifikované oběti). Pro zjednodušení záznamu: OS – osárium; VHO – válečný hrob s ostatky.
CZE-6203-12751, OS, 8272/3U Daniel Pachamovič Byčkov, CZE-6203-12752, OS, 8271/2U Bulkin, CZE-6203-12753, OS, 8273/4U Vladimir Dimitrejevič Kozlov, CZE-6203-12754, OS, 8274/5U, CZE-6203-12755, OS, 8270/1U, CZE-6203-12756, OS, 8275/6U Michael Andrejevič Ivanov, CZE-6203-12757, OS, 8276/7U Govel Michajlovič Golovanov, CZE-6203-12758, OS, 8277/8U Michail Jefimovič Koklenkov, CZE-6203-12759, OS, 8278/9U Alexander Pavlovič Dorobalo, CZE-6203-12760, OS, 8279/10U Michail Ivanovič Simbircev, CZE-6203-12761, OS, 8280/11U Nikolaj Antonovič Staurin, CZE-6203-12762, OS, 8281/12U Ivan Grigorjevič Solovjev, CZE-6203-12763, OS, 8282/13U Kugan Kurban, CZE-6203-12764, OS, 8283/14U Ivan Ivanovič Nauminko, CZE-6203-12765, OS, 8298/15U P. J. Bjutokov, CZE-6203-12766, OS, 8299/16U V. P. Malcev, CZE-6203-12767, OS, 8300/17U Petr Štefanovič Něčajev, CZE-6203-12768, OS, 8301/18U, CZE-6203-12769, OS, 8302/19U Valej Valujevič Gubejdulin, CZE-6203-12770, OS, 8385/56c, Ivan Akexejevič Tryfačev, CZE-6203-12771, OS, 8386/56c, CZE-6203-12772, OS, 8387/56c, CZE-6203-12773, OS, 8388/56c, CZE-6203-12774, OS, 8389/56c, CZE-6203-12775, OS,
8390/56c, CZE-6203-12776, OS, 8391/56c, CZE-6203-12777, OS, 8303/20U Jurij Vitaljevič Golovač, CZE-6203-12778, OS, 8304/21U N. D. Christoforov, CZE-6203-12779, OS, 8305/22U J. V. Jakovlev, CZE-6203-12780, OS, 8318/23U Razov, CZE-6203-12781, OS, 8319/24U , CZE-6203-12782, OS, 8321/26U Nikolaj Pavlovič Chochlačev, CZE-6203-12783, OS, 8322/27U Matvejič, CZE-6203-12784, OS, 8323/28U Ivan Vasiljevič Charčenko, CZE-6203-12785, OS, 8324/29U, CZE-6203-12786, OS, 8325/30U, CZE-6203-12787, OS, 8326/31U, CZE-6203-12788, OS, 8327/32U, CZE-6203-12789, OS, 8328/33U, CZE-6203-12790, OS, 8329/34U, CZE-6203-12791, OS, 8330/35U, CZE-6203-12792, OS, 8331/36U, CZE-6203-12793, OS, 8332/37U, CZE-6203-12794, OS, 8333/38U, CZE-6203-12795, OS, 8334/39U, CZE-6203-12796, OS, 8335/40U, CZE-6203-12797, OS, 8336/41U, CZE-6203-12798, OS, 8337/42U, CZE-6203-12799, OS, 8392/56c, CZE-6203-12800, OS, 8393/56c, CZE-6203-12801, OS, 8394/56c, CZE-6203-12802, OS, 8395/56c, CZE-6203-12803, OS, 8396/56c, CZE-6203-12804, OS, 8397/56c, CZE-6203-12805, OS, 8398/56c, CZE-6203-12806, OS, 8338/43U, CZE-6203-12807, OS, 8339/44U, CZE-6203-12808, OS, 8340/45UIgor Ivanovič Zčev, CZE-6203-12809, OS, 8341/46U Michaill Friderovič Šalaginov, CZE-6203-12810, OS, 8342/47U Murzan Nikolaj Olimpovič, CZE-6203-12811, OS, 8343/48U A. K. Gusev, CZE-6203-12812, OS, 8344/49U, CZE-6203-12813, OS, 8345/50U Nikolaj Alexandrovič Gjubakov, CZE-6203-12814, OS, 8347/51U Sergej Ivanovič Stapanov, CZE-6203-12815, OS, 8347/52U, CZE-6203-12816, OS, 8348/53U, CZE-6203-12817, OS, 8349/54U, CZE-6203-12818, OS, 8350/55U, CZE-6203-12819, OS, 8351/56U, CZE-6203-12820, OS, 8352/57U, CZE-6203-12821, OS, 8353/58U, CZE-6203-12822, OS, 8354/59U Ivan Pavlovič Ordov, CZE-6203-12823, OS, 8355/60U, CZE-6203-12824, OS, 8356/61U Nikolaj Bolotov, CZE-6203-12825, OS, 8357/62U Dimitrij Michailovič Zakolin, CZE-6203-12827, OS, 8400/56c, CZE-6203-12828, OS, 8401/56c, CZE-6203-12829, OS, 8402/56c, CZE-6203-12830, OS, 8403/56c, CZE-6203-12831, OS, 8404/56c, CZE-6203-12832, OS, 8405/56c, CZE-6203-12833, OS, 8406/56c, Alexej Ivanovič Všečenko, CZE-6203-12834, OS, 8407/56c, Djuben, CZE-6203-12835, OS, 8408/56c, Nikolajevič Šilikin, CZE-6203-12836, OS, 8409/56c, Michail M. Žuravel, CZE-6203-12837, OS, 8410/56c, Dimitrij Ščerbakov, CZE-6203-12838, OS, 8411/56c, Timifej Matajev, CZE-6203-12839, OS, 8429/56c, CZE-6203-12840, OS, 8430/56c, CZE-6203-12841, OS, 8431/56c, CZE-6203-12842, OS, 8432/56c, CZE-6203-12843, OS, 8433/56c, CZE-6203-12844, OS, 8434/56c, CZE-6203-12845, OS, 8435/56c, CZE-6203-12846, OS, 8436/56c, CZE-6203-12847, OS, 8437/56c, CZE-6203-12848, OS, 8438/56c, CZE-6203-12849, OS, 8439/56c, CZE-6203-12850, OS, 8440/56c,CZE-6203-12851, OS, 8441/56c, CZE-6203-12852, OS, 8442/56c, CZE-6203-12853, OS, 8443/56c, CZE-6203-12854, OS, 8444/56c, CZE-6203-12855, OS, 8445/56c, CZE-6203-12856, OS, 8446/56c, CZE-6203-12857, OS, 8447/56c, CZE-6203-12858, OS, 8448/56c, CZE-6203-12859, OS, 8449/56c, CZE-6203-12861, OS, 8456/56c, Maxim Lbovič Košurko, CZE-6203-12862, OS, 8457/56c, Lev Lmoljavin Abramovič, CZE-6203-12863, OS, 8458/56c, CZE-6203-12864, OS, 8459/56c, CZE-6203-12865, OS, 8460/56c, CZE-6203-12866, OS, 8461/56c, CZE-6203-12867, OS, 8462/56c, CZE-6203-12868, OS, 8463/56c, CZE-6203-12869, OS, 8464/56c, CZE-6203-12870, OS, 8465/56c, CZE-6203-12871, OS, 8466/56c, CZE-6203-12872, OS, 8467/56c, CZE-6203-12873, OS, 8468/56c, CZE-6203-12874, OS, 8469/56c, CZE-6203-12875, OS, 8470/56c, CZE-6203-12876, OS, 8471/56c, CZE-6203-12877, OS, 8472/56c, CZE-6203-12878, OS, 8473/56c, CZE-6203-12879, OS, 8474/56c, CZE-6203-12880, OS, 8475/56c, CZE-6203-12881, OS, 8476/56c, CZE-6203-12882, OS, 8477/56c, CZE-6203-12883, OS, 8478/56c, CZE-6203-12884, OS, 8479/56c, Pavel J. Dětovič, CZE-6203-12885, OS, 8480/56c, Dimitrij Fedorovič Zabelnikov, CZE-6203-12886, OS, 8481/56c, Aleksej Aleksejevič Seňkovskij, CZE-6203-12887, OS, 88482/56c, CZE-6203-12888, OS, 8483/56c, CZE-6203-12889, OS, 8484/56c, CZE-6203-12890, OS, 8485/56c, CZE-6203-12891, OS, 8494/56c, Ivan Sergejevič Aniščenko, CZE-6203-12892, OS, 8495/56c, Alexander Jefreničev, CZE-6203-12893, OS, 8496/56c, Dimitrij Alexandrovič Bezsměrtnyj, CZE-6203-12894, OS, 8497/56c, Lukjan Anisimovič Strachov, CZE-6203-12895, OS, 8498/56c, A. S. Makušev, CZE-6203-12896, OS, 8499/56c, A. J. Lavrenko, CZE-6203-12897, OS, 8500/56c, Ivan Vasiljevič Tjurin, CZE-6203-12898, OS, 8501/56c, Andrej N. Nikitin, CZE-6203-12899, OS, 8502/56c, Vasil Něsterovič Buček, CZE-6203-12900, VHO, 289/56c, Sergej Aleksandrovič Penkin, CZE-6203-12901, VHO, 299/56c, Viktor Alijetin, CZE-6203-12902, VHO, 300/56c, Adibek Mkrtičovič Oganesjan, CZE-6203-12903, VHO, 301/56c, Aja Šapiro, CZE-6203-12904, VHO, 302/56c, Ivan Vasiljevič Ljubčenko, CZE-6203-12905, VHO, 303/56c, Ivan Alexandrovič Jurčenko, CZE-6203-12906, VHO, 304/56c, Aliev Junčs Magomedovič, CZE-6203-12907, VHO, 305/56c, CZE-6203-12908, VHO, 306/56c, Boris Iljič Mišenkov, CZE-6203-12909, VHO, 307/56c, N. A. Bondar, CZE-6203-12910, VHO, 308/56c, Vojnalovič Alojz Konstantinovič, CZE-6203-12911, VHO, 56c, Ivan Tarasovič Zubcov, CZE-6203-12912, VHO, 310/56c, Věra Ivanovna Stepanova, CZE-6203-12913, VHO, 311/56c, Ivan Andrejevič Ševčenko, CZE-6203-12914, VHO, 56c, I. M. Adaščuk, CZE-6203-12915, OS, 8503/56c, Dombrovskyj, CZE-6203-12916, OS, 8504/56c, CZE-6203-12917, OS, 8505/56c, CZE-6203-12918, OS, 8506/56c, CZE-6203-12919, OS, 8507/56c, CZE-6203-12920, OS, 8508/56c, CZE-6203-12921, OS, 8509/56c, CZE-6203-12922, OS, 8510/56c, CZE-6203-12923, OS, 8511/56c, CZE-6203-12924, OS, 8512/56c, CZE-6203-12925, OS, 8513/56c, CZE-6203-12926, OS, 8514/56c, CZE-6203-12927, OS, 8515/56c, CZE-6203-12928, VHO, 56c, I. T. Andrejev, CZE-6203-12929, VHO, 56c, Mužaj Salovič Abdimelov, CZE-6203-12930, VHO, 56c, N. Abidoc, CZE-6203-12931, VHO, 56c, N. A. Aljejev, CZE-6203-12932, VHO, 56c, Z. I. Abdulajev, CZE-6203-12933, VHO, 56c, V. J. Absalov, CZE-6203-12934, VHO, 56c, G. F. Alešin, CZE-6203-12935, VHO, 56c, Agoněsjan, CZE-6203-12936, VHO, 56c, Afij Ajvasov, CZE-6203-12937, VHO, 56c, Alojar Kurbalin, CZE-6203-12938, VHO, 56c, Fedor Grigorjevič Andrujuščenko, CZE-6203-12939, VHO, 56c, Sabir Ašurov, CZE-6203-12940, VHO, 56c, Fedorovič Anton, CZE-6203-12941, VHO, 56c, Antipin, CZE-6203-12942, VHO, 56c, P. M. Akimov, CZE-6203-12943, VHO, 56c, Ivanovič Gotošnik Argil, CZE-6203-12944, VHO, 56c, Alexandrovič Alenxander, CZE-6203-12945, VHO, 56c, Abrosimov, CZE-6203-12946, VHO, 56c, Jusuf Mahometanovič Abijev, CZE-6203-12947, VHO, 56c, Vladimír Antonovič Byčkov, CZE-6203-12948, VHO, 56c, Viktor Sidorovič Bělčenko, CZE-6203-12949, VHO, 56c, N. I. Bondarjenko, P. G. Bryčkin, CZE-6203-12950, VHO, 56c, N. T. Braga, CZE-6203-12951, VHO, 56c, V. A. Bulčov, CZE-6203-12952, VHO, 56c, F. S. Bolotjan, CZE-6203-12953, VHO, 56c, A. L. Bčanosov, CZE-6203-12954, VHO, 56c, M. D. Baklarov, CZE-6203-12955, VHO, 56c, S. I. Bondar, CZE-6203-12956, VHO, 56c, G. I. Barmatov, CZE-6203-12957, VHO, 56c, Stěpan Andrejevič Bunin, CZE-6203-12958, OS, 8516/56c, CZE-6203-12959, OS, 8517/56c, CZE-6203-12960, OS, 8518/56c, CZE-6203-12961, OS, 8519/56c, CZE-6203-12962, OS, 8520/56c, CZE-6203-12963, OS, 8521/56c, CZE-6203-12964, OS, 8522/56c, CZE-6203-12965, OS, 8523/56c, CZE-6203-12966, OS, 8524/56c, CZE-6203-12967, OS, 8525/56c, CZE-6203-12968, OS, 8526/56c, CZE-6203-12969, OS, 8527/56c, CZE-6203-12970, OS, 8528/56c, CZE-6203-12971, OS, 8545/56c, Michail Petrovič Danielovski, CZE-6203-12972, OS, 8546/56c, Ivan Šimonovič Bucharenko, CZE-6203-12973, OS, 8547/56c, Vladimir Nikolajevič Zolotarev, CZE-6203-12974, OS, 8548/56c, CZE-6203-12975, OS, 8549/56c, Maniul Prokopovič Juška, CZE-6203-12976, OS, 8550/56c, CZE-6203-12977, OS, 8551/56c, CZE-6203-12978, OS, 8552/56c, CZE-6203-12979, OS, 8553/56c, CZE-6203-12980, OS, 8554/56c, CZE-6203-12981, OS, 8555/56c, CZE-6203-12982, OS, 8556/56c, CZE-6203-12983, OS, 8557/56c, CZE-6203-12984, OS, 8558/56c, Dimitrij Antonovič Těpljakov, CZE-6203-12985, OS, 8559/56c, CZE-6203-12986, OS, 8560/56c, CZE-6203-12987, OS, 8561/56c, CZE-6203-12988, OS, 8562/56c, CZE-6203-12989, OS, 8563/56c, Nikolaj Timochvějevič Veršin, CZE-6203-12990, OS, 8564/56c, N. P. Ciklin, CZE-6203-12991, OS, 8565/56c, Karl Maximovič Parchomenko, CZE-6203-12992, OS, 8566/56c, CZE-6203-12993, OS, 8567/56c, Amanij Jegorovič Galkin, CZE-6203-12994, OS, 8569/56c, N. B. Tatarenko, CZE-6203-12995, OS, 8570/56c, Pjotr Ivanovič Golonkinov, CZE-6203-12996, OS, 8571/56c, V. M. Griněv, CZE-6203-12997, OS, 8572/56c, D. A. Zabarin, CZE-6203-12998, OS, 8573/56c, CZE-6203-12999, OS, 8574/56c, CZE-6203-13000, OS, 8575/56c, Alexandr Alexejevič Bronski, CZE-6203-13001, OS, 8576/56c, Alexej Jakovlevič Komlerov, CZE-6203-13002, OS, 8577/56c, CZE-6203-13003, OS, 8578/56c, CZE-6203-13004, OS, 8579/56c, David Vasiljevič Tuchareli, CZE-6203-13005, OS, 8580/56c, Martin Karpovič Ruban, CZE-6203-13006, OS, 8581/56c, Ivan Parchomenko, CZE-6203-13007, OS, 8582/56c, Vladimir Alexejevič Piks, CZE-6203-13008, OS, 8583/56c, Michajl Vasiljevič Stukalov, CZE-6203-13009, OS, 8584/56c, Alexej Alexandrovič Sapožnikov, CZE-6203-13010, OS, 8585/56c, Konstantin Georgijevič Rybakov, CZE-6203-13011, OS, 8586/56c, CZE-6203-13012, OS, 8587/56c, CZE-6203-13013, OS, 8588/56c, Alexej Fedorovič Omelnickij, CZE-6203-13014, OS, 8589/56c, Afanasij Fomič Smetana, CZE-6203-13015, OS, 8590/56c, CZE-6203-13016, OS, 8591/56c, CZE-6203-13017, OS, 8592/56c, Charčenko, CZE-6203-13018, OS, 8593/56c, Puškarný, CZE-6203-13019, OS, 8594/56c, Aharkov, CZE-6203-13020, OS, 8595/56c, Mazokov, CZE-6203-13021, OS, 8596/56c, Josef Pavlovič Malčuhin, CZE-6203-13022, OS, 8597/56c, Ivan Jelarovič Chvaslav, CZE-6203-13023, OS, 8654/56c, S. S. Pepelajev, CZE-6203-13024, OS, 8655/56c, F. F. Carykov, CZE-6203-13025, OS, 8656/56c, CZE-6203-13026, OS, 8529/56c, Ivan Gerasimovič, CZE-6203-13027, OS, 8530/56c, Andrej Jakovlevič Varankov, CZE-6203-13028, OS, 8531/56c, V. Semoljevič Avazov, CZE-6203-13029, OS, 8532/56c, A. F. Martinek, CZE-6203-13030, OS, 8533/56c, CZE-6203-13031, OS, 8534/56c, Ivan Akimovič Kaškovský, CZE-6203-13032, OS, 8535/56c, CZE-6203-13033, VHO, 56c, M. N. Bělokraniskij, CZE-6203-13034, VHO, 56c, Petr Nikolajevič Belaš, CZE-6203-13035, VHO, 56c, Ivan Mironovič Balachovskij, CZE-6203-13036, VHO, 56c, Grigorij Danilovič Burilov, CZE-6203-13037, VHO, 56c, Vasilij Grigorjevič Baterov, CZE-6203-13038, VHO, 56c, Stěpan Bašinský, CZE-6203-13039, VHO, 56c, Martiros M. Balajan, CZE-6203-13040, VHO, 56c, V. P. Baskojep, CZE-6203-13041, VHO, 56c, Ivan Gavrilovič Bukovcov, CZE-6203-13042, VHO, 56c, Timofěj Ivanovič Burjakov, CZE-6203-13043, VHO, 56c, Valentin Něstěrovič Baltjan, CZE-6203-13044, VHO, 56c, Nikiforovič Berězinignatin, CZE-6203-13045, VHO, 56c, Bachmatov, CZE-6203-13046, VHO, 56c, Leonid Josifovič Bogatirenko, CZE-6203-13047, VHO, 56c, Danil N. Bondarenko, CZE-6203-13048, OS, 8536/56c, H. Antonovič Kušmiř, CZE-6203-13049, OS, 8538/56c, CZE-6203-13050, OS, 8539/56c, Kiněv, CZE-6203-13051, OS, 8540/56c, Fedor Stepanovič Ivaščenko, CZE-6203-13052, OS, 8541/56c, Alexandr Alexandrovič Semeničev, CZE-6203-13053, OS, 8542/56c, Stěpan Sergejevič Soin, CZE-6203-13054, OS, 8543/56c, CZE-6203-13055, OS, 8544/56c, CZE-6203-13056, OS, 8671/56c, F. J. Pavlov, CZE-6203-13057, OS, 8672/56c, Pavel Timochvějevič Karčalin, CZE-6203-13058, OS, 8673/56c, A. Jesimovič Ankudimov, CZE-6203-13059, OS, 8674/56c, Pavel Stepanovič Serchov, CZE-6203-13060, OS, 8675/56c, V. P. Smetanikov, CZE-6203-13061, OS, 8676/56c, Anatolij Cadranovič Zvojskij, CZE-6203-13062, OS, 8677/56c, Nikolaj Paňkov, CZE-6203-13063, OS, 8678/56c, N. K. Golubjev, CZE-6203-13064, OS, 8679/56c, CZE-6203-13065, OS, 8680/56c, A. H. Bojarinov, CZE-6203-13066, OS, 8681/56c, Nikifor Žilbcov, CZE-6203-13067, OS, 8682/56c, Vasil Trofimovič Akimov, CZE-6203-13068, OS, 8683/56c, Vasil Ivanovič Korněv, CZE-6203-13069, OS, 8684/56c, Petr Vasiljevič Anufriev, CZE-6203-13070, OS, 8685/56c, Nikolaj Tichonovič Kostik, CZE-6203-13071, OS, 8686/56c, Barakov, CZE-6203-13072, OS, 8687/56c, Alexej Saveljevič Čelišov, CZE-6203-13073, OS, 8688/56c, Simijor Zencov, CZE-6203-13074, OS, 8689/56c, Matarov, CZE-6203-13075, OS, 8696/56c, Vladimir Viktorovič Gaparov, CZE-6203-13076, OS, 8728/56c, Nikolaj Ivanovič Skoblov, CZE-6203-13077, OS, 8729/56c, Nikolaj Vasiljevič Pivec, CZE-6203-13078, OS, 8730/56c, Michail Danielovič Drobot, CZE-6203-13079, OS, 8772/56c, Anatolij Makajev, CZE-6203-13080, OS, 8773/56c, Grigorjev Federovič Nikolaj, CZE-6203-13081, OS, 8787/56c, Alexej Alexejevič Čumačenko, CZE-6203-13082, OS, 8788/56c, Nikolaj Ivanovič Mičekin, CZE-6203-13083, OS, 8792/56c, M. V. Ždanov, CZE-6203-13084, OS, 8828/56c, Michael Jakovlevič Tolstov, CZE-6203-13085, OS, 8845/56c, CZE-6203-13086, OS, 8861/56c, CZE-6203-13087, OS, 8911/56c, CZE-6203-13088, OS, 8912/56c, CZE-6203-13089, OS, 8913/56c, CZE-6203-13090, OS, 8914/56c, CZE-6203-13091, OS, 14302/56c, CZE-6203-13092, OS, 8320/56c, Pavel Ivanovič Bakin, CZE-6203-13093, VHO, 56c, Petr Jegorovič Bogdarov, CZE-6203-13094, VHO, 56c, Grigorij Pavlovič Bezkrovnyj, CZE-6203-13095, VHO, 56c, Ivan Andrejevič Bezpečnyj, CZE-6203-13096, VHO, 56c, Vasilij Konstantinovič Butnar, CZE-6203-13097, VHO, 56c, Jachim Dimitrijevič Burko, CZE-6203-13098, VHO, 56c, Pavel Nikolajevič Bartěněv, CZE-6203-13099, VHO, 56c, Bogatov, CZE-6203-13100, VHO, 56c, Cigankov, CZE-6203-13101, VHO, 56c, Grigorij Abramovič Cetlin, CZE-6203-13102, VHO, 56c, V. I. Ciganov, CZE-6203-13103, VHO, 56c, G. V. Cincar, CZE-6203-13104, VHO, 56c, A. S. Cvigun, CZE-6203-13105, VHO, 56c, J. Cerkovujuk, CZE-6203-13106, VHO, 56c, T. H. Cichomskij, CZE-6203-13107, VHO, 56c, Anton Jakovlevič Corkuša, CZE-6203-13108, VHO, 56c, Nikolaj Ivanovič Černevoj, CZE-6203-13109, VHO, 56c, Tichon M. Časovskich, CZE-6203-13110, VHO, 56c, M. P. Červenyj, CZE-6203-13111, VHO, 56c, V. N. Čižma, CZE-6203-13112, VHO, 56c, P. P. Čuvalov, CZE-6203-13113, VHO, 56c, A. D. Černov, CZE-6203-13114, VHO, 56c, Filip Fokovič Čerepov, CZE-6203-13115, VHO, 56c, Nikolaj Artěmovič Čistjakov, CZE-6203-13116, VHO, 56c, Alexander Fjedorovič Čirkov, CZE-6203-13117, VHO, 56c, Batič Čimšinov, CZE-6203-13118, VHO, 56c, Anatolij Alexandrovič Drjušenko, CZE-6203-13119, VHO, 56c, Andrej A. Dědičenko, CZE-6203-13120, VHO, 56c, Viktor Markovič Děrjabin, CZE-6203-13121, VHO, 56c, M. T. Davidčenko, CZE-6203-13122, VHO, 56c, Alexej Ivanovič Danilenko, CZE-6203-13123, VHO, 56c, A. J. Daniljuk, CZE-6203-13124, VHO, 56c, N. D. Dvarojov, CZE-6203-13125, VHO, 56c, K. D. Dleksašin, CZE-6203-13126, VHO, 56c, J. A. Docenko, CZE-6203-13127, VHO, 56c, J. Degtjarev, CZE-6203-13128, VHO, 56c, S. J. Durijev, CZE-6203-13129, VHO, 56c, P. Djadenistov, CZE-6203-13130, VHO, 56c, F. J. Demčenko, CZE-6203-13131, VHO, 56c, Nikolaj Dorofjejevič Doněc, CZE-6203-13132, VHO, 56c, Oganěc Garnikovič Daniljan, CZE-6203-13133, VHO, 56c, Pantělej Fjedorovič Dudkin, CZE-6203-13134, VHO, 56c, Fedor Josefovič Duvanov, CZE-6203-13135, VHO, 56c, Mojisej Gerasimovič Dodončuk, CZE-6203-13136, VHO, 56c, Filip Nikademovič Danilovskij, CZE-6203-13137, VHO, 56c, Ilja Simonovič Drnojev, CZE-6203-13138, OS, 8404/56c, CZE-6203-13139, OS, 8455/56c, Pjotr Ivanovič Dimitrij, CZE-6203-13141, VHO, 286/56c, Grigorij Fedorovič Belyj, CZE-6203-13142, VHO, 297/56c, Chatil Chafizovič Chafizov, CZE-6203-13143, VHO, 298/56c, Gorbič, CZE-6203-13144, VHO, 296/56c, Petr Vasiljevič Klementěv, CZE-6203-13145, VHO, 292/56c, Andrej Dmitrijevič Morozov, CZE-6203-13146, VHO, 293/56c, Mstislav Ivanovič Petrov, CZE-6203-13147, VHO, 295/56c, Vladimir Jerofejevič Pogorelyj, CZE-6203-13148, VHO, 287/56c, Aleksandr Sergejevič Sokolov, CZE-6203-13149, VHO, 288/56c, Sergej Petrovič Tiranepko, CZE-6203-13150, VHO, 294/56c, Dmitrij Michajlovič Titov, CZE-6203-13151, VHO, 291/56c, Stefan Trackovskij, CZE-6203-13152, VHO, 290/56c, N. V. Ždanov, CZE-6203-13153, VHO, 56c, Vasil Michajlovič Dolmatov, CZE-6203-13154, VHO, 56c, Vitalij Děnisov Džun, CZE-6203-13155, VHO, 56c, I. A. Dobšenko, CZE-6203-13156, VHO, 56c, V. J. Danianaov, CZE-6203-13157, VHO, 56c, Andrej Kirillovič Doka, CZE-6203-13158, VHO, 56c, Michajl Děsjatnik, CZE-6203-13159, VHO, 56c, Nikolaj Jakovlevič Diděnko, CZE-6203-13160, VHO, 56c, Demjan Nikolajevič Dědov, CZE-6203-13161, VHO, 56c, Jakov Driščenko, CZE-6203-13162, VHO, 56c, Grigorij Federovič Děrec, CZE-6203-13163, VHO, 56c, Samír Arutimov Daniljan, CZE-6203-13164, VHO, 56c, Jurij Ivanovič Fedrov, CZE-6203-13165, VHO, 56c, Nikolaj Nikiforovič Fedčenko, CZE-6203-13166, VHO, 56c, Nikolaj Ivanovič Fedrov, CZE-6203-13167, VHO, 56c, P. M. Fetisov, CZE-6203-13168, VHO, 56c, V. S. Fedorov, CZE-6203-13169, VHO, 56c, K. J. Frolov, CZE-6203-13170, VHO, 56c, Viktor Vitaljevič Fedorov, CZE-6203-13171, VHO, 56c, N. F. Falachov, CZE-6203-13172, VHO, 56c, Fromov, CZE-6203-13173, VHO, 56c, Ivan Konstantinovič Gorkovlik, CZE-6203-13174, VHO, 56c, Alexandr Petrovič Gurskich, CZE-6203-13175, VHO, 56c, Bulat Gabrinovič Gajsarov, CZE-6203-13176, VHO, 56c, A. D. Gamenjuk, CZE-6203-13177, VHO, 56c, M. S. Grišenkov, CZE-6203-13178, VHO, 56c, M. J. Golovko, CZE-6203-13179, VHO, 56c, Nikolaj Alexandrovič Golikov, CZE-6203-13180, VHO, 56c, Josef Vladimirovič Gazajev, CZE-6203-13181, VHO, 56c, F. J. Golub, CZE-6203-13182, VHO, 56c, V. P. Goluběv, CZE-6203-13183, VHO, 56c, Viktor Antonovič Škvarinskij, CZE-6203-13184, VHO, 56c, M. G. Grinkov, CZE-6203-13185, VHO, 56c, S. I. Golovanov, CZE-6203-13186, VHO, 56c, F. G. Gluchovskij, CZE-6203-13187, VHO, 56c, Ivan Antonovič Ganěn, CZE-6203-13188, VHO, 56c, Afanasij Pachomovič Gančarenko, CZE-6203-13189, VHO, 56c, Arat Tegranovič Gevazkjan, CZE-6203-13190, VHO, 56c, Vasilij Jefimovič Gafonov, CZE-6203-13191, VHO, 56c, Petr Ivanovič Grigorjev, CZE-6203-13192, VHO, 56c, Dimitrij Konstantinov Gušin, CZE-6203-13193, VHO, 56c, Alexej Ivanovič Gerazinčuk, CZE-6203-13194, VHO, 56c, Nikolaj Sjemen Gerčejev, CZE-6203-13195, VHO, 56c, Grigorij Dimitrijevič Gruzděv, CZE-6203-13196, VHO, 56c, Zamdeg Rus Grigorjan, CZE-6203-13197, VHO, 56c, Ivan Grankin Grigorovič, CZE-6203-13198, VHO, 56c, Ivan Grigorbič Krivonožkin, CZE-6203-13199, VHO, 56c, Jurij Vasiljevič Krasčenko, CZE-6203-13200, VHO, 56c, Polosin Timofej Koneldrajevič, CZE-6203-13201, VHO, 56c, Luka Iljič Kovatčuk, CZE-6203-13202, VHO, 56c, Kopotov, CZE-6203-13203, VHO, 56c, Kališský, CZE-6203-13204, VHO, 56c, S. F. Karďas, CZE-6203-13205, VHO, 56c, Michajlovič Bečkajev Grigorij, CZE-6203-13206, VHO, 56c, Erich Gustavič, CZE-6203-13207, VHO, 56c, Nikifor Avra Griga, CZE-6203-13208, VHO, 56c, Pavel Nikolajev Gariniovič, CZE-6203-13209, VHO, 56c, Ivan Nefjedovič Garbatěnko, CZE-6203-13210, VHO, 56c, Aron Volfovič Gelsman, CZE-6203-13211, VHO, 56c, Fjodor Nikitovič Gusak, CZE-6203-13212, VHO, 56c, M. Ch. Chalmatov, CZE-6203-13213, VHO, 56c, I. P. Chonjukov, CZE-6203-13214, VHO, 56c, N. V. Chrapač, CZE-6203-13215, VHO, 56c, Chrapov, CZE-6203-13216, VHO, 56c, Nikolaj Alexandrovič Charsel, CZE-6203-13217, VHO, 56c, Poleščuk Charlamp, CZE-6203-13218, VHO, 56c, Vasilij Nikolajevič Ignatijev, CZE-6203-13219, VHO, 56c, N. I. Ilin, CZE-6203-13220, VHO, 56c, P. T. Ivaščenko, CZE-6203-13221, VHO, 56c, J. V. Ivanov, CZE-6203-13222, VHO, 56c, P. T. Ivaščenko, CZE-6203-13223, VHO, 56c, G. T. Istratov, CZE-6203-13224, VHO, 56c, I. I. Ibragimov, CZE-6203-13225, VHO, 56c, Ivanov, CZE-6203-13226, VHO, 56c, Vasilijev Michajlovič Ivanov, CZE-6203-13227, VHO, 56c, Sajfulja Igamrazarov, CZE-6203-13228, VHO, 56c,Ignatov, CZE-6203-13229, VHO, 56c, Dimitrij Andrejevič Jakovenko, CZE-6203-13230, VHO, 56c, Alexander P. Jemeljanov, CZE-6203-13231, VHO, 56c, Janvarošvile, CZE-6203-13232, VHO, 56c, N. N. Jefinov, CZE-6203-13233, VHO, 56c, S. J. Janenko, CZE-6203-13234, VHO, 56c, Jaškov, CZE-6203-13235, VHO, 56c, Jenokjan, CZE-6203-13236, VHO, 56c, J. N. Jaskin, CZE-6203-13237, VHO, 56c, Jemenovič Jevdokin, CZE-6203-13238, VHO, 56c, Jekovlev, CZE-6203-13239, VHO, 56c, Pavel Rodijonovič Judin, CZE-6203-13240, VHO, 56c, Kurt Jura, CZE-6203-13241, VHO, 56c, Nikifor Alexander Jakimenko, CZE-6203-13242, VHO, 56c, Vicas Jarutis, CZE-6203-13243, VHO, 56c, Alexej Nikolajevič Jelizejov, CZE-6203-13244, VHO, 56c, Anna Michajlovna Jagornickaja, CZE-6203-13245, VHO, 56c, I. I. Jeacep, CZE-6203-13246, VHO, 56c, A. D. Jevromov, CZE-6203-13247, VHO, 56c, Jurkin, CZE-6203-13248, VHO, 56c, F. N. Jakovlev, CZE-6203-13249, VHO, 56c, Mark Fojevič Jeměljanov, CZE-6203-13250, VHO, 56c, Nikolaj Dimitrovič Jagničenko, CZE-6203-13251, VHO, 56c, Grigorij Alexandrovič Jelistratov, CZE-6203-13252, VHO, 56c, Jakov Ivanovič Jevstakov, CZE-6203-13253, VHO, 56c, Jefim Petrovič Jaško, CZE-6203-13254, VHO, 56c, Avstafjevič Jegor, CZE-6203-13255, VHO, 56c, Ivan Alexandrovič Jurčenko, CZE-6203-13256, VHO, 56c, Maxim Artěmovič Kozenko, CZE-6203-13257, VHO, 56c, V. M. Krafčuk, CZE-6203-13258, VHO, 56c, I. J. Kranc, CZE-6203-13259, VHO, 56c, L. N. Kalinin, CZE-6203-13260, VHO, 56c, Prochor Sergejevič Kuzněcov, CZE-6203-13261, VHO, 56c, Fedor Akimovič Koval, CZE-6203-13262, VHO, 56c, Grigorij Pavlovič Kovoniščenko, CZE-6203-13263, VHO, 56c, Jekzetus Kajinočarov, CZE-6203-13264, VHO, 56c, F. G. Krynyčeryj, CZE-6203-13265, VHO, 56c, L. M. Kosoleon, CZE-6203-13266, VHO, 56c, V. I. Kostěnko, CZE-6203-13267, VHO, 56c, I. G. Krafščuk, CZE-6203-13268, VHO, 56c, Nikolaj Pantělejevič Kurkin, CZE-6203-13269, VHO, 56c, I. S. Kulagin, CZE-6203-13270, VHO, 56c, J. P. Kac, CZE-6203-13271, VHO, 56c, V. M. Kuzněcov, CZE-6203-13272, VHO, 56c, N. Kadyrov, CZE-6203-13273, VHO, 56c, N. V. Kolesnikov, CZE-6203-13274, VHO, 56c, M. T. Kadničanskij, CZE-6203-13275, VHO, 56c, G. F. Kurojgin, CZE-6203-13276, VHO, 56c, Koroljenko, CZE-6203-13277, VHO, 56c, V. Kovaljenko, CZE-6203-13278, VHO, 56c, A. P. Kvasov, CZE-6203-13279, VHO, 56c, K. K. Koluň, CZE-6203-13280, VHO, 56c, V. P. Kostyškin, CZE-6203-13281, VHO, 56c, Kaban, CZE-6203-13282, VHO, 56c, Arkadij Ivan Kadočnikov, CZE-6203-13283, VHO, 56c, P. K. Karapetskij, CZE-6203-13284, VHO, 56c, Karpij, CZE-6203-13285, VHO, 56c, Sabirat Kupidov, CZE-6203-13286, VHO, 56c, Zachar Andrejevič Kolesnik, CZE-6203-13287, VHO, 56c, Michail Aleksejevič Kadeňko, CZE-6203-13288, VHO, 56c, Karapecki, CZE-6203-13289, VHO, 56c, I. Krylov, CZE-6203-13290, VHO, 56c, Michail Pavlovič Katasonov, CZE-6203-13291, VHO, 56c, Fedor Ferentjevič Kuliš, CZE-6203-13292, VHO, 56c, Ivan Romanovič Kirjanov, CZE-6203-13293, VHO, 56c, Pantělej Ivanovič Kapustjančík, CZE-6203-13294, VHO, 56c, Konstantin V. Korpilov, CZE-6203-13295, VHO, 56c, Kuzma Fedorovič Kudrin, CZE-6203-13296, VHO, 56c, Alexander V. Kračkovskij, CZE-6203-13297, VHO, 56c, Pjetr Dimjanovič Klimentěv, CZE-6203-13298, VHO, 56c, Vasilij Alexejevič Kalinin, CZE-6203-13299, VHO, 56c, Kalinec, CZE-6203-13300, VHO, 56c, Anatolij Fedorovič Kalačev, CZE-6203-13301, VHO, 56c, Ivan Vasiljevič Komisarov, CZE-6203-13302, VHO, 56c, Vasilij Petrovič Korotkov, CZE-6203-13303, VHO, 56c, Vladimir Sergejevič Koufektov, CZE-6203-13304, VHO, 56c, Alexej Stěpanovič Kavešnikov, CZE-6203-13305, VHO, 56c, Ivan Dimitrijevič Katjusin, CZE-6203-13306, VHO, 56c, Alexej M. Kostin, CZE-6203-13307, VHO, 56c, Nikolaj Jegorovič Kozjukov, CZE-6203-13308, VHO, 56c, Ivan Grigorjevič Keleberdjan, CZE-6203-13309, VHO, 56c, I. A. Kčer, CZE-6203-13310, VHO, 56c, Mus Kulmamedov, CZE-6203-13311, VHO, 56c, Sergěj Kotibovič, CZE-6203-13312, VHO, 56c, Chranid Ivanovič Kobyljacký, CZE-6203-13313, VHO, 56c, E. I. Logviněnko, CZE-6203-13314, VHO, 56c, I. M. Lechodějev, CZE-6203-13315, VHO, 56c, M. M. Lavrov, CZE-6203-13316, VHO, 56c, D. A. Luščaj, CZE-6203-13317, VHO, 56c, B. Ljembetov, CZE-6203-13318, VHO, 56c, A. M. Lyčkovič, CZE-6203-13319, VHO, 56c, A. D. Kišpita, CZE-6203-13320, VHO, 56c, K. M. Kononějko, CZE-6203-13321, VHO, 56c, C. N. Koasbasjuk, CZE-6203-13322, VHO, 56c, Vasil Fedor Koda, CZE-6203-13323, VHO, 56c, I. F. Kučerenko, CZE-6203-13324, VHO, 56c, A. P. Kilik, CZE-6203-13325, VHO, 56c, Vladimir Petrovič Kornějev, CZE-6203-13326, VHO, 56c, Andrej Danilovič Kolomijec, CZE-6203-13327, VHO, 56c, E. V. Kiselev, CZE-6203-13328, VHO, 56c, Georgij Andrejevič Kazakov, CZE-6203-13329, VHO, 56c, Viktor Kokšav, CZE-6203-13330, VHO, 56c, Alexander Anik Koptilij, CZE-6203-13331, VHO, 56c, Anatolij Alexejevič Kotov, CZE-6203-13332, VHO, 56c, Nikolaj Alexandrovič Košel, CZE-6203-13333, VHO, 56c, Fedor Gerasimovič Koladov, CZE-6203-13334, VHO, 56c, V. J. Lavrov, CZE-6203-13335, VHO, 56c, I. Logviněnko, CZE-6203-13336, VHO, 56c, A. S. Lejtěr, CZE-6203-13337, VHO, 56c, Nikolaj Fedorovič Lomakin, CZE-6203-13338, VHO, 56c, Galina Litovka, CZE-6203-13339, VHO, 56c, Naděžda D. Limanskaja, CZE-6203-13340, VHO, 56c, Alexej Lebjevjev, CZE-6203-13341, VHO, 56c, Alexej Zacharovič Lozenko, CZE-6203-13342, VHO, 56c, Kirill Vasiljevič Larječkin, CZE-6203-13343, VHO, 56c, Alexej Kilinovič Lisienko, CZE-6203-13344, VHO, 56c, Vasilij CH. Lukanov, CZE-6203-13345, VHO, 56c, Ljubčenko, CZE-6203-13346, VHO, 56c, Petr Stěpanovič Letanc, CZE-6203-13347, VHO, 56c, Vasilij Dimitrijevič Lupandin, CZE-6203-13348, VHO, 56c, Motorov, CZE-6203-13349, VHO, 56c, Nikita Ivanovič Munsyčuk, CZE-6203-13350, VHO, 56c, N. A. Mordovjec, CZE-6203-13351, VHO, 56c, Ivan Děmentěvič Malaj, CZE-6203-13352, VHO, 56c, Mitěgin, CZE-6203-13353, VHO, 56c, Ivan Iljevič Marov, CZE-6203-13354, VHO, 56c, P. V. Melnikov, CZE-6203-13355, VHO, 56c, A. N. Malcev, CZE-6203-13356, VHO, 56c, F. V. Moroz, CZE-6203-13357, VHO, 56c, I. F. Mikin, CZE-6203-13358, VHO, 56c, J. P. Mudrij, CZE-6203-13359, VHO, 56c, V. Markov, CZE-6203-13360, VHO, 56c, A. E. Martinov, CZE-6203-13361, VHO, 56c, V. I. Molokin, CZE-6203-13362, VHO, 56c, Mjankovskij, CZE-6203-13363, VHO, 56c, Timdi Muraše, CZE-6203-13364, VHO, 56c, Michajl Ordentěvič Marčenko, CZE-6203-13365, VHO, 56c, Stěpan Petrovič Mursajev, CZE-6203-13366, VHO, 56c, Vladimír Maruševsky, CZE-6203-13367, VHO, 56c, Ivan Vasiljevič Maričev, CZE-6203-13368, VHO, 56c, Jemelian Vasilijevič Mičak, CZE-6203-13369, VHO, 56c, Mikirtyčan, CZE-6203-13370, VHO, 56c, J. Morzakov, CZE-6203-13371, VHO, 56c, Vasilij Mozgin, CZE-6203-13372, VHO, 56c, Roman Vasiljevič Morsin, CZE-6203-13373, VHO, 56c, Vasil Gafarovič Momradov, CZE-6203-13374, VHO, 56c, I. F. Michajlin, CZE-6203-13375, VHO, 56c, Michajl Jegorovič Michajlov, CZE-6203-13376, VHO, 56c, Saveljevič Michal, CZE-6203-13377, VHO, 56c, Matvej Matublat, CZE-6203-13378, VHO, 56c, Leviv Muktasiljuv, CZE-6203-13379, VHO, 56c, Alexander Alexejevič Maljutin, CZE-6203-13380, VHO, 56c, Konstantin Jevlampovič Monin, CZE-6203-13381, VHO, 56c, Grigorij Grigorevič Mejlukov, CZE-6203-13382, VHO, 56c, Vladimir Petrovič Mackevič, CZE-6203-13383, VHO, 56c, Logvit Florovič Marčenko, CZE-6203-13384, VHO, 56c, Nikolaj Michajlovič Maslo, CZE-6203-13385, VHO, 56c, Nikolaj V. Michajlin, CZE-6203-13386, VHO, 56c, Konstantin Jakov Neboženko, CZE-6203-13387, VHO, 56c, Bernard Gor. Neuman, CZE-6203-13388, VHO, 56c, P. V. Nebrejev, CZE-6203-13389, VHO, 56c, Nikolaj Nikitovič Nazdrin, CZE-6203-13390, VHO, 56c, F. S. Nikolenko, CZE-6203-13391, VHO, 56c, Aleksej Leontjevič Sytyj, CZE-6203-13392, VHO, 56c, CZE-6203-13393, VHO, 56c, CZE-6203-13394, VHO, 56c, I. D. Novikov, CZE-6203-13395, VHO, 56c, F. N. Novikov, CZE-6203-13396, VHO, 56c, P. F. Novochatnyj, CZE-6203-13397, VHO, 56c, CZE-6203-13398, VHO, 56c, G. M. Nizovcev, CZE-6203-13399, VHO, 56c, CZE-6203-13400, VHO, 56c, G. P. Němčenko, CZE-6203-13401, VHO, 56c, N. I. Něsterov, CZE-6203-13402, VHO, 56c, G. Ch. Nazarov, CZE-6203-13403, VHO, 56c, CZE-6203-13404, VHO, 56c, N. Ch. Nikiforov, CZE-6203-13405, VHO, 56c, L. Ch. Nikiforov, CZE-6203-13406, VHO, 56c, Nikolaj Timofejevič Nosov, CZE-6203-13407, VHO, 56c, Nefjedov, CZE-6203-13408, VHO, 56c, Novakov, CZE-6203-13409, VHO, 56c, CZE-6203-13410, VHO, 56c, CZE-6203-13411, VHO, 56c, CZE-6203-13412, VHO, 56c, CZE-6203-13413, VHO, 56c, CZE-6203-13414, VHO, 56c, Nikolaj Jakovlevič Nikolajev, CZE-6203-13415, VHO, 56c, Vasilij M. Novikov, CZE-6203-13416, VHO, 56c, CZE-6203-13417, VHO, 56c, Ivan Kirilovič Nikolajev, CZE-6203-13418, VHO, 56c, CZE-6203-13419, VHO, 56c, CZE-6203-13420, VHO, 56c, CZE-6203-13421, VHO, 56c, CZE-6203-13422, VHO, 56c, CZE-6203-13423, VHO, 56c, CZE-6203-13424, VHO, 56c, CZE-6203-13425, VHO, 56c, CZE-6203-13426, VHO, 56c, CZE-6203-13427, VHO, 56c, CZE-6203-13428, VHO, 56c, 5 neznámých vojáků, CZE-6203-13429, VHO, 56c, 2 neznámí vojáci, CZE-6203-13430, VHO, 56c, CZE-6203-13431, VHO, 56c, (Boris Vladimirovič Baranov, gardový nadporučík, *1918 Kyštym, +25.4.1945, Michail Vasiljevič Bolotin, gardový podporučík, *1919, +25.4.1945, Semen Iosifovič Čumačenko, gardový vojín, *1899 Politotdělskoje, +26.4.1945, Vladimir Vladimirovič Eško, gardový poručík, *1923 Zima, +26.4.1945, Abreš Ibadyldajev, gardový podporučík, *1924, +26.4.1945, Ivan Michajlovič Ilin, starší seržant, *1920 Sušinskoje, +25.4.1945, Michail Vasiljevič Kondratjuk, gardový vojín, *1906 Nikolajev, +26.4.1945, Ivan Těrentěvič Rybakov, gardový vojín, *1910 Marišoj, +26.4.1945, Boris Děomidovič Umančuk, gardový mladší seržant, *1925 Anapa, +25.4.1945), CZE-6203-13432, VHO, 56c, CZE-6203-13433, VHO, 56c, CZE-6203-13434, VHO, 56c, CZE-6203-13435, VHO, 56c, CZE-6203-13436, VHO, 56c, CZE-6203-13437, VHO, 56c, CZE-6203-13438, VHO, 56c, CZE-6203-13440, VHO, 56c, CZE-6203-13441, VHO, 56c, CZE-6203-13442, VHO, 56c, CZE-6203-13443, VHO, 56c, CZE-6203-13444, VHO, 56c, CZE-6203-13445, VHO, 56c, CZE-6203-13446, VHO, 56c, CZE-6203-13447, VHO, 56c, CZE-6203-13448, VHO, 56c, Petr Sergeevič Škulev a 14 neznámých vojáků, CZE-6203-13449, VHO, 56c, CZE-6203-13450, VHO, 56c, CZE-6203-13451, VHO, 56c, CZE-6203-13452, VHO, 56c, CZE-6203-13453, VHO, 56c, CZE-6203-13454, VHO, 56c, CZE-6203-13455, VHO, 56c, CZE-6203-13456, VHO, 56c, Alexandr Arifijevič Afonin a 4 neznámí vojáci, CZE-6203-13457, VHO, 56c, CZE-6203-13458, VHO, 56c, CZE-6203-13459, VHO, 56c, CZE-6203-13460, VHO, 56c, CZE-6203-13461, VHO, 56c, CZE-6203-13462, VHO, 56c, CZE-6203-13463, VHO, 56c, CZE-6203-13464, VHO, 56c, CZE-6203-13465, VHO, 56c, CZE-6203-13466, VHO, 56c, CZE-6203-13467, VHO, 56c, CZE-6203-13468, VHO, 56c, CZE-6203-13469, VHO, 56c, CZE-6203-13470, VHO, 56c, CZE-6203-13471, VHO, 56c, CZE-6203-13472, VHO, 56c, CZE-6203-13473, VHO, 56c, CZE-6203-13474, VHO, 56c, CZE-6203-13475, VHO, 56c, CZE-6203-13476, VHO, 56c, CZE-6203-13477, VHO, 56c, CZE-6203-13478, VHO, 56c, CZE-6203-13479, VHO, 56c, CZE-6203-13480, VHO, 56c, CZE-6203-13481, VHO, 56c, CZE-6203-13482, VHO, 56c, CZE-6203-13483, VHO, 56c, CZE-6203-13484, VHO, 56c, CZE-6203-13485, VHO, 56c, CZE-6203-13486, VHO, 56c, CZE-6203-13487, VHO, 56c, CZE-6203-13488, VHO, 56c, CZE-6203-13489, VHO, 56c, CZE-6203-13490, VHO, 56c, CZE-6203-13491, VHO, 56c, Nikolaj Petrovič Novikov, CZE-6203-13492, VHO, 56c, Ivanovič Nikolaj, CZE-6203-13493, VHO, 56c, Michajlovič Nikolaj, CZE-6203-13494, VHO, 56c, I. I. Nežněk, CZE-6203-13495, VHO, 56c, V. H. Nikurav, CZE-6203-13496, VHO, 56c, Petr Vasiljevič Nikolin, CZE-6203-13497, VHO, 56c, Grigor Jelisejevič Nědaravšil, CZE-6203-13498, VHO, 56c, CZE-6203-13499, VHO, 56c, Noskov, CZE-6203-13500, VHO, 56c, CZE-6203-13501, VHO, 56c, CZE-6203-13502, VHO, 56c, Argil Georgijevič Džunašvili, Nikolaj Prokofjevič Černyj a 19 neznámých vojáků, CZE-6203-13503, VHO, 56c, CZE-6203-13504, VHO, 56c, (13 neznámých vojáků a Nikolaj Grigorjevič Balabas, vojín, *1921, +6.5.1945, Nikolaj Grigorjevič Chalimoněnko, vojín, *1921, +28.4.1945, Ivan Jegorovič Chvostov, podporučík, *1914 Kaměnka, +28.4.1945, Stěpan Vasiljevič Kartilev, vojín, *1928, +9.5.1945, Pavel Semjonovič Koljaskin, starší seržant*1919 Moskva, +2.5.1945, Semjon Grigorjevič Konoplja, svobodník, *1906, +28.4.1945, Vasilij Dimitrijevič Kostrykin, vojín, *1906, +28.4.1945, Stěpan Vasiljevič Koval, vojín, *1922, +3.5.1945, Petr Sergejevič Lavrov, gardový starší seržant, *1919 Černigovka, +28.4.1945, Vasilij Timofějevič Melnik, vojín, *1910 Dějbiš, +8.5.1945, Andrian Stěpanovič Popov, vojín, *1908 Ugorsko Svěrkon, +8.5.1945, Vasilij Dmitrijevič Romanov, svobodník, *1910, +28.4.1945, Michail Dorofějevič Skupenko, vojín, *1919 Svěrdlikovo, +6.5.1945, Vasilij Romanovič Sosedko, vojín, *1912 Vělchověc, +28.4.1945, Vasilij Borisovič Starokožev, vojín, *1925, +9.5.1945, Alexej Konstantinovič Volkov, vojín, *1909, +29.4.1945, Anton Vasiljevič Žila, vojín, *1907 Baba, +28.4.1945), CZE-6203-13505, VHO, 56c, CZE-6203-13506, VHO, 56c, CZE-6203-13507, VHO, 56c, CZE-6203-13508, VHO, 56c, CZE-6203-13509, VHO, 56c, CZE-6203-13510, VHO, 56c, CZE-6203-13511, VHO, 56c, CZE-6203-13512, VHO, 56c, CZE-6203-13513, VHO, 56c, CZE-6203-13514, VHO, 56c, CZE-6203-13515, VHO, 56c, CZE-6203-13516, VHO, 56c, CZE-6203-13517, VHO, 56c, CZE-6203-13518, VHO, 56c, CZE-6203-13519, VHO, 56c, CZE-6203-13520, VHO, 56c, CZE-6203-13521, VHO, 56c, CZE-6203-13522, VHO, 56c, CZE-6203-13523, VHO, 56c, CZE-6203-13524, VHO, 56c, CZE-6203-13525, VHO, 56c, CZE-6203-13526, VHO, 56c, CZE-6203-13527, VHO, 56c, CZE-6203-13528, VHO, 56c, CZE-6203-13529, VHO, 56c, CZE-6203-13530, VHO, 56c, Fjodor Gerasimovič Kovalenko, Ivan Andrejevič Ansaizov, Nikita Stěpanovič Vdověnko, CZE-6203-13531, VHO, 56c, CZE-6203-13532, VHO, 56c, CZE-6203-13533, VHO, 56c, CZE-6203-13534, VHO, 56c, CZE-6203-13535, VHO, 56c, CZE-6203-13536, VHO, 56c, CZE-6203-13537, VHO, 56c, CZE-6203-13538, VHO, 56c, CZE-6203-13539, VHO, 56c, CZE-6203-13540, VHO, 56c, (36 neznámých vojáků a Michail Ivanovič Aconin, gardový seržant, *1921 Děněžnikovo, +27.4.1945, Vasilij Nikolajevič Bolšakov, vojín, *1923 Svěrčkovo, +27.4.1945, Pavel Petrovič Karsakov, gardový nadporučík, *1923 Bavlany, +27.4.1945, Valentin Fjodorovič Korčin, poručík, *1920 Kamerovo, +27.4.1945, Pavel Andrejevič Kudrin, vojín, *1925 Alexejevka, +27.4.1945, Vasilij Pavlovič Kurenkov, gardový staršina, *1921 Jasašnja, +27.4.1945, Alexandr Ivanovič Pavlov, gardový podporučík, *1922 Smolensk, +27.4.1945, Nikolaj Andrianovič Rjabov, gardový podporučík, *1923 Vazerki, +27.4.1945), CZE-6203-13541, VHO, 56c, 2 neznámí vojáci, CZE-6203-13542, VHO, 56c, CZE-6203-13543, VHO, 56c, CZE-6203-13544, VHO, 56c, CZE-6203-13545, VHO, 56c, CZE-6203-13546, VHO, 56c, CZE-6203-13547, VHO, 56c, CZE-6203-13548, VHO, 56c, CZE-6203-13549, VHO, 56c, Alexandr Arkadijevič Zaruba, Vladimír Nikitič Těmčur a 13 neznámých vojáků, CZE-6203-13550, VHO, 56c, CZE-6203-13551, VHO, 56c, CZE-6203-13552, VHO, 56c, CZE-6203-13553, VHO, 56c, CZE-6203-13554, VHO, 56c, CZE-6203-13555, VHO, 56c, CZE-6203-13556, VHO, 56c, CZE-6203-13557, VHO, 56c, CZE-6203-13558, VHO, 56c, CZE-6203-13559, VHO, 56c, CZE-6203-13560, VHO, 56c, CZE-6203-13561, VHO, 56c, CZE-6203-13562, VHO, 56c, CZE-6203-13563, VHO, 56c, CZE-6203-13564, VHO, 56c, CZE-6203-13565, VHO, 56c, CZE-6203-13566, VHO, 56c, CZE-6203-13567, VHO, 56c, CZE-6203-13568, VHO, 56c, CZE-6203-13569, VHO, 56c, CZE-6203-13571, VHO, 56c, CZE-6203-13572, VHO, 56c, CZE-6203-13573, VHO, 56c, CZE-6203-13574, VHO, 56c, CZE-6203-13575, VHO, 56c, CZE-6203-13576, VHO, 56c, CZE-6203-13577, VHO, 56c, CZE-6203-13578, VHO, 56c, CZE-6203-13579, VHO, 56c, CZE-6203-13580, VHO, 56c, CZE-6203-13581, VHO, 56c, Michail Ivanovič Volikov a 95 neznámých vojáků, CZE-6203-13582, VHO, 56c, CZE-6203-13583, VHO, 56c, CZE-6203-13584, VHO, 56c, CZE-6203-13585, VHO, 56c, CZE-6203-13586, VHO, 56c, CZE-6203-13587, VHO, 56c, CZE-6203-13588, VHO, 56c, CZE-6203-13589, VHO, 56c, CZE-6203-13590, VHO, 56c, CZE-6203-13591, VHO, 56c, CZE-6203-13592, VHO, 56c, CZE-6203-13593, VHO, 56c, CZE-6203-13594, VHO, 56c, CZE-6203-13595, VHO, 56c, CZE-6203-13596, VHO, 56c, CZE-6203-13597, VHO, 56c, CZE-6203-13598, VHO, 56c, CZE-6203-13599, VHO, 56c, CZE-6203-13600, VHO, 56c, CZE-6203-13601, VHO, 56c, CZE-6203-13602, VHO, 56c, CZE-6203-13603, VHO, 56c, CZE-6203-13604, VHO, 56c, CZE-6203-13605, VHO, 56c, CZE-6203-13606, VHO, 56c, (8 neznámých vojáků a Viktor Ivanovič Balachonov, podporučík, *1918 Novoděrevěňka, +3.5.1945, Savelij Saveljevič Černěnko, vojín, *1913 St. Zburov, +1.5.1945, Kemat Ismatov, vojín, *1907 Oretětěna, +2.5.1945, Nikolaj Ivanovič Ivachnov, vojín, *1910, +30.4.1945, Dmitrij Amrajevič Jurin, gardový seržant, *1923 Trubjanskij, +2.5.1945, Prokofij Jefremovič Lyžev, vojín, *1909 Chlystunovka, +2.5.1945, Makarij Jakovlevič Mělnik, vojín, *1914 Malasity, +2.5.1945, Jakov Timofějevič Michalko, vojín, *1908 Otrada, +30.4.1945, Anufrij Ivanovič Oryščuk, vojín, *1904 Tulukiv, +30.4.1945, Fjodor Trofimovič Pěresuňko, vojín, *1911 Siňki, +30.4.1945, Ivan Vasiljevič Sereděnko, vojín, *1913 Tjaginka, +1.5.1945, Karip Žilkobekov, vojín *1915, +30.4.1945), CZE-6203-13607, VHO, 56c, CZE-6203-13608, VHO, 56c, Andrej Ojkin, CZE-6203-13609, VHO, 56c, Grigorij D. Ovsjanikov, CZE-6203-13610, VHO, 56c, Dimitrij A. Oščejko, CZE-6203-13611, VHO, 56c, F. S. Ogorodnikov, CZE-6203-13612, VHO, 56c, Osatjuk, CZE-6203-13613, VHO, 56c, Alenxander Ivanovič Oblomov, CZE-6203-13614, VHO, 56c, Oganěc A. Oganisjan, CZE-6203-13615, VHO, 56c, U. K. Ochranmyk, CZE-6203-13616, VHO, 56c, Alexandr Afanasjevič Obodovskij, CZE-6203-13617, VHO, 56c, Fedor Trofimovič Olejnikov, CZE-6203-13618, VHO, 56c, Kasyn Osypov, CZE-6203-13619, VHO, 56c, Sergej Nikolajevič Popov, CZE-6203-13620, VHO, 56c, Alenxander Andrejevič Pivjeň, CZE-6203-13621, VHO, 56c, A. N. Parkajev, CZE-6203-13622, VHO, 56c, Poletičko, CZE-6203-13623, VHO, 56c, Nikolaj Nikanorovič Prostovolosov, CZE-6203-13624, VHO, 56c, Ivan Ivanovič Pěrvušin, CZE-6203-13625, VHO, 56c, Ivan Ivanovič Paladěv, CZE-6203-13626, VHO, 56c, Fedor Mitrofanovič Persuňko, CZE-6203-13627, VHO, 56c, Jemeljan Danil. Poljakov, CZE-6203-13628, VHO, 56c, V. I. Plagun, CZE-6203-13629, VHO, 56c, N. P. Pšec, CZE-6203-13630, VHO, 56c, P. V. Popov, CZE-6203-13631, VHO, 56c, D. Panasenko, CZE-6203-13632, VHO, 56c, I. S. Pljuta, CZE-6203-13633, VHO, 56c, A. T. Prosjanjuk, CZE-6203-13634, VHO, 56c, I. I. Palajev, CZE-6203-13635, VHO, 56c, I. V. Ponasjuk, CZE-6203-13636, VHO, 56c, I. J. Pustovoj, CZE-6203-13637, VHO, 56c, Pasenko, CZE-6203-13638, VHO, 56c, A. K. Plochotjuk, CZE-6203-13639, VHO, 56c, Michajl Nikolajevič Pikuš, CZE-6203-13640, VHO, 56c, Marija Matvějevna Paškova, CZE-6203-13641, VHO, 56c, David Mitrofanovič Piskarenko, CZE-6203-13642, VHO, 56c, Valentina Alexejevna Pantilejeva, CZE-6203-13643, VHO, 56c, Jegor Ivanovič Pastufkov, CZE-6203-13644, VHO, 56c, Ivan Maximovič Poltavcev, CZE-6203-13645, VHO, 56c, Vančana Plačentini, CZE-6203-13646, VHO, 56c, Roman Polkovnikov, CZE-6203-13647, VHO, 56c, N. F. Paškovskij, CZE-6203-13648, VHO, 56c, Ivan Pujanovič, CZE-6203-13649, VHO, 56c, F. K. Romanov, CZE-6203-13650, VHO, 56c, J. M. Romaz, CZE-6203-13651, VHO, 56c, B. G. Rylějev, CZE-6203-13652, VHO, 56c, I. G. Rjabcev, CZE-6203-13653, VHO, 56c, Nikolaj Sergejevič Ručjev, CZE-6203-13654, VHO, 56c, Ivan Sergjejevič Rjazanov, CZE-6203-13655, VHO, 56c, Ivan Petrovič Rubin, CZE-6203-13656, VHO, 56c, Sergej Frolovič Resujanskij, CZE-6203-13657, VHO, 56c, Rumyn, CZE-6203-13658, VHO, 56c, Nikolaj Petrovič Ryzmakov, CZE-6203-13659, VHO, 56c, Georgij Andrejevič Rajbušenko, CZE-6203-13660, VHO, 56c, Alexander Fedorovič Rjabčikov, CZE-6203-13661, VHO, 56c, Grogorij Fedorovič Reznikin, CZE-6203-13662, VHO, 56c, Grigorij Vasiljevič Rjabičenko, CZE-6203-13663, VHO, 56c, D. D. Rezinkov, CZE-6203-13664, VHO, 56c, Alexandr Alexandrovič Petrov, CZE-6203-13665, VHO, 56c, Nikolaj Mironovič Pokačev, CZE-6203-13666, VHO, 56c, T. O. Počtar, CZE-6203-13667, VHO, 56c, Konstantin Grigorovič Palenjak, CZE-6203-13668, VHO, 56c, J. U. Probatak, CZE-6203-13669, VHO, 56c, S. P. Pyrjenkoch, CZE-6203-13670, VHO, 56c, Pjotr Jegorovič Pankin, CZE-6203-13671, VHO, 56c, A. A. Ptuškin, CZE-6203-13672, VHO, 56c, Alexandr Alexejevič Petruchin, CZE-6203-13673, VHO, 56c, Alexej Počturák, CZE-6203-13674, VHO, 56c, Petr Fomič Pavlovskyj, CZE-6203-13675, VHO, 56c, Konstantin Nikolajevič Petrov, CZE-6203-13676, VHO, 56c, I. R. Romanov, CZE-6203-13677, VHO, 56c, A. I. Rojljan, CZE-6203-13678, VHO, 56c, Petr Ivanovič Radijonov, CZE-6203-13679, VHO, 56c, Baunistu, CZE-6203-13680, VHO, 56c, Leonid Vladimirovič Senjakovskij, CZE-6203-13681, VHO, 56c, Sokolov, CZE-6203-13682, VHO, 56c, Nikolaj Petrovič Sucharev, CZE-6203-13683, VHO, 56c, Afkold Petrovič Sopkov, CZE-6203-13684, VHO, 56c, M. G. Sarakoletov, CZE-6203-13685, VHO, 56c, I. I. Selezněv, CZE-6203-13686, VHO, 56c, J. N. Stachanov, CZE-6203-13687, VHO, 56c, Stupakov, CZE-6203-13688, VHO, 56c, M. I. Semgun, CZE-6203-13689, VHO, 56c, V. G. Sorokin, CZE-6203-13690, VHO, 56c, A. P. Šabanov, CZE-6203-13691, VHO, 56c, Sajusarev, CZE-6203-13692, VHO, 56c, M. I. Stepanov, CZE-6203-13693, VHO, 56c, Smirnov, CZE-6203-13694, VHO, 56c, Fjedor Michajlovič Sumskij, CZE-6203-13695, VHO, 56c, I. I. Soldatkij, CZE-6203-13696, VHO, 56c, Ivan Michajlovič Svidernij, CZE-6203-13697, VHO, 56c, Smykalenko, CZE-6203-13698, VHO, 56c, Ivan Stěpanov Skripka, CZE-6203-13699, VHO, 56c, T. P. Suchomlin, CZE-6203-13700, VHO, 56c, Pjotr Anisimovič Sereda, CZE-6203-13701, VHO, 56c, Vasilij Jakovlevič Samoděd, CZE-6203-13702, VHO, 56c, Vasilij Maximovič Solejnikov, CZE-6203-13703, VHO, 56c, Genadij Petrovič Stumin, CZE-6203-13704, VHO, 56c, Petr Semenovič Samojlinko, CZE-6203-13705, VHO, 56c, Nikolaj Ignatjevič Semenik, CZE-6203-13706, VHO, 56c, Ivan Ivanovič Suzankov, CZE-6203-13707, VHO, 56c, Nikolaj Romanovič Savěnkov, CZE-6203-13708, VHO, 56c, Vladimir Mitrchanovič Simaněnko, CZE-6203-13709, VHO, 56c, Alexej Alexejevič Sazonov, CZE-6203-13710, VHO, 56c, Ivan Sergejevič Suchověščenko, CZE-6203-13711, VHO, 56c, Leonid Grigorjevič Samčenko, CZE-6203-13712, VHO, 56c, Andrej Sabarsov, CZE-6203-13713, VHO, 56c, Makar Semjonovič Stryžak, CZE-6203-13714, VHO, 56c, Chudoj Nazarvič Salajev, CZE-6203-13715, VHO, 56c, Gažina Salachatin, CZE-6203-13716, VHO, 56c, I. Sarenčuk, CZE-6203-13717, VHO, 56c, Chamizjan Sabizajenov, CZE-6203-13718, VHO, 56c, Sovelov, CZE-6203-13719, VHO, 56c, Semen Dimitrijevič Škvarčenko, CZE-6203-13720, VHO, 56c, Alexej Federovič Šurmelejev, CZE-6203-13721, VHO, 56c, I. G. Šichovič, CZE-6203-13722, VHO, 56c, Ivan Naumovič Šved, CZE-6203-13723, VHO, 56c, Šarygin, CZE-6203-13724, VHO, 56c, Nikolajevič Šilikin, CZE-6203-13725, VHO, 56c, I. Šoman, CZE-6203-13726, VHO, 56c, Ivan Andrejevič Šjukin, CZE-6203-13727, VHO, 56c, Šolanmov, CZE-6203-13728, VHO, 56c, Fedor Michajlovič Šumejko, CZE-6203-13729, VHO, 56c, Filip Semenovič Šargalov, CZE-6203-13730, VHO, 56c, Lydia Pavlovna Tarasenkova, CZE-6203-13731, VHO, 56c, Vičislav Michajlovič Trač, CZE-6203-13732, VHO, 56c, Vasilij Ivanovič Tukajev, CZE-6203-13733, VHO, 56c, A. M. Tarasov, CZE-6203-13734, VHO, 56c, N. M. Tarasenko, CZE-6203-13735, VHO, 56c, Jevdokija Afanazijevna Teslja, CZE-6203-13736, VHO, 56c, I. N. Tkačenko, CZE-6203-13737, VHO, 56c, V. Tinkovskij, CZE-6203-13738, VHO, 56c, A. N. Trač, CZE-6203-13739, VHO, 56c, I. P. Tugud, CZE-6203-13740, VHO, 56c, I. I. Trjupalov, CZE-6203-13741, VHO, 56c, A. J. Tessa, CZE-6203-13742, VHO, 56c, P. I. Tomilin, CZE-6203-13743, VHO, 56c, K. Tuljembajev, CZE-6203-13744, VHO, 56c, M. V. Timofejev, CZE-6203-13745, VHO, 56c, I. V. Trojsta, CZE-6203-13746, VHO, 56c, Alex. Nikolajevič Tichomirov, CZE-6203-13747, VHO, 56c, Stěpan Nikolajevič Tjukavskin, CZE-6203-13748, VHO, 56c, Trusanov, CZE-6203-13749, VHO, 56c, Vladimir Sidorovič Titomir, CZE-6203-13750, VHO, 56c, Michal Petrovič Timofějev, CZE-6203-13751, VHO, 56c, Grigorij Timofejevič Tkač, CZE-6203-13752, VHO, 56c, Vasilij Nikolajevič Těnmov, CZE-6203-13753, VHO, 56c, Alexander Antonovič Těleiněv, CZE-6203-13754, VHO, 56c, Fedor Sergějevič Tamarov, CZE-6203-13755, VHO, 56c, Leonid Pavlovič Toporov, CZE-6203-13756, VHO, 56c, Izbasa Uměrběkov, CZE-6203-13757, VHO, 56c, I. P. Unika, CZE-6203-13758, VHO, 56c, Militjuk Umarov, CZE-6203-13759, VHO, 56c, Milejem Tiryermovič Utalejev, CZE-6203-13760, VHO, 56c, Karim Ujetjumerov, CZE-6203-13761, VHO, 56c, Abchid Ali Umarov, CZE-6203-13762, VHO, 56c, Vlaščinkij, CZE-6203-13763, VHO, 56c, Oleja Petrovna Varnackaja, CZE-6203-13764, VHO, 56c, Vasilij Ivanovič Voron, CZE-6203-13765, VHO, 56c, I. F. Vjerchovoj, CZE-6203-13766, VHO, 56c, Volkov, CZE-6203-13767, VHO, 56c, S. A. Vychvatujuk, CZE-6203-13768, VHO, 56c, F. G. Vjevsjanyj, CZE-6203-13769, VHO, 56c, Vasilij Vasiljevič Vněněc, CZE-6203-13770, VHO, 56c, Věchov, CZE-6203-13771, VHO, 56c, Michajl Tavrilovič Vysockij, CZE-6203-13772, VHO, 56c, Andrej Zacharovič Vasilenko, CZE-6203-13773, VHO, 56c, Boris Petrovič Volvačev, CZE-6203-13774, VHO, 56c, Stěpan Fedorovič Vinickij, CZE-6203-13775, VHO, 56c, Grigorij Ivanovič Vovkuněnko, CZE-6203-13776, VHO, 56c, Alexandr Nikolajevič Voronuchyn, CZE-6203-13777, VHO, 56c, Dimitrij Antonovič Zavazanov, CZE-6203-13778, VHO, 56c, M. I. Zubčenko, CZE-6203-13779, VHO, 56c, S. T. Zavjalov, CZE-6203-13780, VHO, 56c, Ivan Jefimovič Zacharjenko, CZE-6203-13781, VHO, 56c, Vasilij Vasiljevič Zujev, CZE-6203-13782, VHO, 56c, Alexej Vasiljevič Zagrebajev, CZE-6203-13783, VHO, 56c, Ivan Vladimirovič Zalpučin, CZE-6203-13784, VHO, 56c, Bachrila Zijajev, CZE-6203-13785, VHO, 56c, Dmitrij Michajlovič Zarikov, CZE-6203-13786, VHO, 56c, Jefim A. R. Zabolotnyj, CZE-6203-13787, VHO, 56c, Alexej Petrovič Zojkin, CZE-6203-13788, VHO, 56c, Leontij Fjodorovič Zajarnuk, CZE-6203-13789, VHO, 56c, Gura Pavel Zacharovič, CZE-6203-13790, VHO, 56c, M. L. Zujev, CZE-6203-13791, VHO, 56c, P. A. Zamulin, CZE-6203-13792, VHO, 56c, N. M. Živulka, CZE-6203-13793, VHO, 56c, I. J. Ždanovič, CZE-6203-13794, VHO, 56c, Nikiforovič Nikifor Žuljenko, CZE-6203-13795, VHO, 56c, Tanasnyj Žansakala, CZE-6203-13796, VHO, 56c, CZE-6203-13797, VHO, 56c, (Nikolaj Štěpanovič Babenko, vojín, *1911, +3.5.1945, Sergej Nikolajevič Baronin, vojín, *1906, +2.5.1945, Noe Grigorjevič Berišvili, seržant, *1917, +5.5.1945, Prokofij Ivanovič Černoj, vojín, *1907, +3.5.1945, Vladimir Michajlovič Djačenko, vojín, *1907, +4.5.1945, Ahmed Ešmětov, vojín, *1897, +4.5.1945, Konstantin Andrejevič Gulňgin, vojín, *1906, +1.5.1945, Filipp Pavlovič Ivachněnko, vojín, *1904, +1.5.1945, Ivan Těrentjevič Ivanov, vojín, *1910, +2.5.1945, Maxim Nikonorovič Martynov, vojín, *1902, +1.5.1945, Dmitrij Michajlovič Ochriněnko, vojín, *1896, +4.5.1945, Makar Danilovič Olenik, vojín, *1900, +3.5.1945, Vasilij Markovič Pozdňakov, seržant, *1910, +2.5.1945, Fjodor Ajanasjevič Rykov, vojín, *1905, +3.5.1945, Arsenij Martynovič Savčuk, vojín, *1902, +4.5.1945, Dimitrij Artěmjevič Šarň, seržant, *1912, +3.5.1945, Michail Tarasovič Ševilov, mladší seržant, *1923, +3.5.1945, Kasjan Petrovič Šijagi, vojín, *1899, +1.5.1945), CZE-6203-13798, VHO, 56c, 56c, CZE-6203-28366, OS, S. K. Švarin, CZE-6203-28374, VHO, Ostatky námořníka Rudé armády pohřbené dne 10.11.2006 na čestném pohřebišti RA v Brně, CZE-6203-32038, VHO, (Rašit Musajevič Askarov, vojín, *1905 Baku, +24.4.1945, Nikolaj Andrejevič Běljackij, vojín, *1922, +25.4.1945, Dimitrij Semjonovič Limanov, vojín, *1921, +25.4.1945, Vladimír Michajlovič Maksimov, vojín, *1905, +25.4.1945, Semjon Klimovič Razdobudko, vojín, *1896, +25.4.1945, Petr Iljič Sidorenko, vojín, *1923, +25.4.1945, Vasilij Ivanovič Vorona, vojín, *1914, +25.4.1945), CZE-6203-32039, VHO, , CZE-6203-32040, VHO, CZE-6203-32041, VHO, CZE-6203-32042, VHO, (6 neznámých vojáků aPjotr Platonovič Bělyj, gardový vojín, *1899 Kuljebovka, +28.4.1945, Ivan Pjotrovič Byček, *1915 Zvito, +27.4.1945, Genadij Ivanovič Černoivanov, gardový mladší seržant, *1926 Varvarino, +25.4.1945, Lazar Dmitrijevič Černomorjec, gardový mladší seržant, *1911 Nikolajevka, +28.4.1945, Ivan Andrejevič Dančenko, vojín, *1921, +26.4.1945, Anatolij Stěpanovič Drobot, gardový vojín, *1920 Orlovščina, +26.4.1945, Pjotr Maximovič Dumanskij, gardový vojín, *1914 Grigorjevka, +27.4.1945, Fjodor Pjotrovič Fromov, vojín, *1926, +25.4.1945, Vjačeslav Alexandrovič Kelarjev, gardový vojín, *1917 Sudža, +25.4.1945, Aleksej Aleksandrovič Lesejenkov, gardový mladší seržant, *1910 Rjekovič, +28.4.1945, Semen Michajlovič Mosjani, gardový vojín, *1911 Goronžuk, +28.4.1945, Ivan Vladimirovič Zjeljepugin, gardový vojín, *1925 Šejno, +25.4.1945), CZE-6203-32044, VHO, CZE-6203-32045, VHO, CZE-6203-32046, VHO, CZE-6203-32047, VHO, CZE-6203-32057, VHO, CZE-6203-32058, VHO, CZE-6203-32059, VHO, CZE-6203-32060, VHO, CZE-6203-32061, VHO, CZE-6203-32062, VHO, CZE-6203-32063, VHO, CZE-6203-32064, VHO, CZE-6203-32065, VHO, CZE-6203-32066, VHO, (12 neznámých vojáků a Anton Borisovič Agramakov, gardový vojín, +24.4.1945, Nikolaj Konstantinovič Andrejko, podporučík, +24.4.1945, V. T. Artemov, gardový vojín, +24.4.1945, Demjan Jedokimovič Basak, vojín, *1927, +3.5.1945, Baj Beděl, nadporučík, +24.4.1945, Vasilij Isajevič Dimitrenko, kapitán, *1921, +24.4.1945, Pavel Petrovič Dusajev, podporučík, +24.4.1945, Jakov Jefremovič Gavrilov, gardový nadporučík, *1913, +7.5.1945, Grebněv, vojín, +24.4.1945, Vladimir Grigorjevič Grebněv, vojín, +24.4.1945, Ivan Vasiljevič Gumennyj, vojín, +24.4.1945, Petr Afanasjevič Gusjatinskij, gardový vojín, *1919, +25.4.1945, Michail Petrovič Ivanov, vojín, *1919, +24.4.1945,Ilja Vasiljevič Kabankov, vojín, +24.4.1945, Alexandr Filipovič Kokojev, vojín, +24.4.1945, Vladimir Nikolajevič Kornijenko, poručík, +24.4.1945, M. A. Korokovenskij, parašutista, +25.4.1945, I. O. Krevošej, gardový vojín, +24.4.1945, A. I. Kuršov, gardový seržant, +24.4.1945, Alexej Michajlovič Kuzmin, vojín, +24.4.1945, Pavel Antonovič Lunka, gardový seržant, +24.4.1945, Petr Zacharovič Mariněnko, vojín, +24.4.1945, Grigorij Vasiljevič Michajlenko, vojín, *1923, +24.4.1945, Ivan Něstěrov, gardový seržant, +24.4.1945, Michail Michajlovič Overin, gardový vojín, *1926, +25.4.1945, Nikolaj Vasiljevič Paranjuk, vojín, *1913, +24.4.1945, Gavriil Vissarionovič Perfirjev, vojín, +24.4.1945, Mirzatek Satvaldijev, vojín, +24.4.1945, Semen Vasiljevič Senkovič, vojín, +24.4.1945, Grigorij Andrejevič Sknissu, vojín, +24.4.1945, M. I. Sperefnov, gardový vojín, +24.4.1945, A. Jakovlevič Šapiro, podporučík, +24.4.1945, Jevgenij Ivanovič Širšin, poručík, +24.4.1945, Afanasij Afanasjevič Švec, gardový seržant, +24.4.1945, Vladimir Fedorovič Tkalenko, vojín, *1914+24.4.1945, Alexandr Vasiljevič Tokarev, vojín, +24.4.1945, Dimitrij Lavrentěvič Tomak, gardový vojín, +24.4.1945, Michail Ivanovič Trunov, vojín, +24.4.1945, Alexej Leontjevič Vasjuk, vojín, +24.4.1945, Vasilij Prochorovič Volkov, vojín, +24.4.1945, Ivan Vasiljevič Vrudo, vojín, *1925+24.4.1945, Michail Antonovič Zasinovskij, seržant, *1918, +24.4.1945, Ate Bato Zijajev, vojín, +24.4.1945, Fedor Vasiljevič Zitčenko, vojín, *1901, +24.4.1945), CZE-6203-32067, VHO, CZE-6203-32068, VHO, CZE-6203-32069, VHO, CZE-6203-32070, VHO, CZE-6203-32071, VHO, CZE-6203-32072, VHO, CZE-6203-32073, VHO, CZE-6203-39037, OS, Carkov, CZE-6203-39038, OS, Ivan Mojsejevič Ogorkov, CZE-6203-39039, OS, Nikolaj Nikolajevič Ivanov, CZE-6203-39040, OS, Andrej Pavlovič Čudopalov, CZE-6203-39062, OS, Michail Borisovič Švecov, CZE-6203-39063, OS, Ivan Nikolajevič Zotějev
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 1073 VPM
Souřadnice: N49°10'05.77'' E16°35'47.23'' (ossárium)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pohřebiště německých vojáků - skupina 66A

Autor: Vojtěch Stráník, 20.10.2013
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, skupina 66A
Nápis:
řada 1:
1. kříž - 66A/1-2: SCHÜTZE IGOR SAVOSNIKOV 13.10.1922 + 24.9.1944, GEFREITER JOSEF KLAUS 6.11.1906 + 1.10.1944
2. kříž - 66A/3-4: WACHTMEISTER DER POLIZEI FRANZ OSBAHR 3.6.1902 + 29.9.1944, KANONIER JOSEF MEMMINGER 17.3.1908 + 23.9.1944
3. kříž - 66A/5-6: OBERGEFREITER HERMANN WINTER 2.10.1923 + 24.9.1944, GRENADIER JOSEF GARTNER 18.2.1913 + 11.9.1944
4. kříž - 66A/7-8: OBERGEFREITER LORENZ FANKHAUSER 1.6.1913 + 9.9.1944, GEFREITER WILLI HUSE 14.5.1906 + 23.9.1944
5. kříž - 66A/9-10: OBERKRAFTFAHRER JOSEF FISCHER 12.12.1924 + 14.9.1944, GRENADIER LEOPOLD JESICH 29.9.1922 + 2.10.1944
6. kříž - 66A/11-12: SCHÜTZE ALFRED GACKLICK 5.5.1924 + 8.10.1944, OBERGEFREITER ERICH LENHARDT 12.7.1919 + 8.10.1944
7. kříž - 66A/13-14: OBERGEFREITER FERDINAND WEGER 17.1.1916 + 9.10.1944, JÄGER HEINZ PUPPEL 26.7.1926 + 10.10.1944
8. kříž - 66A/15-16: OBERGEFREITER ADOLF NELLES 20.1.1921 + 5.10.1944, OBERGEFREITER HERMANN SCHWEIGKOFFLER 7.4.1923 + 11.10.1944
9. kříž - 66A/17-18: OBERGEFREITER KARLY GLOYER 9.4.1911 + 26.11.1944, OBERFELDWEBEL HERBERT BINNER 7.10.1917 + 11.10.1944
10. kříž - 66A/19-20: OBERGEFREITER FRIEDRICH THADEN 16.5.1908 + 22.4.1944, SOLDAT JOHANN ECKMANN 5.7.1904 + 18.10.1944
11. kříž - 66A/21-22: SCHÜTZE ALEXANDER RIMMAR 26.3.1924 + 18.10.1944, OBERGEFREITER JOHANN KÖLBL 31.5.1910 + 2.11.1944
12. kříž - 66A/23-24: GEFREITER HEINZ RAUTENBERG 17.7.1924 + 3.11.1944, OBERGEFREITER AUGUST GIEBEL 10.5.1908 + 30.10.1944
13. kříž - 66A/25-26: FLIEGER EWALD FUSS 11.5.1910 + 4.11.1944, GRENADIER RUDOLF KLEIN 1.3.1915 + 6.11.1944
14. kříž - 66A/27-28: GEFREITER EDUARD OPALKA 13.9.1912 + 7.11.1944, WACHTMEISTER ARTUR HERKT 6.5.1914 + 8.11.1944
15. kříž - 66A/29-30: GEFREITER KURT HÜTTER 13.5.1925 + 7.11.1944, HAUPTMANN GERHARD SCHULZE 5.9.1915 + 9.11.1944
16. kříž - 66A/31-32: GEFREITER ALFRED ORLAMÜNDER 18.12.1908 + 9.11.1944, OBERGEFREITER ADELHARDT PÖTZ 5.7.1920 + 10.11.1944
17. kříž - 66A/33-34: LEUTNANT JOHANNES GEYRHOFER 18.7.1913 + 17.11.1944, SCHÜTZE WOLFGANG LANGE 1.1.1923 + 17.11.1944
18. kříž - 66A/35-36: SCHÜTZE HELMUT ADOLF 16.8.1911 + 17.11.1944, KANONER KARL SCHMANDT 11.4.1922 + 17.11.1944
19. kříž - 66A/37-38: FLIEGER WILLI FUHRMAN 3.6.1914 + 19.11.1944, GEFREITER JOSEF RAUSCH 25.6.1906 + 20.11.1944
20. kříž - 66A/39-40: UNTEROIFIZIER RUDOLF SCHARL 15.3.1920 + 20.11.1944, FAHRER JOSEF WACZEK 22.6.1903 + 20.11.1944
21. kříž - 66A/41-42: OBERGEFREITER OTTO SCHARF 29.10.1909 + 20.11.1944, REITER WALTER FLENSBACH 19.4.1925 + 21.11.1944
22. kříž - 66A/43-44: STABSGEFREITER LOTHAR HÖNKE 28.2.1912 + 23.11.1944, SCHÜTZE HERBERT ULFIG 25.4.1913 + 21.11.1944
23. kříž - 66A/45-46: SCHÜTZE WILHELM DIETZEL 4.11.1897 + 23.11.1944, UNTEROFFIZIER RUDOLF WEGENER 7.4.1920 + 19.2.1945
24. kříž - 66A/47-48: GEFREITER GUSTAV KALOW 21.4.1924 + 23.2.1945, ZOLLSEKRETAR ALBERT SCHULZ 25.2.1903 + 27.2.1945
25. kříž - 66A/49-50: RAD-MANN HERMANN KLIMESCH 8.2.1928 + 5.3.1945, FAHNENJUNKER GÜNTHER DANSCHEWITZ 29.8.1916 + 5.3.1945
26. kříž - 66A/51-52: OBERGEFREITER GEORG SWOBODA 15.10.1911 + 6.3.1945, UNTEROFFIZIER LUDWIG WLACH 13.1.1895 + 25.1.1945

řada 2:
1. kříž - 66A/105-106: GEFREITER JOSEF STEINACKER 7.3.1900 + 12.1.1945, UNTEROFFIZIER FRANCESSO FUSSETI 5.2.1919 + 16.1.1945
1. kříž - 66A/103-104: KORPORAL BELA KALYDY 18.7.1911 + 24.11.1944, HAPTWACHTMEISTER DER POLIZEI WILHELM KRUSE 19.2.1909 + 23.11.1944
2. kříž - 66A/107-108: OBERLEUTNANT MIKLOS SZENGYORGYI + 16.1.1945, HONVED JANOS ORSACZ + 16.1.1945
2. kříž - 66A/101-102: GRENADIER EWALD WAHL 1.12.1926 + 24.11.1944, OBERGEFREITER RICHARD BELLEMANN 3.11.1906 + 24.11.1944
3. kříž - 66A/109-110: WERNWR ALBIN 20.1.1907 + 8.1.1945, JOHANN FARGAS 27.1.1922 + 14.1.1945
3. kříž - 66A/99-100: DKK-SCHWESTER HILDEGARD KISTNER 15.9.1922 + 1.12.1944, ARBEITSMANN ERICH MAAK 13.12.1927 + 29.11.1944
4. kříž - 66A/111-112: OBERGEFREITER JOHANN SCHÄTZEL 7.10.1906 + 15.1.1945, RADOSLAV MILANOWICZ 1921 + 19.1.1945
4. kříž - 66A/97-98: OBERGEFREITER WALTER MITTAG 25.2.1909 + 29.11.1944, UNTEROFFIZIER FRIEDRICH KICHNIAW 20.12.1899 +28.11.1944
5. kříž - 66A/113-114: JÄGER JOHANN CASPERS 16.11.1926 + 10.1.1945, HAUPTGEFREITER OTTO BARTELS 18.7.1920 + 13.1.1945
5. kříž - 66A/95-96: IVAN OSKOLKOV 16.2.1924 + 5.12.1944, VUNTEROFFIZIER ALFRED SEIFERT 12.5.1922 + 5.12.1944
6. kříž - 66A/115-116: GRENADIER NORBERT BECKMANN 8.2.1926 + 16.1.1945, HONVED FRANZ TAB + 22.1.1945
6. kříž - 66A/93-94: GRENADIER WILLI HENKELMANN 18.1.1928 + 9.1.1945, UNTEROFFIZIER FRANZ SEIDL 17.9.1923 + 2.12.1944
7. kříž - 66A/117-118: GEFREITER ARTHUR GUTZEIT 16.4.1904 + 15.1.1945, UNTEROFFIZIER HANS-LEO WEBER 1.2.1923 + 12.1.1945
7. kříž - 66A/91-92: BERIHA DISCHINGER 11.2.1915 + 9.1.1945, UNTEROFFIZIER KARL WALDVOGEL 15.1.1920 + 29.12.1944
8. kříž - 66A/119-120: FREIWILLIGER MICHAEL ALINEC 22.6.1926 + 17.1.1945, UNTEROFFIZIER FRIEDRICH JANSSEN 4.3.1910 + 16.1.1945
8. kříž - 66A/89-90: STESGEFREITER FRITZ ROSS 10.2.1916 + 3.1.1945, SCHÜTZE JOHANN SCHMITZ 1.9.1897 + 29.12.1944
9. kříž - 66A/121-122: OBERFÄHNRICH MANFRED SCHLIBER 30.11.1924, STABSARZT DR. RICHARD ALIHAU 6.10.1910 + 19.1.1945
9. kříž - 66A/87-88: OBERGEFREITER ARTUR IORENZ 16.2.1912 + 2.1.1945, STAESGEFREITER JOSEF BLAHA 24.2.1907 + 1.1.1945
10. kříž - 66A/123-124: GRENADIER RUDI HAUPT 14.12.1926 + 16.1.1945, GEFREITER JOSEF VERSOLAK 19.9.1912 + 16.1.1945
10. kříž - 66A/85-86: IAHRER FRANZ LANG 6.10.1901 + 25.12.1944, GEFREITER HEINZ NITSCHE 1.11.1926 + 30.12.1944
11. kříž - 66A/125-126: OBERGEFREITER RUDOLF ROTTER 7.2.1911 + 19.1.1945, SOLDAT MILAN VOJATISCH 1921 + 26.1.1945
11. kříž - 66A/83-84: GEFREITER ERICH MICHALOWSKI 2.4.1908 + 27.12.1944, UNTEROFFIZIZIER JOSEF KOPP 25.2.1915 + 28.12.1944
12. kříž - 66A/127-128: IVAN COMBETZ 4.9.1902 + 26.1.1945, FOSCHUTZE MANJOLE MARKOVIC 26.4.1915 + 26.1.1945
12. kříž - 66A/81-82: KANONIER ARTUR HARTA 25.6.1922 + 21.12.1944, OBERSCHIRRMEISTER KARL DITTRICH 2.6.1911 + 27.12.1944
13. kříž - 66A/129-130: GEFREITER WALTER PETRASCH 16.3.1913 + 28.1.1945, UNTEROFFIZIZIER HEINRICH DEDERICH 30.7.1910 + 20.1.1945
13. kříž - 66A/79 -80: GEFREITER KARL OCKER 2.4.1925 + 19.12.1944, GRENADIER KARL FISCHER 22.11.1927 + 25.12.1944
14. kříž - 66A/131-132: OBERFELDWEBEI WILHELM DUCKHARDI 30.9.1916 + 19.1.1945, JOACHIM MATTHIS + 27.1.1945
14. kříž - 66A/77-78: OBERGEFREITER HERMANN SURMANN 8.2.1916 + 14.12.1944, GRENADIER HEINRICH WIESEN 1.8.1925 + 16.12.1944
15. kříž - 66A/133- 134: SCHÜTZE WERNER STAUBINGER 2.2.1926 + 20.1.1945, OBERGEFREITER FRANZ KIENBERGER 14.5.1924 + 23.1.1945
15. kříž - 66A/75-76: JÄGER ALOIS KLEIN 16.12.1924 + 19.12.1944, STABSFELDWEBEL AUGUST LORENZ 31.3.1902 + 13.12.1944
16. kříž - 66A/135-136: HAUPTMANN WOLFGANG HENSCHEL 7.3.1899 + 21.1.1945, GEFREITER PAUL FELS 21.2.1925 + 26.1.1945
16. kříž - 66A/73-74: OBERGEFREITER GEORG SCHRIEK 17.2.1901 + 16.12.1944, UNTEROFFIZIER JOSEF SCHÜTZ 31.12.1919 + 14.12.1944
17. kříž - 66A/137-138: LEUTNANT HELMUT NORDWIG 2.6.1922 + 25.1.1945, GEFREITER WILLI KEUNECKE 26.4.1906 + 25.1.1945
17. kříž - 66A/71-72: GRENADIER SANDOR DEVECZE + 22.12.1944, SCHÜTZE JAKOB HÜTER 29.6.1908 + 12.12.1944
18. kříž - 66A/139-140: KANONIER PAUL THIEM 23.6.1904 + 25.1.1945, GRENADIER EMANUEL ANDRES 3.8.1921 + 27.1.1945
18. kříž - 66A/69-70: DRK-SCHWESTERN-HELFERIN MARIA LÜBKE 22.5.1903 + 10.12.1944, PIONIER HANS SUSEMIHL 5.1.1899 + 10.12.1944
19. kříž - 66A/141-142: DRK-HILFSSCHWESTER LUISE JÄHRIG 8.1.1810 + 25.1.1945, GRENADIER ARNO MACHOLD 3.6.1922 + 31.1.1945
19. kříž - 66A/67-68: UNTEROFFIZIER NORBERT VANDENESCH 10.2.1917 + 5.12.1944, WACHTMEISTER EMIL HARDOUIN 7.8.1908 + 7.12.1944
20. kříž - 66A/143-144: FELDWEBEL KARL JAKLE 12.8.1917 + 28.1.1945, FELDWEBEL HANS SCHABRAM 7.10.1919 + 30.1.1945
20. kříž - 66A/65-66: GEFREITER ERICH HARTMANN 1.3.1907 + 5.12.1944, GRENADIER JOSEPH RUCKER 20.9.1911 + 30.11.1944
21. kříž - 66A/145-146: UNTEROFFIZIER JULIUS KOUTNIK 27.8.1918 + 29.1.1945, OBERGEFREITER EMIL UTZ 29.9.1921 + 28.1.1945
21. kříž - 66A/63-64: OBERSCHÜTZE JULIUS BERGMANN 19.4.1897 + 2.12.1944, FLIEGER BERND HESSE 26.3.1927 + 7.12.1944
22. kříž - 66A/147-148: GRENADIER WALTER FRANZKE 10.6.1927 + 30.1.1945, OBERGEFREITER MAX KNEBEL 12.9.1914 + 28.1.1945
22. kříž - 66A/61-62: OBERGEFREITER PAUL LEICHT 20.3.1909 + 4.12.1944, WACHTMEISTER FRANZ HUMPERT 21.1.1913 + 7.12.1944
23. kříž - 66A/149-150: OBERLEGTNANT EMIL REISER 16.11.1894 + 28.1.1945, OBERKRAFTFAHRER WERNER KÖNIG 1.12.1909 + 11.3.1945
23. kříž - 66A/59-60: PIONIER JOSEF RUMPLER 14.10.1926 + 7.3.1945, HAPTMANN FRANZ KYTKA 29.3.1899 + 5.12.1944
24. kříž - 66A/151-152: OBERGEFREITER ANDREAS FITZTHUM 20.10.1908 + 10.3.1945, ZOLLASSISTENT JOHANN MÜLLER 19.8.1896 + 11.3.1945
24. kříž - 66A/57-58: UNTEROFFIZIER WERNER IUHN 27.11.1916 + 1.3.1945, STABSFELDWEBEL MILAN GULAN 15.10.1900 + 6.3.1945
25. kříž - 66A/153-154: FÄHNRICH RICHARD TROMMERSHAUSER 3.12.1920 + 2.3.1945, GRENADIER JOHANN DIRKS 8.5.1927 + 16.5.1945
25. kříž - 66A/55-56: GEFREITER RUDOLF HANEMANN 22.7.1925 + 3.3.1945, LEUTNANT GUSTAV JACOB 6.1.1924 + 28.2.1945
26. kříž - 66A/155-156: GEFRENER JOHANN POTT 14.1.1901 + 5.3.1945, OBERLEUTNANT HEINRICH GRAF V. FRANCKEN-SIERSTORPFF 24.12.1911 + 31.3.1945
26. kříž - 66A/53-54: GRENADIER FRANZ STAMPF 24.8.1927 + 6.3.1945, GEFREITER JOSEF RICHTER 7.10.1907 + 7.3.1945

řada 3:
1. kříž - 66A/209-211: STABSGEFREITER HEINRICH JAGEMANN 26.3.1915 + 8.2.1945, GEFREITER GERHARD BERGER 2.7.1925 + 8.2.1945, HILFSWILLIGER MOMALI MOSALOV 1904 + 1945
1. kříž - 66A/207-208: OBERGEFREITER HERBERT NIEPEL 3.5.1910 + 1.2.1945, GRENADIER GERHARD MILDNER 8.5.1927 + 1.2.1945
2. kříž - 66A/212-214: GEFREITER CLEMENS SCHMIDT 16.5.1925 + 6.2.1945, OBERGEFREITER CHRISTOPH KRAUS 4.4.1904 + 7.2.1945, OBERWACHTMEISTER KARL LISON 12.9.1912 + 7.2.1945
2. kříž - 66A/205-206: OBERGEFREITER PAUL RANG 1.3.1907 + 31.1.1945, PAUL KRAWIZEK + 31.11945
3. kříž - 66A/215-217: GRENADIER ADOLF LIMBERG 19.3.1918 + 7.2.1945, OBERGEFREITER GERHARD HENZE 4.2.1924 + 8.2.1945, OBERGEFREITER JOSEF MICHELITSCH 28.1.1914 + 8.2.1945
3. kříž - 66A/203-204: GEFREITER FRITZ ULBRICH 6.5.1910 + 30.1.1945, GEFREITER ALFRED KRAUTWALD 19.3.1908 + 31.1.1945
4. kříž - 66A/218-220: UNTEROFFIZIER WILHELM RÜTHER 7.9.1914 + 9.2.1945, OBERGEFREITER WILLI DÖHMEN 20.6.1907 + 8.2.1945, GRENADIER WALTER BORCHERT 2.12.1911 + 31.1.1945
4. kříž - 66A/201-202: OBERGEFREITER FRANZ KERN 2.1.1922 + 31.1.1945, GEFREITER JOHANN PROKSCH 6.5.1906 + 1.2.1945
5. kříž - 66A/221-223: STABSGEFREITER THEODOR CHRISTMANN 12.3.1900 + 8.2.1945, GRENADIER ALBERT ÜBELE 22.4.1925 + 9.2.1945, STABSGEFREITER RICHARD KRAUSE 20.4.1913 + 9.2.1945
5. kříž - 66A/199-200: SCHÜTZE ALBERT HARTMANN 1.6.1910 + 2.2.1945, UNTEROFFIZIER ALFRED CELCH 1.6.1914 + 30.1.1945
6. kříž - 66A/224-226: MATROSE HEINRICH HAUSCHILD 16.7.1911 + 9.2.1945, GRENADIER HELMUT KÖSTER 31.7.1926 + 10.2.1945, OBERGEFREITER MARTIN WALTER 10.4.1921 + 11.2.1945
6. kříž - 66A/197-198: FELDWEBEL LUKA TSCHANEK 3.3.1903 + 7.2.1945, OBERGEFREITER ALBERT STAMM 19.7.1920 + 1.2.1945
7. kříž - 66A/227-230: OBERWACHTMEISTER KARL SIXEL 21.3.1898 + 9.2.1945, OBERGRENADIER EMIL MAI 21.12.1910 + 12.2.1945, UNTEROFFIZIER EDUARD DÜRDAUT 8.8.1920 + 11.2.1945, GRENADIER WILHELM RAFFER 26.10.1921 + 12.2.1945
7. kříž - 66A/195-196: GEFREITER OTTO HÄNSEL 6.9.1925 + 1.2.1945, OBERGEFREITER HANS LÜTKE 21.8.1911 + 1.2.1945
8. kříž - 66A/231-233: SCHÜTZE WALTER TELESCH 20.9.1909 + 10.2.1945, FRANZ SZABO 12.1.1920 + 10.2.1945, GEFREITER OTTO SAUER 28.8.1901 + 13.2.1945
8. kříž - 66A/193-194: GEFREITER MATHIAS FISCH 19.2.1925 + 30.1.1945, OBERGEFREITER WILLI-HANS HEUER 5.6.1907 + 30.1.1945
9. kříž - 66A/234-236: GEFREITER MARTIN PUUSEPP 11.8.1916 + 9.2.1945, GRENADIER ALBERT ZOBEL 26.11.1926 + 13.2.1945, OBERGEFREITER RICHARD SINDERMANN 16.8.1921 + 11.2.1945
9. kříž - 66A/191-192: WACHTMEISTER DER POLIZEI JACOB OBERHAUSER 24.10.1907 + 29.1.1945, STABSGEFREITER WILHELM AUMANN 8.3.1917 + 29.1.1945
10. kříž - 66A/237-239: UNTEROFFIZIER HERBERT OCHS 6.10.1920 + 12.2.1945, GEFREITER KARL RAINERT 2.1.1925 + 12.2.1945, GEFREITER JOSEF PLATZER 29.7.1921 + 12.2.1945
10. kříž - 66A/189-190: GRENADIER KURT KRANZ 18.12.1907 + 29.1.1945, GEFREITER KARL SCHRÖTER 29.1.1908 + 29.1.1945
11. kříž - 66A/240-242: GEFREITER ROBERT HANNL 28.2.1924 + 12.2.1945, HAUPTSTURMMANN PAUL NEUMANN 28.11.1896 + 12.2.1945, GRENADIER ALFRED GERSTNER 22.8.1921 + 13.2.1945
11. kříž - 66A/187-188: SALVATORE DE LUCA 17.11.1917 + 7.2.1945, OBERGEFREITER HEINRICH POST 11.1.1908 + 29.1.1945
12. kříž - 66A/243-245: OBERGEFREITER KARL FACIUS 6.1.1917 + 14.2.1945, SOLDAT JOSEF SOCHA 3.3.1897 + 14.2.1945, OBERWACHTMEISTER MARTIN FUCHS 3.6.1896 + 11.2.1945
12. kříž - 66A/185-186: SCHÜTZE HUBERT RÖMER 13.7.1921 + 29.1.1945, SOLDAT WALTER PHILIPP 20.5.1920 + 29.1.1945
13. kříž - 66A/246-248: UNTEROFFIZIER HEINRICH NIENABER 11.5.1916 + 10.2.1945, LUFTWAFFENHELFER PAUL MAIER 22.6.1926 + 12.2.1945, OBERGEFREITER ERNST AMLACHER 3.9.1911 + 12.2.1945
13. kříž - 66A/183-184: STABSGEFREITER HERMANN SCHAAF 24.8.1919 + 27.1.1945, UNTEROFFIZIER BRUNO NEUBERT 13.7.1890 + FEB.1945
14. kříž - 66A/249-251: GEFREITER LEOPOLD ROBAUSCH 3.7.1915 + 15.2.1945, SCHÜTZE ALBERT HOFMANN 9.5.1912 + 17.2.1945
14. kříž - 66A/181-182: GRENADIER WILHELM RAATZ 27.5.1913 + 7.3.1945, GEFREITER HELMUT HOPPENHEH 28.6.1925 + 28.1.1945
15. kříž - 66A/252-254: GRENADIER WILHELM MARX 21.9.1907 + 14.2.1945, STABSGEFREITER GUSTAV HAUSMANN 21.1.1915 + 15.2.1945, OBERGEFREITER GERHARD HARTMANN 15.5.1924 + 15.2.1945
15. kříž - 66A/179-180: OBERGEFREITER CHRISTIAN WEIN 7.10.1907 + 28.1.1945, VOLKSSTURMMANN WILHELM MICHALSKY 27.12.1896 + 28.1.1945
16. kříž - 66A/255-257: OBERGEFREITER ALBERT MUSSEER 14.11.1910 + 14.2.1945, PIONIER EDUARD DOPPELHAMMER 28.6.1924 + 7.3.1945, OBERGEFREITER FRANZ BEHAM 2.1.1900 + 11.2.1945
16. kříž - 66A/177-178: ALTBURGER + 28.1.1945, GEFREITER MATHIAS STEINMETZ 9.11.1912 + 28.1.1945
17. kříž - 66A/258-261: OBERGEFREITER HELMUT HOYER 16.9.1922 + 18.2.1945, GEFREITER HEINRICH HENN 17.8.1926 + 15.2.1945, OBERGEFREITER ALFRED HAHN 3.7.1912 + 15.2.1945, GEFREITER ERNST SOMMER 25.5.1908 + 15.2.1945
17. kříž - 66A/175-176, FELDWEBEL WILLI STRIEPE 17.12.1910 + 28.1.1945, OBERGEFREITER HERBERT PIETSCH 22.5.1914 + 28.1.1945
18. kříž - 66A/262-264: LEUTNANT OSKAR SAUERTEIG 16.2.1903 + 14.2.1945, OBERGEFREITER ADOLF JANSEN 28.5.1909 + 18.2.1945, OBERGEFREITER ANTON KNORRE 10.8.1909 + 18.2.1945
18. kříž - 66A/173-174: OBERGEFREITER JOSEF KAUFMANN 25.3.1920 + 28.1.1945, OBERGEFREITER FRITZ DISTELMEIER 12.2.1924 + 28.1.1945
19. kříž - 66A/265-267: GEFREITER DIETRICH ERKS 5.1.1924 + 18.2.1945, WACHTMEISTER JOSEF HIMMEL 18.1.1904 + 15.2.1945, VOLKSSTURMMANN WILHELM PALLUS 3.1.1893 + 19.2.1945
19. kříž - 66A/171-172: OBERLEUTNANT MAX PÜRNHAGEN 21.1.1917 + 26.1.1945, UNTEROFFIZIER BRUNO ROESICKE 6.10.1917 + 28.1.1945
20. kříž - 66A/268-270: OBERGEFREITER HERMANN HAHNEMANN 26.5.1910 + 19.2.1945, OBERPIONIER RUDOLF WOLF 25.4.1925 + 21.2.1945, GEFREITER ALFONS MEETH 13.10.1926 + 20.21945
20. kříž - 66A/169-170: GRENADIER GUSTAV LÜCKING 25.5.1908 + 28.1.1945, OBERPIONIER JOHANN EIKELS 7.7.1925 + 28.1.1945
21. kříž - 66A/271-273: UNTEROFFIZIER KARL SCHEIBER 25.8.1917 + 22.2.1945, GEFREITER ALBIN SCHULZE 30.3.1894 + 22.2.1945, OBERGEFREITER LOTTO MARTIN 2.9.1919 + 23.2.1945
21. kříž - 66A/167-168: GRENADIER EWALD BENDIG 13.2.1906 + 28.1.1945, ERNST HANKE 16.4.1914 + 28.1.1945
22. kříž - 66A/274-276: POVILAS BUDRYS 15.1.1925 + 20.2.1945, FELDWEBEL HEINRICH PLENIKOWSKI 28.9.1919 + 23.2.1945, SCHÜTZE HEINRICH SCHEID 19.4.1926 + 4.1.1945
22. kříž - 66A/165-166: OBERGEFREITER LORENZ DONSBACH 6.8.1921 + 28.1.1945, OBERGEFREITER KAVIS + 28.1.1945
23. kříž - 66A/277-279: GEFREITER PETER MERZ 29.5.1924 + 23.2.1945, LEUTNANT BRAUNWALD + 24.2.1945, VOLKSSTURMMANN ROBERT LEIBELT 25.10.1895 + 2.2.1945
23. kříž - 66A/163-164: UNTEROFFIZIER THEODOR HEISTRUVERS 23.10.1907 + 25.3.1945, GRENADIER MAXIMILIAN SCHMID 24.1.1925 + 4.2.1945
24. kříž - 66A/280-282: OBERGEFREITER HEINRICH MÜLLER 10.4.1922 + 9.2.1945, OBERGEFREITER LUDWIG PAQUE 25.9.1921 + 9.2.1945, GRENADIER WILLIBALD GRÖLLER 29.1.1926 + 25.2.1945
24. kříž - 66A/161-162: GEFREITER BERNHARD LUDA 21.7.1924 + 3.4.1945, OBERGEFREITER HEINRICH KRONSCHNABL 18.7.1924 + 3.4.1945,
25. kříž - 66A/283-285: OBERGEFREITER WILHELM NOWAK 6.4.1911 + 3.3.1945, OBERGEFREITER EMIL ANDREAS 3.3.1900 + 17.2.1945, GEFREITER EWALD KOTSCH 1.9.1908 + 25.2.1945
25. kříž - 66A/159-160: VOLYSSTMRMMANN JOSEF LORENZ 26.3.1910 + 3.4.1945, GRENADIER ROCHUS RESZKOWSKI 3.7.1927 + 3.4.1945
26. kříž - 66A/286-288: OBERGEFREITER ALOIS VEIT 2.6.1923 + 1.3.1945, SCHÜTZE HORST NEUBAUER 22.8.1909 + 28.2.1945, OBERGEFREITER ERICH RODER 27.4.1913 + 25.2.1945
26. kříž - 66A/157-158: OBERGEFREITER KARL FUCHS 20.10.1808 + 23.3.1945, HONVED ANDREAS SEBÖCK 20.1.1903 + 3.4.1945

řada 4:
1. kříž - 66A/326-328: OBERGEFREITER ADOLF DOLLINGER 15.9.1924 + 1.2.1945, GEFREITER ALFRED HAAK 10.2.1900 + 3.2.1945, MONCILO MICHAJLOVIC 4.9.1923 + 2.2.1945
2. kříž - 66A/323-325: UNTEROFFIZIER HELMUT DRECHSEL 20.6.1918 + 31.1.1945, OBRGEFREITER RICHARD HENZEL 23.1.1904 + 1.2.1945, VOLKSSTURMMANN JOHANN FORTUNA 6.9.1912 + 1.2.1945
3. kříž - 66A/320-322: OBERGEFREITER PAUL JEGLINSKI 15.2.1912 + 4.2.1945, GEFREITER KARL-HEINRICH SCHULTE 4.8.1926 + 1.2.1945, GEFREITER KURT ZILL 27.5.1910 + 31.1.1945
4. kříž - 66A/316-319: GEFREITER HERMANN BAUER 6.11.1907 + 2.2.1945, OBERSCHÜTZE EMIL PIECZKA 28.6.1912 + 3.2.1945, FELDWEBEL DAMIJAN PAVLOVIC 15.5.1887 + 1.2.1945, GEFREITER JOHANN MACH 17.6.1914 + 1.2.1945
5. kříž - 66A/313-315: OBERGEFREITER JOHANNES GOLLENSTEDE 4.1.1906 + 3.2.1945, WACHTMEISTER DER POLIZEI KURT GERKE 9.11.1905 + 3.2.1945, STABSGEFREITER HERMANN KATHMANN 23.2.1916 + 1.2.1945
6. kříž - 66A/310-312: GEFREITER RUDOLF KAIER 18.1.1927 + 5.2.1945, OBERGEFREITER ERNST NASTULLA 9.1.1920 + 5.2.1945
7. kříž - 66A/307-309: CT-MANN JOSEF BEDNAR 22.1.1906 + 1.2.1945, UNTEROFFIZIER ANTON HOOS 24.10.1910 + 4.2.1945, OBERGEFREITER ARTUR ANDRES 19.1.1916 + 4.2.1945
8. kříž - 66A/304-306: UNTEROFFIZIER JOHANN LOSER 17.1.1904 + 31.1.1945, OBERGEFREITER MARTIN SCHRÖER 22.1.1910 + 31.1.1945, OBERGEFREITER HEINRICH RENTMEISTER 2.4.1913 + 5.2.1945
9. kříž - 66A/301-303: DRK-SCHWESTER PAULA BEILHARZ 15.10.1918 + 10.2.1945, JOSEF LORIS FEB. 1945, HAUPTMANN HUBERT STEPHANI 23.4.1907 + 31.1.1945
10. kříž - 66A/298-300: STABSGEFREIER JOHANN BAUCHROWITZ 3.6.1915 + 3.3.1945, PIONIER RUDOLF SCHEIBE 27.9.1901 + 23.2.1945, GEFREITER GUNTHER SCHULTE 2.5.1921 + 4.2.1945
11. kříž - 66A/295-297: UNTEROFFIZIER FRANZ KAISER 27.5.1908 + 10.3.1945, GEFREITER HERIBERT SEELMANN 10.2.1926 + 9.3.1945, GRENADIER RUDI DÖRFER 7.12.1925 + 6.3.1945
12. kříž - 66A/292-294: GEFREITER JOHANN BURCHARDT 3.3.1899 + 18.3.1945, STABSGEFREITER WILHELM DURING 1.11.1914 + 14.3.1945, FELDWEBEL WALTER SCHMIEDEL 24.9.1919 + 13.3.1945
13. kříž - 66A/289-291: JÄGER FRANZ MASLORZ 18.8.1927 + 31.3.1945, STABSGEFREITER WILLI HARTMANN 7.9.1913 + 23.3.1945, OBERGEFREITER MAX-ERNST STEIN 27.7.1904 + 18.3.1945
Poznámka:

- kříže v 1. a 4. řadě mají nápisy pouze z jedné strany
- celkem 91 vpm (26+26+26+13), v CEVH vedeno jako 319 VH
- seznam pohřbených + čísla CEVH: http://www.vets.cz/9944-skupina-66a-seznam-pohrbenych


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 91 VPM
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. Petr Tichý, Ing. František Jedlička, Vojtěch Stráník
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pohřebiště německých vojáků - skupina 79

Autor: Vojtěch Stráník, 20.10.2013
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, skupina 79
Nápis:
deska v hrobovém poli:
UNTER DEN UNBEKANNTEN TOTEN
DIESES GRABFELDES RUHEN
MEZI NEZNÁMÝMI MRTVÝMI
V TOMTO HŘBITOVNÍM POLID ODPOČÍVAJÍ
BAUER KARL +23.4.1945, MALLBURG HEINRICH, RICHTER GEORG *13.1.1902 +23.4.1945, RIEPE WILHELM FLG. *20.12.1926 +4.1945, ROCKER WILHELM-KARL OSOLD. *20.8.1900 +25.6.1945, SCHWEDA JOSEF

řada 1:
1. kříž - 79/1-2: OBERSTLEUTNANT REIHNOLD LUETJOHANN 3.11.1897 + APRIL 1945, HEINRICH LORENZEN 11.9.1916 + 31.10.1945
1. kříž - 79/107: OBERGEFREITER PHILIPP PETERS 10.9.1909 + APRIEL 1945
2. kříž - 79/3-4: GLEREHER JULIUS BAUDER 19.10.1926 + 24.4.1945, SCHÜTZE GERHARD HIRSCHFELDER 21.7.1913 + APRIL 1945
2. kříž - 79/105-106: OBERGEFREITER KARL FRIESKE 20.7.1907 + 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
3. kříž - 79/5-6: WERNER BUSS 13.11.1926, KANONIER WERNER FORST 22.10.1921 + 4.8.1941
3. kříž - 79/103-104: OBERGEFREITER AUGUST SAURUGGER 23.8.1923 + 25.8.1944, KARL PELLER 11.3.1909
4. kříž - 79/7-8: UNTEROFFIZIER HERBERT HARDT 7.7.1916 + 4.5.1941, OBERFELDWEBEL ERICH VORBERGER 9.5.1915 + 4.5.1941
4. kříž - 79/101-102: GEFREITIER RUDOLF KUHN 20.6.1923 + 25.8.1944, PIONIER STANISLAUS RICHTER 3.8.1926 + 21.8.1944
5. kříž - 79/9-10: GEFREITER GEORG KREIDLER 13.11.1918 + 4.5.1941, GEFREITER LEOPOLD HERZOG 29.9.1918 + 4.5.1941
5. kříž - 79/99-100: FLLEGER EDUARD PRASIL 13.12.1892 + 25.8.1944, UNTEROFFIZIER ALFRED MÜLLER 3.7.1922 + 25.8.1944
6. kříž - 79/11-12: UNTERIFFIZIER MAX HOF 4.7.1918 + 4.5.1941, UNTEROFFIZIER WILHELM ERL 25.1.1915 + 4.5.1941
6. kříž - 79/97-98: HAUPTGEFREITER IGNAZ DRLIGER 26.5.1894 + 27.8.1944, UNTEROFFIZIER FERDINAND GAMBS 30.10.1910 + 10.11.1944
7. kříž - 79/13-14: UNTEROFFIZIER ANTON RÖSCH 8.5.1910 + 4.5.1941, SCHÜTZE FRANZ MITTNER 30.3.1917 + 25.2.1941
7. kříž - 79/95-96: LEUTNANT LUKAS CHOMTON 24.12.1922 + 6.9.1944, ELISABETH CHOMTON 18.8.1896 + 12.9.1944
8. kříž - 79/15-16: FELDWEBEL WOLFGANG POHL 28.1.1914 + 25.10.1940, FLIEGER HUBERT WFISS 19.5.1918 + 11.10.1939
8. kříž - 79/93-94: GRENADIER MICHAEL HELLER 4.11.1926 + 16.11.1944, SOLDAT BADMA GEREUTINOV 25.5.1912 + 11.9.1944
9. kříž - 79/17-19: SCHÜTZE HORST MEYER 27.1.1913 + 4.10.1940, HEINRICH SOLBRIG 11.6.1911 + 5.4.1945
9. kříž - 79/91-92: WACHTMEISTER ROBERT BUCHACEK 2.9.1915 + 8.9.1944, OBERGEFREITER JOSEF POLZER 21.11.1908 + 17.6.1944
10. kříž - 79/19-20: KANONIER GÜNTHER HERZOG 25.10.1927 + 28.3.1945, OTTO ZOCK 24.3.1902 + 5.4.1945
10. kříž - 79/89-90: GRENADIER ALBERT KLOTZ 26.10.1927 + 6.4.1945, GEFREITER WALTER DOSS 17.11.1920 + 22.9.1941
11. kříž - 79/21-22: GEFREITER JOHANN BRUNNER 31.8.1926 + 5.4.1945, OBERGEFREITER AUGUST BÜRGLIN + 5.4.1945
11. kříž - 79/87-88: HERBERT FAUST 26.6.1902 + 6.4.1945, OBRGEFREITER HORST HECKER 5.5.1924 + 6.4.1945
12. kříž - 79/23-24: GEFREITER MICHAEL DURST 12.9.1901 + 29.3.1945, GEFREITER PAUL STANIOS 29.8.1918 + 29.3.1945
12. kříž - 79/85-86: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GRENADIER WERNER PESKE 27.8.1926 + 6.4.1945
13. kříž - 79/25-26: OBERGEFREITER MAX RITTER 18.6.1910 + 28.3.1945, OBERGEFREITER GEORG GRYSCZYK 4.3.1915 + 4.4.1945
13. kříž - 79/83-84: STABSGEFREITER RUDOLF MAURACHER 3.1.1922 + 6.4.1945, STABSGEFREITER ROBERT SPITZER 21.2.1909 + 6.4.1945
14. kříž - 79/27-28: GRENADIER JOHANN HÖLZL 10.4.1906 + 24.3.1945, GEFREITER JOSEF VILLMER 11.12.1925 + 4.4.1945
14. kříž - 79/81-82: STABSGEFREITER WALTER STAHL 31.12.1914 + 30.3.1945, STABSGEFREITER ALOIS WEISSENSTEINER 24.2.1908 + 6.4.1945
15. kříž - 79/29-30: SOLDAT WERNER-HELMUT WELLENBÜSCHER 11.12.1926 + 28.3.1945, OBERGEFREITER FRIEDRICH REUS 6.3.1922 + 4.4.1945
15. kříž - 79/79-80: OBERGEFREITER ERNST KELLER 18.9.1918 + 6.4.1945, OBERGEFREITER ERNST HAARMANN 19.4.1909 + 6.4.1945
16. kříž - 79/31-32: HAUPTMANN ROBERT JACHMICH 19.9.1919 + 28.3.1945, OBERJÄGER EDWIN PITSCH 12.10.1907 + 3.4.1945
16. kříž - 79/77-78: WACHTMEISTER AUGUST NOACK + 6.4.1945, OBERPIONIER JOHANN MANDL + 6.4.1945
17. kříž - 79/33-34: STABSHELFERIN ANNA KÖNIG 23.12.1917 + 3.4.1945, FELDWEBEL BERNHARD ZENKE 9.6.1899 + 24.3.1945
17. kříž - 79/75-76: STABSGEFREITER FRANZ KNAUS 18.3.1915 + 6.4.1945, HAPTMANN FRIEDRICH STELER 27.10.1910 + 6.4.1945
18. kříž - 79/35-36: OBERGEFREITER EMIL BALINSKY 5.1.1905 + 30.3.1945, LEUTANT JOSEF RUILE 29.2.1912 + 17.3.1945
18. kříž - 79/73-74: GRENADIER STEFAN PFLÜGIER 21.12.1907 + 6.4.1945, OBERGEFREITER LUDWIG ZACHER 20.10.1921 + 6.4.1945
19. kříž - 79/37-38: KRAFTFAHRER ERICH BLECKMANN 21.10.1924 + 26.3.1945, GRENADIER KARL DORNBACH 20.2.1921 + 24.3.1945
19. kříž - 79/71-72: GRENADIER ANTON BERGER 12.5.1926 + 4.4.1945, UNTEROFFIZIER HEINZ KRAUSE 22.4.1913 + 3.4.1945
20. kříž - 79/39-40: OBERGEFREITER MAX NUSSELT 22.9.1902 + 30.3.1945, OBERGEFREITER EWALD BAUER 21.6.1904 + 30.3.1945
20. kříž - 79/69-70: UNTEROFFIZIER GEORG SCHWARZ 15.8.1908 + 6.4.1945, GEFREITER MICHAEL KLAUS 12.10.1911 + 6.4.1945
21. kříž - 79/41-42: OBERGEFREITER ERICH BOLDUAN 28.9.1909 + 30.3.1945, UNBTEROFFIZIER OSKAR AIDMA 15.2.1918 + 30.3.1945
21. kříž - 79/67-68: OBERGEFREITER AUGUST BEHRENS 19.5.1905 + 6.4.1945, HAUPTMANN WILHELM HEINBUCH 16.5.1916 + 3.4.1945
22. kříž - 79/43-44: UNTEROFFIZIER KARL KRATOCHNIL 17.11.1900 + 30.3.1945, UNTEROFFIZIER OTTO BEHRENDT 19.4.1922 + 20.3.1945
22. kříž - 79/65-66: OBERGEFREITER WERNER DÖNCH 20.3.1921 + 1.4.1945, OBERGEFREITER OTTO EHMANN 2.4.1920 + 6.4.1945
23. kříž - 79/45-46: SOLDAT JOHANN DAUT 1.4.1907 + 20.3.1945, OBERFELDWEBEL MARTIN HÜBNER 13.8.1914 + 23.3.1945
23. kříž - 79/63-64: OBERGEFREITER ALFRED REIDENBACH 30.3.1920 + 13.4.1945, OBERGEFREITER GEORG SCHÜTZENMEIER 15.2.1903 + 5.4.1945
24. kříž - 79/47-48: GRENADIER ERICH POTRIKUS 10.10.1926 + 27.3.1945, ROTT WACHTMEISTER ERICH BENDORF 30.12.1905 + 22.3.1945
24. kříž - 79/61-62: REITER JAKOB GÖRZEN 14.2.1927 + 5.4.1945, OBERGEFREITER KARL BUCH 9.4.1906 + 2.4.1945
25. kříž - 79/49-50: UNTEROFIZIER HUBERT MARX 13.9.1925 + 21.3.1945, GRENADIER EMIL EIETZ 14.9.1926 + 22.3.1945
25. kříž - 79/59-60: GEFREITER MAX FEICHTNER 4.12.1925 + 5.4.1945, OBERGEFREITER JOSEF MÖSSINGER + 5.4.1945
26. kříž - 79/51-52: STABSGEFREITER ROBERT DAUGSCHAT 31.3.1906 + 20.3.1945, HAUPTMANN PAUL BLÄSER 2.8.1914 + 21.3.1945
26. kříž - 79/57-58: GEFREITER ERWIN BERGER 2.7.1908 + 28.3.1945, GRENADIER JOHANN KOTSCHWARA 22.6.1927 + 1.4.1945
27. kříž - 79/53-54: GRENADIER JOSEF KOHIHOFER20.7.1926 + 21.3.1945, GRENADIER LAURENZ HUGL 7.4.1905 + 22.3.1945
27. kříž - 79/55-56: PAUL MELZER + 5.4.1945, KARL BINDER 10.12.1910 + 5.4.1945

řada 2:
1. kříž - 79/108-109: UNTEROFFIZIER WILLI VOLLBRECHT 8.3.1901 + 16.4.1945, FRANZ LEITL 10.11.1909
1. kříž - 79/210: OBERGEFREITER ERICH-ALBERT BOMBACH 12.3.1921 + APRIL 1945
2. kříž - 79/110-111: AUGUST BRÜSER 25.10.1906, FAHNENJUNKER UNTEROFFIZIER ALFRED DITTRICH 12.11.1904 + APRIL 1945
2. kříž - 79/208-209: JOSEF BREIDENICH 17.11.1899, OBERGEFREITER CARL LUCKE 17.11.1910 + 1945
3. kříž - 79/112-113: HEINRICH HEITMANN 16.12.1908, FRANZ WIELER 1.11.1912
3. kříž - 79/206-207: OBERGEFREITER ALBERT STAUNER 28.10.1897 + 30.1.1942, WILLI BÄRENKLAU 6.1.1918
4. kříž - 79/114-115: RICHARD HERDA 20.10.1903, UNTEROFFIZIER JOHANNES KUPRAT 4.9.1920
4. kříž - 79/204-205: GRENADIER FRIEDRICH HERDJE 14.8.1908 + 20.4.1944, UNTEROFFIZIER ANDREAS BLEICH 10.10.1917 + 1.5.1944
5. kříž - 79/116-117: JULIUS MACKAMUL 14.10.1900 + 2.3.1946, OBERGEFREITER WALTER-ERNST HÖSCHELE 26.5.1923 + 25.8.1944
5. kříž - 79/202-203: GRENADIER ALFRED GRÖSCHEL 1.4.1924 + 2.5.1944, FELDWEBEL KURT GADZEK 27.7.1912 + 12.5.1944
6. kříž - 79/118-119: GEFREITER FRITZ MISLIWETZ 7.1.1908 + 14.7.1943, OBERGEFREITER KARL GROSS 29.3.1924 + 13.6.1944
6. kříž - 79/200-201: KANONIER OTTO ROBENHAUPT 8.11.1923 + 14.1.1942, GEFREITER EWALD TODE 13.4.1923 + 27.4.1944
7. kříž - 79/120-121: UNTEROFFIZIER JOSEF ZIEBARTH 15.3.1913 + 18.5.1944, UNTEROFFIZIER BRUNO HOFMANN 5.10.1898 + 25.8.1944
7. kříž - 79/198-199: UNTEROFFIZIER JAROSLAUS KLIMA 6.6.1894 + 25.8.1944, GRENADIER HEINZ HEITMEIER 3.5.1922 + 7.9.1944
8. kříž - 79/122-123: FLIEGER WILLI MAAS 9.4.1906 + 17.5.1942, UNTEROFFIZIER OTTO DIESING 12.2.1913 + 6.5.1942
8. kříž - 79/196-197: HAUPTFELDWEBEL MAX APMANN 4.9.1916 + 25.8.1944, UNTERWACHTMEISTER DER POLIZEI VEIT MOLTER 24.10.1907 + 11.4.1944
9. kříž - 79/124-125: PIONIER JOSEF HRADECNY 26.11.1920 + 5.5.1942, GRENADIER FRANZ KUSIK 25.5.1908 + 2.3.1943
9. kříž - 79/194-195: GEFREITER WILHELM MEIER 1.11.1924 + 27.6.1944, OBERGEFREITER LUDWIG NEUENDORFF 31.1.1921 + 8.8.1944
10. kříž - 79/126-127: OBERSCHÜTZE KURT HASALA 19.10.1921 + 11.8.1942, OBERGEFREITER OTTO ALTENFELD 9.10.1912 + 1.4.1945
10. kříž - 79/192-193: FLIEGER MAXIMILIAN KOZICH 27.10.1891 + 25.8.1944, FELDWEBEL PAUL KESSLER 10.3.1917 + 25.8.1944
11. kříž - 79/128-129: SCHÜTZE MARTIA KYTERNA + 2.4.1945, SCHÜTZE LUDWIG BERT 4.5.1914 + 2.4.1945
11. kříž - 79/190-191: OBERGEFREITER WILHELM BEGEMANN 8.12.1912 + 7.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + 7.4.1945
12. kříž - 79/130-131: OBERGEFREITER ALBERT THRUM 15.5.1901 + 2.4.1945, GEFREITER JOHANN BAUER 26.10.1917 + 2.4.1945
12. kříž - 79/188-189: CHRISTIAN KARL 20.12.1927 + 7.4.1945, GRENADIER WERNER BRÄSEL 20.3.1926 + 7.4.1945
13. kříž - 79/132-133: GEFREITER ALFRED STICKEL 15.12.1924 + 2.4.1945, KONRAD GRZELAK 9.1.1915 + 2.4.1945
13. kříž - 79/186-187: OBERGEFREITER JOSEF KÜHN 4.10.1910 + 7.4.1945, GRENADIER ARTHUR RIEDEL 14.7.1926 + 7.4.1945
14. kříž - 79/134-135: HONVED JOHANN MASCHKOV 18.1.1926 + 1.4.1945, GEFREITER KURT GLÖCKEL 8.2.1925 + 1.4.1945
14. kříž - 79/184-185: OBERGEFREITER OTTO DAMM 12.9.1906 + 11.4.1945, GEFREITER JOSEF TRAWÖGER 3.9.1908 + 5.4.1945
15. kříž - 79/136-137: FELDWEBEL WALTER BRÜNING 3.10.1913 + 2.4.1945, OBERGEFREITER AUGUST SONNTAG 2.4.1918 + 12.4.1945
15. kříž - 79/182-183: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + APRIL 1944, KANONIER HELMUT EICKHOFF 10.4.1922 + 11.4.1945
16. kříž - 79/138-139: UNTEROFFIZIER JOSEF FUCHS 20.1.1916 + 2.4.1945, HONVED PETER DENES 15.10.1915 + 31.3.1945
16. kříž - 79/180- 181: STABSGEFREITER BERNHARD GRÖVELHERRSCHTER + 7.4.1945, RICHARD KOZEL + 11.4.1945
17. kříž - 79/140-141: SOLDAT RUDOLF KNOCHEN + 31.3.1945, GRENADIER FRITZ PRETSCH 18.12.1925 + 31.3.1945
17. kříž - 79/178-179: GEFREITER KARL ZIAK 20.10.1902 + 4.4.1945, RUDOLF PIETZSCH + 11.4.1945
18. kříž - 79/142-143: JÄGER GEORG SCHMIDT 25.8.1923 + 3.4.1945, GRENADIER WILLI HEINRICH 15.10.1926 + 3.4.1945
18. kříž - 79/176-177: ALFONS SUMMA 23.1.1914 + 7.4.1945, HUBERT SCHORN 27.10.1924 + 11.4.1945
19. kříž - 79/144-145: OBERGEFREITER XAVER ARMBRUSTER 16.2.1910 + 3.4.1945, SCHÜTZE ERWIN OLSCHEWSKI 12.3.1925 + 4.4.1945
19. kříž - 79/174-175: MAX KRAUS + 10.4.1945, ERICH DIENER + 11.4.1945
20. kříž - 79/146-147: OBERGEFREITER ALBERT PETERS 5.2.1901 + 1.4.1945, OBERGEFREITER KARL KLÜNDER 17.3.1904 + 5.4.1945
20. kříž - 79/172-173: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + APRIL 1944, OBERGEFREITER WERNER KÜHN 21.12.1919 + 4.4.1945
21. kříž - 79/148-149: GEFREITER OTTO ZIMPEL 8.7.1924 + 4.4.1945, GEFREITER GOTTLOB KOMMER 13.10.1926 + 4.4.1945
21. kříž - 79/170-171: GEFREITER PAUL LINKE 15.4.1900 + APRIL 1945, UNTEROFFIZIER FRITZ VORBRODT 7.6.1914 + 7.4.1945
22. kříž - 79/150-151: FRANZ NOVAKOWSKI + 4.4.1945, OBERGEFREITER HELMUTH MORITZ 26.2.1925 + 2.4.1945
22. kříž - 79/168-169: UNTEROFFIZIER EMIL HÜBNER 13.12.1915 + 7.4.1945, GEFREITER FRANZ CHADIM 28.4.1907 + 7.4.1945
23. kříž - 79/152-153: VOLKSSTURMMANN FRANZ SOBOTTA 11.4.1906 + 2.4.1945, OBERGEFREITER RUDOLF HEMZAI 14.4.1911 + 3.4.1945
23. kříž - 79/166-167: SCHÜTZE RICHARD BIRKE 19.6.1923 + 5.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + 5.4.1945
24. kříž - 79/154-155: UNTEROFFIZIER JULIUS JAGIELLA 1.12.1910 + 2.4.1945, OTTO KROHN 28.10.1910 + 2.4.1945
24. kříž - 79/164-165: OBERGEFREITER RUPERT KECHT 13.8.1909 + 5.4.1945, GRENADIER WILHELM PONTO 9.6.1909 + 5.4.1945
25. kříž - 79/156-157: SCHÜTZE LEO LANGER 26.3.1927 + 4.4.1945, GRENADIER HERRERT EY 27.8.1927 + 3.4.1945
25. kříž - 79/162-163: FUNKER JOHANN KLAMMINGER 7.7.1926 + 5.4.1945, GEFREITER JOSEF BREITSCHAFTER 23.1.1926 + 5.4.1945
26. kříž - 79/158-159: UNTEROFFIZIER WALTER HOFMANN 13.11.1915 + 1.4.1945, REITER BERHARD MULLER 22.10.1903 + 2.4.1945
26. kříž - 79/160-161: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + 2.4.1945, GEFREITER KARL KOZICA 1.4.1925 + 2.4.1945

řada 3:
1. kříž - 79/211-212: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
1. kříž - 79/309: ERICH SLADEK 22.11.1926 + APRIL 1945
2. kříž - 79/213-214: JOHANN STANITZEK 11.12.1920, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
2. kříž - 79/307-308: WILLI ROMANN 21.9.1926 + APRIL 1945, GEFREITER HELMUT DERBER 13.2.1927 + APRIL 1945
3. kříž - 79/215-216: EIN BEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTERWACHTMEISTER DER POLIZEI JOSEF GRIFFEL 8.7.1923 + 22.2.1944
3. kříž - 79/305-306: FUNKER WILHELM PISLZEIT 7.7.1910 + 27.7.1942, UNTEROFFIZIER JOSEF SCHNEIDER 28.8.1910 + APRIL 1945
4. kříž - 79/217-218: KANONIER KARL-HEINZ PFEFFER 9.7.1912 + 8.5.1944, GEFREITER JOSEF LACKNER 7.8.1908 + 6.5.1944
4. kříž - 79/303-304: GEFREITER FRANZ ILLICHMANN 14.8.1912 + 17.5.1943, MÄAT FRANZ FELKL 27.11.1919 + 26.2.1943
5. kříž - 79/219-220: UNTEROFFIZIER WILHELM KLEMENT 4.3.1918 + 2.3.1944, SCHÜTZE JOACHIM LINKE 26.7.1926 + 29.7.1944
5. kříž - 79/301-302: OBERSCHÜTZE OSKAR BLOCH 7.2.1903 + 5.9.1943, MYCHAILO ROMANEC 19.11.1908 + 13.8.1943
6. kříž - 79/221-222: OBERGEFREITER FRANZ HOSSNER 15.7.1910 + 2.5.1944, UNTEROFFIZIER KARL BRUHN 16.7.1911 + 3.5.1944
6. kříž - 79/299-300: WACHTMEISTER HELMUT PITSCHKE 8.8.1914 + 31.5.1944, GEFREITER GERHARD SYRING 20.6.1923 + 3.11.1943
7. kříž - 79/223-224: OBERGEFREITER ERICH BERGEMANN 18.11.1911 + 2.6.1944, OBERGEFREITER ANTON WEINER 13.10.1912 + 29.5.1944
7. kříž - 79/297-298: GRENADIER GEORG WEISS 6.5.1921 + 24.5.1944, GEFREITER HERBERT BOENISCH 21.7.1924 + 9.6.1944
8. kříž - 79/225-226: POLIZEI-ANWÄRTER JOSEF MESSINGER 25.11.1913 + 23.5.1944, UNTEROFFIZIER LAMBERT PRILLER 5.2.1889 + 25.8.1944
8. kříž - 79/295-296: HIEGER IVAN IVANJEK 7.5.1915 + 4.1.1944, OBERGEFREITER FRANZ LORENZ 31.12.1922 + 19.5.1944
9. kříž - 79/227-228: UNTEROFFIZIER KARL ROSMARIN 1.8.1919 + 11.6.1944, OBERGEFREITER JOHANN LECHNER 14.2.1920 + 10.3.1943
9. kříž - 79/293-294: GEFREITER HARALD DEHMEL 2.12.1922 + 7.5.1944, GEFREITER HEINRICH ALFERINK 10.2.1924 + 7.5.1944
10. kříž - 79/229-230: OBERGEFREITER STEFAN ANTONOWITSCH 11.3.1910 + 17.4.1944, WACHTMEISTER WALTER SCHULZ 1.8.1920 + APRIL 1945
10. kříž - 79/291-292: OBERFELDWEBEL IVAN RUBCIC 14.12.1913 + 3.5.1944, FLIEGER CHRISTOPH WILLEMS 14.3.1925 + 24.5.1944
11. kříž - 79/231-232: OBERGEFREITER WALTER MORGENROTH 3.2.1923 + 12.4.1945, LEUTNANT MIKLOS SZILAGYI + 12.4.1945
11. kříž - 79/289-290: GEFREITER GERHARD RUPPELT 25.3.1909 + 12.4.1945, JOSEF JURIC + 9.4.1945
12. kříž - 79/233-234: GEFREITER LUDWIG LAPACKA 8.8.1891 + 12.4.1945, FELDWEBEL FRIEDRICH WULF + 12.4.1945
12. kříž - 79/287-288: GEFREITER KARL WESSEL 22.3.1912 + 11.4.1945, SOLDAT HEINRICH DÜCKER 7.11.1911 + APRIL 1945
13. kříž - 79/235-236: GEFREITER KURT BERCHERT + 12.4.1945, OBERGEFREITER WACHHAUSEN + 12.4.1945
13. kříž - 79/285-286: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/237-238: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT + 12.4.1945, UNTEROFFIZIER KARL WEBER 22.11.1923 + 12.4.1945
14. kříž - 79/283-284: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER KARL DEUBLER 17.7.1918
15. kříž - 79/239-240: MAJOR WILHELM OLBRICH + 12.4.1945, LEUTNANT HANS-MARTIN HILDEBRANDT 3.10.1921 + 12.4.1945
15. kříž - 79/281-282: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, EDUARD JOCHIMS 19.4.1907 + APRIL 1945
16. kříž - 79/241-242: OBERGEFREITER KARL STROPHFF 11.11.1906 + 12.4.1945, KURT SANGEL + 12.4.1945
16. kříž - 79/279-280: STABSGEFREITER LUDWIG HANDFEST 7.1.1915 + 12.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
17. kříž - 79/243-244: OBERGEFREITER ROBERT BILDAU 12.9.1920, ISTVAN FAGYCHAS + 12.4.1945
17. kříž - 79/277-278: ZWEI UNBEKANNTEDEUTSCHE SOLDATEN,
18. kříž - 79/245-246: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER HERMANN LUDWIG 27.2.1925
18. kříž - 79/275-276: HEINZ DOSSDELT 12.4.1945, SCHLEITER + 12.4.1945
19. kříž - 79/247-248: EIN UNBEKANNTER UNGARISCHER SOLDAT + 12.4.1945, UNTEROFFIZIER LUDWIG KRECH + 12.4.1945
19. kříž - 79/273-274: FELDWEBEL JOHANN MIELIMONKA 23.1.1902 + APRIL 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
20. kříž - 79/249-250: KARL SCHNADT 13.10.1906 + 4.4.1945, PIONIER BRUNO RICHTER 12.4.1945
20. kříž - 79/271-272: GRENADIER ALFRED HOLL 18.2.1927 + 7.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
21. kříž - 79/251-252: OBERLEUTNANT HERMANN STORZ 16.9.1917 + 12.4.1945, GRENADIER WERNER SEITNER + 12.4.1945
21. kříž - 79/269-270: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
22. kříž - 79/253-254: OTTO RAUNSPIEL + 12.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHE SOLDAT + 12.4.1945
22. kříž - 79/267-268: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
23. kříž - 79/255-256: HAUPTWACHTMEISTER ERWIN TIPPMANN 11.9.1902 + APRIL 1945, OBERGEFREITER WERNER DANKWARTH 31.5.1906 + 6.4.1945
23. kříž - 79/265-266: OBERGEFREITER WALTER FISCHER 24.7.1923 + APRIL 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
24. kříž - 79/257-258: STABSGEFREITER RUDOLF BLANKERTZ 25.7.1911 + 12.4.1945, UNTEROFFIZIER FRITZ MEYER 11.6.1912 + 8.4.1945
24. kříž - 79/263-264: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
25. kříž - 79/259-260: ANTON BORSIG + 12.4.1945, UNTEROFFIZIER HEINRICH LEUPOLD + 7.4.1945
25. kříž - 79/261-262: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN

řada 4:
1. kříž - 79/310-311: HERMANN HEIMS 24-5-1924 + MÄRZ 1943, KARL ADAM 16.10.1917
1. kříž - 79/404: JOHANN BURGHARD 7.6.1922 + 30.6.1945
2. kříž - 79/312-313: UNTEROFFIZIER GOTTHOLD RADICK 8.11.1914 + 12.4.1945, OBERGEFREITER HELMUT KLOSE 14.4.1912 + 26.4.1945
2. kříž - 79/402-403: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, FRANZ MATZELE 29.9.1908 + APRIL 1945
3. kříž - 79/314-315: JOHANNES BARKEMEIER 19.6.1925 + APRIL 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
3. kříž - 79/400-401: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, HEINZ MANSKE 21.9.1927
4. kříž - 79/316-317: KANONIER GEORG SCHWERZLER 11.12.1927 + 1945, EBERFELDWEBEL FRITZ SCHWEINBENZ 24.10.1913 + 16.4.1945
4. kříž - 79/398-399: FRANZ WINKLER 23.5.1895, LUDWIG NERMERICH 18.8.1900 + APRIL 1945
5. kříž - 79/318-319: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER ERICH SAUERESSIC 11.7.1920 + 14.4.1945
5. kříž - 79/396-397: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, FELDWEBEL MAX LETZIG 23.2.1896 + 25.10.1945
6. kříž - 79/320-321: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/394-395: NIKOLAI RUDARON 25.12.1917, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
7. kříž - 79/322-323: ALOIS MOHR 29.4.1928 + 14.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
7. kříž - 79/392-393: SOLDAT RUDOLF BAYER 23.9.1922 + 21.2.1946, HORST URBAN 11.1.1926
8. kříž - 79/324-325: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/390-391: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER JOHANN KÜHNEL 2.2.1924 + 27.3.1946
9. kříž - 79/326-327: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
9. kříž - 79/388-389: PAUL WESTPHAL 30.11.1904 + 7.1.1946, KARL STARKE 8.10.1896 + 15.12.1945
10. kříž - 79/328-329: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, WILHELM ZIEL 27.4.1910
10. kříž - 79/386-387: VOLKSSTURMMANN RICHARD BERNDT 30.8.1885 + 4.7.1945, ADOLF TSCHOLITSCH 18.9.1926 + 25.1.1946
11. kříž - 79/330-331: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
11. kříž - 79/384-385: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/332-333: HERMANN STEGMAIER 13.9.1923, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
12. kříž - 79/382-383: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/334-335: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER HEINRICH LIBETRAU 23.12.1913 + APRIL 1945
13. kříž - 79/380-381: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/336-337: ERWIN WIENECKE 24.2.1906, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
14. kříž - 79/378-379: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT HEINRICH WENIGER 18.1.1928 + 26.4.1945
15. kříž - 79/338-339: GEORG BAUER 1.7.1897 + 17.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
15. kříž - 79/376-377: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/340-341: ERNST HOJAS 22.11.1924 + APRIL 1945, OSKAR HAUPTFLEISCH 13.10.1905 + APRIL 1945
16. kříž - 79/374-375: FLIEGER HELMUT BERNER 31.5.1926, EIN UNBEKANTER DEUTSCHER SOLDAT
17. kříž - 79/342-343: OBERLEUTNANT WOLFGANG BENDER 14.6.1918 + 21.4.1945, HUGO POHL 30.8.1909
17. kříž - 79/372-373: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GRENADIER IGNAZ GRÖSS 21.1.1927 + 15.3.1945
18. kříž - 79/344-345: FAHRER FRANZ HAHN 13.9.1903 + APRIL 1945, EIN UNBEKANTER DEUTSCHER SOLDAT
18. kříž - 79/370-371: OBERGEFREITER PAUL OTTO 9.10.1908 + 1945, EIN UNBEKANTER DEUTSCHER SOLDAT
19. kříž - 79/346-347: FELDWEBEL ERNST KUSTERER 3.1.1917 + APRIL 1945, MANFRED WEBER 30.12.1924
19. kříž - 79/368-369: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/348-349: GEFREITER JOHANN MÜLLER 7.1.1900 + 16.4.1945, STANISLAUS POLITSCHA 23.11.1920
20. kříž - 79/366-367: GOTHIEB SCHEIG 30.1.1901 + 30.10.1945, HUGO POHL 6.10.1900 + 4.11.1945
21. kříž - 79/350-351: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, FRIDRICH GUHL 18.2.1909
21. kříž - 79/364-365: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
22. kříž - 79/352-353: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER RUDOLF REITZ 30.12.1910 + APRIL 1945
22. kříž - 79/362-363: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
23. kříž - 79/354-355: GEFREITER KARL HÜBERS 19.12.1913 + 12.4.1945, GEFREITER WALTER EHLERS 3.6.1906 + 12.4.1945
23. kříž - 79/360-361: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, HONVED JOSEF KOZAR + 29.1.1946
24. kříž - 79/356-357: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, STABSFELDWEBEL FRIEDRICH HÖRNER 15.12.1904 + 11.4.1945
24. kříž - 79/358-359: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GERNADIER RICHARD LANGER 17.4.1927 + 1945

řada 5:
1. kříž - 79/405-406: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
1. kříž - 79/545-546: SCHÜTZE RICHARD UNTERMANN 23.4.1916 + 21.10.1945, WILHELM WERNER 23.10.1945
2. kříž - 79/407-409: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
2. kříž - 79/542-544: GLIREITER WALTER GNEWUCH 23.4.1907 + 24.10.1945, SCHIMEK + 23.10.1945, GUSTAV GOPPERI 15.1.1899 + 20.10.1945
3. kříž - 79/410-412: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/539-541: RUDOLF GEHRI 26.5.1919 + 21.10.1945, FRITZ WAGENER 28.7.1927 + 24.10.1945, GEFREITER FRITZ REHMENKLAU 14.1.1904 + 23.10.1945
4. kříž - 79/413-415: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
4. kříž - 79/536-538: ALOIS SCHRAFFRANEK 2.7.1901 + 24.10.1945, PAUL SCHREIBER 17.1.1901 + 23.10.1945, ALFRED BEHREND 20.10.1906 + 22.10.1945
5. kříž - 79/416-418: NICHT BELEGT, JACOB BART + 18.10.1945, OTTO WILHELM 25.9.1903 + 20.9.1945
5. kříž - 79/533-535: FLIEGER ALBERT HASS 2.10.1899 + 26.10.1945, ERICH BRONOLD 19.5.1905 + 24.10.1945, ERICH HUGO 18.12.1900 + 24.10.1945
6. kříž - 79/419-421: HEINRICH NOLTE 7.5.1906 + 14.10.1945, OBERGEFREITER PETER VAN ODYEN 22.2.1912 + 19.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
6. kříž - 79/530-532: KARL KUNDLATSCH 6.6.1904 + 24.10.1945, ADAM NEUMANN 11.9.1904 + 23.10.1945, BERNHARD DEGENS 7.4.1903 + 24.10.1945
7. kříž - 79/422-424: RUDOLF KUMINACK 3.7.1902 + 13.10.1945, PAUL LEIPELT 18.2.1901 + 13.10.1945, SOLDAT HANS SEEKAMP 24.11.1909 + 20.9.1945
7. kříž - 79/527-529: ERICH FRIEDRICH 1.9.1905 + 31.10.1945, OBERSCHUTZE JOHANN MOSREINER 18.3.1912 + 26.10.1945, MARTIN PINKERT 21.2.1929 + 24.10.1945
8. kříž - 79/425-427: OBERGEFREITER WALTER BÜNTE 12.3.1923 + 19.9.1945, WEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/524-526: WALTER KLINGER + 25.10.1945, SOLDAT ERWIN OENKE 23.1.1914 + 25.10.1945, ADOLF BALTUF + 25.10.1945
9. kříž - 79/428-430: ARMIN POSERN 11.2.1905 + 14.10.1945, JOSEF BREITENAUER 25.2.1909 + 15.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
9. kříž - 79/521-523: OBERGEFREITER OTTO LORENZ 12.2.1902 + 29.10.1945, OBERFELDWEBEL RUDOLF JAHN 31.1.1900 + 18.10.1945, FERD. AMSIEHHOFEDDLR + 25.10.1945
10. kříž - 79/431-433: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/518-520: KANONIER KARL HARTMANN 20.2.1903 + 27.10.1945, THEODOR BORDCH 3.12.1925 + 30.10.1945, JOSEF BOHLY + 31.10.1945
11. kříž - 79/434-436 : SCHÜTZE ALFONZ HADAMCZYK 29.10.1906 + 15.10.1945, SCHÜTZE RICHARD LENZ 29.4.1901 + 15.10.1945, IN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
11. kříž - 79/515-517: EIN UNBEKANNTER DEUTSHER SOLDAT, ERICH FRINICH + 2.11.1945, OBERGEFREITER EDMUND BECK 13.2.1909 + 31.10.1945
12. kříž - 79/437-439: GEFREITER ANTON WENDLER 24.10.1903 + 19.10.1945, JOHANNES WILIENBORG 15.4.1912 + 15.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
12. kříž - 79/512-514: PIEFNER + 2.11.1945, ZWEI UNBEKANNTER DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/440-442: EIN UNBEKANNTER DUTSCHER SOLDAT, WILHELM RACHIS + 18.10.1945, OBERGEFREITER JACOB BOOTZ 6.6.1900 + 19.10.1945
13. kříž - 79/309-511: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, VOLKSSTURMMANN OTTO ROSEMEIER 22.6.1893 + 30.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
14. kříž - 79/443-445: ZWEI UNBEKANNTER DEUTSCHE SOLDATEN, OBERGEFREITER LUDWIG SCHALLERER 9.5.1910 + 20.10.1945
14. kříž - 79/506-508: AUGUST LIST 21.9.1907 + 3.11.1945, GRENADIER JAKOB GRAFF 7.2.1912 + 28.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
*15. kříž - 79/446-448: ???? ???? ????, ???? ???? ????, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
15. kříž - 79/503-505: FAHRER ERICH RHODE 2.1.1902 + 31.10.1945, OBERWACHTMEISTER RUDOLF GEISLLER 17.9.1902 + 4.11.1945, JOSEF KLEINBAUER 11.3.1900 + + 1945
16. kříž - 79/449-451: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/500-502: SCHÜTZE WALTER HARTUNG 25.11.1922 + 15.11.1945, SANDOR GAL 1910 + 3.11.1945, WALTER WERNECKE 15.9.1904 + 27.11.1945
17. kříž - 79/452-454: KARL BLEIWEIS 2.3.1905 + 17.10.1945, LUDWIG HONSBERN 18.1.1900 + 18.10.1945, ALBRECHT BENCKENDORH 2.10.1906 + 19.10.1945
17. kříž - 79/497-499: WENZEL ROTTA 1902 + 19.11.1945, JOSEF WEBER 26.10.1903 + 21.11.1945, FRANTIŠEK HEPLER 2.10.1909 + 6.11.1945
18. kříž - 79/455-457: GEORG RUDIGER 18.2.1900 + 18.10.1945, GEORG ROTH 2.7.1917 + 19.10.1945, ALBERT NOWAS 4.11.1906 + 20.10.1945
18. kříž - 79/494-496: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, MAX KRIEGEL 13.12.1899 + 28.11.1945, SOLDAT WENZEL GUBIK 10.9.1916 + 21.11.1945
19. kříž - 79/458-460: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
19. kříž - 79/491-493: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ALFRED PREIL 6.12.1902 + 4.11.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
20. kříž - 79/461-463: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/488-490: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
21. kříž - 79/464-466: JOSEF SCHLECHT 2.9.1917 + 24.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER WILHELM LOTTE 1.10.1904 + 21.10.1945
21. kříž - 79/485-487: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
22. kříž - 79/467-469: OBERGEFREITER ADOLF KILB 9.5.1905 + 21.10.1945, KARL PAHMEYER 24.5.1922 + 21.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
22. kříž - 79/482-484: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, HAUPTMANN HEINRICH BÖLLING 10.4.1908 + APRIL 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
23. kříž - 79/470-472: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
23. kříž - 79/480-481: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
24. kříž - 79/473-475: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ERWIN THOMAS 11.3.1900 + 22.10.1945, ALOIS HUMMEL 28.2.1903 + 22.10.1945
24. kříž - 79/476-479: FRANZ PRELBISCH 9.7.1903 + 30.11.1945, HUBERT DÖRFLER 31.10.1897 + 12.12.1945, VIER UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN

řada 6:
1. kříž - 79/547: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
1. kříž - 79/680: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
2. kříž - 79/548-550: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
2. kříž - 79/677-679: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/551-553: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/674-676: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
4. kříž - 79/554-556: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, NORBERT BEINHAUER 21.9.1896 + 1.7.1947, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
4. kříž - 79/671-673: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/557-559: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/668-670: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/560-562: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/665-667: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/563-565: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/662-664: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/566-568: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/659-661: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
9. kříž - 79/569-571: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
9. kříž - 79/656-658: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/572-574: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/653-655: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
11. kříž - 79/575-577: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, ALOIS SWOBODA 30.1.1882
11. kříž - 79/650-652: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/578-580: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/647-649: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/581-583: FRANZ FRIEDRERGER 14.6.1912, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/644-646: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/584-586: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/641-643: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/587-589: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/638-640: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/590-592: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/635-637: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
17. kříž - 79/593-595: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
17. kříž - 79/632-634: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT KARL SUENS 25.4.1910 + 13.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
18. kříž - 79/596-598: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
18. kříž - 79/629-631: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
19. kříž - 79/599-601: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
19. kříž - 79/626-628: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/602-604: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/623-625: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
21. kříž - 79/605-607: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
21. kříž - 79/620-622: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, KONRAD LORZ 13.11.1910 + 23.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
22. kříž - 79/608-610: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
22. kříž - 79/617-619: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, PAUL BRÄUER 27.9.1901, GEORG JANSSEN 21.12.1909 + 23.4.1945
23. kříž - 79/611-613: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
23. kříž - 79/614-616: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ROMAN MAY 27.12.1927, SCHÜTZE JOHANNES JÄGER 14.3.1905

řada 7:
1. kříž - 79/681: HONVED JOSEF VARGA + 29.1.1946
1. kříž (zadní strana): bez nápisu
2. kříž - 79/682-683, 684: DREI UNBEKANTE DEUTSCHE SOLDATEN, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
2. kříž - 79/803-808: VIERZEHN UNBLKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, VOLKSSTURMMANN ADOLF EXLER 18.5.1898 + 17.4.1945, OBERGEFREITER IGNATZ GSCHAF 7.1.1898 + JULI 1945
3. kříž - 79/685-687: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/802: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
4. kříž - 79/688-690: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
4. kříž - 79/799-801: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/691-693: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/796-798: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT GERHARD JAPP 25.7.1927 + 3.5.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
6. kříž - 79/694-696: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/793-795: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/697-699: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/790-792: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, OBERSCHÜTZE MARTIN KÖHLER 9.2.1911 + 29.4.1945
8. kříž - 79/700-702: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER RUDOLF MEYER 5.3.1925 + 25.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
8. kříž - 79/787-789: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
9. kříž - 79/703-705: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT WALTER VOGEL 4.1.1928 + 26.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
9. kříž - 79/784-786: GEFREITER FRITZ JOSWIG 18.12.1906 + 18.3.1946, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/706-708: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/781-783: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, GEFREITER JOHANN KELLNAR 27.12.1903 + 20.3.1946
11. kříž - 79/709-711: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
11. kříž - 79/778-780: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/712-714: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/775-777: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/715-717: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/772-774: OBERGEFREITER HEINRICH APPEL 5.7.1901 + APRIL 1945, MARTIN MÜSSIGBRODI 5.9.1897 + 24.5.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
14. kříž - 79/718-720: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/769-771: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/721-723: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/766-768: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/724-726: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/763-765: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
17. kříž - 79/727-729: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
17. kříž - 79/760-762: OBERLEUTNANT FRANZ KASCHL 26.7.1899 + 25.4.1945, HAUPTMANN WALTER FRANZ 8.1.1911 + APRIL 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
18. kříž - 79/730-732: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, OBERGEFREITER FRIEDRICH FUCHS + 12.4.1945
18. kříž - 79/757-759: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
19. kříž - 79/733-735: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SCHÜTZE HEINZ FISCHER + 2.4.1945, OBERGEFREITER MATTHÄUS MÜNCH 17.7.1906 + APRIL 1945
19. kříž - 79/754-756: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/736-738: OBERGEFREITER JOHANN PFEFFERLEIN 5.12.1910 + APRIL 1945, GEFREITER FRIEDRICH SCHNEIDEK 2.11.1911 + 1945, OBERGEFREITER JOHANN HEMPHINC 19.3.1911 + APRIL 1945
20. kříž - 79/751-753: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
21. kříž - 79/739-741: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, STABSGEFREITER EWALD SONNENBERG 1.1.1917, ALFRED HÖRTZSCH 11.4.1912 + 18.9.1948
21. kříž - 79/748-750: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
22. kříž - 79/742-744: SCHÜTZE EUGEN GLEICH 5.2.1907 + 2.7.1948, HANS APPLER 9.10.1916 + 26.3.1948, MAJOR WALTER-ERWIN PLÄHN 23.5.1915 + 20.4.1945
22. kříž - 79/745-747: HONVED MIHALY NAGY + 29.1.1946, STABSGEFREITER KARL NEUMANN 3.8.1901 + 11.7.1945, HONVED LASZLO PAPAY + 29.1.1946

řada 8:
1. kříž - 79/809-811: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, ADOLF HOCH 4.3.1912 + 22.4.1945
1. kříž - 79/926-928: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
2. kříž - 79/812-814: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
2. kříž - 79/923-925: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/815-817: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, OBERWACHTMEISTER JOSEPH LUDWICZAK 23.8.1914 + 20.4.1945
3. kříž - 79/920-922: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
4. kříž - 79/818-820: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, KARL MENZEL 16.12.1894 + 15.2.1946
4. kříž - 79/917-919: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/821-823: VOLKSSTURMMANN JOHANN KINDLER 24.12.1901 + 26.4.1945, OBERLEUTNANT DR. WOLFGANG HERMANN 14.3.1904 + APRIL 1945, WILHELM KRAUS 12.9.1927 + 26.4.1945
5. kříž - 79/914-916: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/824-826: OBERGEFREITER FRANZ ZANGL 29.5.1906 + 26.4.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/911-913: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/827-829: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/908-910: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/830-832: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER HUGO HARDT 13.8.1909 + 20.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
8. kříž - 79/905-907: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
9. kříž - 79/833-835: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER MARTIN WORNDL 2.11.1897 + 8.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
9. kříž - 79/902-904: ERNST KAMENSKY 8.1.1903, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/836-838: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/899-901: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, GEFREITER BERNHARD PABST 25.1.1922 + APRIL 1945
11. kříž - 79/839-841: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
11. kříž - 79/896-898: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/842-844: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/893-895: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/845, 846-847: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/890-892: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/848-850: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, RICHARD SIRADER + 25.2.1946
14. kříž - 79/887-889: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/851-853: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER WILHELM SOLDATKE 16.3.1914 + MAI 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
15. kříž - 79/884-886: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/854-856: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/881-883: UNTEROFFIZIER LEON DREJA 16.3.1913 + 25.5.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
(přidaná tabulka) LÉON DREJA *16.MÄRZ 1913 + 26.MAI 1945
17. kříž - 79/857-858: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
17. kříž - 79/878-880: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
18. kříž - 79/859-861, 862: FÜNF UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
18. kříž - 79/875-877: OBERGEFREITER OTTO RÖHRS 10.12.1904 + 8.2.1946, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
19. kříž (čelní strana): bez nápisu
19. kříž - 79/873-874: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
20. kříž - 79/863-868: KARL SCHICHTA 25.10.1909, GÜNTER SIEGMANN 8.3.1926 + APRIL 1945, ACHT UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
20. kříž - 79/869-872: FRITZ ELSTNER 12.6.1906, UNTEROFFIZIER LEOPOLD MATERN 1.8.1890 + 1945, FÜNF UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN

řada 9:
1. kříž - 79/929-931: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER WILHELM BRACKER 27.1.1916 + 10.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
1. kříž - 79/1020-1022: OTMANN JOSEF LEBEK 5.6.1900 + 30.6.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
2. kříž - 79/932-934: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, SOLDAT ARTUR ILLNER 17.10.1898 + 11.7.1945
2. kříž - 79/1017-1019: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/935-937: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, UNTEROFFIZIER PAUL SCHIROTTKE 25.10.1919 + MAI 1945
3. kříž - 79/1014-1016: OBERGEFREITER ALFRED UNGER 9.12.1921 + 30.6.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
4. kříž - 79/938-940: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER JULIUS ORTMANN 30.5.1904 + 25.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
4. kříž - 79/1011-1013: REINHOLD HOEVER 14.7.1923 + 4.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, WILHELM DAMM 26.3.1900 + 30.6.1945
5. kříž - 79/941-943: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER GEORG HOCK 23.5.1892 + 28.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
5. kříž - 79/1008-1010: RUDI ENGEL 11.4.1925 + 19.6.1945, HANS KODES 2.12.1925 + 19.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
6. kříž - 79/944-946: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/1005-1007: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, JOSEF STANZEL 6.3.1896 + 2.7.1945, FERENCE BATAKI 1917 + 1.7.1945
7. kříž - 79/947-949: GEFREITER JOSEF HOIT 23.1.1925 + APRIL 1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/1002-1004: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
8. kříž - 79/950-952: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT KURT SAEGER 23.3.1927 + 20.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
8. kříž - 79/999-1001: WILHELM BRAUN 23.11.1905 + 2.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER JOSEF GRAFONER 14.12.1908 + 5.7.1945
9. kříž - 79/953-955: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, GRENADIER OTTO STEGERER 20.8.1911 + 15.6.1946
9. kříž - 79/996-998: ALOIS LANGMANN 24.1.1902 + 9.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, JOHANN SCHOISWOHL 2.7.1916 + 14.7.1945
10. kříž - 79/956-958: OBERGEFREITER JOSEF ZELEZNY 12.9.1912 + 24.5.1946, OBERGEFREITER WALTER NOWAK 25.8.1916 + 14.7.1946, ANTON SAMESCH 6.11.1908
10. kříž - 79/993-995: SCHÜTZE HEINZ PUSBACK 13.7.1923 + 17.7.1945, WILHELM EMMERICH 18.7.1905 + 9.7.1945, KARL BITTNER 25.7.1909 + 8.7.1945
11. kříž - 79/959: LUDWIG FLOHR 23.8.1906, WALTER THALHEIMER 17.10.1926
11. kříž - 79/988-989: FELDWEBEL WOLFGANG SPINDLER 22.3.1918 + 9.7.1945, PETER KÜSTER 29.2.1904 + 8.7.1945
12. kříž - 79/960-961: STABSGEFREITER ERNST FAUSER 22.7.1910 + 25.4.1945, UNTEROFFIZIER HEINRICH ETZBACH 29.12.1915 + 29.4.1945, HANS-JÜRGEN KIELBLOCK 2.3.1925 + APRIL 1945, GEFREITER GEORG METZGER 16.10.1911 + 26.4.1945
12. kříž - 79/990-992: KONRAD REINHARTZ 14.4.1915 + 10.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER KARL RAUSCHER 5.4.1904 + 8.7.1945
13. kříž - 79/962-968: ELF UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/985-987: KERACHENKO + 7.7.1945, OBERGEFREITER GERHARD SANDERS 21.7.1902 + 6.7.1945, UNTEROFFIZIER ANTON WITT 25.11.1910 + 5.7.1945
14. kříž (čelní strana): bez nápisu
14. kříž - 79/982-984: ARTHUR DRÄGER 8.9.1907 + 18.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, SOLDAT JOSEF VOLKWEIN 29.8.1902 + 11.7.1945
15. kříž - 79/969-970/971-972: GUNTER SCHWARZ 26.8.1927 + 24.4.1947, GEFREITER PAUL SCHWEIGER 11.12.1914 + 20.4.1947, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, EDUARD SCHUMACHER 17.1.1904 + 14.7.1946
15. kříž - 79/979-981: JOSEF SCHIMMEL 22.7.1887 + 16.7.1945, GEFREITER JOHANN DETHMANN 3.5.1912 + 16.7.1945, OSKAR REBETSKY 11.6.1904 + 14.7.1945
16. kříž - 79/973-975: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, LEUTNANT WILHELM HAARER 2.7.1903 + 1.5.1945, DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
16. kříž - 79/976-978: EFREITER MATHIAS BONGARTZ 24.5.1988 + 17.7.1945, KARL BISCHOF 8.5.1884 + 12.7.1945, CHRISTOPH PRELL 25.5.1903 + 17.7.1945

řada 10:
1. kříž - 79/1023-1024: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, MAX HEIDEN + 11.5.1945
1. kříž - 79/1127-1128: SOLDAT LADISLAUS PFANN 16.5.1924 + 27.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
2. kříž - 79/1025-1027: SOLDAT GUSTAV LACHMANN 18.2.1898 + 26.6.1945, JOSEF SYMALLA 10.3.1888 + 12.6.1945, LEOPOLD BAUER 13.9.1901 + 12.6.1945
2. kříž - 79/1124-1126: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ERICH LEISER 12.7.1917 + 12.10.1945, HERMANN KLEINHANS 7.11.1903 + 1.10.1945
3. kříž - 79/1028-1030: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, PAUL LOCH 17.8.1906 + 15.6.1945,
3. kříž - 79/1121-1123: LEUTNANT WALTER HASSENSTEIN 3.4.1905 + 12.10.1945, GEFREITER MICHAEL HOSCH 9.2.1897 + 17.10.1945, JOSEF HAIDER 15.12.1907 + 17.10.1945
4. kříž - 79/1031-1033: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER HUGO NEBEL 12.8.1900 + 15.6.1945, FAHNENJUNKER-UNTEROFFIZIER ANTON STÖHR 26.10.1908 + 7.6.1945
4. kříž - 79/1118-1120: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/1034-1036: HAUPTMANN OSKAR HOFFMANN 24.8.1896 + 9.6.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/1115-1117: STABSGEFREITER OTTO KERSTAN 24.6.1916 + 16.4.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
6. kříž - 79/1037-1039: WALTER ROSE 2.3.1900 + 6.6.1945, ADOLF GOLDBERG 27.1.1910 + 9.6.1945, WALTER WESTHOF 29.12.1888 + 4.6.1945
6. kříž - 79/1112-1114: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER ADOLF ZEIS 1.8.1922 + 16.4.1945, KRAFTFAHRER FRANZ SCHINDELE 8.11.1901 + 15.4.1945
7. kříž - 79/1040-1042: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
7. kříž - 79/1109-1111: LORENZ PASLER 22.3.1897 + 8.6.1945, MICHAEL EPS 10.1.1913 + 8.6.1945, WALTER SKRZETINPEL + 8.6.1945
8. kříž - 79/1043-1045: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, SOLDAT JOHANN SCHMITZ 24.3.1907 + 8.6.1945
8. kříž - 79/1106-1108: MAJOR HANS-GEORG DRAPE 18.1.1905 + 14.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, REINHARD FUHRMANN 1.3.1912 + 8.6.1945
9. kříž - 79/1046-1048: WILHELM PUTZKE 15.2.1901 + 27.6.1945, MAJOR KARL V.CLOSSMANN 2.6.1886 + 27.6.1945, GEFREITER ALFONS SCHWENK 29.8.1914 + 18.6.1945
9. kříž - 79/1103-1105: FRITZ FRIEDRICH 21.5.1900 + 14.6.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/1049-1051: KARL ROBSCHÜTZ 5.6.1898 + 20.6.1945, PAUL REDSCHLAG 21.8.1894 + 23.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
10. kříž - 79/1100-1102: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, FRANZ BAUER 7.2.1910 + 17.6.1945, OBERGEFREITER FRITZ LEXOW 12.12.1910 + 16.6.1945
11. kříž - 79/1052-1054: WILHELM THIEBERT + 19.6.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
11. kříž - 79/1097-1099: GEFREITER HANS BONEIG 23.5.1922 + 14.6.1945, UNTEROFFIZIER HUGO HENSEL 4.1.1900 + 8.6.1945, ROBERT WIECZOREK 3.6.1894 + 14.6.1945
12. kříž - 79/1055-1057: OBERGEFREITER JOSEF SPITZ 4.8.1908 + 25.6.1945, ALFONS STRIESEN 16.6.1907 + 24.6.1945, GRENADIER KARL WAGNER 19.12.1910 + 24.6.1945
12. kříž - 79/1094-1096: GEORG RAUSCHER 24.4.1908 + 26.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, STABSFELDWEBEL HANS SESSELMANN 19.9.1900 + 14.6.1945
13. kříž - 79/1058-1060: SOLDAT PETER WEIL 9.10.1904 + 25.6.1945, ROGAR MAMETOV + 24.6.1945, GERHARD WEHR 18.7.1928 + 27.6.1945
13. kříž - 79/1091-1093: ALFRED WENZEL + 12.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, BRUNO WIENER 19.2.1919 + 26.6.1945
14. kříž - 79/1061-1063: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
14. kříž - 79/1088-1090: RUDOLF LEDER 1.8.1908 + 12.6.1945, OBERGEFREITER HANS ROHDE 14.8.1897 + 22.6.1945, JOSEF TÜRK 6.1.1901 + 12.6.1945
15. kříž - 79/1064-1066: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, GEORG KORUS 26.2.1897 + 29.6.1945
15. kříž - 79/1085-1087: LAJOS KOVACZ 21.12.1923 + 26.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER OTTO NOHR 21.4.1902 + 27.6.1945
16. kříž - 79/1067-1069: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, BERNHARD ZWICK 6.9.1913 + 27.6.1945, KURT WALTER 1897 + 29.6.1945
16. kříž - 79/1082-1084: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ZOLLSEKRETÄR GEORG SCHEIBEL 15.9.1901 + 16.4.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
17. kříž - 79/1070-1072: OBERFELDWEBEL JOSEF HEINL 6.1.1898 + 15.6.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, HANS SCHÖFFMANN 9.7.1926 + 22.6.1945
17. kříž - 79/1079-1081: STABSGEFREITER BERNHARD JASCHNER 4.1.1909 + 1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, BERNHARD HAGEDORN 25.12.1919 + MAI 1945
18. kříž - 79/1073-1075: UNTEROFFIZIER FRANZ ORIOWITSCH 14.10.1905 + 13.4.1945, OSKAR HORING 6.6.1912 + APRIL 1945, OBERGEFREITER JOSEF REIDL 11.3.1901 + 1945
18. kříž - 79/1076-1078: WALTER ECKSTADT 15.2.1901 + 16.4.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN

řada 11:
1. kříž - 79/1129: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
1. kříž - 79/1226: ANDRAS BODROCKOZY 10.10.1919 + 21.9.1945
2. kříž - 79/1130-1132: GEFREITER FRED SCHULZ 5.6.1924 + 21.10.1945, OBERFELDWEBEL EWALD KUNKEL 12.4.1915 + 17.10.1945, FRANZ WOLTER 29.1.1906 + 9.10.1945
2. kříž - 79/1223-1225: GYULLA GERY 1911 + 31.8.1945, VOERSSTURMMANN STEFAN BRINNER 24.11.1900 + 24.8.1945, WERNER FRANKE 2.8.1921 + 2.9.1945
3. kříž - 79/1133-1135: GEFREITER GERHARD DECKERT 3.12.1925 + 5.10.1945, UNTEROFFIZIER WERNER LIERSCH 9.11.1910 + 16.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
3. kříž - 79/1220-1222: JOSEF SZABO 29.9.1919 + 25.8.1945, OBERGEFREITER HEINZ MASSWIG 20.10.1920 + 27.8.1945, ROBERT BROEDE 19.11.1905 + 24.8.1945
4. kříž - 79/1136-1138: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, LEUTNANT HANS EICKELER 6.6.1902 + 18.10.1945
*4. kříž - 79/1217-1219: FERENCE SURI 29.1.1910, OTTO KUPRT 1910 + 26.8.1945, OBERLEUTNANT FRITZ BE?KER 5.6.190? + ??.??.????
5. kříž - 79/1139-1141: SOLDAT FRANZ BUTZKIES 11.1.1894 + 20.10.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
5. kříž - 79/1214-1216: POLIZEIINSPEKTOR OTTO RUGE 4.4.1891 + 31.8.1945, OBERGRENADIER PETER KRÖLL 15.4.1923 + 23.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
6. kříž - 79/1142-1144: GRENADIER EMIL SYBERTZ 1.5.1924 + 23.9.1945, OBERSCHÜTZE BERND TSCHEPE 6.4.1925 + 19.9.1945, PAUL LORENZ 22.10.1926 + 17.9.1945
6. kříž - 79/1211-1213: BENEDIKT ULM 13.2.1921 + 23.6.1945, WALTER BLASS 17.4.1912 + 23.8.1945, SOLDAT ROMAN NOWAK 28.2.1903 + 28.8.1945
7. kříž - 79/1145-1147: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, UNTEROFFIZIER FRIEDHELM GLÖRFELL 22.4.1928 + 23.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
7. kříž - 79/1208-1210: ANTAL KISS 1926 + 23.8.1945, JOSEF TICHY 1913 + 24.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
8. kříž - 79/1148-1150: SOLDAT KURT SCHILLING 12.3.1928 + 16.9.1945, HEINZ TEFFERT 22.2.1926 + 1.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
8. kříž - 79/1205-1207: VOLKSSTURMMANN RAIMUND DROSCHEL 7.4.1895 + 24.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, JONAS TOTH 7.5.1904 + 27.8.1945
9. kříž - 79/1151-1153: WERNER DUDEK 9.12.1925 + 18.9.1945, JOSEF PSCHORN 22.8.1919 + 1.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
9. kříž - 79/1202-1204: GEFREITER ALFRED SPITZER 16.12.1904 + 23.8.1945, GEFREITER EWALD HABELMANN 21.12.1925 + 5.9.1945, SOLDAT GÜNTHER KELBERT 30.5.1927 + 24.8.1945
10. kříž - 79/1154-1156: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, PIONIER ALBERT MEYER 21.9.1926 + 3.10.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
10. kříž - 79/1199-1201: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER JOSEF SOFFNER 23.12.1901 + 22.8.1945, OSKAR HILLEBRAND 13.7.1898 + 23.8.1945
11. kříž - 79/1157-1159: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ARPAD TONCSKA 26.4.1922 + 26.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
11. kříž - 79/1196-1198: GEFREITER WILHELM WERNELT 21.5.1901 + 31.8.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
12. kříž - 79/1160-1162: ANTON GAIM 31.10.1902 + 21.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, JOSEF SCHRENK 2.8.1904 + 1.10.1945
12. kříž - 79/1193-1195: UNTEROFFIZIER PAUL KASTEL 1.2.1910 + 2.9.1945, SOLDAT STEFAN ZMARZLY 18.9.1911 + 29.8.1945, HEINRICH BUCH 26.4.1919 + 2.9.1945
13. kříž - 79/1163-1165: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER OTTO SCHNEIDER 1.8.1904 + 30.9.1945, RICHARD DRÄGER 19.1.1910 + 21.9.1945
13. kříž - 79/1190-1192: MIHALY CSCHWIND 1913 + 5.9.1945, HANS-JOACHIM REINHARDT 3.2.1915 + 10.9.1945, OBERLEUTNANT GUSTAV SCHISCHKA 6.8.1896 + 4.9.1945
14. kříž - 79/1166-1168: JOSEF BAUER 8.8.1917 + 12.9.1945, JANOS SURINAS 25.1.1925 + 10.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
14. kříž - 79/1187-1189: OBERTRUPPFÜHRER WILHELM SAMP 26.3.1905 + 15.9.1945, OBERJÄGER FRANZ DAPFER 20.7.1915 + 27.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
15. kříž - 79/1169-1171: DREI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
15. kříž - 79/1184-1186: OBERSOLDAT HANS DONATH 5.8.1903 + 17.9.1945, UNTEROFFIZIER JOHANN KALTENBÖCK 29.8.1900 + 28.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
16. kříž - 79/1172-1174: FRANZ BAUER 17.10.1902 + 8.10.1945, SOLDAT OSKAR OLSEN 29.1.1901 + 29.9.1945, SOLDAT EMIL PETROLL 3.9.1899 + 23.9.1945
16. kříž - 79/1181-1183: KONRAD PLÖTZ + 1.9.1945, SCHÜTZE FRANZ HECKEL 22.7.1899 + 30.8.1945, HAUPTWACHTMEISTER WALTER SVENSSON 7.4.1897 + 14.9.1945
17. kříž - 79/1175-1177: GEORG BURGHARDT 2.1.1901 + 22.9.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER ERWIN SCHWARZBACH 15.1.1906 + 21.9.1945
17. kříž - 79/1178-1180: STABSGEFREITER FRIEDRICH ERNST 11.4.1913 + 11.9.1945, JOSEF HASPEL 20.12.1916 + 14.9.1945, RUDOLF KRISTEN 26.7.1928 + 13.9.1945

řada 12:
1. kříž - 79/1227-1229: JOSEF OSOKA 28.8.1902 + 3.8.1945, JOHANN KUHN 7.4.1913 + 11.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
1. kříž - 79/1314-1316: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, VOLKSSTURMMANN JOHANES LIPPERT 4.12.1899 + 8.8.1945
2. kříž - 79/1230-1232: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, STABSGEFREITER ALFRED GRÜTZNER 9.1.1921 + 13.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
2. kříž - 79/1311-1313: SOLDAT FRANZ SCHWIENTEK 16.9.1888 + 11.8.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
3. kříž - 79/1233-1235: SOLDAT FRANZ SCHNELLE 28.6.1901 + 4.8.1945, STABSGEFREITER MATTHÄUS RIEDESSER 25.4.1915 + 13.8.1945, GEFREITER WILHELM RATH 13.9.1894 + 3.8.1945
3. kříž - 79/1308-1310: WILHELM TREUTLER 24.2.1905 + 3.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, OBERGEFREITER PAUL ALBRECHT 17.8.1898 + 1.8.1945
4. kříž - 79/1236-1238: OBERGEFREITER BERNHARD THEISS 30.8.1908 + 12.8.1945, VOLKSSTURMFÜHRER JOHANN STEINER 19.10.1887 + 9.8.1945, UNTERÖFFIZIER ERWIN KÄSTNER 8.4.1902 + 5.8.1945
4. kříž - 79/1305-1307: FRANZ KITSCHMER 22.3.1900 + 31.7.1945, HANS REIGL 15.1.1906 + 31.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
5. kříž - 79/1239-1241: WILHELM INGRISCH 29.6.1896 + 8.8.1945, SANDER MAJER 7.4.1899 + 9.8.1945, KARL POLLICH 1902 + 9.8.1945
5. kříž - 79/1302-1304: OBERGEFREITER ERWIN WINTER 4.9.1907 + 1.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, EDUARD ZAHROBSKY 20.2.1904 + 29.7.1945
6. kříž - 79/1242-1244: OBERSOLDAT ERNST SCHARF 13.9.1905 + 10.8.1945, OBERGEFREITER JAKOB STURM 2.6.1904 + 14.8.1945, ANTON STOLPA 6.12.1905 + 11.8.1945
6. kříž - 79/1299-1301: LEOPOLD OFFENBACHNER 10.11.1893 + 29.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, JULIUS KNIESCHE 14.8.1902 + 2.8.1945
7. kříž - 79/1245-1247: WACHTMEISTER DER POLIZEI OTTO WIEGAND 21.2.1899 + 12.8.1945, PAUL ECHTER 1896 + 13.8.1945, RUDOLF MILDNER 10.4.1894 + 15.8.1945
7. kříž - 79/1296-1298: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER THEODOR HALLENBACH 6.5.1891 + 30.7.1945, GRENADIER HANS GROMEN 18.8.1925 + 31.7.1945
8. kříž - 79/1248-1250: SOLDAT HEINRICH WATERLOO 26.4.1902 + 20.8.1945, AUGUST PIERHAUER 1914 + 17.8.1945, MARTIN GINTER 18.1.1900 + 20.8.1945
8. kříž - 79/1293-1295: ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN, FRANZ LEZAK 2.12.1888 + 29.7.1945
9. kříž - 79/1251-1253: MIKLOS HAJOS 15.11.1898 + 21.8.1945, OBERLEUTNANT FRITZ ZILLMER 6.1.1900 + 21.8.1945, GEFREITER ALFRED HEGER 21.5.1904 + 19.8.1945
9. kříž - 79/1290-1292: EMIL GRAUERT 1886 + 26.7.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
10. kříž - 79/1254-1256: KURT WAEGE 22.9.1902 + 17.8.1945, VOLKSSTURMMANN KARL FROMEL 12.6.1899 + 18.8.1945, STABSGEFREITER AUGUST HITTLER 22.5.1911 + 17.8.1945
10. kříž - 79/1287-1289: HAUPTMANN KARL BEYER 3.8.1893 + 26.7.1945, ERICH BARUTZKY 1.11.1884 + 28.7.1945, KARL BÄSSLER 8.3.1888 + AUG.1945
11. kříž - 79/1257-1259: WILHELM ASMUS 4.1.1898 + 18.8.1945, WILHELM DAMM 4.7.1904 + 26.8.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT
11. kříž - 79/1284-1286: HEINRICH BRANDSTETTER 2.7.1898 + 28.7.1945, GEFREITER FRANZ CEJKA 2.12.1900 + 20.7.1945, SOLDAT ARTUR HANKE 31.10.1902 + 28.7.1945
12. kříž - 79/1260-1262: OBERGEFREITER OTTO MÜHLBERGER 24.9.1905 + 17.8.1945, VOLKSSTURMMANN GERHARD JUNGMANN 5.9.1924 + 19.8.1945´, UNTEROFFIZIER HELMUT PRELLE 18.1.1921 + 18.8.1945
12. kříž - 79/1821-1823: SANDOR MICHALY 14.5.1906 + 23.7.1945, ZWEI UNBEKANNTE DEUTSCHE SOLDATEN
13. kříž - 79/1263-1265: KURT NAGEL 11.3.1911 + 18.8.1945, JANOS CZEKUS 1898 + 6.9.1945, ALFRED ELSNER 26.6.1908 + 10.9.1945
13. kříž - 79/1278-1280: OBERGEFREITER KARL PROBST 5.5.1922 + 26.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, GEFREITER ALFRED HANSEN 11.8.1905 + 28.7.1945
14. kříž - 79/1266-1268: ERICH JENSEN + 11.9.1945, KARL POLIFKA 23.8.1887 + 12.9.1945, SOLDAT FRIEDRICH ROTHFUSS 18.1.1909 + 7.9.1945
14. kříž - 79/1275-1277: SCHÜTZE FRITZ REICHELT 13.1.1908 + 29.7.1945, GRENADIER ANTON REICH 10.2.1923 + 25.7.1945, GEFREITER GÜNTHER SPLIETH 12.8.1901 + 18.7.1945
15. kříž - 79/1269-1271: EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, ADOLF HENZE 1911 + 13.9.1945, ALOIS HOFLER 15.5.1914 + 7.9.1945
15. kříž - 79/1272-1274: OBERGEFREITER JOSEF HYLLA 5.3.1919 + 23.7.1945, EIN UNBEKANNTER DEUTSCHER SOLDAT, STABSGEFREITER HERMANN DEGENS 26.11.1914 + 27.7.1945
Poznámka:

- * označuje z fotografií nečitelné náhrobky
- v řadě 9, kříž 16 (79/976-978) je chybně uvedené jedno datum narození jako 24.5.1988
- kompletní fotodokumentace v offline archivu
- celkem 258 vpm (27+26+25+24+24+23+22+20+16+18+17+15+1), v CEVH vedeno jako 605 VH
- seznam pohřbených + čísla CEVH: http://www.vets.cz/9946-skupina-79_seznam-pohrbenych/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 258 VPM
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. Petr Tichý, Ing. František Jedlička, Vojtěch Stráník
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Urna Josef Pospíšil - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 22.09.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, urnový háj
Nápis:
není znám - urna zrušena
Poznámka:

Pilot svob. Josef Pospíšil a pozorovatel des. asp. Štěpán Černý zahynuli 3.8.1931 při letecké nehodě v obci Velké Pavlovice, okr. Břeclav. Šlo o leteckou nekázeň nad bydlištěm Štěpána Černého. Popis a foto nehody na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/517/
Pilot svob. Josef Pospíšil, nar. 1909, pocházel z Brna. Dne 7.8.1931 byly jeho ostatky zpopelněny v krematoriu města Brna, a dne 30.10.1931 byla jeho urna předána k uložení v urnovém háji. Zde na ÚH Brno byla uložena do 25. nebo 30. července 1973, kdy byla vyjmuta a popel Josefa Pospíšila rozptýlen na rozptylové loučce R1 (jiná v roce 1973 na ÚH nebyla). Tyto informace pocházejí od správy hřbitova z a dokladů, uložených v Archivu města Brna.
V novinách Pozor vyšel dne 4.8.1931 o nehodě tento článek: Dva vojenští letci z Olomouce zaplatili životem nedovolenou úchylku z trati. Při cvičném letu zřítil se v pondělí dopoledne letoun 2. leteckého pluku v Olomouci A-11.77 u Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Letadlo řítilo se k zemi velkou rychlostí a po pádu se ihned rozbilo. Trosky se vzňaly a z hořícího letadla byly vytaženy zuhelnatělé mrtvoly členů posádky letounu: pilota svobodníka Pospíšila a pozorovatele desátníka aspiranta Štěpána Černého. Na místo katastrofy odjela ihned komise 2. leteckého pluku v Olomouci, aby zjistila příčinu neštěstí. Letadlo zřítilo se v kraji, v němž se cvičení nekonalo. Desátník Černý pochází však z Velkých Pavlovic a patrně se chtěl ukázati svým spoluobčanům na letadle. Pilot Pospíšil odbočil z předepsané dráhy a tragika neštěstí vyvrcholila v tom, že letadlo se zřítilo právě u rodné a domovské obce Černého. Úchylku od předpisů zaplatili oba vojíni životem.
Více na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/517/
a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Souřadnice: N49°10'9.07'' E16°35'37.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Augustin Jecques Warndorfer

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Brno, centrální hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
AUGUSTIN JECQUES WÄRNDORFER
SERŽANT PARAŠUTISTA
INTELIGENCE CORPS REKORD
OFFICE V BRIT.ARM.
*3.10.1900
BYL UMUČEN V KONC.TÁB.
V MAUTHAUSENU 1945

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Johann Lesczak

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96
Nápis:
Zum Andenken an
JOHANN LESCZAK
Einj. Freiw. d. Inft. Rgt. 8.,
elcher im 18. Lebensjahre an der ital. Front
am 3.XI.1918 den Heldentod fand.
Er ruht fern von der Heimat in Amras.
Tief betrauert von seinen Eltern,
und Geschwistern.

Souřadnice: N49°10'18.01'' E16°35'36.43''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Erwin Fischel

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96
Nápis:
Dr. ERWIN
FISCHEL
(EDLER von AICHBRUNN)
Obltnt. d. R. im 15. Drag. Reg.,
geb. am 11. Aug. 1888.

DER LIEBE DER SEINEN,
EINER GLÜCK VERHEISSENDEN ZUKUNFT
SEIT DEM GEFECHTE BEI PUSTOMITY
ENTRISSEN AM 16. JULI 1916.

Souřadnice: N49°10'18.01'' E16°35'36.43''
Pomník přidal: Ivo Šťastný