58. setkání

Zápis z 58. setkání účastníků projektu

konaného dne 15. června v Praze, v restauraci U Bronců

účast: Jirka, Honzin, Vladimír a Martin

program:

1) Martin představil návrh druhého čísla Monumentu, která vyjde za druhé čtvrtletí, k návrhu nebyly připomínky

2) Pro vkladače a překlapěče budeme  muset určit pravidla kdy používat termín „MĚL BY“ ve smyslu, že dané místo by mělo být vedeno jako válečný hrob, ale není zaveden v evidenci válečných hrobů (CEVH), v současné době máme toto upřesňování dosti volné, nicméně vlastní uveřejňování faktu, zda dané místo je či není evidováno jako válečný hrob je velmi vítanou ukázkou, jak některé obce „plní“ svoji povinnost při evidování válečných hrobů

3) Podařilo se vyřešit poslední výběr peněz na hlavní část platby přestavby webu pro 3. fázi, společně s minulou schůzí tento „problémek“ vyřešili Petr, Vladimír Jirka a Martin

4) Jelikož nový web a celkově nový elektronický život spolku bude přeci jen finančně náročnější než uplynulá období, bude nutné zavést funkci pokladníka, který bude zajišťovat odbavovaní případných finančních darů pro spolek, k tomu účelu bude velmi vhodné zřídit spolkový účet (v tomto ohledu se bude trochu více angažovat Honzin a Vojta), přičemž Honzin je v současné době mírně ochoten o dané funkci uvažovat, takže držme palce ať se plně rozhodne, že do toho půjde

5) určitou část schůze zabraly dotazy na téma vkládání a překlápění, které byly obratem přeposlány Vojtovi a tazatelé budou jistě (jako vždy) uspokojení odpověďmi

6) pro určování katastrální příslušnosti lokalit jsme si navzájem doporučili mapy na www.1188.cz

No a to je vše, začíná zase prázdninová sezóna, překlapěči mají plné harddisky dat ke zpracování, ale i přesto neuškodí v diskusi si domluvit další termíny schůzek.

Všem příjemné a klidné léto.

 

zapsal: Martin