Morkůvky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 19.08.2011
Umístění: Morkůvky, v parku na návsi
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
BOHÁČEK JOSEF 1891-1915,
VLČEK JAN 1885-1914, KULÍŠEK JAKUB 1878-1914,
HÁJEK JAKUB 1894-1915,
BUREŠ JOSEF 1882-1915,
DÝŠŤANSKÝ JAN 1887-1915,
PÁLENÍK JAN 1895-1915,
KINCL JAKUB 1885-1915,
NAVRÁTIL ANT. 1895-1915,
NAVRÁTIL JOSEF 1899-1917,
RÁČEK JOSEF 1872-1915,
PEŘINA FRANT. 1883-1915,
PETRÁŠ VÁCLAV 1878-1915,
SVOBODA FRANT. 1876-1917,
KULÍŠEK JOSEF 1873-1917,
HORTVÍK FRANT. 1884-1918,
BULLA JOSEF 1884-1915,
HÁJEK JOSEF 1894-1917,
BULLA FRANT. 1893-1918,
RYŠAVÝ FRANT. 1880-1915,

16.DUBNA 1945
16.DUBNA 1975

ČEST A SLÁVA
PADLÝM HRDINŮM SOV. ARMÁDY.
Poznámka:

text v kronice obce:
Pomník padlým ve světové válce postaven r. 1921. Když roku 1914 vypukla válka a přišly zprávy, že zdejší vojíni nejsou více na živu, pomýšleli někteří členové představenstva a výboru obce Morkůvek pořádati při různých příležitostech sbírky a padlým ve válce na památku zbudovati pamětní desku se jmény, která by byla umístěná snad ve škole. Sbírky konány dobrovolně a také pokutami.
Po skončené válce sešlo se nové obecní zastupitelstvo a usneslo se postaviti padlým pomník a pozván kamenický mistr z Holiče p. R. Kocourek a umluven pomník ze žuly se jmény padlých za 10.000 Kč, tj. Desettisíc Kč a místo ku postavení vyhlídnuto na pláckách. K vyjednávání a řízení celé věci bylo zvoleno "Komite" pozůstavající ze starosty Jana Škrle č. 60, z rad. Josefa Malinky č. 8, z r. Josefa Peřiny č. 187, z výboru . František Luskač č. 165, Josef Skřivánek č. 13, mimo výboru František Kincl č. 167, Jan Petráš a vdovy Marie Kinclová nyní Jílková č. 4 a Anna Ráčková č. 29.
Sbírky po domech provedli stárci Adolf Palenik, Tomáš Bula, Kulíšek Josef.
Při odhalení pomníku 8. května byl krásný den, návštěva hojná a že se vybralo asi 6.000 Kč. Jako řečníci mluvili pan Boček učitel měšť. školy v Kloboucích, za invalidy Neuman z Brna, pan farář z Brumovic Tomandl a evang. farář super. Ferd. Císař z Klobouk. Mimo toho měly děti a mládež přednášky a písně. Dodatečně se objednala železná ohrada za 1620 Kč a pomník jest již letošního roku vyplocený. Komité konalo veškeré práce při pomníku zdarma, tak i dovoz z Holiča p. J. Škrla, p. Skřivánek, p. Palenik a Petráš, též i mnoho občanů při stavění pomáhali voziti hlínu a jiné práce úplně zdarma. Pokladníkem byl p. Frant. Luskač.

jména padlých vojínů:
viz obrázek.
Mezi nezvěstné patří ještě František Ryšavý č. 33, který není na pomníku vytesán. Mimo zde uvedené jsou v obci invalidé k práci neschopní.
V Morkůvkách dne 22. 1. 1922 napsal Fr. Kincl.
Jméno Františka Ryšavého nechala vyrýti na pomník jeho matka Barbora Ryšavá r. 1924.
František Ryšavý, nar. 6.8.1880 v Morkůvkách, příslušník Zemského p. pl. č. 24, prohlášen za mrtva
(zdroj: http://vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17924
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 19.08.2011
Umístění: Morkůvky, při hlavní silnici vedoucí do obce Boleradice


Nápis:
L.P. 2010
TĚM, KTEŘÍ ZAHYNULI
V DUBNU 1945,

MATULOVÁ BARBORA 74,
HÁJKOVÁ ANNA 52,
LÍZNAR PETR 32

kpt. A.I.GAVRINKOV 31, npor. N.I.JELAGIN 45, npor. N.KONPJAJEV, por. M.S.ZEMCOV 26, starš. S.P.POGOSOV 32, starš. A.N.RAĎ 42, starš.V.G.NIKITIN 40, stsrž.V.I. PĚREDĚRIJ 22, stsrž. I.I.SAVČENKO 31, stsrž. V.V.ŠAPOŠNIKOV 25, stsrž.P.J.ŠUBIN 27, stsrž.P.A.ZACHAROV 30, serž.V.I.MURJAJEV 21, serž.A.L.PETROV 28, serž. B.I. SARKULOV 28, voj. I.N.ALANUA 32, S.A.ANIFINOV 23, I.I. ANTANOV 36, D.S. ARMENKU 37, G.N. ARTYK, G.D. BABIČ 34, M.I. BEREZANOV 35, V.K. BĚLOKOPYTOV 39, G.I. BONDARJOV 21, Voj. D.A. MANDRIK 19, P.F. MARKOV 34, V.S. MEDVEDĚNKO, V.J. MIŠIN 28, M.G. NĚLINOVIČ 21, S.K. OVČINDIKOV, V.S. PEŠKIN 39, N.I. PETRAŠEV 19, A. RAKIŠEV 44, voj. G.V. RAZARENKOV 19, L.M. RONĚS 39, V.P. RUDIK 30, I.K. RYBAČUK 23, S.O. SKORBA 33, I.I. SOROČANOV 30, S.T. STUKALSKIJ 40, G.G. ŠELUDČENKO 21, G.M. ŤJURIKOV 27, D.Z. VIGERŽINSKIJ 34, A.M. BOŇKO 20, J.M. BORISOV 24, A.M. ČEREDNIČENKO 31, V.A. ČEREPANOV 23, D.T. ČUJEV 44, J.N. ČUMAČENKO 31, A.G. DMITRIEV 42, TJ. DUDOV 31, L.P. ĎJAČENKO 35, A.M. GALUŠKA 35, A.G. GAVRILENKO 22, V.A. GONČAROV 39, I.N. GOBRAŤUK 20, voj. J.S. GRIGORJEV 19, R. IBRAGIMOV 34, M.V. IONKIN 21, V.N. KIRIJ 17, A.V. KISLYJ 19, I.J. KIŠČENKO 38, I.A. KOCUBINSKIJ 20, A.V. KONTONISTOV 23, P.M. KRESTENKO 22, L.J. KRYLOV 42, G.J. KULIKOV 52 N.J. LEDJAJEV 22, A.A. LITVINOV 38, M.G. NIKITINSKIJ 40,
5 NEZVĚSTNÝCH,

130 KONÍ

1 NĚMECKÝ PILOT prap. ALCHIEWSKI,
45 NĚMECKÝCH NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ

ČSVH – BRNO NA NÁKLADY JOS. BABÁČKA
Poznámka:

kpt. A.I.GAVRINKOV 31,
Гавринков Александр Иванович, гв. капитан, 1914-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57353888/
npor. N.I.JELAGIN 45,
Елагин Николай Иванович, гв. ст. лейтенант, 1900-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57365697/
por. M.S.ZEMCOV 26,
Земцов Михаил Семенович, гв. лейтенант, 1919-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57365686/
stsrž.V.I. PĚREDĚRIJ 22,
Передерий Владимир Иванович, ст. сержант, 1923-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440618/
KULIKOV 52 N.J.
Куликов Григорий Иванович, казак, 1893-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440620/
V.N. KIRIJ 17,
Кирий Василий Никитович, казак, 1925-16.04.1945,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440617/
A.M. BOŇKO 20,
Божко Алексей Михайлович, казак, 1925-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440622/
G.M. ŤJURIKOV 27,
Тюриков Григорий Матвеевич,казак, 1918-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440619/
S.T. STUKALSKIJ 40,
Стукальский Сергей Трофимович, казак, 1905-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440621/
S.K. OVČINDIKOV,
Овчинников Семен Кузьмич, казак, 1903-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440623/
M.G. NĚLINOVIČ 21,
Нелипович Михаил Григорьевич, казак, 1924-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440616/
V.S. MEDVEDĚNKO,
Медведенко Владимир Яковлевич, мл. сержант, 1924-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000362/
stsrž. I.I.SAVČENKO 31,
Савченко Иван Иванович, гв. ст. сержант, 1914-07.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440557/
A.G. DMITRIEV 42,
Дмитриев Антон Григорьевич, гв. казак, 1903-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440559/
L.J. KRYLOV 42,
Крылов Леонид Иосифович, красноармеец, 1903-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666526/
serž. B.I. SARKULOV 28,
Саркулов Балаш Измаилович, сержант, 1917-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666456/
serž.A.L.PETROV 28,
Петров Алексей Леонтьевич, сержант, 1917-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666457/
L.P. ĎJAČENKO 35,
Дьяченко Иван Павлович, красноармеец, 1910-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666462/
starš. S.P.POGOSOV 32,
Погосов Сергей Петрович, старшина, 1913-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666478/
V.A. GONČAROV 39,
Гончаров Василий Андреевич, гв. сержант, 1906-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440541/
voj. J.S. GRIGORJEV 19,
Григорьев Яков Степанович, гв. казак, 1926-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440542/
P.F. MARKOV 34,
Марков Павел Филиппович, гв. казак, 1911-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440543/
I.I. ANTANOV 36,
Антонов Иван Иванович, гв. казак, 1909-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440544/
S.O. SKORBA 33,
Скорба Сампуил Осипович, гв. казак, 1912-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440546/
T.J. DUDOV 31,
Дудов Тимофей Егорович, гв. казак, 1925-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6440558/
R. IBRAGIMOV 34,
Ибрагимов Раджаб, красноармеец, 1914-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666513/
starš. A.N.RAĎ 42,
Радь Алексей Николаевич, старшина, 1903-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666455/
J.N. ČUMAČENKO 31,
Чумаченко Ефим Николаевич, красноармеец, 1914-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666458/
A.M. ČEREDNIČENKO 31,
Чередниченко Антон Мефодьевич, красноармеец, 1914-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666459/
V.J. MIŠIN 28,
Мишин Василий Евдокимович, красноармеец, 1917-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666460/
P.M. KRESTENKO 22,
Крестенко Петр Михайлович, красноармеец, 1923-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666461/
serž.V.I.MURJAJEV 21,
Муряев Владимир Игнатьевич, сержант, 1924-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666493/
G.G. ŠELUDČENKO 21,
Шелудченко Григорий Григорьевич, красноармеец, 1924-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666494/
D.Z. VIGERŽINSKIJ 34,
Вигержинский Дмитрий Захарович, красноармеец, 1911-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4666512/
I.N. GOBRAŤUK 20,
Горбатюк Иван Никитович, красноармеец, 1925-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4674433/
npor. N.KONPJAJEV,
Конопьяев Наринбай, ст. лейтенант мед. сл., 15.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57376016/
starš.V.G.NIKITIN 40,
Никитин Владимир Георгиевич, гв. ст. сержант, 1917-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808624/
stsrž. V.V.ŠAPOŠNIKOV 25,
Шапошников Василий Васильевич, гв. ст. сержант, 1920-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808477/
stsrž.P.J.ŠUBIN 27,
Шубин Петр Яковлевич, гв. ст. сержант, 1918-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808574/
stsrž.P.A.ZACHAROV 30,
Захаров Петр Андреевич, гв. ст. сержант, 1915-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808625/
voj. I.N.ALANUA 32,
Алания Ирак Николаевич, красноармеец, 1913-20.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4529529/
S.A.ANIFINOV 23,
Анифиров Сергей Александрович, гв. казак, 1922-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808480/
D.S. ARMENKU 37,
Арменку Дмитрий Семенович, рядовой, 1908-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459764/
G.N. ARTYK,
Артык Гаврил Н., 16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69887907/
G.D. BABIČ 34,
Бабич Григорий Дмитриевич, гв. казак, 1911-07.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808569/
M.I. BEREZANOV 35,
Березанов Михаил Иванович, рядовой, 1910-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459790/
V.K. BĚLOKOPYTOV 39,
Белокопытов Василий Кузьмич, гв.красноармеец, 1906-14.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66559815/
G.I. BONDARJOV 21,
Бондарев Григорий Иванович, красноармеец, 1924-20.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4529530/
Voj. D.A. MANDRIK 19,
Мандрик Дмитрий Александрович, рядовой, 1926-15.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459746/
V.S. PEŠKIN 39,
Пешкин Василий Сергеевич, красноармеец, 1906-20.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4529528/
N.I. PETRAŠEV 19,
Петрашев Николай Ильич, гв. казак, 1926-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808479/
A. RAKIŠEV 44,
Ракшиев Ахмед, красноармеец, 1901-20.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4529527/
voj. G.V. RAZARENKOV 19,
Разаренков Григорий Васильевич, гв. казак, 1926-15.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808550/
L.M. RONĚS 39,
Ронес Лазарь Миронович, гв. казак, 1906-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808540/
V.P. RUDIK 30,
Рудик Василий Прокофьевич, рядовой, 1915-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459783/
I.I. SOROČANOV 30,
Сорочанов Иван Иванович, рядовой, 1915-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459782/
M.G. NIKITINSKIJ 40,
Никитинский Михаил Григорьевич, гв. казак, 1905-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808573/
A.A. LITVINOV 38,
Литвинов Алексей Александрович, гв. казак, 1907-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808481/
G.J.LEDJAJEV 22,
Ледяев Никита Иванович, гв. казак, 1923-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808478/
A.V. KONTONISTOV 23,
Контонистов Алексей Владимирович, рядовой, 1922-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459776/
I.J. KIŠČENKO 38,
Кищенко Иван Емельянович, гв. мл. сержант, 1907-11.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808616/
A.V. KISLYJ 19,
Кислый Андрей Исаакович, красноармеец, 1926-18.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4320988/
A.M. GALUŠKA 35,
Палушка Александр Матвеевич, рядовой, 1910-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459784/
D.T. ČUJEV 44,
Чуев Дмитрий Тимофеевич, гв. казак, 1901-18.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808620/
V.A. ČEREPANOV 23,
Черепанов Владимир Андреевич, рядовой, 1922-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4459745/
J.M. BORISOV 24,
Борисов Евгений Михайлович, гв. казак, 1921-14.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808501/
I.A. KOCUBINSKIJ 20,
Коцубинский Иван Алексеевич, гв. казак, 1935, 12.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808494/
M.V. IONKIN 21,
Ионкин Михаил Васильевич, гв. казак, 1924.-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808489/
I.K. RYBAČUK 23,
Рыбачук Иван Карпович, гв. казак, 1909-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4808602/
A.G. GAVRILENKO 22,


5 NEZVĚSTNÝCH
Довгань Григорий Иванович, гв. капитан, 1912-
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie65341936/
Ободовский Николай Семенович, рядовой, 1923-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000359/
Семенюта Алексей Архипович, рядовой, 1905-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000355/
Баранюк Иван Емельянович, рядовой, 1918-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000356/
Толкалин Иван Алексеевич, старшина, 1922-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000358/
Псел Степан Пудович, рядовой, 1913-16.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000360/
Новокрещенный Виктор Прокофьевич, рядовой, 1926-16.11.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73000361/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-36581
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: pamyat-naroda.ru

Hrob František Peřina

Autor: Petr Tichý, 19.07.2006
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
FRANTIŠEK PEŘINA
13.2.1884 21.7.1918
Zemřel ve světové válce pro vojenské útrapy.
Čest budiž jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob František Peřina

Autor: Petr Tichý, 19.07.2006
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
generálporučík v.v. FRANTIŠEK PEŘINA
8.4.1911 6.5.2006
slavný český stíhací pilot, letecké eso,
generál nebe, pilot R A F,
nositel francouzského řádu Čestné legie,
českého řádu Bílého lva
a mnoha dalších vysokých vyznamenání

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Ignác Jurás

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
IGNÁC JURÁS
*7.9.1894 +3.6.1960
Poznámka:

Hynek (Ignác) Juras – italský legionář
narozen. 7. 9. 1894 v Morkůvkách, zemřel 3. 6. 1960 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Ferdinand Kincl

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
RODINA
KINCLOVA

FERDINAND
*27.9.1894
+14.3.1965
Poznámka:

Ferdinand Kincl – francouzský legionář
nar. 27. 9. 1894 v Morkůvkách, zemřel 14. 3. 1965 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Václav Kincl

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
RODINA KINCLOVA

VÁCLAV
* 22.3.1889
+18.9.1968
Poznámka:

Václav Kincl - ruský legionář
nar. 22. 3. 1899 v Morkůvkách, zemřel 18. 9. 1966 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Anna Hájková

Autor: Brigita Petrášová, 25.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
POUTA JIŽ PRASKLA
A MNĚ KRUTÁ RÁNA OSUDU
ODEPŘELA DOČKAT SE OSVOBOZENÍ

ANNA
HÁJKOVÁ
NAR. 20. 7. 1813 ZEM. 15. 4. 1945
Poznámka:

Zemřela 2 dny před osvobozením obce Rudou armádou (17. 4. 1945).
V obecní kronice je uvedeno, že ji „ranila mrtvice“.
Pamětníci vypráví, že zemřela při výbuchu granátu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Petr Líznar

Autor: Brigita Petrášová, 25.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
PETR LÍZNAR
*17. II. 1913 + 17. IV. 1945
ROZLOUČENÍ BYL NÁŠ OSUD,
SHLEDÁNÍ NAŠE NADĚJE.
Poznámka:

zemřel v den osvobození obce Rudou armádou, dle pamětníků byl zastřelen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Kenotaf Pavel Krupička

Autor: Brigita Petrášová, 21.02.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU NA
PAVLA KRUPIČKU
ODBOR. UČITELE VE ŽDÁNICÍCH,
KTERÝ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
NA OLTÁŘ VLASTI 18. 6. 1942
V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH
VE VĚKU 37 LET.
Poznámka:

18. 8. 1905 Morkůvky – 18. 6. 1942 Brno Kounicovy koleje
Odsouzen stanným soudem v Brně dne 18. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zbavení veškerého majetku.
Zapojen v odbojové organizaci Obrana národa, gestapem zatčen začátkem dubna 1942.
Příčina úmrtí – popraven.
(zdroj: encyklopedie.brna.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'58.73'' E16°51'49.15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová