Saturnin by si o bezkonkurenčnosti myslel své

Saturnin by si o bezkonkurenčnosti myslel své

Nikdy by mne nenapadlo, jak moc by se hodila existence Agentury pro odhalování a napravování literárních omylů. Pochopitelně, že by ji Saturnin neměl založit pouze za účelem literárních, ale předně i novinářských omylů.

Jsem velký příznivec historie a především péče o vojenské památky, zvláště pak válečné hroby, přesněji vojenská pietní místa. A proto mne převelice udivil článek, který bych jinak více než uvítal. Napsal ho známý „armádní“ reportér Jan Gazdík a pojmenoval jej „Zmizeli beze stopy, teď se otevřela šance je najít“. Text jestli jej prach nezavalí, bude navěky uveden na této adrese: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=791577

Ale k tématům z tohoto dílka. Na chvilku se pokusím vcítit do role jízlivého a nemilosrdného Saturnina a vypravím se na vlnách autorova textu.

Portál o válečných hrobech (www.valecnehroby.army.cz ) podle autora pana Gazdíka nemá plnohodnotnou konkurenci. Toť věru velmi odvážné tvrzení. V Evropě, ale i ve světě je celkem dost podobných projektů, některé, lepší, jiné slabší, ale nevím zda by někde tohle dokázali vyslovit. A osobně si nemyslím, že daný web je bez konkurence dokonce v pouhé České republice. Další stránky najdete například na tomto odkazu – ZDE.

Zkusme popisovaný projekt srovnat s jiným, který se také zabývá vojenskými pietními místy, tedy jinak řečeno i válečnými hroby. Použijme třeba web www.vets.cz Spolku pro vojenská pietní místa.

Takže co tu při srovnání těchto projektů máme:

www.valecnehroby.army.cz

www.vets.cz

 Památky v ČR

ANO

ANO

 Památky v zahraničí

ANO

ANO

 Vyhledávání míst či jmen

ANO

ANO (fulltextem)

 Vyhledávání podle evidenčního čísla CEVH ve vyhledavači Google

NE

ANO

 Přepis všech dostupných informací na památce (opis na památce)

většinou

ANO

 Souřadnice památky

většinou

většinou

 Lokalizace památky (přesné umístění památky)

ANO, občas do spádové obce

ANO, vždy v místě památky

 Mapa (elektronická mapa s odkazem na památku na webových stránkách)

ANO

ANO (ve stádiu testování)

 Příběhy osob, historické dokumenty, historické fotografie

do roku 2013 ne, pak ?

ANO

 Mapování zaniklých památek (historické doplnění již zrušených či zničených památek)

?

ANO

 Elektronický zpravodaj o válečných hrobech, informační portál

částečně

ANO

 Podpora válečných hrobů a vojenské historie pomocí geocachingu (umisťování skrýši u památek za účelem zvýšení návštěvnosti památek)

NE

ANO

 Možnost zpětné vazby přes komentář či email (pro doplnění informace, např. o stavu památky)

?

ANO

 Diskusní fórum

NE

ANO

 Projekt je financován

Stát, obce

Minimální náklady v řádu stovek Kč hradí dobrovolníci

 Projektu (mapování) se účastní

Obce, ORP, kraje a MO

cca 500 dobrovolníků, odborně řídí Spolek pro VPM

 Vydávání elektronických publikací a tištěných knih (brožur)

?

ANO

 Celkem v evidenci míst (válečných hrobů i vojenských pietních míst)

cca 33 000

cca 25 000

 

Dále pan Gazdík píše, že se spolupráce MO a Vojenského historického ústavu při mapování památek má zaměřit na hroby legionářů a pro „obrovský zájem veřejnosti“ historikové plány urychlili a začaly se mapovat válečné hroby obecně. To je krajně zavádějící tvrzení hraničící s nesmyslností. V roce 2004 začal platit zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Tento neobjevný fakt je uveden i na webu MO. Takže možná byl nějaký zájem z veřejnosti, ale především je zde zákonem uložená povinnost tato místa zmapovat a vést jejich úplnou evidenci. Možná by mohla být položena otázka jinak. Bude tomu již deset let, co tento zákon platí. Jsou již všechny válečné hroby v evidenci? Splnily si obce svoji povinnost? Plní si obce povinnost při vedení evidence? Dodržuje se tento zákon při péči o válečné hroby? Neboří se u nás dané památky, nekradou se či nestěhují se? To jsou ty otázky o nichž se musí mluvit!

Dále se zde píše, že práce na databázi padlých bude pokračovat. Paráda, jásám, jsem nadšen. Proč je ale zcela ignorován fakt, že jiná vojenská instituce dávno připravila skvělé databáze padlých vojáků a legionářů? Jedná se o i laikům známé databáze: Databázi legionářů a padlých ve 2. světové válce a Databázi příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války. Klobouk dolů před Vojenským ústředním archivem a jejich perfektním přístupem k dotazům a badatelům. Tyto databáze naleznete zde (http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx). Kolik pak, že databází najdu na stránkách Vojenského historického ústavu (http://www.vhu.cz/). Hledám, koukám, ale stále nic nevidím.

A hlavně, ruka by mi upadla kdybych neuvedl, že existují i další databáze pro historiky nezbytné. Nelze na prvním místě neuvést Projekt Čestná vzpomínka (http://www.pamatnik.valka.cz/). A proč není zmínka o monumentální výzvě generála Krzáka a okresních archivů v podobě seznamů legionářů? Vždyť z těchto děl těžíme všichni dodnes.

A hlavně, „ministerský“ či „státní“ projekt mapování válečných hrobů, má zmapovány, tedy evidovány jen ty válečné hroby a ta jména na nich uvedená, jenž obce do databáze zanesou. Není výjimkou, že je obec k databázi schopna přistoupit i takovýmto tvrzením: „v naší obci žádné válečné hroby nejsou, pouze na návsi je pomník padlým ve válce“. Takovýto pomník, třeba i s desítkami jmen je mimo databázi, tedy i mimo seznamy (pochopitelně mimo databázi CEVH). Jsou zde totiž i mnohé další projekty, které památky mapují. Určitě bude platit tvrzení historika Tomáše Kykala, kterého pan Gazdík citoval: „Postupně by tak měla vzniknout jakási Wikipedie nejen válečných hrobů, ale co možná všech padlých, zemřelých i nezvěstných vojáků z českých zemí“. Ona definice „co možná všech“ je nezbytně pravdivá, když se při vstupu dat velké množství památek či jmen prostě přehlédne. Ale jak píšu, jsou zde i jiné projekty.

Nevím co bylo smyslem toho článku. Upozornit na web, který je zde léta? Upozornit na projekt Legie 100 na nějž Československá obec legionářská upozorňuje kudy chodí? Nebo spíše naštvat ostatní zájemce o problematiku vojenských pietních míst?

Pokusím se tedy celou věc velmi zjednodušit. Mapování či snad mapování válečných hrobů i vojenských pietních míst je běžné v jakékoliv civilizované zemi. Česká republika má zákonem garantovaný projekt, který zaštiťuje Ministerstvo obrany. Tento projekt v ČR rozhodně patří k těm lepším, ale to je především díky neúnavnému nadšení v článku zmíněných Imricha Vetráka  a Pavla Filipka. Především tito dva pánové z Odboru pro válečné veterány MO ČR (ředitelkou je paní Ing. Iveta Hlásecká) mají zásluhu na tom, že je tento projekt v chodu a že se ČR nemá za co stydět. Osobně mohu komukoliv dosvědčit, že lidé z MO dělají co mohou pro to, aby projekt rostl, aby byla evidence aktuální, ale bohužel některé obce mají svoji hlavu a tak nám stále nějaká ta památka v evidenci chybí, nebo je dokonce zničena.

Ale v žádném případě není pravda, že tento projekt nemá konkurenci! Možná když někdo řekne, že v oblasti jen a pouze přesně definovaného výrazu „válečných hrobů“ nemá tento projekt konkurenci asi bude blíže pravdy, ale v obecné rovině tomu tak opravdu není, pane redaktore, fakt ne. Je zde velké množství dalších projektů mapujících tyto památky, webové stránky, profily v sociálních sítích, genealogické stránky, sdružení a spolky.

A nechme stranou fakt, že mnoho nadšenců jde mnohem dále než je „pouhé“ mapování památek. Pořádají brigády u pietních míst za účelem jejich oprav. Financují ze svého opravy památek, pořádají pietní a vzpomínkové akty u památek. Dokonce se mnozí i podílejí na obnovení či dokonce vytvoření dalších památek na již zapomenuté osobnosti.

Určitě by se dalo diskutovat o tzv. rodinných hrobech, tedy místech, které sice nejsou válečnými hroby, ale jsou v nich významné osobnosti naší vojenské minulosti, legionáři, vojáci (jež však zemřeli přirozenou cestou např. již v době míru) a například upadly v zapomění. No ono by se našlo značné množství dalších témat. Například, proč když se ztratí nějaká ta kovová pamětní deska, není její vzhled nikde k dohledání. To je přeci zajímavé téma.

Ale hlavně, tady nejde o konkurenci, jde o to konečně zmapovat všechna jména v naší historii, tohle není soutěž, tohle je o spolupráci, podaných rukou a výměně informací.

Takže tolik by asi řekl či napsal Saturnin a být někým, nechodím pár dní okolo kaváren a míst s prodejem koblih.

 

K fotogalerii: zde jsou uvedené některé náhledy na stránky projektu mapování vojenských pietních míst od Spolku pro vojenská pietní místa. Lze vidět jak ukázku stránek, mapy (testovací verze), historických dokumentů, Galerie hrdinů a osobností, Badatelnu, diskusní fórum, ale i dva kousky památek, jež na první pohled splňují definici válečného hrobu, přesto tak zapsány nejsou.

 

Martin Brynych