Pardubice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Evžen Báchor, 22.01.2009
Umístění: Pardubice, Pražská, část Svítkov, les poblíž stadionu „Zlatá přilba“
Nápis:
Zde tragicky zemřeli
27.7.1955

Mireček Štický stár 13 r.
Jeníček Staňků stár 11 r.
Poznámka:

Jedná se o pomníček zabitých dětí při tzv." bombičkových válkách". Když spojenecké svazy bombardovaly rafinéii, vysypaly velký počet zápalných bomb, které ve svých útrobách ukrývaly malé bombičky. Po explozi nosné bomby se do prostoru vyvrhly malé bombičky, které měly za úkol zapalovat nádrže s naftou. Protože velká spousta těchto malých bombiček nevybuchla a byla rozeseta do širokého okolí Svítkova, tak to byla velká příležitost pro místní kluky. Tito sbírali nevybuchlé bombičky a prostě je po sobě házeli. Přeživší si nesou zranění dodnes. Utrhané nohy, ruce apod..


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'13.04'' E15°43'6.86''
Pomník přidal: Evžen Báchor

Hrob vojáků Německé armády - místo je zrušené

Autor: Ivo Šťastný, 02.09.2007
Umístění: Pardubice, Pražská, část Svítkov, les u plochodrážního stadionu „Zlatá přilba“
Nápis:
není
Poznámka:

Svědecká výpověď o existenci válečného hrobu:
Dne 10.5.1945 se jako jednadvacetiletý mladík svědek projížděl na kole po vesnici Popkovice. Od místních obyvatel slyšel, že ve Svitkově zastřelili Češi v doprovodu Rudé armády tři německé vojáky, kteří se nechtěli vzdát a zrovna je vezou do lesa mezi obcí Popovice a Svitkov. Ze zvědavosti se rozjel na kole do lesíka, kde údajně pohřbívají vojáky. Na uvedeném místě už byl vykopaný hrob asi 2m hluboký a na jeho dně ležela tři těla v německých uniformách i s botami. Kolem hrobu bylo několik místních chlapů, kteří na mě okamžitě volali „Nečum a pojď házet“, tak jsem vzal lopatu a společně s muži jsme hrob zasypali. Hrob jsme pouze navršili a neoznačili.
Otázka: Jak došlo k události s německými vojáky?
„U zatčení jsem nebyl, ale chlapi u hrobu vše viděli a tak mi celou záležitost vyprávěli. Ve vesnici v té době působily ozbrojené oddíly civilistů, kteří byli označeni páskou s písmeny RG - revoluční gardy. Velel jim místní občan, který byl zavřený v koncentráku a chtěl se Němcům mstít. Po silnicích v té době utíkali Němci a jejich rodiny. Kolem Svitkova byl vytvořen ochranný pás s protiletadlovými kanóny, které obsluhovali mladí vojáci, většinou Rakušané. Na vojenskou obsluhu kanónů jejich velitele zapomněli. Dva Němci a jeden Rakušan mluvící česky, se chtěli dostat domů vlakem. Plně ozbrojení se přesunovali ke svitkovskému nádraží. Když RG zjistily, že na okraji vesnice jsou ukrytí v jámě po bombě, okamžitě jejich velitel vyhledal ruského komandýra a požádal o pomoc při zatýkání Němců. Několik Rusů společně s RG obklíčilo kráter a po krátké přestřelce zatkli a odzbrojili německé vojáky. Ti stále nevěřili, že je konec války a proto se nechtěli vzdát. Ruský velitel předal vězně veliteli RG a dal pokyn je zastřelit. Mrtvá těla byla naložena na hnojový povoz s koňským potahem a převezena do lesa ke hrobu.“ (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30263
Souřadnice: N50°1'18.79'' E15°43'4.38''
Pomník přidal: Evžen Báchor

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 09.02.2009
Umístění: Pardubice, Rožkova 1009, na dvoře bývalé pekárny KaPo – dnes Goldfein CZ
Nápis:
ZAKLADATELÉ FIRMY „KAPO“
BYLI UMUČENI V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE OSVĚTIMI V ROCE 1943.
25 ZAMĚSTNANCŮ
TOHOTO ZÁVODU ZAHYNULO PŘI
NÁLETU NA PARDUBICE DNE 24.8.1944.
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'46.14'' E15°45'57.59''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 09.04.2007
Umístění: Pardubice, Sladkovského 520, u vjezdu z ulice
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI
BOHUSLAV KONVALINKA *17.11.1899
ANNA KONVALINKOVÁ *11.4.1896
JUDr. VLADIMÍR ŽVÁČEK *21.6.1903
AJA ŽVÁČKOVÁ *5.10.1905
ZAHYNULI V DOBĚ HEYDRICHIÁDY 2.7.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37553
Souřadnice: N50°02'00.02'' E15°46'28.38''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 09.04.2007
Umístění: Pardubice, Sladkovského 446, fasáda domu
Nápis:
NA PAMĚŤ NEVINNÝCH OBĚTÍ
ZASTŘELENÝCH MAĎARSKÝM VOJSKEM
V TĚCHTO MÍSTECH
DNE 7.VI.1918
FRANT. HATLE, KOŽELUHA.
JOS. SLEZÁKA, PROFESORA.
OLDŘ. KUDRNY, ŽÁKA OB.ŠK.

RADA MĚSTA PARDUBIC V DESÁTÉM
VÝROČÍ VYPUKNUTÍ SVÉTOVÉ VÁLKY.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37556
Souřadnice: N50°01'55.32'' E15°46'30.56''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pamětní deska Alfred Bartoš

Autor: Ivo Šťastný, 17.05.2006
Umístění: Pardubice, Smilova 405, u vchodu do domu
Nápis:
21.6.1942 V TĚCHTO MÍSTECH
HRDINNĚ OBĚTOVAL SVŮJ MLADÝ
ŽIVOT V BOJI PROTI NACISTICKÝM
OKUPANTŮM VELITEL PARA-SKUPINY
"SILVER A"
NPOR. ALFRED BARTOŠ
Poznámka:

Alfréd Bartoš (23. září 1916, Vídeň – 22. červen 1942, Pardubice) byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 byl velitel diverzní skupiny Silver A, která mj. spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Objevení vysílačky této skupiny mělo za následek vyhlazení obce Ležáky.
Narodil se 23. září 1916 ve Vídni v rodině krejčího Adolfa Bartoše a Antonie Bartošové, rozené Kuželové. Po skončení 1. světové války se rodina přestěhovala do Sezemic u Pardubic, kde jeho otec začal pracovat jako pekař.
Vystudoval měšťanskou školu v Sezemicích a od roku 1930 pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Pardubicích, kde patřil k nejlepším žákům. Maturitní zkoušku složil v roce 1935 s vyznamenáním.
1. října 1935 nastoupil základní vojenskou službu v Pardubicích. 23. prosince 1935 byl povýšen do hodnosti svobodníka a 25. července 1936 do hodnosti desátníka . 5. září 1936 nastoupil ke studiu ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Na škole opět patřil k nejlepším a ukončil ji s hodností poručíka jezdectva. Do okupace 15. března 1939 působil u jezdeckého pluku v Pardubicích.
V roce 1939 legálně vycestoval do Francie, kde nejprve pomáhal na československém konzulátu v Paříži a od 8. června vstoupil do Cizinecké legie. Do začátku druhé světové války sloužil v Tunisku, poté se vrátil do Francie a 16. listopadu nastoupil k 2. československému pluku jako druhý pobočník velitele. Po porážce Francie se dostal 13. července 1940 na lodi Rod el Farag do Anglie, kde se stal velitelem 1. čety 1. roty 2. pěšího praporu.
Na jaře 1941 se dobrovolně přihlásil k výcviku pro plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolvování výcviku byl jmenován velitelem skupiny Silver A.
Hlavním úkolem Operace Silver A bylo udržování spojení s Anglií a předávání důležitých zpráv o dění v protektorátu prostřednictvím vysílačky (krycí jméno Libuše). Po několika nezdařených pokusech 29. října, 7. listopadu a 30. listopadu byl výsadek proveden společně s účastníky skupin Anthropoid a Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941. Vysazen byl společně s Josefem Valčíkem a Jiřím Potůčkem u Senic nedaleko Poděbrad (místo původně plánovaného Heřmanova Městce).
V odbojové činnosti mu pomáhal mj. pardubický hoteliér Arnošt Košťál. Jednou z hlavních Bartošových aktivit bylo předávání zpráv do Londýna o situaci v protektorátu. Důležitou novou informací pro exilovou vládu bylo jeho sdělení, že na kontaktní adresy, které výsadkáři dostali před výsadkem, se nelze spolehnout, protože gestapu se podařilo odbojovou síť rozvrátit.
Po prozrazení byl Bartoš pronásledován gestapem, 21. června 1942 padl do léčky a při útěku se pokusil o sebevraždu; svým zraněním podlehl v noci následující den.
Roku 2007 mu byl v jeho domovských Sezemicích odhalen pomník. Též v Pardubicích na rohu ulic Smilovy a Sladkovského připomíná pamětní deska místo, kde prchající kpt. Bartoš v bezvýchodné situaci obrátil zbraň proti sobě. Po kpt. Bartošovi je pojmenována i jedna z významných ulic v pardubické čtvrti Polabiny.
Vyznamenání
26. srpna 1940 - Francouzský válečný kříž za statečnost (Croix de guerre)
28. října 1940 - Československý válečný kříž 1939
18. ledna 1942 - druhý Československý válečný kříž 1939
7. března 1944 - Československá pamětní medaile se štítkem Francie a Velká Británie in memoriam
28. října 1945 - třetí Československý válečný kříž 1939 in memoriam
1949 - Zlatá hvězda Československého vojenského řádu Za Svobodu
1968 - Řád rudé zástavy
1992 - Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy in memoriam
(zdroj Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfréd_Bartoš)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37550
Souřadnice: N50°02'04.77'' E15°46'25.24''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.05.2006
Umístění: Pardubice, Smilova 487, fasáda domu, mezi okny
Nápis:
NA VĚCNOU PAMĚŤ ZAMĚSTNANCŮ
GRAF.ÚSTAVU J. OTTO & RŮŽIČKA

ADOLF ŠVARC
*28.XII.1888 +19.XI.1942 UMUČEN V OSVĚTIMI

PILOT RAF ROTNÝ
KAREL DANIHELKA
*12.V.1915 +4.III.1942 PADL PŘI ÚTOKU NA EMDEN
Poznámka:

Danihelka Karel, rotný, nar. 12.5.1915, Pardubice, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Nezvěstný od 3.3.1942, Severní moře. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37207
Souřadnice: N50°02'07.49'' E15°46'35.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska manželé Bartoňovi

Autor: Ivo Šťastný, 01.02.2009
Umístění: Pardubice, Smilova 32/353, vlevo od vjezdu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI
MUDR. JOSEF BARTOŇ *14.8.1902
EMILIE BARTOŇOVÁ *20.7.1907
ZAHYNULI V DOBĚ HEYDRICHIÁDY 2.7.1942.
Poznámka:

Životní údaje na desce jsou chybné. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37548
Souřadnice: N50°02'04.05'' E15°46'23.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník 17. listopadu

Autor: Vladimír Štrupl, 02.12.2007
Umístění: Pardubice, Studentská, Univerzita Pardubice, u pavilonu D
Nápis:
UNIVERSITAS
PARDUBICENSIS

1939 - 17. LISTOPAD - 1989
DEN BOJE STUDENTŮ ZA SVOBODU A DEMOKRACII

UNIVERZITA PARDUBICE 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Matěj Šťastný, 26.11.2006
Umístění: Pardubice, Sukova třída, u malé kryté haly zimního stadionu, v parčíku
Nápis:
NA PAMĚŤ
SPORTOVCŮ
PADLÝCH
V LETECH
1914 – 1918
A
1939 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-37529
Souřadnice: N50°02'22.39'' E15°46'15.34''
Pomník přidal: Matěj Šťastný