Praha 7

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.06.2005
Umístění: Praha 7, Strojnická 852/6, budova sokolovny
Nápis:
1938 1945
NA VĚČNOU PAMĚŤ TĚCH, KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI POPRAVENI A UMUČENI:

ROBERT AMCRA *1909 +1943, JOSEF BAIL *1874 +1942, JAROSLAV BOLEHOVSKÝ *1908 +1944, JUDR. JAN EBERT *1893 +1940, OTA FRÖMPTER *1900 +1943, JULIUS KEC *1894 +1944, OTA KRÁL *1904 +1943, ARNOŠT PALOUNEK *1902 +1944, FRANTIŠEK POHUNEK *1896 +1941, ING. JAROSLAV RÁKOS *1900 +1942, JULIÁN STŘÍBRNÝ *1883 +1943, KAREL BAIL *1899 +1944, MUDR.OTAKAR BÄUML *1883 +1944, ALOIS BERGMAN *1872 +1942, VIKTOR BONDY *1879 +1943, VOJTĚCH ČERVINKA *1891 +1943, JIŘÍ ZAHRADNÍČEK *1905 +1942, HANUŠ PALOUNEK, ŽÁK *1932 +1944

ZAHYNULI:
JOSEF HÁK *1902 +1945, DR. VLAD. FLEISCHMANN *1880 +1945

V REVOLUČNÍCH DNECH PADLI:
JINDŘICH BOUČEK *1914 +1945, VÁCLAV FAFEJTA *1919 +1945, VÁCLAV KOCIÁN *1909 +1945, JAROSLAV SUNTYCH *1900 +1945, KAREL ZBÍRAL *1897 +1945
NIKDY NEZAPOMENEME!

DODATEČNĚ ZJIŠTĚNÉ OBĚTI:
BOŽENA AKSAMITOVÁ *1908 +1944, OSKAR MOSKOBOJNÍK *1890 +1944, OTO AREND *1892 +1943, MARTA MOSKOBOJNÍKOVÁ *1891 +1944, FRANTIŠEK NOVÁČEK *1913 +1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18916
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Adolf Jelínek

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
ADOLF JELÍNEK
PODPLUKOVNÍK
* 27.9.1902 + 23.6.1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Vladimír Eret

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
VLADIMÍR ERET
* 19.12.1916 + 20.7.1945
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ PŘI VÝKONU
VOJENSKÉ SLUŽBY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob František Jelínek

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
KAPITÁN FRANTIŠEK JELÍNEK
* 24.4.1922 + 18.10.1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Ludvík Růžička

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD
PPLK. LUDVÍK RŮŽIČKA
* 14.8.1922 + 1.10.1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Alois Matýšek

Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PPLK. ALOIS MATÝŠEK
* 1.5.1911 + 17.4.1980

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jaromír Žvachta

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
JAROMÍR ŽVACHTA
PORUČÍK ČSL ARMÁDY
* 21.9.1935 + 4.10.1957

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Milan Pražák

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
PLK. DOC. MUDR. MILAN PRAŽÁK, CSC.
1924 - 1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Válek

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
EMANUEL VÁLEK
PLUKOVNÍK RUSKÝ LEGIONÁŘ 1. ODBOJE
* 22.1.1894 + 17.V.1951

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Řezáč

 • + o skupině VPM (P-07, Holešovice, hřbitov)
  • Nevelký hřbitov o rozloze 0,88 ha se nachází na katastrálním území Holešovice-Bubny. Byl založen roku 1873, má tvar téměř pravoúhlého trojúhelníku. Vchod je ze záp. cípu u domku kanceláře. Má dvě části – starší východnější a novější západní, oddělené od sebe zdí. Na hřbitově je 12 hrobek, 2 300 urnových hrobů a 1 667 kolumbárních schránek. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl zesnulých, pohřbívají se pouze urny.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2006
Umístění: Praha 7, Strojnická 307
Nápis:
EMANUEL ŘEZÁČ
PLUKOVNÍK
* 3.12.1895 + 26.8.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl