Brno

Pamětní deska zachránění přehrady

Autor: Petr Válek, 31.07.2006
Umístění: Brno, Hrázní, Brno - Kníničky, u hráze přehrady
Nápis:
TATO PŘEHRADA
BYLA
ZACHRÁNĚNA
HRDINNÝM ČINEM
FRANTIŠKA
ŠIKULY
A SPOLUBOJOVNÍKŮ
DNE 26. DUBNA 1945
PŘED ZNIČENÍM
FAŠISTICKÝMI
VOJSKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32575
Souřadnice: N49°13'58.12'' E16°31'09.69''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 22.08.2021
Umístění: Brno, Hroznová 63/2, k.ú. Pisárky, v zahradě jihozápadně od budovy
Nápis:
VÁM ŽIVÝM
PŘIKAZUJEME BDÍT

1939
1945

MIL. GENSEREK POR. PARTYZÁN
FERDINAND KOŘÍNEK
VÍT KUŽELA PLUKOVNÍK
DR. ING. KAREL NEORAL
ING. VLAD. ONDROUŠEK
Poznámka:

Pomník je věnován obětem z řad zaměstnanců Zemských výzkumných úřadů zemědělských v Brně (dnes ÚKZÚZ). Na místě byl odhalen 26.4.1948.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=484)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-32613
Souřadnice: N49°11'37.36'' E16°34'17.16''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Frederike Stiassni

Autor: Vladimír Šustáček, 13.02.2022
Umístění: Brno, Hroznová 508/7, k.ú. Pisárky, v dlažbě chodníku před vchodem do areálu školy
Nápis:
ZDE ŽILA
FREDERIKE STIASSNI
NAR. 17. 10. 1854
DEPORTOVÁNA 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 19. 4. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Tento kámen na památku oběti holocaustu byl odhalen 19.4.2021. Frederike Stiassni (rozená Weller) byla matkou továrníka Alfréda Stiassni, který na Hroznové 82/14 vybudoval funkcionalistickou vilu podle plánů Ernsta Wiesnera. Tato vila byla po válce využívána pro jednání a ubytování vysoce politicky postavených návštěv Brna („vládní vila“). Od roku 1982 je vila Stiassni zapsaná na seznam nemovitých kulturních památek.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1920)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'40.28'' E16°34'18.64''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Aleš Húsek

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Húskova 2, část Černovice, budova recepce Psychiatrické léčebny Brno
Nápis:
...JAKO LÉKAŘ JSEM SE SNAŽIL ODSTRANIT BOLESTI DRUHÝCH.
PROTO JSEM NEMOHL JINAK, NEŽ JÍTI S TĚMI, KDO BOJUJÍ
ZA PRAVDU A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST...

PRIM. I.M.
MUDr. ALEŠ HÚSEK
16.4.1915 BUČOVICE
1.4.1944 SACHSENHAUSEN

K 30. VÝROČÍ ZATČENÍ VĚNUJÍ ZAMĚSTNANCI PL. BRNO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-38987
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Aleš Húsek

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Húskova, část Černovice, Psychiatricka léčebna Brno, chodba hlavní budovy F, naproti hlavnímu vchodu
Nápis:
MUDr. ALEŠ HÚSEK
PRIMÁŘ IN MEMORIAM
NAROZEN 16. 4. 1915
ZEMŘEL 1.4.1944 V SACHSENHAUSENU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-38984
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Húskova, část Černovice, Psychiatricka léčebna Brno, chodba hlavní budovy F, u hlavního vchodu
Nápis:
V DOBĚ NESVOBODY NÁRODA 1939 - 1945
BYL UMUČEN PRO ODBOJ KSČ
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V SACHSENHAUSENU
ÚSTAVNÍ LÉKAŘ
MUDR. ALEŠ HŮSEK PRIMÁŘ IN MEMORIAM

V BOJÍCH O BRNO ZTRATILI SVÉ ŽIVOTY:
KARLA JAVOŘÍKOVÁ, OŠETŘOVATELKA
JOSEF DOSOUDIL, OŠETŘOVATEL
VOJTĚCH ŽEMLIČKA, PACIENT
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32619
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých – Annemarie Gottliebová

Autor: Vladimír Šustáček, 03.01.2022
Umístění: Brno, Husova 537/10, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do školy
Nápis:
ZDE STUDOVALA
ANNEMARIE GOTTLIEBOVÁ
(DINA BABITT)
NAR. 21. 1. 1923
DEPORTOVÁNA 28. 1. 1942
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA 5. 5. 1945
OSVĚTIM-BIRKENAU
Poznámka:

Annemarie Dina Gottliebová-Babbitt
(*21.1.1923 Brno, +29.7.2009 Felton, Kalifornie, USA)
Annemarie byla výtvarně nadaná. Před válkou navštěvovala Střední školu uměleckých řemesel na Husově ulici v Brně. Od 2. pololetí školního roku 1939/1940 musela kvůli židovskému původu navštěvovat školu už jen jako host a nebyla klasifikována z většiny předmětů.
V lednu 1942 byla společně se svou matkou Johannou Gottlieb deportována do Terezína, odtud v prosinci 1943 do Osvětimi. V táboře Auschwitz II. Birkenau měla možnost dostat se k různým výtvarným pracím, čímž si vydobyla určité prominentní postavení. Vytvářela např. různé nápisy a čísla, zhotovovala obrazy pro esesáky, v roce 1944 portrétovala osoby romského původu, které byly součástí experimentů a pseudovědeckých výzkumů Josefa Mengeleho.
Dočkala se osvobození, po válce pracovala jako animátorka v Paříži. Tam se seznámila s americkým animátorem Artem Babbittem a s ním se přestěhovala do USA, kde pracovala mj. jako výtvarnice pro společnost Warner Bros nebo Hanna-Barbera v Kalifornii (pod jménem Dina Babbitt).
Kámen zmizelé jí byl odhalen v roce 2020.
(zdroje:
Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1865
Wikipedie – https://en.wikipedia.org/wiki/Dina_Babbitt)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Válek, 12.04.2009
Umístění: Brno, Hviezdoslavova, Brno-Slatina
Nápis:
VÍTĚZNOU CESTOU
OD ŠITBOŘIC
ÚTOČILI K BRNU
RUDOARMĚJCI
V PŘEDVEČER
26.4.1945

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СЛАВНАЯ
КРАСНАЯ АРМИЯ
ОСВОБОДИВШАЯ
НАШ ГОРОД
ОТ НЕМЕЦКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
26-ОГО АПРЕЛЯ 1945Г

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-40237
Souřadnice: N49°10'56.61'' E16°41'10.84''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunismu - místo je zrušené

Autor: Ing. Petr Tichý, 23.07.2006
Umístění: Brno, Hybešova, Brno - střed, křižovatka ulic Hybešova a Nové sady
Nápis:
POSTŮJTE, CHODCI, KTEŘÍ TU KRÁČÍTE V POKLIDU, V HNĚVU, ROZESMÁTÍ. / VĚTREJTE PAMĚŤ, VRAŤTE SE V DUCHU DO ROKU ČTRNÁCTÉHO: / ZBRANĚ, JEŽ PO DLOUHÝ ČAS SE KUPILY V HALÁCH A SKLEPENÍCH, / SPUSTILY DĚSIVÉ DÍLO, ZÁKOPY ROZRYLY EVROPSKÉ PLÁNĚ // MUŽI S ČERNÝMI DŘEVĚNÝMI KUFŘÍKY SE SHLUKOVALI NA VENKOVSKÝCH NÁDRAŽÍCH. / VLAKY JE ROZVÁŽELI DO MĚST, ZA VRATA KASÁREN, A NEŽLI SE NADÁLI, / LEŽELI S PUŠKOU TVÁŘÍ V TVÁŘ CIZÍM HELMICÍM. / ŽENY NADARMO ČEKALY NA ŘÁDKY Z HALIČE, OD MARNY, OD PIAVY… // ČAS NÁŘKŮ A DOBRODRUŽNÝCH DEZERCÍ, ČAS KLAMNÝCH NADĚJÍ. / NA FRONTÁCH ČEKÁ SMRT V BOJI NIKOLI NAŠEM, ANEBO ZAJETÍ, NIČIVÍ, SPÁSNÉ? / MUŽI, SVOBODNÍ DŘÍVE NEŽ DOMA ŽENY, HLÍDAJÍ MAGISTRÁLU. // VRÁTÍ SE JICH JEN MÁLO, ŽENY TO TUŠÍ, NEPLÁČOU, VĚŘÍ. / PRVÉ POKUSNÉ VĚTY ČRTAJÍ VYSNĚNOU PODOBU BUDOUCNOSTI. / PADLÝCH NA DESET MILIONŮ, CHŘTÁN VÁLKY JE VŠAK NENASYTNÝ. // POSTŮJTE, CHODCI, PAMĚŤ VÁM VYPLAVÍ ROKY A LÉTA…

// POSTŮJTE, CHODCI. PTEJTE SE, JE VÁLKA VŠECH VÁLEK, TA DRUHÁ SVĚTOVÁ, / JEN POUHOPOUHÁ HISTORIE? NIKOMU NENÍ NIC NÁPADNÉ? NIKDO SI NIČEHO NEVŠÍMÁ? / POPŘEMÝŠLEJTE CHVÍLI, PÁD ROKŮ, PÁD REŽIMŮ, PŘEMÍRA ZBRANÍ. ZLO / INVAZE VELKÝCH SLOV, NADVLÁDA LHANÍ, MASOVÉ UHRANUTÍ A ROZUM? VYMAZÁN. // MUŽI S UZLÍKY V RUKOU JSOU NAKLÁDÁNI DO VAGONŮ JAKO DOBYTČATA, / VLAKY JE VYKLÁPĚJÍ V LÁGRECH, ZÁHY I ŽENY! EVROPA ŽÍHANÁ SVĚTLOMETY. / S PRVÝMI VÝBUCHY BOMB ZAZNÍVÁ PRVÝ PLÁČ A PRVÝ ODPOR SE STŘÁDÁ. / DO SNŮ SE VTLOUKAJÍ SLOVA BUCHENWALD, MAJDANEK, OSVĚTIM… / A DĚTI? SBÍRAJÍ KLÁSKY DIVNÝCH SLŮVEK, RMOUTÍ SE NEVĚDOUCE. / „HREJME DÁLE!“ VOLAJÍ BÁSNÍCI V POZASTŘENÍ, ZA HROU SE SKRÝVAJÍ ČINY. / SLOUPY KRVE ZE ZEMĚ VYRÁŽEJÍ. NA POPRAVIŠTÍCH ŽIVÁ FREKVENCE. // EVROPA ROZKOTÁNA. HRŮZA JÍMALA ŽENY. MUŽI JEN MLČELI. / ODBOJ V LESÍCH, ODBOJ V RUINÁCH, ODBOJ V DUŠÍCH. SALVY A VRZOT ŠIBENIC. / NA KONCI ŠEŘÍK, TYFUS, PICHLAVÁ SOUHVĚZDÍ. PADLÝCH NA TŘICET MILIONŮ. // POSTŮJTE, CHODCI. ZACHYŤTE PRŮVAN. VĚTREJTE PAMĚŤ. PTEJTE SE.

// 1948, 1951, 1954, 1968 A CELÁ LÉTA SEDMDESÁTÁ – KTERÝ Z TĚCH ROKŮ JE NEJTEMNĚJŠÍ? / TÍHA A PÁDY, ČERNOTA, POUŠŤ – ČAS BEZ NÁŘKU, ČAS BEZ NADĚJÍ. / STROJE ZMATENÍ HLOUBÍ PŘÍKOPY MEZI LIDMI A UDÁLOSTMI. / KDO SE OZVAL, BYL UMLČEN, KDO VZKŘIKL, ONĚMĚL. SEN O VELKÉM ŘÁDU // SE ZBORTIL. V POPELU BRODÍ SE DĚTI PYKAJÍ ZA MYŠLENÍ OTCŮ. / A PŘESTO VLAKY PLNÍ NĚMOU VZPOUROU, ANEKDOTY BUJÍ, ŽERT ROZŽEHUJE / OHEŇ NA HORÁCH A V CELÁCH TICHO. SLOVA ČERNÝCH TISKŮ MAJÍ ZVUK ZAKLÍNADEL. / VÍNO SKLEPNÍCH PŘÍPITKŮ NEVYSYCHÁ. PRAVDA ZALÉZÁ ZA NEHTY. // V PŘÍŠEŘÍ NIKDO VŠAK NEODPOVÍDÁ NA NESČETNÉ PTANÍ: / KDY NASTANE ČAS NELŽIVÝCH MYŠLENEK PŘIROZENÝCH JAK LÁSKA? / JSOU TO JEN ZAHRYZLÉ SNY? KDY ŠKVÍRY DĚJIN SE ŠIROCE ROZEVŘOU? // KDY DO NICH VSTOUPÍ SVOBODA NE JAKO VOJSKO, NÝBRŽ / JAK ŠIRÝ VZDUCH, JAK PÍSEČNÁ BOUŘE, JAK ČIRÁ VODA? NEZAPOMEŇTE: / KDO NA PODZIM OSMDESÁT DEVĚT POČÍTAL PADLÉ, NEMOHL VYČÍSLIT NEZMĚRNOST. // POSTŮJTE, CHODCI. ŽDÍMEJTE PAMĚŤ. VRAŤTE SE V DUCHU DO LET TŘÍ ODBOJŮ…
Poznámka:

Třikrát totožný text na třech deskách, na každé z desek zvýrazněna část textu týkajícího se jednoho z odbojů.

Aktualizace 18.2.2021:
V roce 2010 byl památník demontován. Nová odbojová připomínka byla odhalena na podzim 2006 před budovou soudu - viz https://www.vets.cz/vpm/14380-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky-a-komunismu/#14380-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky-a-komunismu

Více na: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/brno-pamatnik-tri-odboju/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'22.2'' E16°36'26.28''
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 13.04.2009
Umístění: Brno, Ivanovické náměstí, Brněnské Ivanovice, náměstí
Nápis:
1914-1918

K UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝM SPOLUOBČANŮM
V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

(pravá strana)
BARTA JOHANN
BARTA RICHARD
BITOMSKÝ JAN
BLASCHEK EMANUEL
BLASCHEK EMIL
BLASCHEK FRANZ
BLASHEK JOHANN
BŘEZA RUDOLF
CZANDERLE MATTHIAS
ČAK FRANZ
ČAK IGNAZ
ČIHÁK JOSEF
DOLESCHAL PAUL
DRASAL SIMON
DVOŘÁK FRANTIŠEK
EHRENBERGER JOHANN
FELTL LEOPOLD
FELTL RUDOLF
FRANC JAKOB
FRÖMMEL JOHANN
GALLA FRANZ
GALLA RUDOLF
HALUZA PETR
HEMSA LAMBERT
HERTL FRANZ
HOFMANN FRANTIŠEK
HOCHMANNN FRANTIŠEK

(zadní strana)
POMNÍK OBĚTEM
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
BYL ODHALEN 28.10.1923
NA TABULÍCH BYLO 55 JMEN

AUTOREM SOCHY
AKADEMCKÝ SOCHAŘ
FRANTIŠEK FABIÁNEK Z BRNA

POMNÍK OBNOVEN
28.10.1993
PÉČÍ MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-TUŘANY
Autorem repliky původní sochy
akademický sochař
Miroslav Buřival z Brna

POMNÍK RESTAUROVÁN
2005

(levá strana)
JOCHMAN FRANTIŠEK
KAŠTICKÝ AUGUST
KMUNICZEK LEOPOLD
KOPŘIVA FRANTIŠEK
KOTAS FRANTIŠEK
KŘÍŽ PAUL
LESCHINGER IGNAZ
MOLISCH LEO
MOLISCH OTTO
NEUMANN WILHELM
ODEHNAL LEOPOLD
PACAK FRANTIŠEK
PALAŠEK MATĚJ
PESKA FRANTIŠEK
PETERKA FRANZ
PRACHAŘ STEPHAN
RECHLÍK FRANZ
RECHLÍK KARL
RUBER JOHANN
RUBER LEOPOLD
RUBER MARTIN
RUBER PAUL
RUBER THOMAS
SCHON ANTON
SCHON FRANZ
SCHMIDT MATTHIAS
VAHALA FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32661
Souřadnice: N49°09'11.50'' E16°39'14.33''
Pomník přidal: Petr Válek