Zápis z 64. setkání účastníků projektu

64. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. září 2012 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého pivního setkání.

 

Účastnili se: Aleš, Vladimír, Vojta, Honzin, Martin a Diana

 

1)      Vladimír nás informoval o záměru a postupech při obnově památníku u Mělnického Vtelna.

2)      Martin přítomné seznámil s návrhem distribuce pamětního odznaku spolku. K diskuzi se dává jakým způsobem se bude vydávat. Je předpoklad, že členové spolku dostávají odznak automaticky, včetně sympatizantů. Není důvod ho nedat i bývalým členům spolku. Další osoby už jsou na zvážení, lze předpokládat, že by se jednalo o naše spolupracovníky, apod. Odznak bude představen na Valné hromadě ČsOL v Českém Brodě, kde budou vydány první a následně se bude rozdávat průběžně, tak, že to do semináře snad nějak zvládneme.

3)      Další předmět pro naše podpůrné potřeby, který se ukazuje jako vhodný, bude asi nášivka. Tím se poněkud posouvá předchozí diskuse na téma mikina, vesta, apod. Nášivka, která má na druhé straně velcro se dá přidělat kamkoliv, ekonomický přínos je zjevný.

4)      Honzin nás informoval o stavu pokladny. Opět připomenul, že spolek již disponuje účtem. K čemuž se připojil předseda Vojta, který nám vyprávěl veselé příhody ze zakládání účtu. Nicméně účet i karta již je. Stav pokladny je velmi uspokojivý (tedy na naše poměry). Netřeba však usínat na vavřínech a je třeba zvolna začít chystat finanční plán na rok 2013, což výkonný výbor již stejně dělá.

5)      Martin poreferoval o přípravách na akci v Brodě. Plánujeme vlastní stánek za obec ČsOL, spolu se spolkem. Bude to taková průprava na podobné akce, aby se dařilo spolkovou činnost lépe a důstojněji prezentovat. Doufejme v hojnou účast jak členů jednoty, tak třeba i spolku. Od pořadatelů máme informaci, že budou nejen potápěči, ale i poníci.

6)      Velkým bodem je seminář. Bude se konat podle plánu 1. prosince, tedy opět v sobotu. Časově od 10:30 do přibližně 15:00 hodin a to v hotelu Legie, tedy jako obvykle. Logistika také jako obvykle připadla na Honzina a Aleše. Od výboru i části členů se očekávají prezentace, jistě bude vyhodnocení soutěže, kdo ještě nebude do té doby mít pamětní odznak, tak se ho dočká, atd., atd.

7)      Honzin začal zvolna i s plánem akcí na příští rok a jedna z možností je pro jaro/léto udělat výlet do Králík na pevnost Bouda apod. V případě potřeby se také pravděpodobně bude dát začít na chalupě u Martina (stanovištěm u Dobrušky), tedy bude.li již dostatečně obyvatelná a pak pokračovat směrem na Boudu (tedy pevnost).

 

Tolik k dnešku, těším se na další setkání v říjnu.

Zapsal Martin