Moravské setkání 2008

Setkání u Petra, Morava 18.-20.4. 2008

Na úvod je nutno podotknout jediné a to zásadní, že z Petrovy strany bylo vše perfektně zabezpečeno! Vřelý dík!

Vůbec první setkání účastníků Projektu mapování VPM spojené s uctěním památky obětí válek v obci Hrušky se uskutečnilo v termínu 18.-20.4. 2008.

Páteční příjezd byl poněkud překombinován malým nedorozuměním, ale nakonec se všichni živi a zdrávi ubytovali ve velmi kvalitním a pěkném Kulturně společenském centru (KSC). Účast byla velmi hojná: Pepa a Jana, Vladimír a Diana, Jan, Aleš s manželkou, Olda s paní a samozřejmě Petr. V sobotu se připojili další, výjezdní tým z Třebíčska – Radek a Jirka a večer Dolin, Radim a Jirka.
Co se týče programu, v pátek proběhlo velmi vřelé a přátelské posezení ve sklípku pana Nešpora spojené s ochutnávkou a konzumací místního vína. Nutno podotknout, že velice dobrého.

V sobotu, po opulentní snídani, opět nutno pochválit Petra, proběhlo dozdobení  kytic, čehož se ujal Vladimír. A poté celý Spolek položil kytici u památníku rudoarmějce, kde nás Petr informoval o jeho symbolice, době a důvodu vzniku, lehce nastínil průběh bitvy u Ořechova v rámci  Bratislavsko-brněnské operace vojsk 2. ukrajinského frontu a jednotek Rumunské královské armády pod velením maršála R.A. Malinovského. Po tomto aktu se celá skupina přesunula obcí o několik set metrů dále k pamětní desce připomínající činnost paraskupiny Clay-Eva v průběhu 2.sv.války. Zde proběhla zajímavá diskuze Petra s jednou místní občankou, proč Spolek neinformoval občany dopředu o konané akci, že se mohli účastnit i místní obyvatelé. Tak snad příště…

Poté  následoval další přesun k místní základní škole, kde jsou desky legionářů, zahraničních vojáků a Rudé armády. I zde došlo k uctění památky všech obětí válek. Petr nás seznámil s hrůzným a bizarním válečným příběhem, kdy cizí sebevražda zmařila lidský život. Zavzpomínal i na další osoby zde uvedené.

Nutno podotknout, že činnost Spolku v obci nezůstala nepovšimnuta!  Z operativně přistavené pojízdné tribuny pozdravil Spolek  pro VPM starosta obce Hrušky Josef  Trechta a dotazoval se na naši činnost. Po vyčerpávající odpovědi, jež ho viditelně uspokojila, popřál členům Spolku VPM klidný průběh dalších akcí konaných nejen na území jím spravované obce.

Další a velmi příjemnou akcí byla návštěva centra Lednicko-Valtického areálu, samotné Lednice. Zde proběhla kulturně turistická část setkání.

Návštěva zámeckého skleníku, procházka  lednickým parkem s výšlapem na ochoz minaretu. Prohlídka Janohradu s cestou do Valtic i zastavení
u Tří grácií. Od dalších procházek bylo upuštěno z důvodu nepřízně počasí.

Po návratu proběhlo malé pracovní setkání spolku v prostoru KSC Hrušky.

Krátce k některým bodům:

-Pepa podal informace o tom, co se děje celkově ve Spolku a hlavně o činnosti ČSOL, o možnosti publikační činnosti a jejím finančním pokrytí z různých zdrojů,
-obvyklá debata na téma šablona na vkládání dat, admin a další vkladači dat, mapové aplikace, třetí fáze projektu,
-velmi zajímavá byla prezentace  Třebíčské skupiny o jejich vlastní činnosti a dalších možných projektech v oblasti historických událostí a jejich prezentace,
-opětovné schválení základní části spolkového loga aj.

Poté se celá společnost přesunula do místní Hasičské zbrojnice, kde setrvala v družném a přátelském hovoru i o některých ožehavých tématech. Jak již bývá zvykem. Ale všichni obdivovali a podrobně zkoumali vojenskou techniku zaparkovanou v prostoru konání akce, což dokládá přiložený snímek.

Škoda, že šlo jen o statickou ukázku. Snad tedy příště!

V neděli se konala návštěva Mikulčického hřbitova, a názorná ukázka činnosti spolku  pro VPM v praxi. I zde se diskutovalo navzdory  ,,jasné“ metodice, co a jak zaznamenávat, co do badatelny atd…

Odtud se celá zbylá společnost přesunula na slovanské hradiště v Mikulčicích. Zde absolvovala prohlídku ,,nejstaršího VPM“, hrobů dynastie Mojmírovců. A pak za velmi pěkného počasí procházku celým areálem hradiště a okolních archeologických památek spojených s Velkou Moravou. Po té následoval návrat do obce Hrušky, naložení tekutých suvenýrů a klidný odjezd domů.

Na závěr nutno podotknout, že setkání bylo velmi příjemné a pohodové. Přestože  z některých Petrových nedělních poznámek zaznívalo, že akce byla první a poslední. Možná by stálo za zvážení, zdali podobnou akci neopakovat na podzim. Burčák?

Všem velké díky za práci i za účast.
Za Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. – Jan Kincl a Vladimír Štrupl