Studený

Pomník Obětem Sedmileté války

Autor: Václav Sojka, 21.07.2007
Umístění: Studený, na levé straně při silničce mezi Lipnicí a Studeným (od Kunratic do Chřibské)
Nápis:
Zur Erinnerung
an die am 19. u
20. Juli 1757 im
Kampfe gefallenen
hier begrabenen
österreichischen
und preussischen
Soldaten

Gott schenke ihnen
den ewigen Frieden

Errichtet am 23. August 1903
d. Ed. Lehmann aus Kreibitz

Jul. Hermann
Poznámka:

Původním stanovištěm byl prostor při polní cestě, kde se nacházely hromadné hroby (tzv. Tschakertovy hroby podle majitele pozemku). Spolu s vedlejším pomníkem z roku 1906 byl na současné místo přenesen v roce 1912.
První pomník dal zhotovit Eduard Lehmann z Chřibské kamenickým mistrem a sochařem Juliem Hermannem z České Kamenice. Objekt je od poloviny devadesátých let 20. století v péči místních obyvatel.
Druhý pomník dal zhotovit Eduard Lehmann z Chřibské v roce 1906. Velmi zničený objekt, který již nebylo možné opravit, byl v roce 1997 nahrazen replikou původního pomníku, kterou zhotovil restaurátor Jan Pokorný z Děčína.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-36969
Souřadnice: N50°50'31.03'' E14°26'4.09''
Pomník přidal: Václav Sojka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jitka Tůmová, 26.10.2008
Umístění: Studený, na návsi, naproti bývalému hostinci čp. 69
Nápis:
Weiltkrieg 1914 - 18

FRIEMEL PAUL
JOHN JOSEF
LÖHNERT JOHANN
MÜLLER ADOLF
SEIDEL ANTON
SEIDEL FRANZ
SEIDEL FRANZ
SIMCHEN EMIL
TERME RUDOLF
VATER FRANZ
WIESNER FRANZ

Kaltenbach seine Söhnen
Poznámka:

Kamenný pomník jako vzpomínka na vojáky ze Studeného, oběti I. světové války. Při slavnostním odhalení pomníku dne 12. 6. 1926 pronesl dlouhou řeč pan Franz Stelzig z čp. 11. Ke krytí výdajů na zřízení pomníku byla uspořádána veřejná sbírka, od domu k domu, zvláštní zásluhy na realizaci pomníku získal Franz Schubert (Studený, čp. 62). Zednické a přidavačské práce provedli dobrovolně a bezúplatně Franz Schubert, Friedrich Heinrich, Josef Vater, Rudolf Stelzig a Emil Löhnert.
Devastace a ničení podobných pomníků v severočeském pohraničí po roce 1945 je obecně známou skutečností; ve Studeném byla nenávratně zničena pamětní deska pomníku se jmény padlých nezvěstných. Novou pamětní desku, nahrazující desku původní, vytvořil během roku 1967 Jaroslav Micka (čp. 49) na žádost vedení obce. Nová deska byla věnována všem padlým vojákům z obou světových válečných konfliktů novodobých dějin. Podobně hlásají nápisy na pomnících při silnici do obce: Úctu a mír všem padlým bez rozdílu toho, na čí straně stáli. Krásná a hluboce lidská myšlenka! Dává nám předtuchu jasné budoucnosti každého člověka - totiž jistotu smrti, ve které si budeme všichni naprosto rovni. Tak i tento pomník vzdával úctu všem padlým během obou světových válek. Původní datum odhalení nově instalované desky určila obec na 1. 5. 1968, ke slavnostnímu odhalení došlo však s menším zpožděním 21. července 1968.
Obnova desky pomníku v roce 2008:
Jména jedenácti studeneckých mužů padlých během I. světové války se podařilo zjistit v létě roku 2006 z kroniky Ernsta Vatera z Rynartic. Přes padesát let se zdálo, že navždy zůstanou zaváta prachem minulosti. Když se ve Studeném konalo v sobotu 6. září 2008 slavnostní setkání místního obyvatelstva i chalupářů, přátel a příznivců krajiny, památek a historie, uspořádané k oslavě významných výročí obcí Studený a Lipnice (580 let; 610 let obce Lísky), stalo se součástí oslav mimo jiné také odhalení a posvěcení nově vytvořené repliky desky pomníku studeneckým vojákům padlým v první světové válce, od jejíhož ukončení uplynulo 90 let.
Na přípravách slavnosti se aktivně podílelo obyvatelstvo obcí a členové Občanského sdružení Studený a Lipnice. Všem je nutno velmi poděkovat za pomoc. Za významnou spolupráci je třeba poděkovat členům Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské a dále dívenkám Zdeničce Balíkové a Stanislavě Švejdové. Dále děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli a především poskytli finanční prostředky, potřebné k uspořádání důstojné slavnosti. Naše poděkování patří i všem přítomným za to, že přišli mezi nás oslavit uvedená výročí.
Díky finančnímu přispění původního obyvatelstva a finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti bylo možno odhalit repliku desky, která bude dál hlásat jména jedenácti studeneckých válečných obětí z let 1914-1918. Hlavním celebrantem byl generální vikář v Litoměřicích pan Msgre. Karel Havelka za laskavé spoluúčasti pana děkana P. Karla Jordána Červeného z kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici.
Obnovu realizoval: Zdeněk Trnka, kameník z Děčína
(zdroj autorka snímku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-36974
Souřadnice: N50°50'43.05'' E14°26'13.03''
Pomník přidal: Jitka Tůmová