16 a 1/2. setkání

16 a půlté setkání účastníků projektu proběhlo v Praze v úterý 11. září.

Nedávno si podal přihlášku do našeho spolku můj kamarád a soused Aleš Zahradníček. Již několik VPM poslal na náš web, naši myšlenku podporuje, zaplatí členský příspěvek a proto ho doporučuji přijmout do Spolku jako sympatizanta. Předseda také souhlasí. S tím, že zatím bude alespoň něco přepisovat apod.

Na schůzi v září přijdou další dva kamarádi, kteří taktéž projevili zájem o role sympatizantů našeho Spolku. Bohužel, ani jeden nemá PC. Ale příspěvek zaplatí. Domnívám se, že pro přijetí do Spolku by mohlo stačit doporučení jednoho až dvou současných členů. Jaký je Váš názor?

A nyní to nejdůležitější. Protože se náš kolega a dosavadní vkladatel Martin chystá položit funkci vkladatele, bylo třeba přijmout určitá, dalo by se říci krizová, opatření.

Na naši výzvu se přihlásil jeden dobrovolník. V úterý 11. září t.r. se s ním tedy Standa a Vladimír setkali. Je to sympatický mladý muž, 37 let, programátor. Bydlí v Berouně, pracuje v Praze. Na naše stránky narazil při hledání příbuzných legionářů.

S naší myšlenkou souhlasí, podal členskou přihlášku a složil 500 Kč. Projednali jsme s ním mnoho věcí, např. že se znovu obnoví práce na přípravě vpm-klienta pro usnadnění vkládání dat. S největší pravděpodobností se zúčastní i 1. konference v Pardubicích, kde bychom jej rádi představili.

Prosíme však Martina jako současného vkladatele, aby svou funkci vykonával až do doby, než se vrátí z mise. Domníváme se totiž, že bude velice vhodné osobní setkání, projednání a ujasnění postupů při vkládání a teprve poté by funkci převzal nový kolega Vizi (což je jeho dlouholetá přezdívka, pod kterou by nadále rád vystupoval).

Dále předkládáme návrh, který se týká financí. Zrušit dobrovolný příspěvek a zavést povinný. Člen Spolku 300 Kč/půlrok, sympatizant 150 Kč/půlrok. Nejlépe splatné první měsíc v daném pololetí. Když se totiž podíváte do našeho účetnictví, tak snadno zjistíte, jak je to s tou dobrovolností. Aby se peníze vybírali jen na schůzkách, kam chodí stále ti samí a od zbytku se peníze možná vyberou na konci roku v Pardubicích, se nám nezdá být vhodné.

Pánové a dámy, laskavě se k těmto skutečnostem a návrhům vyjádřete.

Vladimír Štrupl