7. výroční setkání a 6. ročník semináře 2012

7. výroční setkání a 6. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 1. prosince 2012. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin, 30 minut.

 Naši akci poctili návštěvou:Armeanová Eva, Carvan Vladimír, Cígler Karel, Holeček Ivan, Stanislav Mundl, Stanislav Pítr, Jan Ubry, Miloslav Kučera, Jiřina Jindráková, Petr Armean a další.

 Z našeho spolku a jednoty se účastnili: Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Josef Přerovský, Jan Kincl, Aleš Zahradníček, Ferdinand Vrábel, Jiří Porteš, Dan Vrba, Vladimír Ježek, Vojtěch Stráník, Zdeněk Surýnek, Ondřej Brcko, Tomáš Sehnalík a Marek Skýpala.

 Celkově se semináře zúčastnilo 27 osob, což nás velmi těší.

 Hned v úvodu je nezbytné poděkovat jak ‚ČsOL za poskytnutí prostorů pro konání akce, ale především Honzovi Kinclovi, který celou akci logisticky naplánoval, zajistil a v také se v celém průběhu staral o bezproblémový chod, v čemž mu zdatně asistoval Aleš Zahradníček.

 Vlastní seminář zahájili předseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Vojta Stráník.

 Ještě před blokem přednášek a prezentací předseda Spolku vyhodnotil naši soutěž, Ligů přispěvatelů. Výsledky ligy jsou již pár dní známy a na semináři proběhlo zasloužené předání cen.

 Výsledky Ligy přispěvatelů za rok 2012

1) František Jedlička – 384,5
2) Zdeněk Surýnek – 215
3) Stráník Vojtěch – 145
4) Vrba Dan – 107
5) Ježek Vladimír – 66

 František Jedlička obdržel z podnětu našich administrátorů ještě zvláštní cenu, neboť je nejenom zdatný vyhledavač památek, ale neméně zdatný vkladač do našeho webového systému.

 Potě již následovala vlastní přednášková část s tímto programem:

 1. Vojta Stráník, webové stránky www.vets.cz, současnost, možnosti a především plány na další rok. Můžeme se tedy těšit na další vylepšení vyhledávání, mapu a rozklikávací mapky v jednotlivých okresech. I příznivci historie se konečně dočkají, bude zahájeno i překlápění Galerie hrdinů.
 2. Předseda jednoty ČsOL v Českém Brodě  Josef Přerovský předal pamětní list panu Miloslavu Kučerovi při jeho významném životním jubileu a dále předal Čestná uznání pro členy českobrodské jednoty Jana Kincla, Vladimíra Štrupla a Oldu Tetura.
 3. Martin Brynych představil stávající možnosti informační podpory našich aktivit, ve kterých je v současné době především díky překlápění dat mezi starým a novým webem mírný zmatek. Část dat i zápisů je na tzv. starém webu, který je do budoucna určen pouze pro jednotu ČsOL Český Brod a insignie a část už je na novém webu, který patří Spolku a vojenským pietním místům. Z toho důvodu bude vytvořena rubrika „Monument online“, která sjednotí nemalou část věcí dříve zařazovaných pod ČsOL Český Brod, historii a další kategorie na starém webu a to především včetně pozvánek. Dalším prvkem, který nás má zviditelnit bude informační stánek, poprvé odzkoušený na Dětském dnu v Českém Brodě, kde se ukázala celá řada nedostatků. Část se vyřeší pomocí rolovacího banneru, který byl na semináři také představen a který po uvedení do provozuschopného stavu bude výbornou mobilní pomůckou.
 4. Marek Skýpala připravil obsáhlou přednášku o historii jednoty ČsOL v Českém Brodě i o jejich osobnostech.
 5. Martin Brynych představil koncept Čestného pamětního odszanku Spolku pro vojenská pietní místa, který bude udělován členům spolku i osobám se spolkem spolupracujícím. Vojta Stráník následně předal prvních pár desítek odznaků včetně certifikátů k nim.
 6. František Jedlička měl přednášku o své cestě do USA s důrazem, jk jinak, na vojenská pietní místa a to především na Pearl Harboru.

 V tento moment následoval společný oběd, opět skvěle organizovaný jak Honzou, tak i personálem hotelu.

 1. Miloslav Kučera zajímavým vyprávěním o svém otci legionáři zahájil odpolední část našeho semináře.
 2. Ferdinand Vrábel vystoupil celkem se dvěmi přednáškami:
  1. Cesta na Ural do Kunguru a odhalení pomníku Čs. legionářům.
  2. Cyklopřejezd Košariská-Hodonín, jedna z velkých akcí jak ČsOL Český Brod, tak ČsOL obecně. Mimochodem, již nyní je možno se těšit na další ročník v počátku prázdnin.
 3. Stanislav Pítr nás seznámil s válečnými hroby v Libušíně.
 4. Aleš Zahradníček podal informaci o akci v Hroznatíně ve spojitosti se vzpomínkou na  generála Ludvíka Svobodu.
 5. Vladimír Štrupl nás informoval o projektu Krev legionáře, tedy vyhledávání potomků legionářů.
 6. Dan Vrba nalezl pozůstatky poničeného pomníku z 1. světové války v Dolním Týnci a rozhodl se jej uvést opět do důstojného stavu a vyhledat informace o lidech na něm uvedených. Jeho přednáška byla o všem co podobného nadšence čeká,
 7. Honza Kincla, který má na starosti v obci legionářské populární hru Geocaching nás informoval o průběhu aktivit s tím spojených a především o schránkách a mincích zřízených péčí našeho Spolku.
 8. A jelikož je Honza i ekonomem našeho Spolku, informoval nás i o stavu pokladny.
 9. Vladimír Štrupl oficiální blok přednášek zakončil svojí informací o památkách na květnové události v roce 1945 na Mělnicku v obcích Radouň a Mělnické Vtelno.

 V následné diskusi části se rozproudila  až živá diskuse o snaze Sokolů obnovit pomník generála Švece a další pomník Hrdinů od Zborova. Na tomto místě je nezbytné upozornit na fakt, že náš Spolek je velkým podpůrcem obnovy všech v minulosti zničených pomníků.

 Diskusí náš seminář skončil. Více než 6 příjemně strávených hodin, ještě jednou děkujeme všech účastníkům a především hostům za jejich návštěvu naší akce a velmi se těšíme na další ročník, který se bude konat opět na přelomu listopadu a prosince.

 Po uklizení klubovny (a zde opět díky Alešovi a Honzovi) proběhla ještě uzavřená schůze Spolku s důrazem na zahájení plánování příštího roku, další úprav na novém webu a tradičního tématu, výroby spolkových triček.

 Nepřítomným, kterým byl udělen Pamětní odznak Spolku bude tento předán postupně při vhodných příležitostech, případně jim bude zaslán poštou (tímto se omlouváme za malou důstojnost takového předání).

 zapsal: Martin

Fotogalerie z akce je ZDE.

Další fotogalerie je ZDE.