Štramberk

Pomník Obětem 2. světové války a 3. odboje

Autor: Petr Tichý, 22.10.2008
Umístění: Štramberk, na vrcholu Národního parku na vrchu Kotouč nad jeskyní Šipka
Nápis:
SVATÝ VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM
F. FABIÁNEK J. KOZEL
1932 1994

LÁSKA, ÚCTA
A VDĚČNOST NÁRODA
KU KNÍŽETI SV. VÁCLAVU
zbudovala tento pomník
na památku tisíciletého jubilea
jeho mučednické smrti.

Základní kámen položen 28. září 1928
Pomník posvěcen 31.července 1932

Postaven péčí výboru
pro postavení pomníku sv. VÁCLAVA
se sídlem ve Štramberku
a Lašské orelské župy Kadlčákovy
se sídlem v Mor. Ostravě

ZACHRAŇ SVŮJ LID HOSPODINE
A ŽEHNEJ DĚDICTVÍ SVÉMU
Žalm 28.9.

S vírou ve vítězství milované vlasti
a s modlitbou za ni položili své životy:P. KAREL KAVÍK 1881 – 1941
starosta Lašské orelské župy
Kadlčákovy v Mor. Ostravě

OLDŘICH HRSTKA 1896 – 1943
po obsazení pátého pásma
Okrskový velitel vojenského odboje

IN MEMORIAM
L.P. 1994

Za odpor proti komunistickému
režimu bylo odsouzeno šest členů
místní jednoty Orla k sedmdesáti
sedmi letům vězení.

Souřadnice: N49°35'10.51'' E18°7'7.21''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Jan Žižka

Autor: Pavlína Koncošová, 27.06.2020
Umístění: Štramberk, Národní sad
Nápis:
Památce
Jana Žižky
z Trocnova a z Kalicha.

Souřadnice: N49°35'11.92'' E18°7'1.73'' ((odečteno z internetu))
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Busta Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Pavlína Koncošová, 27.06.2020
Umístění: Štramberk, Národní sad
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
DOBRO VŠEM
PRÁVO PRO VŠECHNY
(TGM)

Souřadnice: N49°35'14.17'' E18°7'1.25'' (odečteno z internetu)
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 24.02.2007
Umístění: Štramberk, Dolní Bašta
Nápis:
NA PAMĚŤ ODBOJE
MĚSTA ŠTRAMBERK
ODHALENO K 50. VÝROČÍ VŘSR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-21547
Souřadnice: N49°35'26.52'' E18°7'3.66''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 24.02.2007
Umístění: Štramberk, Dolní Bašta, na roubence
Nápis:
ZDE BYL
PARTYZÁNSKÝ ÚKRYT

HYKLOVÁ F. 11. ? 1944 OSVĚTIM
NAJVAR J. 28.9.1944 ŠTRAMBERK
SÝREK JAN 11. ?. 1944 OSVĚTIM
PADLI VE STATEČNÉM
BOJI PROTI FAŠISTŮM
Poznámka:

několik číslic z nápisu chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27311
Souřadnice: N49°35'26.16'' E18°7'2.58''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Štramberk, Nádražní, u hlavní komunikace
Nápis:
LEDVINA ALOIS 1915 1944 DRÁŽĎANY
NAJVAR LADISLAV 1916 1944 DRÁŽĎANY
HOLUB FERDINAND 1921 1944 DRÁŽĎANY
SOPUCH ADOLF 1920 1944 DRÁŽĎANY
URBAN FRANTIŠEK 1920 1944 DRÁŽĎANY
ŠMAHLÍK JAN 1920 1944 BERLÍN
VEŘMIŘOVSKÝ VOJTĚCH 1920 1944 DRÁŽĎANY
VEŘMIŘOVSKÝ KAREL 1926 1943 BERLÍN
VEŘMIŘOVSKÝ FRANTIŠEK 1881 1943 BERLÍN
HEŘMÁNEK JOSEF 1912 1944 MAUTHAUSEN
RAJNOCH KAREL 1913 1943 BRESLAV
SYREK JAN 1901 1944 OSVĚTIM
NAJVAR JAN 1923 1944 ZASTŘELIL SE VE ŠTRAMBERKU NEMOHL UNIKNOUT GESTAPU
ŠMAHLÍKOVÁ MARIE 1894 1945 ZEMŘELA V PAREHYMU

V TÉTO ČTVRTI VZNIKL PRVNÍ
PARTYZÁNSKÝ ODDÍL KOMSOMOLU NA MORAVĚ
Poznámka:

Na pomníku chybí deska se jmény padlých partyzánů (Šimčíková, červenec 2013)
Text doplněn s použitím snímků z portálu CEVH MO ČR.
Pomník určen obětem partyzánského odboje ve Štramberku - partyzánský oddíl Komsomol na Moravě.
Na pomníku je patrně chybně uvedeno místo úmrtí Karla a Františka Veřmiřovských
dle databáze - https://www.auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/ - zahynuli v Osvětimi


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27315
Souřadnice: N49°35'11.22'' E18°7'39.5'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Čeněk Pikulík

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Štramberk, Štramberská, v parčíku před nádražím ČD
Nápis:
ČEŇKU PIKULÍKOVI
BOJOVNÍKU PROTI FAŠISMU
POPRAVENÉMU NACISTY
30.3.1944

SPOLUZAMĚSTNANCI SŠVD.
Poznámka:

pomník zhotovil Polášek Urban, Přerov, na pomníku chybí část původní bronzové výzdoby


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27316
Souřadnice: N49°35'0.32'' E18°7'56.12''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 22.10.2008
Umístění: Štramberk, Zauličí, za Starou školou, na úpatí Národního sadu, pod kopcem Kotouč
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
MĚSTO
ŠTRAMBERK
1928

(pravá strana)
Oběti druhé světové války ze Štramberka.
Vojáci zahraničního odboje.
Sopuch Ferdinand * 1886 zahynul jako řidič auta
červeného kříže 1944.
Sopuch Vladimír * 1920 zahynul jako letec
na západní frontě 1945.
Žerdík Josef * 1913 padl u Dumberku.
Partyzáni.
Najvar Jan * 1923 zastřelil se nemaje možnosti
uniknout gestapu 1944
Socha Oldřich * 1920 těžce postřelen
zemřel v nemocnici 1943
Ženy popravené a zahynuvší
v koncentračních táborech.
Bärová Hermína * 1883 † v plynové komoře 1945
Hyklová Frant. * 1902 poprav. 1944
Hyklová Terezie * 1888 poprav. v Ravensbücku 1945
Jašková Anna * 1890 poprav. v Ravensbücku 1945
Rašková Marie * 1911 poprav. 1943
Šustalová Marie * 1879 † 1944
Šmahlíková Marie * 1894

(zadní strana)
Jména padlých.
Bajer Ferd. č 217
Bajer Jan 81
Bár Aug. 209
Bár Josef 418
Beneš Bedřich 173
Borovský Josef 35
Burgert Jan 57
Červenka Petr 172
David Karel 227
Drozd Josef 319
Fritsch Josef 376
Halamík Jan 277
Halamík Jan 361
Halamík Aug. 361
Hanzelka Frant. 64
Hanzelka Petr 64
Hanzelka Robert 331
Holub Karel 201
Horák Josef 133
Hronek Adolf 309
Hrska Jan 274
Hruškovský Josef 86
Hykel Aug. 173
Hykel Ferd. 261
Hykel Josef 259
Hykel Petr 384
Hykel Rudolf 384
Hykel Vincenc 154
Jašek Aug. 238
Jašek Petr č. 157
Jurák Josef 52
Lacka Oldřich 15
Macháček Josef 79
Malina Josef 182
Melčák Bohuslav 472
Melčák Dominik 354
Novosad Karel 236
Najvar Jan 415
Novobilský Aug. 198
Novobilský Jan 332
Petráš Baltazar 338
Petráš Benjamin 285
Petráš Ferd. 170
Petráš Josef 269
Petráš Jos. R. leg. 404
Petáš Richard 269
Petráš Robert 170
Socha Aug. 192
Socha Emil
Socha Julius 346
Socha Karel 314
Socha Metoděj 454
Sopuch Karel 405
Svoboda Jan 174
Škarka Adolf 177
Šmahlík Jan 282
Štěpán Jan 414
Žáček Vincenc 329

Geryk Josef č. 309
Hruškovský Josef 85
Hykel Jaroslav 14
Hykel Josef 384
Hykel Josef 393
Jašek Frant. 269
Jašek Štěpán 230
Jašek Petr 345
Jurák Josef 264
Kopeček Vincenc 215
Manda Jan 180
Marek Petr č. 478
Petráš Aug. 143
Petráš Josef 471
Raška Ludvík 57
Rýdel Aug. 323
Rýdel Josef 379
Socha Jan 380
Socha Josef 380
Socha Miloš 454
Staněk Ant. 35
Štěpán Al. It. leg. 377

(levá strana)
Oběti druhé světové války ze Štramberka.
Muži popraveni a zahynuvši
v koncentračních táborech.
Blažek Čeněk * 1894 † v Novém Jičíně 1942
Feix Karel * 1918 poprav. v Brandeburku 1944
Halamík Jaroslav * 1924 poprav. 1943
Holub Ferdinand * 1921 poprav. v Dražďanech 1944
Hrstka Oldřich * 1896 poprav. ve Vratislavi 1943
Hykel Metoděj * 1881 † v Dachau 1944
Hykel Miroslav * 1923 † v Dachau 1944
Hykel Zdeněk * 1921 poprav. v Osvětimi 1944
Jašek Karel * 1900 poprav. v Dražďanech 1944
Klenar Miloš * 1923 poprav 1943
Krmar Emil * 1912 † 1942
Ledvina Alois * 1915 poprav 1944
Matalík Oldřich * 1921 popraven neznámo kde a kdy.
Michal Josef * 1918 poprav. 1943
Najvar Ladislav * 1916 poprav. v Drážďanech 1944
Rajnuch Bohuslav * 1924 poprav. na Pankráci 1944
Rajnuch Karel * 1913 poprav. 1943
Sopuch Adolf * 1920 poprav. v Drážďanech 1944
Stanislav Josef * 1898 poprav. 1943
Syrek Jan * 1901 poprav Osvětimi 1944
Šmahlík Jan * 1920 poprav. 1944
Špaček Josef * 1898 poprav. ve Vratislavi 1943
Špaček Josef * 1909 † v Terezíně
Urban František * 1920 popraven v Drážďanech 1944
Veřmiřovský Karel * 1881 popraven. 1944
Veřmiřovský Vojtěch * 1920 popraven v Drážďanech 1944
Petráš Josef * 1894 poprav v Osvětimi 1942

Nezvěstní
Geryk Jaroslav * 1914 nezvěstný od r. 1943
Hykel Josef * 1922 nezvěstný od r. 1943
Poznámka:

autorem sousoší je akademický sochař František Juranč


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-21554
Souřadnice: N49°35'13.12'' E17°7'17.14''
Pomník přidal: Petr Tichý
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Ladislav Bražina

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Štramberk, Zauličí, za Starou školou, na úpatí Národního sadu, pod kopcem Kotouč
Nápis:
HALAMÍK JAROMÍR 1924 1943
SOCHA OLDŘICH 1920 1943 V NEMOCNICI N. JIČÍN
RAŠKOVÁ MARIE 1911 1943 BRESLAU
KELNAR BOHUMIL 1923 1943
RAJNOCH BOHUSLAV 1924 1944 PRAHA PANKRÁC
MICHAL JOSEF 1913 1944
NYKEL JOSEF 1922 1943 BIELSKO
STANISLAV JOSEF 1893 1943
JAŠKOVÁ ANNA 1890 1945 RAWENSBRŰCK
ŠUSTALOVÁ MARIE 1879 1944 RAWENSBRŰCK
ZDE MĚLI STŘEDISKO ŠTRAMBERŠTÍ PARTYZÁNI KOMSOMOLU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27312
Souřadnice: N49°35'13.16'' E18°7'17.18''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 27.06.2020
Umístění: Štramberk, Zauličí, hřbitov, vlevo od brány u zdi
Nápis:
JAN NAJVAR
ZASTŘELEN
VE ŠTRAMBERKU
28.9.1944
FRANTIŠKA HYKLOVÁ
POPRAVENA
V OSWIENČINĚ
11.11.1944
JAN SYREK
POPRAVEN
V OSWIENČINĚ
11.11.1944
PAMÁTCE UMUČENÝCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8112-27314
Souřadnice: N49°35'23.03'' E18°7'12.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová