Spolková výletní akce „Bouda 2013“

Spolková výletní akce „Bouda 2013“

Akce proběhla ve dnech 3. 5. – 5. 5. 2013.

3.5 pátek

příjezd do města Králíky, vcelku v pohodě, ve městě docela radikální překopávání  ulic, takže to byla asi jediná překážka toho dne, nepočítáme-li mlhu s viditelností na 35 metrů…

Krátké seznámení se všemi, jako vždy se akce zůčastnili členové Spolku pro VPM a lidé z Jednoty ČSOL a rodinní příslušníci výše zmíněných. Proběhla krátká porada nad mapou a plánem činnosti na druhý den a pak hezky hupky-šupky do pokojíků. Ubytování dle mého bylo dobré, v podstatě jsme obsadili celý penzion.

4.5. sobota

ráno budíček, bez rozcvičky. Odjezd na městský hřbitov v Králikách . Zde pietní akt u hrobu 4 padlých  rudoarmějců z konce 2.SVV. Položena kytice, svíce, tichá vzpomínka. Poté se všichni vrhli do badatelské práce, fotili a hledali nezmapovaná místa. Krátký přesun k obci Mladkov. Zde mezi Mladkovem a Lidkovem jsou Pěchotní Sruby K-S 31 ( U Besídky) a K-S 32  (Na Růžku), je zde Vojenské muzeum Lichkov. Bohužel bylo zavřeno, kdo by také otvíral v 9:00 hodin, že? Tak jsme si prohlédli místo, prolezli co se dalo, obdivovali krásně zrekonstruované protipěchotní drátěné zátarasy i nově vytvořený kulometný zvon a nastudovali informační ceduli. Krátká přednáška o opevnění a jeho obnově dobrovolnými muzejníky v současnosti. Poté přesun k rozhledně na Suchém vrchu. Odtud pěšky 2 kilometry  k Dělostřelecké tvrzi Bouda.

(více o tvrzi níže..)

Zde jsme absolvovali prohlídku a v prostoru bývalých kasáren u pietního místa věnovaného všem obětem na hranicích,provedli pietní akt těmto zesnulým hrdinům.

Poté se skupina na chvíli rozdělila a malá družina spolkových kačerů provedla B-test na nové kešce nedaleko ten den umístěné, poté se všichni opět šťastně sešli na parkovišti u rozhledny a vyrazili do Vojenského muzea Králíky. Zde jsme absolvovali standardní prohlídku.

Pak jsme stihli ještě (někteří) návštěvu Pěchotním srubu  K-S 14 U Cihelny. Je zde několik výstav a prochází se zde s průvodcem. Více o výstavách z webu tohoto srubu:  „V horní části objektu vybudován základ stálé expozice o založení Republiky Československé v roce 1918 a návratu čs. Legií do vlasti s unikátní výstavou o počátcích válečné chirurgie a vojenského lékařství. Další část stálé expozice pojednává o systému a výstavbě opevnění od roku 1935 do roku 1938. Prostory s doplněným dobovým mobiliářem nebo replikami byly zpřístupněny jako ubikace poddůstojníků, místnost telefonisty, strojovna, ubikace velitele a skladiště PHM.

V ubikaci mužstva je unikátní stálá expozice věnovaná finanční stráži Republiky Československé 1918-1948 s pamětními deskami se jmény padlých nebo zavražděných příslušníků v období 1938-1939. (Prostory nafoceny a zaevidovány jako nové VPM) V minometné místnosti je možné shlédnout stálou expozici o životě a tragické smrti četaře Arnošta Hrada s bronzovou bustou tohoto vojáka od sochaře Ondřeje Štočka z Brna. (Prostor nafocen a zaevidován také jako nové VPM – děkujeme Františku!).

Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 29. září až 8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, těžký kulomet v sólo provedení, 9cm minomet a pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 29. září až 8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, těžký kulomet v sólo provedení, 9cm minomet a pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony.

Pěchotní srub K-S 14 armáda k výstavbě zadala spolu s dalšími objekty 9. června 1936 jako 3./III. stavební podúsek ŽSV III Králíky. Lhůtu k provedení stavby stanovila na 220 dnů. Celková zadávací částka za 7 objektů podúseku činila 5 979 363,65 Kč. Do září 1938 se podařilo stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny objekty tohoto podúseku.

Při nucené evakuaci a vyklízení opevnění čs. armádou se zde v noci 3. října 1938 smrtelně postřelil četař Arnošt Hrad, příslušník osádky srubu, který svoji pevnost odmítl opustit. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání příslušníků tehdejší armády bránit republiku s nasazením svých životů.  V říjnu roku 1940 zde proběhly četné zkoušky zbraní a vnitřního zařízení (např. palby z pevnostního kanónu vz. 36, pevnostního minometu vz. 38 a minometu pro pancéřový zvon a kulometů). Jednalo se o nejrozsáhlejší zkoušky kompletního sortimentu čs. pevnostních pěchotních zbraní, provedené na našem území německou armádou. Při následném zkušebním postřelování objektu různými zbraněmi, a to až do ráže 21 cm, došlo ke značnému poškození stavby, střílen i zbraní. V 50. letech minulého století přišel srub přičiněním n. p. Kovošrot o oba své pancéřové zvony a v pozdějších letech byl několikrát upravován pro různé účely naposledy Ministerstvem vnitra o rámci projektu civilní ochrany. Střílny hlavních zbraní zůstaly zachovány a tak se pěchotní srub K-S 14 zařadil mezi lépe zachované těžké objekty v úseku ŽSV III. Od roku 1998 probíhají na tomto objektu rekonstrukční práce. V roce 2002 bylo založeno VHK ERIKA Brno na objektu Muzeum a od roku 2004 je členem Asociace muzeí a galerií České republiky.“

Poté se část účastníků zájezdu vypravila prostudovat nadzemní objekty-sruby Dělostřelecké tvrze Hůrka (a to K-S 10, 11, 12, 12a, 13), u kterých byla jednotlivá zastavení NS Vojenská historie Králíky. Velmi zajímavé čtení, o to více jsme se těšili na nedělní prohlídku!  Pak se všichni uchození začali vracet do Králíků a 2 nezmaři z řady spolkových geocacherů, vyrazili dofotit VPMka v obci Červený potok a prozkoumali řadu

pohraničních opevnění v úseku na Dolní Moravu. Večer jsme se sešli opět po sprše a prodiskutovali hromadu zážitků ale i zklamání z navštívených muzeí. Diskuze se nečekaně protáhla, ale je to pochopitelné, neboť se jednotliví členové Spolku a Jednoty tak často nevidí, opravdu je naše malá republika veliká, tak když už jsme se sešli, probralo se vše možné i jiné..

5.5.neděle

ráno jsme se vykulili z pelechů později, opět bez rozcvičky! tedy ta skupina, jež nejsou ranní ptáčata, a zabalili saky-paky a začali se přesunovat ke klášteru Králiky, někteří pěšky poutní cestou, jiní vozy. A poté jsme zde absolvovali zajímavou a poučnou prohlídku. Pak následoval přesun k tvrzi Hůrka. Prohlídka této nejzachovalejší tvrze byla velmi zajímavá a poučná, i zde proběhlo pátrání po případných obětech, které by bylo možno považovat za oběti ke zveřejnění na webu s VPM. Bohužel i zde zahynuli horníci při výstavbě, ale členové spolku jednotně uznali, že tyto osoby nelze považovat za oběti válek a jiných konfliktů.  Po skončení někteří z účastníků vzpomínali na své vojenské působení zde, což velmi zaujalo i průvodce. Pak jsme se rozloučili a vyrazili ke svým domovům do tří světových stran. Cestou proběhl ještě jeden pietní akt v obci Líšnice v okr.UO. A další sběr dat o jednotlivých VPM v dané oblasti např. Mladkov, Prostřední Lipka, atd..

Lze tedy na závěr napsat, že akce se více méně zadařila, počasí nám bylo i nakloněno a badatelská činnost byla úspěšná. Všem děkujeme za účast a těšíme se zase někdy a někde!

Galerie 1, Galerie 2