Morkůvky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 19.08.2011
Umístění: Morkůvky, v parku na návsi
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
BOHÁČEK JOSEF 1891-1915,
VLČEK JAN 1885-1914, KULÍŠEK JAKUB 1878-1914,
HÁJEK JAKUB 1894-1915,
BUREŠ JOSEF 1882-1915,
DÝŠŤANSKÝ JAN 1887-1915,
PÁLENÍK JAN 1895-1915,
KINCL JAKUB 1885-1915,
NAVRÁTIL ANT. 1895-1915,
NAVRÁTIL JOSEF 1899-1917,
RÁČEK JOSEF 1872-1915,
PEŘINA FRANT. 1883-1915,
PETRÁŠ VÁCLAV 1878-1915,
SVOBODA FRANT. 1876-1917,
KULÍŠEK JOSEF 1873-1917,
HORTVÍK FRANT. 1884-1918,
BULLA JOSEF 1884-1915,
HÁJEK JOSEF 1894-1917,
BULLA FRANT. 1893-1918,
RYŠAVÝ FRANT. 1880-1915,

16.DUBNA 1945
16.DUBNA 1975

ČEST A SLÁVA
PADLÝM HRDINŮM SOV. ARMÁDY.
Poznámka:

text v kronice obce:
Pomník padlým ve světové válce postaven r. 1921. Když roku 1914 vypukla válka a přišly zprávy, že zdejší vojíni nejsou více na živu, pomýšleli někteří členové představenstva a výboru obce Morkůvek pořádati při různých příležitostech sbírky a padlým ve válce na památku zbudovati pamětní desku se jmény, která by byla umístěná snad ve škole. Sbírky konány dobrovolně a také pokutami.
Po skončené válce sešlo se nové obecní zastupitelstvo a usneslo se postaviti padlým pomník a pozván kamenický mistr z Holiče p. R. Kocourek a umluven pomník ze žuly se jmény padlých za 10.000 Kč, tj. Desettisíc Kč a místo ku postavení vyhlídnuto na pláckách. K vyjednávání a řízení celé věci bylo zvoleno "Komite" pozůstavající ze starosty Jana Škrle č. 60, z rad. Josefa Malinky č. 8, z r. Josefa Peřiny č. 187, z výboru . František Luskač č. 165, Josef Skřivánek č. 13, mimo výboru František Kincl č. 167, Jan Petráš a vdovy Marie Kinclová nyní Jílková č. 4 a Anna Ráčková č. 29.
Sbírky po domech provedli stárci Adolf Palenik, Tomáš Bula, Kulíšek Josef.
Při odhalení pomníku 8. května byl krásný den, návštěva hojná a že se vybralo asi 6.000 Kč. Jako řečníci mluvili pan Boček učitel měšť. školy v Kloboucích, za invalidy Neuman z Brna, pan farář z Brumovic Tomandl a evang. farář super. Ferd. Císař z Klobouk. Mimo toho měly děti a mládež přednášky a písně. Dodatečně se objednala železná ohrada za 1620 Kč a pomník jest již letošního roku vyplocený. Komité konalo veškeré práce při pomníku zdarma, tak i dovoz z Holiča p. J. Škrla, p. Skřivánek, p. Palenik a Petráš, též i mnoho občanů při stavění pomáhali voziti hlínu a jiné práce úplně zdarma. Pokladníkem byl p. Frant. Luskač.

jména padlých vojínů:
viz obrázek.
Mezi nezvěstné patří ještě František Ryšavý č. 33, který není na pomníku vytesán. Mimo zde uvedené jsou v obci invalidé k práci neschopní.
V Morkůvkách dne 22. 1. 1922 napsal Fr. Kincl.
Jméno Františka Ryšavého nechala vyrýti na pomník jeho matka Barbora Ryšavá r. 1924.
František Ryšavý, nar. 6.8.1880 v Morkůvkách, příslušník Zemského p. pl. č. 24, prohlášen za mrtva
(zdroj: http://vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17924
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 19.08.2011
Umístění: Morkůvky, při hlavní silnici vedoucí do obce Boleradice


Nápis:
L.P. 2010
TĚM, KTEŘÍ ZAHYNULI
V DUBNU 1945,

MATULOVÁ BARBORA 74,
HÁJKOVÁ ANNA 52,
LÍZNAR PETR 32

kpt. A.I.GAVRINKOV 31, npor. N.I.JELAGIN 45, npor. N.KONPJAJEV, por. M.S.ZEMCOV 26, starš. S.P.POGOSOV 32, starš. A.N.RAĎ 42, starš.V.G.NIKITIN 40, stsrž.V.I. PĚREDĚRIJ 22, stsrž. I.I.SAVČENKO 31, stsrž. V.V.ŠAPOŠNIKOV 25, stsrž.P.J.ŠUBIN 27, stsrž.P.A.ZACHAROV 30, serž.V.I.MURJAJEV 21, serž.A.L.PETROV 28, serž. B.I. SARKULOV 28, voj. I.N.ALANUA 32, S.A.ANIFINOV 23, I.I. ANTANOV 36, D.S. ARMENKU 37, G.N. ARTYK, G.D. BABIČ 34, M.I. BEREZANOV 35, V.K. BĚLOKOPYTOV 39, G.I. BONDARJOV 21, Voj. D.A. MANDRIK 19, P.F. MARKOV 34, V.S. MEDVEDĚNKO, V.J. MIŠIN 28, M.G. NĚLINOVIČ 21, S.K. OVČINDIKOV, V.S. PEŠKIN 39, N.I. PETRAŠEV 19, A. RAKIŠEV 44, voj. G.V. RAZARENKOV 19, L.M. RONĚS 39, V.P. RUDIK 30, I.K. RYBAČUK 23, S.O. SKORBA 33, I.I. SOROČANOV 30, S.T. STUKALSKIJ 40, G.G. ŠELUDČENKO 21, G.M. ŤJURIKOV 27, D.Z. VIGERŽINSKIJ 34, A.M. BOŇKO 20, J.M. BORISOV 24, A.M. ČEREDNIČENKO 31, V.A. ČEREPANOV 23, D.T. ČUJEV 44, J.N. ČUMAČENKO 31, A.G. DMITRIEV 42, TJ. DUDOV 31, L.P. ĎJAČENKO 35, A.M. GALUŠKA 35, A.G. GAVRILENKO 22, V.A. GONČAROV 39, I.N. GOBRAŤUK 20, voj. J.S. GRIGORJEV 19, R. IBRAGIMOV 34, M.V. IONKIN 21, V.N. KIRIJ 17, A.V. KISLYJ 19, I.J. KIŠČENKO 38, I.A. KOCUBINSKIJ 20, A.V. KONTONISTOV 23, P.M. KRESTENKO 22, L.J. KRYLOV 42, G.J. KULIKOV 52 N.J. LEDJAJEV 22, A.A. LITVINOV 38, M.G. NIKITINSKIJ 40,
5 NEZVĚSTNÝCH,

130 KONÍ

1 NĚMECKÝ PILOT prap. ALCHIEWSKI,
45 NĚMECKÝCH NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ

ČSVH – BRNO NA NÁKLADY JOS. BABÁČKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-36581
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob František Peřina

Autor: Petr Tichý, 19.07.2006
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
FRANTIŠEK PEŘINA
13.2.1884 21.7.1918
Zemřel ve světové válce pro vojenské útrapy.
Čest budiž jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob František Peřina

Autor: Petr Tichý, 19.07.2006
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
generálporučík v.v. FRANTIŠEK PEŘINA
8.4.1911 6.5.2006
slavný český stíhací pilot, letecké eso,
generál nebe, pilot R A F,
nositel francouzského řádu Čestné legie,
českého řádu Bílého lva
a mnoha dalších vysokých vyznamenání

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Ignác Juráš

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
IGNÁC JURÁŠ
*7.9.1894 +3.6.1960
Poznámka:

Hynek (Ignác) Juras – italský legionář
narozen. 7. 9. 1894 v Morkůvkách, zemřel 3. 6. 1960 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Ferdinand Kincl

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
RODINA
KINCLOVA

FERDINAND
*27.9.1894
+14.3.1965
Poznámka:

Ferdinand Kincl – francouzský legionář
nar. 27. 9. 1894 v Morkůvkách, zemřel 14. 3. 1965 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Václav Kincl

Autor: Brigita Petrášová, 14.10.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
RODINA KINCLOVA

VÁCLAV
* 22.3.1889
+18.9.1968
Poznámka:

Václav Kincl - ruský legionář
nar. 22. 3. 1899 v Morkůvkách, zemřel 18. 9. 1966 v Morkůvkách

Uveden v knize (ne)Zapomenutí legionářští bráškové Kloboucko – Spolek vojenské historie Valtice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Kenotaf Pavel Krupička

Autor: Brigita Petrášová, 21.02.2018
Umístění: Morkůvky, hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU NA
PAVLA KRUPIČKU
ODBOR. UČITELE VE ŽDÁNICÍCH,
KTERÝ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
NA OLTÁŘ VLASTI 18. 6. 1942
V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH
VE VĚKU 37 LET.
Poznámka:

18. 8. 1905 Morkůvky – 18. 6. 1942 Brno Kounicovy koleje
Odsouzen stanným soudem v Brně dne 18. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zbavení veškerého majetku.
Zapojen v odbojové organizaci Obrana národa, gestapem zatčen začátkem dubna 1942.
Příčina úmrtí – popraven.
(zdroj: encyklopedie.brna.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'58.73'' E16°51'49.15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová