29. setkání

Zápis z 29. setkání účastníků projektu mapování

konaného dne 21. října 2008 v restauraci U Bronců v Praze
účast : Standa, Vladimír, Martin, Pepa a Honzin

probírané věci:

1) Pepa nás informoval o setkání veteránů na Komorním Hrádku o minulém víkendu, kde měl on a Martin prezentace o Českobrodské jednotě a našem Spolku.

2) Dále proběhla malá schůze Českobrodské jednoty ČsOL, ovšem s tématy úzce navázanými na Spolek. Jelikož je potřeba uzavřít a odevzdat plán pro ústředí ČsOL. probrali jsme toto téma už nyní. Pro rok 2009 budeme tedy plánovat a tím i požadovat finanční krytí z ČsOL toto:
a) jako republikovou akci setkání a seminář k VPM v Pardubicích v termínu 5.-6. 12.2009

b) jako akce jednoty, tedy regionální
– duben/květen – zájezd do Hrušek a na jižní Moravu, prezentace
– květen/červen – prezentace k problematice VPM (jako byla již na podzim v Legii)
– květen – schůze a pietní akty k výročí osvobození země
– červen – valná hromada jednoty v Českém Brodě
– říjen – schůze a slavnostní akty k výročí vzniku republiky
– listopad – schůze ke dni válečných veteránů, Český Brod

na všechny zde uvedené akce budeme jak bylo výše psáno žádat o finanční krytí věnců, kytic, občerstvení a  případných dalších nákladů (doprava, ubytování)

c) plánujeme s přispěním obce vydat 2 publikace, legionářské deníky na kterých usilovně finišuje Honzin, v případě, že se nezadaří vydat péčí obce již pradávno zpracovávané brožury z edice Knihovna spolku (svazek 1 a 100), budeme se snažit i o vydání těchto publikací a v dalším období už bychom se o tisk těchto věcí starali raději sami, neb vedení už to má v péči několik měsíců a výsledek zatím není vidět (doufejme, že jsem nyní při psaní jen zbytečně pesimistický)

d) Pepa byl pověřen zabezpečení výroby geocoinů pro ČsOL s tím, že jich několik zůstane i pro naši činnost. K tomu plánujeme v příštím roce založit další, nejspíše dvě geocache. A Pepa se navíc jako bonus nachystá na téma geocaching univerzální přednášku, jenž bude mít premiéru už letos v Pardubicích.

e) Budeme se snažit aby i příští rok členové naší jednoty měli možnost se účastnit zájezdů a akci organizovaných ČsOL, jmenovitě se jedná o zájezdy ? Dukla, Dunkerque, Bahna, Jugoslávie (2.sv/balkánské operace v devadesátých letech), Itálie (Arco/Piava), Normandie a dále akcí jednot (Ostravská operace, Hrabyně, M. Boleslav). a jako poslední bod Pepa zmínil možnost pořádat přednášky na školách, na jejichž zabezpečení se opět finančně podílí ČsOL. Jelikož je však nezbytné aby dané přednášky měly určitou úroveň, zvláště když je za jejich organizaci jednotě placeno, budeme je muset nejprve poskládat, secvičit a v ideálním případě nechat i zhodnotit naším členstvem. Téma je jasné : VPM/VH, vznik ČSR/legie, ČsOL, váleční veteráni, novodobé mise.

3) Pepa dále zmínil fakt, že o zájem s námi spolupracovat projevil KVH z Hradce Králové Národní garda. Pepa je pozval na setkání do Pardubic kde je rádi uvítáme.

4) Podobnou věc zmínil Martin, kdy ze strany památníku Čestná vzpomínka byl zájem o propojení našich databází, tedy od nás VPM a od nich jmen legionářů. Naneštěstí náš projekt stále běží bez databáze, takže toto je spíše plán do budoucna, ale velmi si podobné nabídky i důvěry vážíme a určitě na to jednou dojde. Databáze u nás již nějaký pátek plánuje Pepa s Davidem.

5) K tomuto se váže i Standův výklad o dalších verzích možného vkládacího formuláře. Stále se na něm pracuje, spíše zatím však pouze v oblasti úvah. Nicméně jsem přesvědčen, že už zavládla shoda, že :
– bude to online skript
– nejdříve bude dán k testování a posouzení členům
– na konci vkládání formulář vygeneruje text, který se za訚le vkladači
– skript by měl zkontrolovat reálnost zařazení lokality dle registru UIR-ADR, tedy jestli daná obce leží v daném okrese a vůbec patří administrativně tam, kam přispěvatel chce, toto bude velký problém, jelikož je mnoho obcí se stejným jménem ve více okresech
– skript zkontroluje jestli  daná věc už není na webu
– fotografie bude posílat v původním rozlišení a ideálně i přejmenované a resamplované na požadovaných 100 kB

6) Dále jsme se krátce vrátili ke schůze s Anletem z minulého týdne. Výsledek je shodný, na stávající spolupráci dle nás není třeba zatím nic měnit. Nicméně jelikož Standa dostal jinou variantu výzvy „Pocta hrdinům národa“, kde je zmínka o zasílání peněz na účet Anletu je potřeba zmínit fakt, že náš místopředseda Vladimír se pod danou výzvu podepisoval v době, kdy se o nějakém účtu a placení nejednalo. A jelikož data z dané výzvy již docházejí je třeba zdůraznit, že Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. si stojí za tou částí výzvy jako je údržba a mapování. O účtu a placení jsme se dozvěděli až z té druhé papírové verze jenž je nejspíš zasílána na obecní úřady a tato část není pod kontrolou našeho Spolku a nemáme jak toto kontrolovat. Proto jakékoliv dotazy na téma účet směřujte prosím zásadně na Anlet.

7) Martin s velkým potěšením zmínil, že Roman coby druhý vkladač se rozjel velmi úspěšně  a bravurně zvládá zapeklitosti vkládání a struktury našeho už nemalého webu. Tímto způsobem se v dohledné době stane jistě nejen vkladačem, ale kompletním znalcem celého našeho online webu, což je budoucnost Spolku a 1F a 2F více než důležité.

8) Domluvili jsme termín na příští měsíc a to na čtvrtek 13. listopadu. Místo ještě bude upřesněno, buď tradičně restaurace U Bronců nebo salónek v hotelu Legie. Hlavním bodem programu bude dokončení příprav na Pardubice. K tomu opět upozorňujeme, že konečný termín pro objednávku ubytování přes Jardu je 5. LISTOPAD !!! Touto schůzí se přípravy doufejme uzavřou a Standa rozešle pozvánky. Nicméně členové jsou zváni automaticky, těm pozvánka samozřejmě jako každý rok nepůjde, na sebe se přeci těšíme celý rok.

9) Pepa načal, ale všichni jsme se shodli, že spolková diskuse není mnoho využívána. Vezme-li se počet registrovaných diskutujících (12) a počet členů Spolku není to ještě tak špatné, ale do členské sekce má přístup k 30 lidem a to už tak pěkné není. A že se v členské občas objeví zajímá věc, kterou pak případný zájemce prošvihne je zjevné. Např. zájezd do Arca….

10) A posledním bodem byla komerce Spolku, věc které se v dnešní době prostě vyhnout asi nelze. Shoda zavládla v tom, že se (pravděpodobně) v Pardubicích nebude řešit změna stanov na povinný příspěvek, už proto, že tato varianta nemá moc velkou podporu. Nicméně na téma příspěvek se bude probírat asi toto:
– příspěvek zůstane (pravděpodobně) dobrovolný, stanoví se jeho doporučená výše
– kdo nebude platit (a to nebude muset) nebude také čerpat případné členské výhody, které by vznikly z peněz Spolku (např. DVD, případné triko, ….. ), tyto věci si bude moci pořídit za plnou cenu, platící člen by měl mít výraznou slevu, blížící se ideálně 100%
– jelikož většina spolků používá příspěvky také k tomu, aby si ujasnili, zda ještě daná osoba zůstává členem i pro další rok i my tohoto institutu budeme užívat a tedy ten kdo nebude chtít platit (a to opravdu nebude muset) bude muset do nějakého termínu (nejčastěji je zmiňován konec března) zaslat předsedovi zprávu, že i pro další rok zůstává členem
– placení/neplacení příspěvků nebude mít pochopitelně žádný vliv na nazírání na členy, rozhodující je práce Spolku, svým způsobem je nesmysl si všechno oddřít a ještě za to platit, ale členské příspěvky jsou nejjistější forma financování činnosti
– bude přesně stanoveno na co příspěvky a obecně finance půjdou, např. web na Estránkách se z toho neplatí, doména vets.cz pak ano, atd., atd., co se platit bude a nebude se pochopitelně bude řešit hlasováním minimálně ve výkonném výboru, dle stanov
– i nadále budeme obezřetní vůči státním dotacím, což jistě není nemoudré, protože vlastních peněz na dofinancování akce mnoho nemáme, nicméně předseda je bratr spořivý a kupodivu v kase nějaký ten obnos stále je, je dokonce tak velký (s přihlédnutím k blížícímu se konci roku), že se nabízí myšlenka, že předseda je škrt, nebo že jsme schopni si už nyní platit hosting na serveru pro 3F
– preferovat budeme případné dary formou darovací smlouvy (schystávat bude Standa)
– k tomu bude pravděpodobně nezbytné převést i web na Estránkách na komerční bázi a pak z daného webu poděkovat dárcům, stejně tak bude dárce zmíněn na našich výstupních produktech (Monument, Knihovna, Legionář, plakáty)

a to bylo vše, takže za měsíc…