Pracovní schůzka 17.10.2008

účast: Standa, Vladimír, Martin, Pepa, David a jako host Jaroslav Houška z Anletu.
místo: Praha 6, restaurace U Zívalů

program:
1) vytvoření vkládacího formuláře využitelného pro garanty a vkladače a to tak aby uměl automaticky kontrolovat reálnost přiřazení  obce v rámci UIR-ADR, ideálně i s kontrolou reálnosti zadané souřadnice v mapě, na toto se podívá David a v rámci zkušebního provozu části pro Prahu 7 se na tom zapracuje

2)Anlet rozeslal výzvu „Pocta hrdinům, národa!, takže už můžeme čekat na došlá data.

3)opět se řešila databáze pro 3F, kterouž mají stále na krku David s Pepou

4) J. Houška nás seznámil s postupy při žádostech o dotaci např. u MO, do kdy podat žádost, na co se dá žádat, atd., naneštěstí z realizovatelných věcí pro další rok nemáme nic volného, vše jsme již slíbili realizovat pod hlavičkou ČsOL. Tady také ale doufáme, že jsme zvolili správnou cestu, zatím stále čekáme např. na tisk dvou již vydaných knih z naší knižní edice. Takže samozřejmě, že když nebude schůdná tato cesta, budeme se snažit v dalším období realizovat i jinou cestou, třeba cestou dotací. Ovšem vždy tak, že budeme chtít dotaci na reálnou a jasně definovanou věc. Tedy ne na nějaké nicneříkající a všeobjímající pojmy, jako že budeme propagovat tradice apod. To považujeme nejen za samozřejmé, ale za samozřejmé považujeme i to, že to děláme už nyní a zadarmo.

5)A v neposlední řadě nás předseda s Davidem informovali o cenách a možnostech provozu serverů pro naší případnou 3F.