74. setkání

74. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. září 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Honzin, Vladimír, Martin, Vojta a Jirka.

1)      Jirka mohl oznámit, že máme 3 další samostatné vkladače.

2)      Pro členy máme výzvu o zamyšlení se jak financovat podzimní seminář k VPM, protože stávající stav je sice nakonec finančně dostatečný, ale průběh náročný a místy až nepřijatelný. Letos to ještě doklepneme (možná?) a příští rok už snad raději o dotaci „jako vždy“ žádat nebudeme. Ale to je na členskou diskusi.

3)      Martin informoval o přípravách Dětského dne v Českém Brodě, jehož se jednota a spolek účastní a jenž se koná 14. září a budeme tam mít tradiční stánek s malým překvapením.

4)      Stanovili jsme termín pro konání podzimního semináře na sobotu 30. listopadu. Místo je skoro tradiční, hotel Legie v Praze, klubovna ČsOL.

5)      Jelikož se objevují místa, kde skoro 100% není VPM (např. již mnohokrát prošlé hřbitovy), přidáme do diskusní části vedle položky „tipy na VPM“ položku „místo kde asi nic není“.

6)      Vojta nás seznámil s veselým příběhem, že konečně i on se dočkal asistence PČR při svém mapování hřbitova. Pozorný občan správně povolal k neobvyklému jevu tyto příslušníky, ale ti vše rychle pochopili. Je dobře, že si ještě lidé všímají.

Takže zase za měsíc.

Zapsal Martin