72. setkání

72. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. června 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Honzin, Martin a Jirka.

1)            Opravdu jsme nepřeskočili 71. Setkání za účasti Honzina, Vladimíra, Jirky a Martina, chvíli jsme diskutovali o ČsOL a finančních záležitostech, ale zápis nakonec nebyl sestaven.

2)            Nyní k 72. Setkání, to sice opticky mělo ještě nižší účast, ale ve skutečnosti jsme zaznamenali dvě mil návštěvy o 3 lidech.

3)            První návštěva pan Altner a paní Altnerová nás přišli zpravit o pomníku Obětem 2. Světové války v Praze 7, Železničářů 204/6, Holešovice, areál společnosti ATECO. Tento pomník nejenže dosud chyběl na našich stránkách, ale nepodařilo se dohledat ani v databázi CEVH. Vzhledem k majetkovým změnám bude nezbytné sledovat další osud této památky na naši historii. Místo zcela evidentně splňuje definici válečného hrobu a jistě se zakrátko v oficiální databázi objeví. Altnerovi projevili velké nadšení a úsilí při informování o této památce, kdy se obrátili jak na Magistrát, tak na městkou část Prahy 7. Na městské části se setkali s pochopením a vstřícností, což velmi kvitujeme. Dokonce dostali brožurku na toto téma – velmi příjemné překvapení. Stejně tak se cestou pracovníka VHÚ obrátili na MO. Takže naprosto ukázkově příkladný postup a nám nezbývá než poděkovat. Památce se dozajista nikdo neodváží nic udělat. Navíc, památka je díky podkladům pana Altnera již zanesena v naší databázi – holt Spolek zpravidla nikdy nespí.

4)            Ale aby nebylo překvapení málo, přišel náš čtenář z Brandýsa nad Labem a informoval nás o tom, že je pozůstalým po italském legionáři, padlým u Doss Alta. Je to velmi zajímavý příběh, jelikož se dokonce nabídla přenechat své památky pro veřejnost, odkázali jsme ho na ústředí ČsOL, kde tyto věci jistě najdou důstojné místo.

5)            Popravdě, musím říct, že mne velmi potěšila důvěra čtenářů. V elektronické komunikaci už jsme si na to celkem zvykli, ale fyzických návštěv zase tolik nemíváme. Velmi děkujeme za toto příjemné zpestření.

6)            Dalším interním tématem byl cyklopřejezd, jehož termín se již blíží. V ekonomickém poradenství přiloží ruku Jirka.

7)            Martin upozornil, že se blíží i termín Dětského dne a schůze ČsOL jednoty Český Brod, tedy září. Ale o tom se jistě ještě objeví v členské sekci diskuse.

8)            Dnešní absence předsedy nám naznačila, že se asi bude nadále psát s jiným titulem, takže gratulujeme.

9)            Vzhledem k tomu, že další termín setkání je v kolizi se státním svátkem, dá se předpokládat nízká účast, prosím ověřte si proto v diskusi, zda setkání vůbec proběhne.

Zapsal: Martin