Kostelec nad Labem

Pomník obětem holocaustu a umučeným

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, Neratovická, vstupní část židovského hřbitova
Nápis:
ZA OKUPACE UMUČENI:

SYN RUDOLF BAIER, MANŽ. ANNA.
SYN KAREL, MANŽ. GRETA,
JEJICH DĚTI JIŘÍ A JINDŘICH.
SYN JOSEF, MANŽ. ZDEŇKA.
SYN BOHUMIL.
DCERA MARIE, ZEŤ RUDOLF KATZ,
JEJICH DĚTI VLASTA A ZDEŇKA.
DCERA MILADA, ZEŤ LUDVÍK STEINDLER,
JEJICH DĚTI ANNA A JOSEF.
DCERA VLASTA A JEJÍ SYN RENOUŠEK.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Židovský hřbitov není běžně přístupný. Součástí pomníku je ještě jedna deska, která není z ulice viditelná.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01905
Souřadnice: N50°13'37.86'' E14°34'52.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, Tyršova 545/4, vstupní část budovy sokolovny
Nápis:
NÁROD, KTERÝ DOVEDE ZA SVOJI SVOBODU UMÍRAT,
ŽIV BUDE NA VĚKY.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V KOSTELCI N. LABEM
NIKDY NEZAPOMENE ZA SOKOLSKOU MYŠLENKU
UMUČENÝCH A POPRAVENÝCH SESTER A BRATŮ,
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ SUROVÉHO NACISTICKÉHO TERORU

JAROSLAV LAFEK
6.II.1942 V OSVĚČÍMI
JAROSLAV VANČURA
3.IV.1942 V OSVĚČÍMI
RAYMUND HRUBÝ
5.VI.1942 V MLADÉ BOLESLAVI
ANTONÍN KŘOVÁK
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
JOSEF NITKA
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
ANNA STEHLÍKOVÁ
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
MARIE KŘOVÁKOVÁ
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
ANNA NITKOVÁ
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
FRANTIŠEK ZEYVAL
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
BOŽENA ZEYVALOVÁ
24.X.1942 V MAUTHAUSENU
RUDOLF A MARTA WEISOVI
A JEJICH DÍTKY
MARIE A EVA

24.ZÁŘÍ R. 1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Prostor není běžně přístupný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01801
Souřadnice: N50°13'30.72'' E14°34'59.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 20.02.2014
Umístění: Kostelec nad Labem, Zeyvalova, náměstí Pod Martinem, v parku
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

pamětní deska byla odcizena


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba