Zápis z 62. setkání účastníků projektu

Zápis z 62. setkání účastníků projektu

konaného dne 1. března 2012 v Praze, v restauraci U Bronců
účast: Vojta, Jirka, Honzin, Aleš, Tomáš, Zdenka, Martin, Vladimír a Vladimír J.

Čistě technicky vzato se jednalo o 2. pivní setkání, které probíhají podle plánu 1x měsíčně, ale jelikož se nedaří naplánovat členské schůze a vzhledem k velké účasti a blížící se Valné hromadě spolku byl tento termín nakonec použit i jako schůzový. Faktem však je, že je třeba něco s plánem schůzi udělat – více viz zápis.

program:

1)    Úvodní část patřila ČsOL Český Brod, Martin přítomné informoval o zájmu jednoho Broďáka vstoupit do naší jednoty a jednoho člena z Vyškova k nám přestoupit. Oba jsou zváni na Valnou hromadu spolku (31. 3. 2012) jejíž součástí bude i členská schůze jednoty. A nemenší radost nám jistě přinesla i zpráva, že se jednomu Brodskému uskupení konečně podařilo získat do nájmu objekt, jenž umožňuje outdorové aktivity, zasvěcení jistě vědí oč jde.

2)    Následně pokladník spolku nezapřel svoji pečlivost a všem dárcům z předchozích období vydal příjmové doklady.

3)    Následovala rozsáhlá část týkající se příprav na Valnou hromadu spolku, jenž jak víme, se bude konat v sobotu 31. března 2012 v klubovně v hotelu Legie. Oficiální zahájení je v 10 hodin. Přípravy místnosti však začneme již v 9 hodin. Hlavní logistické břímě ponese jako vždy Honzin a Aleš. Techniku částečně zajistí Jirka, částečně využijeme to co je na místě. V souladu s plánem Valné hromady bude od 10 hodin probíhat členská schůze jednoty ČsOL Český Brod, kde budeme řešit pomoc Feďovi s akcí „Přejezd“, budeme řešit nové členy a doladíme plán na rok 2012. Přibližně od 11 hodin se dá očekávat, že již bude spolek usnášeníschopný a budeme moci vyřešit několik hlavních věcí. Nejdůležitější je úprava stanov, volba výkonného výboru. A pochopitelně doladění plánu činnosti spolku na rok 2012.

4)    Ke stanovám (respektive návrhu změn) se má doposud možnost vyjádřit každý. Návrh je ke stažení v členské diskusi. Finalizace a právních formulací se ujal Vladimír J. a je vidět, že má v dané oblasti značné zkušenosti, nový návrh dává více smyslu než naše předchozí pokusy. Prosíme všechny, kteří se hodlají do diskuse ke stanovám připojit, ať si návrh nastudují a na místě pokud možno ať neřešíme jednotlivé položky zase od nuly. Na stanovách se pracuje dlouhou dobu a už je třeba je dodělat.

5)    Nemenším problémem je schůzová činnost spolku. Dá se říci, že části členům vyhovuje systém zavedený pro pivní setkání, tedy především znalost termínu schůze velmi dlouho dopředu. Je pravděpodobně nezbytné něco podobného nejít i pro členské schůze. A především se musí odprostit od žabomyších válek na téma, ten nepůjde tam protože se tam kouří, ten nepůjde tam, protože je tam drzý personál, ten nemluví s tím, apod. Pivní setkání jsou pro příznivce piva a diskusí, je jasné, že donekonečna nemohou nahrazovat schůze. A stejně tak je jasné, že schůze spolku by měly mít nějakou vyšší úroveň než pivní setkání (avšak i pivní setkání je společenskou událostí). Tedy stručně, potřebujeme najít místo, kde se nekouří, není hluk, je obsluha jenž chápe, že je obsluhou, je tam dost místa, dá se tam psát, atd., atd. Zároveň se musí nastavit počet schůzí do roka tak aby se nedublovaly akce a neutopili jsme se ve schůzování a v neposlední řadě se musí najít termíny tak, aby se bez větších obtíží dala očekávat účast hostů z daleka. K místu – zde je otevřené pole a zatím žádné návrhy, k termínů – asi postačí 4-5 schůzí do roka, kdy jedna z nich bude zároveň Valnou hromadou, jedna může být společná s Valnou hromadou ČsOL Český Brod, následně jedna může být velmi výjezdní (Morava, Slovensko, např. v rámci „Přejezdu“) a zbývá nám 1-2 „volné“ termíny, např. jako letní seminář apod. Stejně tak termíny mohou být více směřovány k víkendům. Je jasné, že bude-li schůze ve čtvrtek odpoledne v Praze, nelze očekávat účast Moravské či Slovenské větve (protože by to pro ně automaticky znamenalo mít volno v pátek + ubytování). Naproti tomu, když spojíme více věcí dohromady o víkendu (např. muzeum, výstava, burza, výlet) je na dobrou účast větší šance. Prosím věnujme tomuto problému pozornost. Je to na první pohled malichernost, ale prastarý systém, kdy se účastníci jedné schůze shodli na termínu následující byl opuštěn a nový není, čímž nám jaksi chátrá schůzový plán.

6)    Vojta nám vydal další tipy jak vkládat VPM a nepřidělávat schvalovačům vrásky, doufejme, že se někteří vkladači poučí.

7)    Honzin nás informoval o stavu pokladny (není to zlé) a shodli jsme se na nezbytnosti mít na rok finanční rozvahu, už proto, že z ní bude vycházet návrh na výši ročního členského příspěvku.

To je vše, jak vidno, pivní setkání bylo tentokrát více pracovní než pivní. I to nám však v mírném rozsahu nezabránilo si připomenout jedny narozeniny (ještě jednou gratulace). Těšíme se na setkání na Valné hromadě už za pár dní a pokud možno v míře nemalé. Kdo nebude moci přijet posílejte plné moci svým oblíbencům (je akceptována jako obvykle i elektronická verze). Tato Valná hromada nás opět posune dál (doufejme), anebo to prostě bude jen výrazná změna. Zatím je na 3. fázi vidět, že se suneme zvolna. ale přeci jen k vyšší kvalitě.

zapsal: Martin