Bedřichov

Pomník Přemysl Šámal

Autor: Filip Winston Schieke, 25.10.2014
Umístění: Bedřichov, osada Nová Louka při cestě na Hřebínek, 3km sev. od Bedřichova
Nápis:
PRVNÍ KANCLÉŘ PRESIDENTA ČSL. REPUBLIKY
JUDr. PŘEMYSL ŠÁMAL
*4.X.1867 - +9.III.1941
STATEČNÉMU VLASTENCI A BOJOVNÍKU,
KTERÝ PO DVAKRÁTE STÁL V ODBOJI PROTI VLÁDĚ
LŽI A NÁSILÍ ZA SVOBODU A ČEST NÁRODA
PRO NĚJŽ OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT V BERLÍNĚ.
ČESKÉMU MYSLIVCI A PŘÍTELI NAŠICH LESŮ,
V NICHŽ HLEDAL ČASTO KLID A OSVĚŽENÍ PRÁVĚ
V TĚCHTO MÍSTECH, NAZVANÝCH K JEHO POCTĚ
A PAMÁTCE – ŠÁMALOV
SVÉMU ČESTNÉMU ČLENU
ČESKOSLOVENSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Filip Winston Schieke