Lada v Podještědí

Pomník ukrajinským vojákům

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Lada v Podještědí, hřbitov
Nápis:
1921
UKRAJINCI SVÝM
POZŮSTALÝM BRATŘÍM.
UKRAINER IHREN
ZURUCKGELASSENEN
KAMERADEN.

Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Т. Шевченко
Poznámka:

Ukrajinský památník 1919-1921 (zajatecký hřbitov). Na památku ukrajinských zajatců, internovaných v letech 1919 - 1920 v zajateckém táboře, památník (s verši Tarase Ševčenka + postava ukrajinského pěvce) bez přímé vazby na sousední zajatecký hřbitov. V roce 2008 byla provedena oprava památníku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

překlad básně:
Sláva se nevytratí,
světem půjde ve zkazkách
a vyprávět se bude všude, co se přihodilo,
kde je pravda a kde bezpráví,
a jakými dětmi své doby jsme vlastně byli."

Z básně До Основ’яненка (Do Osnovjanenka) Taras Ševčenko, Sankt Peterburg 1839

Vojáci z Ukrajiny zde pobývali ve letech 1919-1920 ne úplně jako zajatci, měli v podstatě volný pohyb. Vypukl zde tyfus a asi 5 jich zde zemřelo. Je pravděpodobné, že mezi zajatci z řad ruské armády v letech 1914-1918 byli mj. také Ukrajinci.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08155
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Vladmír Kraus

Pomník ruským vojákům

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Lada v Podještědí, hřbitov
Nápis:
Erbaut von den kriegsgef. russischen
Offizieren den Mannschaftspersonen
des Deutsch-Gabeler Lagers 1918.
Poznámka:

Zajatecký hřbitov vojáků z 1. světové války. Pohřbeno 115 až 150 Rusů, Poláků, Rumunů a dalších.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08154
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Meier Salomon Gabe

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Lada v Podještědí, hřbitov
Nápis:
Hier ruht in Frieden
der russische
Kriegsgefangene
Meier Salomon
Gabe
aus Boguslav Gouv. Kiev
geb.1888 gest. 5. Septbr. 1915
Poznámka:

spodní část nápisu nečitelná


Pomník přidal: Dan Vrba ml.