Praha 4

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Stanislav Kain, 17.02.2009
Umístění: Praha 4, Jalodvorská 813/15, Krč
Nápis:
HROBŮM V DÁLI

KULHAVÝ KAREL, TRONÍČEK ANT, DUFEK JOSEF, TRONÍČEK JOSEF, VAMPOL VÁCLAV, TRONIČEK FRANT, BARTŮNĚK KAREL,
HOLEČEK JOSEF, NEŠLEHA JOSEF, ADAM BOHUMIL, KOUBÍČEK VÁCLAV, ŠTRÁDIOT FRANT., KUPKA JOSEF

PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28887
Souřadnice: N50°00'59.87'' E14°27'25.67''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pamětní deska Jiří Kříž

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Jaurisova 1468/5
Nápis:
HRDINA ZEMŘEL
ABYCHOM MY
MOHLI ŽÍT

JIŘÍ KŘÍŽ
GRAFIK
PADL V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA
8.KVĚTNA 1945
V 19, ROCE VĚKU SVÉHO.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20600
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Jiří Smolka

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Jaurisova 1502/17
Nápis:
ZDE ŽIL
JIŘÍ SMOLKA
KTERÝ PADL V KVĚTNU 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20572
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Jaroslav Zelinka

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 4, Jeremenkova 369/5, Podolí
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
JAROSLAV ZELINKA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20573
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Vítězslav Liška

Autor: Josef Kareš, 27.05.2011
Umístění: Praha 4, Jihlavská 821/74, Michle
Nápis:
VITĚZSLAV
LIŠKA
VE VĚKU 21 LET
PADL V BOJI ZA VLAST
7.5.1945.
VZPOMEŇTE NA MNE
VY KTEŘÍ JSTE BYLI MÝMI
PŘÁTELI!
VĚNUJÍ SPOLUOBYVATELÉ DOMU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28752
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Tomáš Batelka

Autor: Josef Kareš, 27.05.2011
Umístění: Praha 4, Jihlavská 822/76, Michle
Nápis:
ZDE, PŘI OBRANĚ PRAHY,
PADL 5.5.1945
TOMÁŠ BATELKA
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

* 14. 12. 1890 † 6. 5. 1945
pomocný dělník, bytem Praha XIV Michle, U Smyčky č. p. 822
raněn na Zelené lišce, zemřel v nemocnici Na Karlově Praha II Nové Město
(zdroj: MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.)

Nápis na desce obsahuje nepřesnost - T. Batelka padl v oblasti Zelené Lišky, v tomto domě bydlel.
Ulice Jihlavská se před 2. světovou válkou jmenovala U Smyčky
(zdroj: http://web2.mlp.cz/mapa1938/list_58 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-28754
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Pavel Šmejkal
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Bedřich Krejný

Autor: Josef Kareš, 27.05.2011
Umístění: Praha 4, Jihlavská 822/76, Michle
Nápis:
DR BEDŘICH KREJNÝ
PADL ZA NAŠI VLAST 5.5.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20670
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Vojtěch Preissig a Irena Bernášková-Preissigová

Autor: Josef Kareš, 18.05.2011
Umístění: Praha 4, Jihovýchodní VIII 944/1, Záběhlice
Nápis:
VOJTĚCH PREISSIG A JEHO DCERA IRENA „PANÍ INKA“

ČESKÝ MALÍŘ A GRAFIK
ÚČASTNÍK PRVÉHO I
DRUHÉHO REVOLUČNÍHO
ZÁPASU ZA SVOBODU
A ZAKLADATEL ČASOPISU
V BOJ
* 31. 7. 1873 VE SVĚTCI
+ 11. 6. 1944 – UMUČEN
V DACHAU

BERNÁŠKOVÁ – PREISSIGOVÁ
REVOLUCIONÁŘKA DRUHÉHO
ODBOJE, HLAVNÍ JEHO
SPOLUPRACOVNICE
* 7. 2. 1904 V PRAZE
NA VINOHRADECH
+ 26. 8. 1942 – POPRAVENA
V PLÖTZENSEE
U BERLÍNA
Poznámka:

Irena Bernášková:
- narodila se v Praze jako prostřední ze tří dcer grafika a malíře Vojtěcha Preissiga
- roce 1925 se v Praze vdala za svého bratrance Františka Bernáška
- při mobilizaci v období Mnichovské krize se Bernášková dobrovolně přihlásila jako sestra Červeného kříže a ošetřuje uprchlíky z obsazeného pohraničí
- po obsazení Československa německými vojsky nejdříve kolportovala letáky
- spolupracovala svým otcem na vydávání ilegálního časopisu V boj
- převáděla ohrožené lidi na Slovensko
- zatčena 21. září 1940 v pražské ulici Na Poříčí s falešnými doklady
- při výsleších kdy veškerou vinu vzala na sebe zachránila řadu dalších spolupracovníků odboje, přesto byla zatčena její nejbližší rodina - její manžel zemřel v koncentračním táboře Buchenwald, otec v koncentračním táboře v Dachau
- odsouzena německým soudem k trestu smrti (jako první Češka) a popravena gilotinou koncem srpna 1942 v Berlíně
- vyznamenána roku 1998 prezidentem Václavem Havlem in memoriam medailí Za hrdinství

(zdroj www.wikipedie.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20665
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Marek Dobeš, Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 18.05.2011
Umístění: Praha 4, Jižní IV 1750/10, Záběhlice, v přízemí základní školy
Nápis:
DÁL ŽIVÍ MRTVÍ BDĚTE S NÁMI JAK SVĚTLO V JITŘNÍCH MLHÁCH …

ZA OSVOBOZENÍ VLASTI A LIDSTVÍ V TĚŽKÉM BOJI PROTI FAŠISMU POLOŽILI ŽIVOTY V LETECH 1939 – 1945 SPOŘILOVŠTÍ BRATŘI A SESTRY:

PAVEL ALTSCHUL, RUDOLF ALTSCHUL, EDUARD BERNÁŠEK, INKA BERNÁŠKOVÁ, VILÉM BRUML, ZIKMUND BRUML, ANNA BRUMLOVÁ, JANA BRUMLOVÁ, HERTA BRUMLOVÁ, FRANTIŠEK BULÍN, FRANTIŠEK CIKÁNEK, JOSEF ČMELÍK, VLADIMÍR DISTL, JAROSLAV DVOŘÁK, HERMÍNA EISLEROVÁ, KAREL EISNER, JAROSLAV FALTA, EVA FALTOVÁ, JARMILA FALTOVÁ, JOSEF FUKAR, RICHARD GROTTE, HERBERT GROTTE, PŘEMYSL HÁJEK, RNDr. VILÉM HAVLÍK, IDA HERRMANNOVÁ, ING. MIRUMIL KADLEC, LUDVÍK KAUTZKÝ, JAROSLAV KLÍMA, HUGO KLEIN, OTAKAR KLEIN, ELIŠKA KLEINOVÁ, VLADIMÍR KOČÍ, KAMILA KRAUSOVÁ, JOSEF KREJČÍ, JUDr. BEDŘICH KREJNÝ, ANTONÍN KRYŠPÍN, ZDENĚK MAREK, PhDr. RUDOLF MUDROCH, FRANTIŠEK NEKOVÁŘ, FRANTIŠEK NOVÁK, JAN NOVÁK, KAREL NEUMANN, LEO OSERS, PhDr. FRANTIŠEK PÁTA, LEO POPER, FRANTIŠKA POPROVÁ, RŮŽENA POPROVÁ, VOJTĚCH PREISSIG, JAROSLAV PENTLIČKA, VÁCLAV PROCHÁZKA, HYNEK ROTH, VALTR ROTH, JAROSLAV STÝBLO, MUC ELIŠKA STERNOVÁ, ŽOFIE STERNOVÁ, GERTA STRAUSOVÁ, VLADIMÍR ŠMEJKAL, JAN TÝML, LUBOMÍR VAŠÁTKO, RUDOLF VODÁK, KAREL VOJTĚCH, ANTONÍN ZACHARDA, UNIV. PROF PhDr. JOSEF PÁTA, ZDENĚK PROKOP

4. KVĚTNA 1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-20650
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Ladislav a Zora Hanusovi

Autor: Josef Kareš, 27.05.2011
Umístění: Praha 4, K Habrovce 671/3, Krč
Nápis:
ZDE ŽILI
LADISLAV HANUS
UMUČENÝ V ROCE 1943
V MAUTHAUSENU
A DCERA ZORA
ZAVRAŽDĚNÁ ZDE
V KVĚTNU 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE !
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20627
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček