26.setkání

V pořadí 26. setkání proběhlo v úterý 15. července v Praze v restauraci U Bronců.

Účast rozhodně nebyla veliká, Standa, Pepa, Martin a Honzin.

Probíralo se následují:

1) ustanovili jsme hlavního poradce spolku pro zpracování legionářských deníků a tím se stal Honzin, jenž v současné době pracuje už na dvou a zvolna se blíží poradenství na třetím.
2) probírali jsme možnost šířit naše souřadnice nejen ve formátu ESRI shapefile jako tomu je nyní, ale i ve formátu KML, jenž jde přímo vložit do aplikace Google earth, jenž tedy nevyžaduje žádné znalosti GIS od uživatele
3) a hlavním tématem byla zářijová prezentace v Praze, jenž proběhne 2. záři
zde jsme ujednotili jednotlivé prezentace a i to kdo se na nich bude podílet, stejně jako materiální, technické i společenské zázemí celé akce, a to včetně finančního pokrytí akce, které bude hrazeno z peněz spolku i Českobrodské jednoty ČsOL
Smyslem celé prezentace má být představení Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. širší veřejnosti, hlavně té se vztahem k vojenským pietním místům a válečným hrobům. V průběhu srpna bude předseda rozesílat pozvánky na akci. Členové spolku, přispěvatelé a váleční veteráni jsou na akci zváni automaticky. U všech však prosíme o potvrzení svojí účastni u předsedy Spolku ( z organizačních a kapacitních důvodů).
4)Martin opět žádal o co největší možné dodržování formálního tvaru vzorového příspěvku, neboť „lidová tvořivost“ v zasílaných datech je stále značná a rozhodně bychom neradi přecházeli na zahraniční model přijímání dat
5)předseda nás informoval o variantách a možnostech financování spolku formou dárcovských SMS. ve stručnosti se dá říci, že je tato možnost pro nás nevýhodná a v současné době i nepoužitelná, jediná reálná možnost pro nás tedy stále zůstává založit si účet na spolek (právnickou osobu) a fungovat na formě členských příspěvků a darů (vlastně jako dosud, ale s účtem), tyto finanční věci se opět uzavřou až na semináři
6)předseda přednesl tradiční měsíční zhodnocení našich financí, totéž provedl Pepa coby Českobrodský předseda, naše finanční situace i přes množství akcí jenž od počátku roku proběhly rozhodně není špatná a máme peníze na vše až do konce roku

toť vše, těším se na srpen

srpnový sraz bude generálka na zářijovou prezentaci !!

Martin