18. setkání

27. října proběhl v restauraci U Bronců náš již 18. sraz. Prakticky zbytečný. Předseda a Ivo se omluvili, a tak se zúčastnili pouze Petr, Diana s Vladimírem a nový sympatizant Pavel Měkota. Ten na místě podal přihlášku a vložil 200 Kč. Postěžovali jsme se na nízkou účast a malou aktivitu ostatních členů spolku. Dohodli jsme se, že Petr pošle pozvánku na konferenci na www.valka.cz  a Vladimír do Anletu a ČSBS.
Také jsme znovu v hovoru narazili na nevhodnost titulku na našem webu – Váleční veteráni Kolínska. Nešlo by odstranit? Myslíme si totiž (a Petr z vlastní zkušenosti potvrdil), že tento nadpis může některé lidi odradit od dalšího prohlížení našich stránek.
Dále jsme se dohodli, že v listopadu sraz nebude a těšíme se na konferenci v Pardubicích, kde snad bude účast hojná a diskuze plodná!

Následně se Vladimír s Dianou zúčastnili v neděli 28. října slavnostního shromáždění k 89. výročí vzniku Československé republiky, kam byli pozváni předsedou ČSBS Prahy 3 dr. Ronským.

Konalo se v panteonu Národního muzea v Praze. Pořádal jej Český svaz bojovníků za svobodu, Čs. obec legionářská, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Sdružení Českého národního povstání spolu s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Národním muzeem, Českou obcí Sokolskou, evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem dr. Milady Horákové, Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou společností, Orlem, Společností dr. E. Beneše, Společností bratří Čapků, Společností Jana Masaryka a Svazem PTP (Vojenské tábory nucených prací).
V krátkém úvodním projevu si předsedkyně paní Anděla Dvořáková oprávněně postěžovala na nezájem státu o bojovníky za svobodu a jejich odkaz.
Vznesla také protest proti chystanému průvodu neonacistů Prahou. Další projev měl JUDr. Pavel Rychetský a Miroslava Němcová.

Celou akci natáčela v přímém přenosu Česká televize.