Dolný Kubín

Pamětní deska Jaroslav Kardoss - místo je zrušené

Autor: Feďo Vrábel, archiv
Umístění: Dolný Kubín
Nápis:
.
Poznámka:

Nápis nelze z fotografie přepsat.

Na historickej fotografii dnes už neexistujúcej budovy je slávnosť odhalenia pamätnej tabule na rodnom dome Dušana Kardossa v Dolnom Kubíne. Zbierka na tabuľu sa začala v deň 10. Výročia jeho smrti, 8. 11. 1926 a organizovala ju Nezávislá jednota československých legionárov, Praha II, Poříč 24; príspevky boli kvitované v časopise jednoty „Legie“.

Dom bol zbúraný v 60. rokoch minulého storočia.. Na tribúne reční generál Rudolf Medek.

Dušan Kardoss (1894 – 1916) bol ruským legionárom. Pochádzal z Dolného Kubína, študoval v Prahe na Vysokém učení technickém. Padol 8. 11. 1916 v blízkosti rieky Stochod pri obci Vitoniž (neďaleko Ľvova) počas prieskumnej akcie, ktorej velil Karel Kutlvašr.

Zaujímavosťou je, že v tom istom dome sa narodil a býval aj štúrovský básnik, autor textu slovenskej hymny „Nad Tatrou sa blýska“, Janko Matúška.
Rovnako zaujímavé je, že D.Kardoss bol pochovaný na území dnešnej Ukrajiny, hrob má však aj spolu s rodičmi a sestrou na cintoríne v obci Majer – dnes súčasť Banskej Bystrice.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel, Jozef Krupa

Pomník SNP

Autor: Petr Svoboda, 10.09.2015
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, v areálu obchodního centra, na místě dřívějších kasáren
Nápis:
V TÝCHTO KASÁRŇACH DŇA 29. AUGUSTA 1944
DOLNOKUBÍNSKA POSÁDKA POD VEDENÍM
ORAVSKÉHO REVOLUČNÉHO N. V. POVSTALA
DO BOJA PROTI FAŠISZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'50.89'' E19°17'53.35''
Pomník přidal: Erika a Petr Svobodovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Mikuláš Gacek

Autor: Feďo Vrábel, 22.01.2013
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, historický cintorín
Nápis:
MIKULÁŠ GACEK
Poznámka:

Mikuláš Gacek je uvedený na tzv. Monumentu vďaky, pomníku na kterém jsou uvedena jména významných rodáků Dolního Kubína.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel, Jozef Krupa

Hrob Václav Vašátko

Autor: Feďo Vrábel, 22.01.2013
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, Historický cintorín
Nápis:
GEN. VÁCLAV KAREL VAŠÁTKO
1891 - 1966
Poznámka:

Ruský legionár a účastník 2. odboja, brigádny generál Václav Vašátko (1891 – 1966) bol bratom ruského legionára Karla Vašátka (1882 – 1919), raneného pri Zborove (Zomrel po operácii zranenej hlavy pochovali ho v Čeľjabinsku,v roku 1933 boli jeho ostatky prevezené do Prahy. V obave pred zhanobením boli jeho ostatky v čase okupácie uložené v Solnici pri Litohrade).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel, Jozef Krupa

Hrob Mikuláš Gacek

Autor: Kamil Pánik, 14.07.2007
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, historický cintorín
Nápis:
MIKULÁŠ
GACEK
Poznámka:

Mikuláš Gacek (1895 – 1971) bol ruským legionárom a významným prekladateľom ruskej a sovietskej literatúry. V roku 1936 dostal za svoju knihu spomienok „Sibírske zápisky“ z rokov 1914 – 1920 literárnu cenu M. R. Štefánika. Bohužiaľ, táto kniha poslúžila aj ako jeden z hlavných dôkazov na procese, ktorý sa s Gacekom konal z iniciatívy SMERŠ a NKVD v Pardubiciach v roku 1945. Gaceka odsúdili na desať rokov nútených prác v Sovietskom zväze, ktoré si „odkrútil“ v Kazachstane. Domov sa vrátil v roku 1955; formálne bol rehabilitovaný a bol ďalej činný aj ako publicista a prekladateľ.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel, Jozef Krupa

Hrob Štefan Zezulka

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, historický cintorín
Nápis:
ŠTEFAN
ZEZULKA
*20.12.1909
ZASTRELENÝ GESTAPOM
V LESE ZA TRSTENOU
†21.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Novák

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, na historickom cintoríne
Nápis:
SÁMUEL
NOVÁK
ev. a. v. farár
d. kubínský
a oravský senior
nar. 18 mája 1816,
zomrel 13 januára 1895.

Já jsem vzkříšení i život, kdo
věří ve mne, byť pak i umřel,
živ bude, praví Kristus Pán
u Sv. Ev. Jána XI 25.
Poznámka:

pamätnú tabuľu má na Hviezdoslavovom námestí 34


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Bouček

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Aleja Slobody, historický cintorín
Nápis:
VOJTECH BOUČEK
26 ročný
Nar. v Ružomberku
Zastrelený ako partizán
11.1.1945.
Česť jeho pamiatke.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, uprostred námestia, vedľa fontány
Nápis:
5. APRÍL 1945

KAMEŇ JE CHLADNÝ, PRÍSNY,
HOC TESANÝ JE RUKOU -
CHLADNÝ JAK ROSA BLIZNY,
PRÍSNY JAK OCEĽ PLUKOV.
ZNAK VĎAKY HOR´ SA DVÍHA
A TEPLIE DYCHOM KRÁSY:
TÝCH ŽIVÝCH POVYSTRÍHA,
TÝCH MŔTVYCH SLÁVU HLÁSI.
PAMÄŤ ĽUDSKÁ JE PLYTKÁ,
VŠAK SRDCE HLBOKÉ JE -
PRADIENKOM KRVI VYTKÁ
HRDINSKÉ EPOPEJE.
ŠTEFAN ŽÁRY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Alžbeta Csillaghyová

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 18, vľavo od vchodu do Gymnázia P.O. Hviezdoslava
Nápis:
DO TEJTO ŠKOLY CHODILA
HRDINKA SNP IN MEMORIAM
ALŽBETA CSILLAGHYOVÁ
KTORÁ OBETOVALA SVOJ MLADÝ
ŽIVOT V BOJI PROTI FAŠIZMU
NA JEJ PAMIATKU Z PRÍLEŽITOSTI
20. VÝROČIA OSLOBODENIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás