Doplnění informací

Doplnění informací k již zveřejněným VPM, jako například chybějící (nepřepsaný) text, souřadnice, aktuální fotografie (pokud se stav VPM výrazně změnil) nebo další údaje k místu do poznámky (např. popis události, která se k místu váže, informace k osobě), zasílejte na adresu:

jiri.portes@vets.cz

Jako předmět emailu uveďte:
Doplnění informací k VPM ‚číslo VPM‘.
Urychlíte tak jeho zpracování a zabráníte tomu, aby skončil ve spamu. Návod jak zjistit číslo pomníku je popsán níže.

V textu mailu uveďte:
Název VPM: zkopírovaný název z webu
Umístění: obec, místo, popis lokality (opět kopie z webu)

uveďte prosím i link na pomník – https://www.vets.cz/vpm/3-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#3-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Doplnění: vlastní text toho co chcete doplnit nebo pokud chcete doplnit fotku  přiložte k mailu

Příklad:
Doplnění informací k VPM č. 3
Název VPM: Pomník Obětem 1. světové války
Umístění: Vlčeves, na křižovatce

https://www.vets.cz/vpm/3-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#3-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Doplnění:  text další desky – xxxxxxx, xxxxx, xxxxx

Jak zjistit číslo pomníku:
Po kliknutí na název VPM (např. Pomník Obětem 1. světové války), se vám jeho číslo ukáže v adresním řádku prohlížeče.

Poznámka:
Máme zájem pouze o věci s jasnými autorskými právy zpracovatele.
Neposílejte fotky převzaté z cizích webů, skeny knih nebo novin, ke kterým nemáte s svolení autora.