Komárno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, loděnice
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
A SLÁVU HRDINOM
V BOJOCH
PROTI FAŠIZMU
Poznámka:

Pamätník hrdinom bojujúcim v SNP postavený v objekte Slovenských lodeníc v Komárne z iniciatívy ZO SZPB v Slovenských lodeniciach a na ich náklady.


Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk

Pomník Obětem 2. světové války a Interbrigadistům

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, přístav
Nápis:
VEČNÁ VĎAKA A SLÁVA Z
VÄZU SOVIETSKYCH
SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK,
KSSZ, SLÁVNEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDE A HRDINSKÉMU
SOVIETSKÉMU ĽUDU
ZA OSLOBODENIE ČESKOSLOVENSKA 1945.
NIKDY NEZABUDNITE AKO
ĽAHKO SME SLOBODU
STRATILI A AKO ŤAŽKO
A ZA CENU VELKÉHO
ÚSILIA A VEĽKÝCH OBETÍ
NÁŠHO A NAJMÄ
SOVIETSKEHO ĽUDU SME
JU DOBÝVALI SPÄŤ.

ČESŤ A SLÁVA ZASLÚŽILÝM
ČELNOM KSČ A ČERVENÝCH
ODBOROV Z RADOV ROBOTNÍKOV
KOMÁRŇANSKÉHO PRÍSTAVU,
KTORÍ VŠETKY SVOJE SILY
VENOVALI BOJU ZA MYŠLIENKY
A VÍŤAZSTVO SOCIALIZMU
A KOMUNIZMU A NEVÁHALI
POLOŽIŤ AJ SVOJE ŽIVOTY.
VEČNÁ ČESŤ A SLÁVA
BOJOVNÍKOM PROTI FAŠIZMU.
LUDIA BDITE, MAL SOM VÁS RÁD.
J. FUČÍK

ČESŤ A SLÁVA PADLÝM
HRDINOM, PRÍSLUŠNÍKOM
INTERNACIONÁLNYCH BRIGÁD
V ŠPANIELSKU.
V TÝCHTO ŤAŽKÝCH BOJOCH
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ČLENOVIA KSČ Z RADOV
ROBOTNÍKOV KOMÁRŇANSKÉHO
PRÍSTAVU,
Poznámka:

Pamätník ČA a interbrigadistom v Španielsku v areáli prístavu Komárno, postavený zásluhou vedenia podniku a na náklady vtedajšieho podniku.


Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk

Pamätná tabuľa János Damjanich

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2010
Umístění: Komárno, Beöthyho 4, vľavo od vchodu
Nápis:
DAMJANICH JÁNOS
generál – honvédtábornok
1804 – 1849

Hrdina a martýr revolučného boja v rokoch 1848/49
Az 1848/49-es szabadságharc hőse és mártírja

Jókaiho združenie 2009 Jókai Egyesület
Poznámka:

János Damjanich (Jovan Damjanić) (8.12.1804 Staza /Chorvátsko/ – 6.10.1849 Arad) generál maďarskej armády v revolučných rokoch 1848-49. Za účasť v revolúcii bol odsúdený na smrť a popravený v Arade (Rumunsko). Patrí k tzv. aradským mučeníkom.
(zdroj: Wikipédia)


Souřadnice: N47°45'46'' E18°7'48''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník legionářům

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, hřbitov
Nápis:
PADLÝM ZA SLOBODU
M. CHUDÁČEK, J. KARETA, B. KOLÁŘ, P. MARTINEK, E. PAULUS, O. NEUŽIL, T. PAVLOVIČ, C. VESELÝ, R. NOVÁK, J. PROCHÁZKA, J. ČÍHA, J. PYTLÍK, J. PUMPERLA, F. DANĚK, O. ŠKACH, T, ZÁLEŠÁK, F. FILIP, F, VENC, T. DVORÁK, K. FRANK, F. CHLEBORÁD, J. KRIŠTOF, J. GRIGAR, F. KRAJZL, J. IVAN
Poznámka:

Pomník 25. čs. legionárov padlých 1.5.1919 pri obrane čs. hraníc v Komárne. Hroby a časť pamätníku bola zničená v bývalom režime. Obnovený pomník MÚ Komárno sumou 100.000,- Sk udržiava bývalý tajomník OV SZPB Komárno.

Pomník MÚ obnovil za ústupky. Na tabuli chýba dátum
úmrtia Čs.legionárov a to 1.1.1919 pri obrane Komárna
a Čs.štátnosti. Pomník po obnove stratil štátne znaky ČSR, pôvodne umiestnené po bokoch kamenného náhrobku.
Návtevník cintorína preto ani nevie kedy a prečo padli českí vojaci za slobodu.
Pomník prežil aj okúpáciu Komárna v rokoch 1938-1945,bol opustený aj v rokoch mojej mladosti ,ale devastovaný až po roku 1970.Legionárska lúčka ,t.j. priestor kde sa pomník nachádza ,bola zaburinená a pomník devastovaný až do roku 1991. Pôvodná pamätná doska vraj bola demontovaná a uložená do depozitu múzea v Komárne, do dnešného dňa nebola záhadným spôsobom nájdená. Pomník si osobne uctil ešte pred jeho rekonštrukciou MO SR p. Sitek v roku 1998 položením vencov a kvetín.
Podobný osud však nestretol pamätník v Nových Zámkoch,ktorý Horthyovskí vojaci zneúctili jeho úplnou likvidáciou ešte v novembri 1938.Obnovy sa však bohužial nedočkal. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK-30857
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pomník legionárov

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor J (katolícka časť)
Nápis:
NA PAMIATKU
298 ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV, 174 MAĎAROV, 1 NEMCA, 72 POLIAKOV, 40 RAKÚŠANOV, 119 RUMUNOV, 6 RUSOV, 137 SRBOV, CHORVÁTOV A SLOVINCOV, 55 TALIANOV, 346 NEZNÁMYCH
OBETÍ I. SVETOVEJ VOJNY,
KTORÍ SÚ POCHOVANÍ
NA ÚZEMÍ MESTA KOMÁRNA
MESTO KOMÁRNO
MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2006
IN MEMORIA VICTIMELOR
CAZUTI SI INGROATI
LA KOMARNO IN TIMPUL
I. RAZBOI MONDIAL
40 AUSTRIECI, 298 LEGIONARI CECHOSLOVACI, 1 GERMAN, 55 ITALIENI, 72 POLONEZI, 119 ROMȂNI, 6 RUSI, 137 SERBI, CROATIENI, SLOVENI, 174 UNGURI, 346 NECUNOSCUTI
CONSULIUL ORADASULUI
KOMÁRNO
MINISTERUL
APACERILOR INTERNE
2006
POMNIK POSWIECONY PAMIĘCI
40 AUSTRYJAKÓW, 298 LEGIONISTÓW CZECHOSLOWACKICH, 1 NIEMCA, 72 POLAKÓW, 6 ROSJAN, 119 RUMUNÓW, 139 SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWINCÓW, 174 WEGRÓW, 55 WLOCHÓW, 346 NIEZNAMYCH
OFIAR I. WOJNY ŠWIATOWEJ,
KTORZY ZOSTALI POCHOWANI
NA TERYTORIUM MIASTA
KOMÁRNO
MIASTO KOMÁRNO
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNETRZNYCH
REPUBLIKY SLOWACKIEJ
2006
AZ I. VILÁGHÁBORU SORÁN
KOMÁROM TERÜLETÉN
ELTEMETETT
298 CSEHSZLOVÁK LÉGIÓS, 72 LENGYEL, 174 MAGYAR, 1 NÉMET, 55 OLASZ, 40 OSZTRÁK, 119 ROMÁN, 137 SZERB, HORVÁT ÉS SZLOVÉN, 346 ISMERETLEN
ÁLDOZAT EMLÉKÉRE.
KOMÁROM VÁROS
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUMA
2006
U SPOMEN
40 AUSTRIJANACA, 298 CEHOSLOVACKIH LEGIONARA, 55 ITALIJANA, 174 MADJARA, 1 NEMCA, 72 POLJAKA, 119 RUMUNA, 6 RUSA, 137 SRBA, HRVATA I SLOVENACA, 346 NEPOZNATIH
ŽRTAVA PRVOG SVETSKOG
RATA KOJE SU SAHRANJENE
NA TERITORIJI
GRADA KOMORANA.
GRAD KOMORAN
MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SLOVACKE REPUBLIKE
2006
ZUM NDENKEN AN
298 TSCHECHOSLOWAKISCHE LEGIONÄRE, 1 DEUTSCHEN, 55 ITALIENER, 40 ÖSTERREICHER, 72 POLEN, 119 RUMÄNEN, 6 RUSSEN, 137 SORBEN, KROATE UND SLOWENEN, 174 UNGARN, 346 UNBEKANNTEN
DIE OPFER
DES I.WELTKRIEGES,
DIE AUF DEM GEBIETE
DER STADT KOMÁRNO
BEERDIGT SIND.
STADT KOMÁRNO
INNENMINISTERIUM DER
SLOWAKISCHEN REPUBLIK
2006
IN ONOREDI
40 AUSTRIACI, 298 LEGIONARI CECOSLOVACCHI, 55 ITALIANI, 72 POLACCHI, 119 RUMENI, 6 RUSSI, 137 SERBI, CROATI, SLOVENI, 1 TEDESCO, 174 UNGHERESI, 346 IGNOTI
VITTIME DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
SEPOTI NEL TERRITORIO
DELLA CITTA DI KOMÁRNO
CITTA DI KOMÁRNO
MINISTERO
DEGLI INTERNI DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA
2006
В ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ
40 АВСТRИИЦЕВ, 298 ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЛЕГИОНЕРОВ, 55 ИТАЛЬЯНЦЕВ, 1 НЕМЦА, 72 ПОЛЯКА, 119 РУМЫНОВ, 6 РУССКИХ, 137 СЕРБОВ ХОРВАТОВ СЛОВИНЦЕВ, 174 ВЕНГРА, 346 НЕИЗВЕСТНЫХ
ЖЕРТВ 1 МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
КОТОРЫЕ ПОХОРОНЕНЫ
НАТЕРРИТОРИИ КОМАРНА
ГОРОД КОМАРНО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЫХ
ДЕЛ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2006
Poznámka:

pomník je vedľa cintorína legionárov, ktorý je veľmi zanedbaný a neupravený


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK-38985
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Škultéty-Gábriš

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, katolícky cintorín, sektor A, bližšie k múru
Nápis:
SKULTÉTY LÁSZLÓ
A LEGÖREGEBB MAGYAR HUSZÁR EMLÉKÉRE
1738.VI.27. - 1831.VIII.19.
BECSÜLETTEL SZOLGÁLT 81 ESZTENDEIG
VITÉZÜL HARCOLT 22 HADJÁRABAN

NA PAMIATKU NAJSTARŠIEHO MAĎARSKÉHO HUSÁRA
LÁSZLÓA SKULTÉTYHO
27.VI.1738. - 19.VIII.1831
POCTIVO SLÚŽIL 81 ROKOV
HRDINSKÝ BOJOVAL V 22 VOJENSKÝCH ŤAŽENIACH
Poznámka:

Ladislav Škultéty-Gábriš (27.8.1735 Mojtín 19.8.1831 Oradea, Rumunsko) vstúpil v roku 1750 dobrovoľne do husárskeho pluku grófa Károlyiho, neskôr slúžil v husárskom pluku grófa Baranyaya, od roku 1778 grófaWurmsera ako vojak, zástavník, kaprál strážmajster. Vo vojenskej službe pôsobil vyše 80 rokov, známy v rakúskej armáde ako večný vojak. V rokoch 1756-63 bojoval v sedemročnej vojne, vyznamenal sa pri Berlíne, 1788-90 vo vojne s Turkami, opäť sa vyznamenal pri obliehaní Belehradu, 1792-1815 sa zúčastnil vojen s Francúzskom. V bojoch utrpel viac zranení. za príkladnú službu a odvahu viackrát vyznamenaný.
Zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992

Nápis na pomníku uvádza, že László Skultéty (Ladislav Škultéty-Gábriš) bol maďarský husár. Korektnejšie by bolo napísať uhorský husár, lebo sa narodil v čisto slovenskej podhorskej obci Mojtín v Strážovských vrchoch. Dňa 27. júna 2013 boli jeho ostatky po exhumácii v Rumunsku uložené s vojenskými poctami v jeho rodnej obci. Jeho životné osudy opísal v románoch Cisársky večný vojak a V službách štyroch cisárov spisovateľ Ján Martiš, ktorý má v Mojtíne aj pamätnú tabuľu.


Souřadnice: N47°45'47.8'' E18°07'01.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, katolícky cintorín, sektor A, vedľa múra
Nápis:
AZ 1848 IK-ÉVI
SZABADSÁG HARCBAN
ELVÉRZETT.
S ITT NYUGVÓ HŐS
HONVÉDEK EMLÉKÉNEK
EMELTE A KEGYELET
1887.

Souřadnice: N47°45'47.8'' E18°07'01.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor C, v rohu vedľa chodníka
Nápis:
GLORIA
VICTIS
1939 – 1945

A VISZONTLÁTÁSRA !

Sírom előtt na megállsz jó testvér s drága szülő te
Ejtsetek egy könnyet értem, cz nekem elég
E rövid életemért ne legyen bánattok emészlő
Halnom könnyü, de itt élni, teher vala már.
Poznámka:

pomník je na mieste, kde boli po vojne pochovaní nemeckí a maďarskí vojaci


Souřadnice: N47°45'51.7'' E18°07'05.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam boja proti fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2016
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor O
Nápis:
1944 – 1945

ČESŤ A SLÁVA HRDINOM
PADLÝM V BOJI PROTI
FAŠIZMU V ROKOCH
1939 – 1945
MESTSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR
1964

A FASISZTÁK ÁLTAL
1944 – 1945 ÉVBEN
ELHURCOLT, MAJD
MEGGYILKOLT ELVTARSAK
EL NEM MÚLÓ EMLÉKÉRE

KOMÁRNO ÖSSZMUNKÁSSÁGA.

Souřadnice: N47°45'54.2'' E18°6'55''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom maďarskej Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2016
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor O
Nápis:
1919
MÁJUS HÓ ELSEJÉN
A FORRADALMI HARCBAN ELESETT
SZÁZKÉT NÉVTELEN ELVTÁRSUNK
EMLÉKÉRE

NON OMNIS MORIAR
Felújítva 2011. május 1.
Egy Jobb Komáromért polgári társulás
Endresz csoport

Souřadnice: N47°45'54.2'' E18°6'54.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás