Nové vojenské pietní místo

Data na tento web není možné vkládat přímo.

Možnost vlastního vložení má 2 varianty:
1) včlenit se plně do projektu a po zaškolení data zařazovat dle vzoru
2) data přeposílat přes některého z garantů, který vám bude přidělen

První možnost je pro ty, kteří jsou ochotni data připravovat, přepisovat texty, zjišťovat informace o umístění VPM atd., atd.
Druhá možnost je pro ty, kteří výše uvedené dělat nechtějí, nebo nemohou anebo chtějí vložit, třeba jen příležitostně jedno místo a nechtějí se učit pracovní postup.

V obou případech kontaktujte admina stránek na tomto mailu:
jiri.portes@vets.cz

Všeobecně k přípravě dat

Než nám pošlete svůj příspěvek, zkontrolujte si, jestli už místo na našich stránkách není. Ušetříte tak zbytečnou práci sobě i nám.

O samotném pomníku je zapotřebí uvést tyto informace:

Povinné informace:

1) Název
Pokud je tam více osob:
Pomník (pamětní deska) Obětem 1. světové války
Pomník (pamětní deska) Obětem 2. světové války
Pomník (pamětní deska) Obětem války 1866
Pomník (pamětní deska) vojákům Rudé armády
Pomník (pamětní deska) Obětem sovětské okupace 1968
Pomník (pamětní deska) Obětem 3. odboje

(případně kombinace nebo něco jiného, pokud se nehodí ani jeden vzor)

Pokud je tam jen jedna osoba:
Pomník (pamětní deska, hrob) Jan Novák

2) Okres
Naleznete na http://forms.mpsv.cz/uir/prohlizec/prohlizec.html nebo http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/vyhledej

3) Obec a umístění v obci
Název obce, popřípadě její části, přesnější popis místa, kde lze pomník najít např.: ulice Vladislavova 35 nebo na návsi vedle kostela
Lokální názvy se mohou doplnit v poznámce, VPM může být zařazeno jen do existující obce nebo části obce dle této UIR, nepoužívejte vymyšlené nebo místní názvy obcí

4) Nápis
Přepisem textu se rozumí přepsání informace tak jak je na památce (zvláště je to důležité u obtížně čitelného a cizojazyčného textu). Tj. pokud možno co je velkými písmeny (ABCD…)  na památce – velkými písmeny (ABCD….) do textu, co je malým písmem – malým do textu.
Do textu nevkládejte zbytečné mezery k posunutí textu doprostřed, nezvýrazňujte údaje použitím „tučného“, barevného ani podtrženého písma.  Používejte pouze ENTER pro posunutí se o řádek níž.
Text zarovnávejte k levému okraji.

Pro přepis azbuky používáme pomůcku z internetových stránek http://otakar.4fan.cz/otakar.php?clid=azbuka

5) Autor a datum pořízení fotografie
Příklad:  Jan Novák, 4.6.2010

dále můžete uvést nepovinné informace:

6) Poznámka
Text případné poznámky obsahuje to co není na památce, historie pomníku, údaje k osobám na památce, případně popis příběhu, který se k události váže.

7 ) Souřadnice
Pokud máte možnost zaměřit i místo pomocí GPS, akceptujeme souřadnicový systém WGS 84.
Souřadnice stažené z některých internetových aplikací (mapy.cz, google maps) bereme pouze jako informativní (jsou nepřesné) pro bližší určení obce. Pokud přispěvatel souřadnice získá tímto způsobem, musí tuto informaci uvést do mailu.

Další informace k příspěvkům:

1) Zahraničí
U příspěvků s VPM ze zahraničí (kromě Slovenska) upřednostňujeme a vkládáme s  přepsaným textem pouze ty, které se týkají českých nebo slovenských občanů.  Ostatní pomníky zveřejníme jen jako zajímavost, bez přepsaného textu pouze s bližším určením místa, případně událostí. Zde si vyhrazujeme právo rozhodnout co se vloží a co ne.

2) Fotografie
Fotografie může být víceméně v libovolném formátu (upřednostňujeme JPEG), rozlišení a velikosti (ideálně tak, jak ji stáhnete z foťáku).

Velikost fotek  – max 3 Mb – ideálně 1 Mb.

U vlastního pietního místa, pokud je to možné, uvítáme i detailní záběr na texty.  Počet fotografií detailů není omezen, nicméně není zaručeno, že všechny budou zveřejněny.

Ideální je nafotit tři různé pohledy na VPM:

 • celek – zasazení VPM do prostředí
 • polocelek – fotografie samotného VPM
 • detail – fotografie, ze kterých lze přečíst text VPM, architektonické detaily atd.
Celkový pohled - VPM v prostoru

Fotografie je nutné označit názvem obce (bez diakritiky) a pořadovým číslem (v případě, že je zasláno více VPM z jedné obce či hřbitova). Jednotlivá slova a čísla oddělujeme podtržítkem.
Tj.  Kolin_001, Kolin_002 …. Kolin_013.
Pokud přispěvatel zasílá k jednomu VPM více doplňujících fotografií nebo detaily, pojmenují se tyto stejně jako hlavní fotka a přidává se slovo „detail“ a pořadové číslo.
Tj. Kolin_001_detail1,  Kolin_001_detail2

3) Text:
Textový soubor se označuje stejným způsobem jako fotografie, která k němu patří. Do jednoho textu je možné dát za sebou více VPM z jedné obce, v tom případě označete textový soubor jen názvem obce.

Vzor textu připraveného k vložení:
Pomník Obětem x. světové války
Okres: Kolín
Umístění: obec, místo, popis lokality (nutno dodržet toto pořadí)
Nápis: přepsat texty z pomníku (v případě, že nelze opsat celý nápis, např. z důvodu nekvality fotky nebo poškozeného nápisu na pomníku, uveďte to do poznámky)
Poznámka: text případné poznámky (to co není na památce), historie památky, údaje k osobám na památce, případně popis příběhu, který se k události váže
Souřadnice: pouze tento tvar 49°12’37.78″N, 015°59’23.93″E
Foto: osoba, datum

Pro jednoduchost si můžete zde stáhnout vzorový dokument, který stačí vyplnit.

4) Odeslání příspěvku:

 • mailem  (do velikosti 10MB celkové zísilky)
 • v případě že je obsah větší než 10MB nutno rozdělit do více mailů nebo „zabalit“ a poslat přes internetovou schonvu dat, např. www.leteckaposta.cz nebo www.uschovna.cz
 • v jedné zásilce (mailu) je možné odeslat VPM z více míst (není nutno posílat stylem jedno místo = 1 mail)

5) Pravidla zařazování:

 • Všechny nové příspěvky budou vystaveny na web v nejkratším možném čase, v pořadí tak jak dorazí na  adresy vkladačů a garantů. Pokaždé zasilateli odpovíme. Nejdelší doba pro naši reakci je asi tak 15 dní (pro případ dovolené, apod.)
 • Přednost má kompletně „nachystaný“ příspěvek, tj. včetně přepsaného textu na vlastním pietním místě, pojmenované fotografie, souřadnice, apod.

6) Autorská práva:
Předpokládáme, že každý přispěvatel je autorem fotografie i textu, který zasílá. V případě, že tomu tak není, je nezbytné uvést úplný zdroj odkud je informace a mít k uveřejnění souhlas od majitele autorských práv. Náš web je autorský, neprovádíme vykrádání webů a skládání informací na jedno místo bez souhlasu autorů.

7) Duplicity:
Před každým zasláním dat si prosím ověřte, zda dané VPM už na webu není. V současné době (spouštění nového webu) je nutno kontrolovat oba naše weby. Hlavně uveďte, co vlastně zasíláte. Jestli doplněk, nebo jen další fotografie. U každého VPM uveřejňujeme jen jednu hlavní fotku a pak fotky podstatných detailů. Více foto – stejný záběr –  jen v případě, že je třeba ukázat výraznou změnu vzhledu VPM v delším časovém období nebo nějakou stavební úpravu (poškození nebo naopak opravu).

8) Nejčastější chyby při přípravě dat:

 • Není jasné kam dané VPM zařadit, je třeba uvést místo (lokalitu) ve smyslu obecní části (nebo obce), kam VPM přísluší
 • Přispěvatel neuvede do jakého okresu VPM spadá, mnoho obcí je v ČR pod stejným jménem v různých okresech
 • Souřadnice je zkopírovaná z Internetu a není to uvedeno v popisu. Tyto souřadnice bereme pouze jako informativní pro bližší určení obce.
 • Přispěvatel se snaží text z VPM jako obkreslit, tedy různě posouvá text, aby se co nejvíce přiblížil vzhledu jako na VPM (za pomocí mezerníku, tabulátoru atd.), takové posuny se ale ve výsledku někdy zobrazují jako podivné znaky a je nutno text opravovat, ideální je příspěvek napsat v jednoduchém textovém editoru (např. Notepad) a poslat jen ve formátu txt (se zarovnáním textu na levý okraj).
 • Fotografie není pojmenovaná stejně jako text k ní, není pak jasné, co k čemu patří (zvláště při zaslání více VPM).
 • Přispěvatel posílá příspěvek v jiném formátu než je vzor (ve smyslu slovosledu), např. doplňuje ještě nějaký vlastní text, pro který je určena až rubrika „Poznámka“.
 • Přispěvatel neuvádí, zda je už stránka pro danou obec založená a on jen doplňuje údaje (např. souřadnici, další foto, atd.)

9 ) Na koho se obrátit v případě potíží:

 • vkladač Jiří  (jiri.portes@vets.cz)
 • garanti (viz tabulka s kontakty)