Pravidla soutěže

Liga přispěvatelů – 5. ročník

 

Pravidla:

 • hodnocené období – od 1.11.  00:00 hod do 31.10.  24:00 hod
 • stavy dodaných příspěvků budou průběžně zveřejňovány v tabulce na stránce  Průběžné výsledky soutěže
 • po ukončení soutěže bude zveřejněn konečný stav bodů, do 10 dnů od zveřejnění výsledků je možno podat Jirkovi případný protest na počet obdržených bodů, protesty doručené později, nebudou zohledněny
 • počítají se pouze příspěvky doručené vkladači (Jirka, Martin) v tomto termínu, jako doručené je myšleno – doručené na e-mail vkladače (vloženy mohou být i později, dle vytíženosti vkladačů)
 • v případě, že přispěvatel posílá své příspěvky přes garanta, jsou za počítané považovány příspěvky doručené v tomto termínu garantovi. Garant po skončení soutěže oznamuje vkladačům, co ještě nestačil odeslat v termínu.
 • počítají se pouze nové VPM z České nebo Slovenské republiky, zjednodušené – zahraniční se pro Ligu nepočítají
 • nepočítají se doplnění, informace nebo fotky pro VPM, co už jsou na webu, články, příspěvky do Badatelny
 • pokud nastane situace, že přijdou příspěvky na stejné VPM, rozhoduje čas douručení (pokud je čas doručení absolutně stejný – dostávají oba přispěvatelé po 1/2 bodu)
 • v případě, že přispěvatel posílá své příspěvky přes garanta, hodnotí se toto VPM – 1/2 bodu pro přispěvatele a 1/2 bodu pro garanta
 • v případě, že přispěvatel posílá příspěvky přes garanta a je to tvorby VPM zapojen ještě přepisovatel textu, dostává každý, ze zúčastněných 1/3 bodu

 

 • zúčastnit se může kdokoliv, včetně členů Spolku pro vojenská pietní místa
 • každý, kdo se rozhodne zúčastnit této soutěže, přijímá tato pravidla
 • veškerá korespondence probíhá prostřednictvím e-mailů, aby byla zaručena objektivita času jejich doručení
 • v případě ústního sdělení, je nutno poslat sdělení ještě e-mailem, za čas doručení považuje časový údaj v e-mailu
 • absolutní právo rozhodnout ve sporných situacích má komise vkladačů (předseda komise – Jirka, člen komise – Martin)
 • případné protesty během soutěže (např. v tabulce je zapsaný špatný počet bodů) zasílá přispěvatel vkladači (případně garantovi), kterému příspěvek zaslal obdržel a s kopií na Jirku
 • v případě protestu, je adresát povinnen potvrdit zpět e-malem jeho obdržení
 • v této soutěži není možné vymáhat změnu rozhodnutí komise soudně :-)

 

 • oceněno bude prvních 5 přispěvatelů s nejvíce příspěvky (o druhu cen bude rozhodnuto v průběhu soutěže), oficiální vyhodnocení a předání cen na podzimním semináři Spolku
 • v případě, že některý z oceněných se nedostaví (osobně nebo v zastoupení) na vyhlášení a předání cen, obdrží poštou pouze diplom, věcné ceny budou rozděleny mezi ostatní výherce