Vytváření a spojování v GH

1. Vytvoření hrdiny

2. Spojení hrdiny a vpm

3. Kontrola a opravy za pomoci Seznamu


1. Vytvoření hrdiny: v administraci kliknete na odkaz „Hrdinové“, poté „přidat nového hrdinu“ a vyplnit formulář.

Poznámky k formuláři:

1) položky „datum narození/úmrtí“ nemusí obsahovat celé datum (16.1.1914), takže při absenci kompletní iformace je možné zapsat i jen pouze rok (1914) či rok a měsíc (leden 1914) atd.

2) v položkách místo narození/úmrtí vyplňujte v případě ČR i okres (Černovice, okr. Pelhřimov) v případě zahraničí daný stát (Dukerque, Francie)

3) stav „malý“ x „velký“ odkazuje k množství získaných informací. „Malý“ je použitý pro záznamy, které pouze spojují vícero vpm, aniž by se o dané osobě podařilo dohledat další informace (typicky případ, pokud je daný člověk ve vesnici pohřbený na hřbitově a zmíněný na pomníku, ale krom dat z vpm o něm nejsou žádné další infomace). „Velký“ je použit pro záznamy, které o dané osobě obsahují další dodatečné informace.

4) Fotka  – není povinné

Obrázkový návod:

hrdina1  hrdina2hrdina3


2. Spojení hrdiny a vpm: v administraci odkaz „Přiřazení“

– „ID hrdiny“ je číslo, které je vidět před jménem hrdiny v seznamu hrdinů (odkaz „Hrdinové“)

– „ID místa“ je číslo vpm, návod na zjištění: https://www.vets.cz/jak-se-zapojit/doplneni-informaci/ – úplně dole

– „Jméno“ text na vpm, který bude označen jako odkaz na hrdinu


3. Kontrola a opravy za pomoci Seznamu: v administraci odkaz „Seznam“

Obsahuje seznam všech spojení hrdina-vpm. Každé spojení je jeden záznam (řádek). Řazeno sestupně podle ID hrdiny (tzn. všechny odkazy na daného hrdinu jsou pohromadě). První číslo v tabulce (ID místa) odkazuje na vpm, takže je možné zkontrolovat funkčnost spojení (zatím nefunkční!!! odkazuje do administrace, ne ven na web). Spojení je možno upravovat či mazat.