Terezín

Hrob Franz Pühringer - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Pühringer Franz: *4.4.1890 Sierning, okr. Steyr, Horní Rakousy. Příslušný do Kematen an der Krems, okr. Linz. Dragoun, Dragounský pluk č. 4, 4. švadrona. Trestanec II. kategorie, dezertér. +17.1.1918 Posádková nemocnice č. 13 Terezín. Pohřben zde 19.1.1918, hřbitov I, hrobové pole č. III, hrob č. 55.
(zdroj: VÚA, Městský hřbitov – A, folio 20)
Poznámka: na tabulce je chybně uveden pluk, datum úmrtí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Josef Zhořel

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 28.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet
Josef Zhořel
k. k. Militär – Verplegs – Aspirant
geb. am 17. Juli 1865
gest. am 2. Nov. 1887
Ruhe sanft!
Poznámka:

Narozen ve Vyškově. Pohřben hřbitov I, hrobové pole č. V (Ruské karré), hrob č. 80 (původní), 7 nové.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Gottfried Zeman

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 28.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hrobka rodiny
John - Wagner - Zeman.
Poznámka:

Gottfried Zeman: *6.11.1883 Rudolfov, okr. České Budějovice. Pplk. 42. pěšího pluku v. v. + 17.1.1925 Terezín, Pohřben hřbitov I, hrobové pole č. VI, hrob č. 101-3.
(zdroj: Městský hřbitov – A, folio 47)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Theodor Emil Hausenblas

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 27.01.2020
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Hausenblas Theodor Emil: *15.4.1881 Ústí nad Labem. Kpt. v. v. Ženijní pluk č.1. +20.6.1929. Pohřben hřbitov II, čtv. 6.
(zdroj: Městský hřbitov - B)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Franz Thuminger - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Thuminger Franz: *6.4.1891 Purkersdorf, okr. Heitzing (dnes část Vídně), Rakousko. Příslušný tamtéž. V civilu pomocný dělník. Prapor polních myslivců č. 21. Trestanec II. kategorie, dezertér. +6.10.1917 Posádková nemocnice č. 13 Terezín. Pohřben zde 8.10.1917, hřbitov I, hrobové pole č. 3, hrob č. 5 (239 orientační). Místo zrušeno.
(zdroj: Městský hřbitov – A, folio 18)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hřbitov vojáků Rudé armády

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ, KTEŘÍ POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧОХОСЛОВАКИИ

CHODČE, ZASTAV SVOJE KROKY
POSTŮJ NA CHVÍLI
TO, CO VIDÍŠ, NENÍ ZÁHON. JSOU TO MOHYLY
BOJOVNÍKŮ, KTEŘÍ V BOJI ŽIVOT ZTRATILI.
VĚČNÁ SLÁVA HRDINŮM, KTEŘÍ SE MUŽNĚ BILI,
VĚČNÁ SLÁVA HRDINŮM. AČ PADLI, ZVÍTĚZILI.
SLAVNÁ RUDÁ ARMÁDA JITŘENKA JIM SVÍTÍ
NA MOHYLY.
VÍTĚZSLAV NEZVAL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hřbitov Obětí 1. světové války

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
RUSKÝ HŘBITOV VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY.
V JEDNOTLIVÝCH A SPOLEČNÝCH HROBECH TOHOTO
HŘBITOVA SPOČÍVAJÍ TĚLESNÉ POZŮSTATKY 1132 ZAJATÝCH
VOJÁKŮ. NEJVÍCE ZAMŘELÝCH (920) PATŘILO K ARMÁDĚ
RUSKÉ, DALŠÍ BYLI ZAJATCI SRBŠTÍ, RUMUNŠTÍ A ITALŠTÍ.
UNIKLI SMRTI V ZÁKOPECH A VÁLEČNÝCH LAZARETECH,
ALE V TEREZÍNĚ JE SKOSIL HLAD A EPIDEMIE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Karel Cihla

Autor: Jiří Hrych, 16.03.2019
Umístění: Terezín, Městský hřbitov, hřbitov č. I, Ruské karé II, hrob č. 2
Nápis:
Zde odpočívá
šrtm děl.pl.103
KAREL CIHLA
8.12.1898 + 2.6.1935

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hromadné hroby Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hromadný hrob. Československo, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, různé národnosti.
Poznámka:

detaily nápisů chybí


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pohřebiště Obětí holocaustu

Autor: Jiří Suchomel, 15.11.2015
Umístění: Terezín, Městský hřbitov, hřbitov, vedle budovy krematoria
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Židovský hřbitov v Terezíně je pohřebiště nacházející se asi jeden kilometr jižně od města Terezína směrem na Bohušovice nad Ohří v Bohušovické kotlině (fakticky jen nedaleko od stálého terezínského hřbitova). Nacisté sem v době druhé světové války zpočátku pochovávali zemřelé vězně z Terezínského ghetta. Činili tak až do 7. září 1942 kdy zde bylo uvedeno do provozu terezínské krematorium a zemřelí zde začali být zpopelňováni. V hromadných i v jednotlivých hrobech tak zde bylo pohřbeno zhruba 9000 osob. Pohřbívání zde bylo na krátkou dobu znovuobnoveno ještě v polovině března roku 1945, kdy byl provoz krematoria přerušen.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADnsk%C3%A9_krematorium


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'7.17'' E14°9'5.49''
Pomník přidal: Milan Lašťovka