22. setkání

V pořadí 22. schůze našeho projektu proběhla ve čtvrtek 10. dubna v restauraci U Bronců v Praze.
Účast : Standa, Vladimír, Pepa, Martin, Honzin, Diana

Program tentokrát nebyl příliš obsáhlý, takže jen stručně v bodech.

Martin obhajoval mírně pozměněnou formu zpravodaje Monumentu, která byla přijata s uspokojením, respektive neobjevily se žádné připomínky k malým změnám vzhledu.

Předseda nám představil přihlášky dvou nových členů spolku a to pana Ing. Karla Pachovského a pana Pavla Měkotu. A zároveň předložil výpis z našeho účetnictví, které nám vede paní Kainová, za což jí velký dík. Je neuvěřitelné co si stát navymýšlí na tak malý spolek za papírování, ještě že máme v týmu takovou dobrou duši, s papírováním bychom se asi jinak jen obtížně prokopávali.

Standa taktéž představil jeho společnou práci s Davidem a to nástin databáze pro 3. fázi projektu. Stále se počítá, že pro její testovací režim se použije Praha 7, o naplnění se postará Standa a David a na této verzi se bude ladit finální verze.

Rovněž jsme se usnesli na návrhu, který ještě musí pochopitelně schválit zbytek výboru, že pro příští rok bude konečný termín pro zaplacení členských příspěvků 31.březen. Poté bude předseda spolku neplatícího člena urgovat tak dlouho ( do konce daného roku ) dokud dotyčný zaplatí či nezaplatí. Nezaplatí-li, přestává být členem spolku k 1.1. následujícího roku. Pochopitelně zůstane účastníkem projektu. Toto opatřením nám do budoucna umožní finančně plánovat naše akce a další výdaje. Placení příspěvků účtem je možné si domluvit mejlem přes předsedu.

K letošním plánovaným výdajům. Základem budou oba srazy, tedy Pardubice a Morava. Přičemž Morava by letos pro svůj první ročník měla být finančně více hýčkána. Dalším výdajem budou náklady na Pardubický sborník ( CD+DVD-DL+obal+booklet ), pro členy spolku zdarma ( budou-li mít zájem ), pro účastníky projektu s možností si zakoupit za výrobní náklady. Pro ostatní i letos nebude sborník distribuován.

Financování se zde volna propojí se sblíženou brodskou jednotou ČsOL, která v rámci svých aktivit bude přispívat na zajištění pietních akcí ( věnce, kytice, stuhy ), doufejme, že ještě letos. Jinak v rámci tohoto setkání předseda brodské jednoty ČsOL předal všem členům Českobrodské jednoty nové průkazy ČsOL. Zde je třeba zdůraznit, že na VŠECH vydaných průkazech je uvedeno, že se jedná o průkazy ČESKOSLOVENKÉ obce. Opravdu tam to „S“ chybí. Neuvěřitelná chyba u organizace, která si tak zakládá na své historii. Doufejme, že vedení obce již brzo vydá nové průkazy bez chybky.

Už snad pravidlem našich schůzí se stává Vítkov, takže jen vyšel nový Monument, už tu zase máme něco „z kopce“, opět není někomu svaté jedno z mála našich opravdu vojenských pietních míst. Takže stejně jako cokoliv podobného, i nyní náš spolek odsuzuje oblečení sochy Jana Žižky do reklamního trička ! Opravdu je s podivem, kde je hranice, kdy se začne uvažovat o odebrání správy Národního památníku Vítkov stávajícímu provozovateli a jeho předání někomu jinému, s větším citem pro fakt, že se mimo jiné jedná i o místo Hrobu neznámého bojovníka.
Pochopitelně padly tradiční témata :

– stále hledáme dalšího vkladače na web a stále je to víc a více aktuálnější
– stále dolaďujeme naše spolkové logo
– stále se objevuje neuvěřitelné množství variant příspěvku i když vzor je jen jeden, důsledkem tvůrčí rozmanitosti je pozvolné hromadění dat u správce a tedy se opět začíná tvořit fronta na zařazení, k tomu správce řekl jediné, příspěvky dle vzoru jdou na web co to jde nejdříve, cokoliv co je třeba dodělávat ( byť by se jednalo o slovosled, odstranění či přesun jednoho slova ) musí prostě chvíli počkat, upřednostnění nepřesných podkladů na úkor těch, kde si přispěvatelé dali práci s přípravou by bylo nespravedlivé, urgování zařazení správce doporučuje dělat až cca po 10 dnech a znovu děkuje těm co data chystají úplně, nebo využívají pomoci garantů

A to je vše, příště nashledanou