30. setkání

V pořadí třicáté setkání jsme naplánovali do salonku hotelu Legie na čtvrtek 13. listopadu 2008. A přinejmenším co se účasti týká, nebyla třináctka špatným číslem, spíše naopak.

Zahájili jsme tradičně v 17:00 a jak jsem naznačil, účast nebyla marná : Vladimír, Martin, Honzin, Standa, Aleš, Ivo, Pepa, Diana a Jana. Takovou návštěvu už letos mohou trumfnout pouze Pardubice.

Na programu bylo následující:

1) Předseda přijal první platbu na rok 2009, paradoxně ne od člena, neb Olda si stále stojí za tím, že je sympatizant a na členství má dost času

2) v průběhu schůze se mnohokrát řešili věci do Pardubic a zde je první z nich, tedy offline verze projektu. Jelikož už máme kupu dat, je poslední varianta této zálohy spustitelná z DVD-DL ze srpna 08. Kdo má zájem o tuto verzi, objednejte si prosím vypálení u Standy do 30. listopadu !!!! Na semináři v Pardubicích bude k dispozici aktuálnější verze, ale na tu je třeba počítat s externím diskem, flash diskem apod. Bude asi také možnost si ji na místě přepálit na dvě DVD (ale to bude záležet na počtu počítačů a času co na to bude, přeci jenom to není jen velký balík dat, ale i hodně souborů).

3) Martin přítomné informoval, že ani HDK ČsOL se nestaví proti tomu aby letos (stále doufáme) ČsOL vydala dvě věci z naší knižní řady. Ediční plán na další období je víceméně jasný. A Honzin stále intenzivně pracuje na legionářských denících a ukázky co přednesl se jeví jaké více než zajímavé.

4) Předseda nám objasnil papíry jimiž nás v uplynulém období zahltil a to darovací smlouvy a smlouvy o reklamě. Ve stručnosti, objeví-li se dárce pro náš spolek, má možnost uzavřít o svém daru smlouvu se spolkem. Za spolek to podepisuje předseda. Darovací smlouvu (tedy dar) si dotyčný může odečíst z daní, reklamní smlouvu ne. U reklamní bude navíc nezbytné přesně vypsat jakým způsobem budeme takovou smlouvu plnit, tedy kde budou reklamy dotyčného (na webu, v Monumentu, atd..). A když jsme u daní, tak i pro spolek je výhodnější dar, neb ten se nedaní, ale reklama ano.

5) I k výše uvedenému padlo rozhodnutí si založit spolkový účet, což provede předseda za účasti dalšího pražáka, Vladimíra.

6) Uzavřeli jsme seznam pamětních listů pro rok 2008, které budou vydány u příležitosti Pardubic. Tisk byl proveden a jsou uloženy (a už i podepsány oběma předsedy – Spolek+ČsOL Č. Brod) u Standy.

7) Martin pak podal další info z HDK, např. o plánových úpravách Hrobu neznámého vojína, atd. Lze konstatovat, že myšlenka, která se projevila i u právě proběhnuvšího Dne válečných veteránů (který z nějakého důvodu nemalá část novinářů a politiků považuje za Den veteránů), tedy oslava pouze těch co padli na „správné“ straně, je z pohledu našeho spolku nepřijatelná. Nelze oslavovat pouze legionáře a vojáky z 2. světové války, možná pak občas ještě veterány nových misí. Je třeba si připomínat i vojáky, kteří padli za 1. světové války v uniformě C. a K. armády, stejně jako vojáky, kteří zahynuli např., Slovensku, ale i při výkonu služby. Domníváme se, že selekcí už tady v minulosti bylo dost, tedy ještě jednou, Čest všem veteránům všech bojů, válek a konfliktů!

8) A další kousek z příprav na Pardubice, nejprve malá technická, logistiku si opět vzali na bedra Ivo a Jardou a vše bude jako obvykle, tedy sál, ubytování, projektor. Počítačů by mělo být dle plánů dostatek pro prezentaci a překopírování dat, ale každý kdo má možnost si vzít vlastní notebook a hlavně nějaké to dostatečně objemné médium na data by tak měl učinit.

9) Došlo i na plán přednášek, kdy si jich na sebe část vzal Pepa, Martin, Honzin a Vladimír. S tím, že kdyby díky nejmenované nemocnici na kopci v Praze musel zase Martin ulehnout, tak se o jeho podělí Pepa a Standa s tím, že by je Martin poslal mejlem.

10) Jelikož v průběhu roku zavládla jakási shoda v placení členského příspěvku, tedy, že se v Pardubicích nebude hlasovat o jeho povinnosti, bude se naopak hlasovat zač vybrané peníze utrácet. Jedním z návrhů bude příspěvek pro členy právě na nákup nějakého záznamového média dle uvážení daného člena. Pochopitelně tedy bude platit ta varianta, že neplatící člen si bude vše spolkové hradit, naproti tomu platící člen spolku už by měl svoje placení pocítit nějakým bonusem či snad i hmotnou věcí.

11) Asi největší překvapení se nachystali Vladimír s Dianou, a to výrobu dvou desek do Mělnického Vtelna (ME), kde se díky tomuto podaří obnovit dvě VPM, historicky to budou hned dva první počiny našeho spolku v této oblasti. Desky nejenže vypadají velmi pěkně, ale i finančně spolek nezruinují.

12) Ivo dal k diskusi a promyšlení jak využít druhý seminářový Pardubický den, např. návštěvou bojiště na Chlumu, Pardubického hřbitova apod., tedy zájemci by měli s tímto počítat i co se výbavy týká

13) a pak už následovala jen delší a příjemná diskuse, fakt velmi povedené setkání.